admin

admin

Zdrowie

Debata prasowa online pt. „Żyć z rakiem jajnika. Jak motyl. Historie prawdziwe Znaleźć ODWAGĘ!

1_22.jpg


Termin debaty: 11.06.2021 r., godz. 14:30

Organizatorzy debaty zapraszają na spotkanie online z panami: prof. Mariuszem Bidzińskim, konsultantem krajowym w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej i dr hab. n. med. Radosławem Mądrym, kierownikiem Oddziału Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu oraz bohaterkami i autorkami książki „Jak motyl. Odczarować mity” przedstawiającej  życie chorych na raka jajnika kobiet, którym los kazał porzucić w życiu to co zbędne, znaleźć odwagę i skupić się na tym, co najważniejsze. Książka pokazuje, że tam, gdzie istnieje cel i sens życia, a także skuteczne leczenie, łatwiej jest funkcjonować, przetrwać chwile niepewności i ciężkiej terapii.

Źródło informacji: Agencja Deva


Source link

Sport

Internauci samodzielnie demaskują kłamstwa w sieci – trwa trzydniowy #FakeHunter Challenge

DOC.20210611.39518619.plansze_ekran_glowny_02-02.png


Czy technologia 5G i fale elektromagnetyczne wpływają na organizm człowieka oraz jakie jest rzeczywiste oddziaływanie elektrowni węglowych i odnawialnych źródeł energii na otaczające nas środowisko – to tematy, jakie próbują zbadać i wyjaśnić internauci biorący udział w III edycji konkursu #FakeHunter Challenge, zorganizowanego przez Polską Agencję Prasową w dniach 11-13 czerwca.

III edycja konkursu – którego celem jest demaskowanie internetowych fake newsów i dostarczanie wiarygodnych informacji – skupiona jest na tematach gospodarczych: telekomunikacji i energetyce.

W ciągu trzech dni konkursowych zmagań internauci – działający samodzielnie lub w kilkuosobowych zespołach – będą zgłaszali krążące po sieci nieprawdziwe lub wątpliwe informacje. Kolejnym zadaniem będzie samodzielnie opracowanie raportu, w którym wskaże się naukowe i wiarygodne źródła wyjaśniające, jak jest naprawdę.

Jurorami w konkursie będą dziennikarze z zespołu factcheckingowego PAP (https://fakehunter.pap.pl), którzy na co dzień weryfikują pojawiające się w cyberprzestrzeni coraz częściej i na ogromną skalę fałszywe informacje, popularnie zwane fejkami. Dotyczą one wielu dziedzin życia, są publikowane i powielane świadomie lub nieświadomie, ale zawsze wprowadzają w błąd. Ofiarami oszustw informacyjnych w internecie padają nie tylko zwykli ludzie, ale także osoby publiczne czy firmy, których wartość rynkowa z powodu fake newsów jest niszczona.

Tropienie i weryfikacja informacji w sieci nie należy do zadań łatwych, zwłaszcza gdy autor fake newsa manipuluje inteligentnie: miesza kłamstwo z prawdą, zestawia nieporównywalne dane, wplata fragmenty wypowiedzi wyrwane z kontekstu itp. W takiej sytuacji oceniana musi być całość tekstu i jeżeli na podstawie zebranych dowodów i źródeł można wykazać, że zgłoszona treść sumarycznie wprowadza w błąd, ocenia się ją jako fałsz.

Konkursowi towarzyszy w piątek i w sobotę (11-12 czerwca) cykl rozmów i debat, transmitowanych na portalu PAP MediaRoom (https://pap-mediaroom.pl). Rozmowy z naukowcami oraz specjalistami od energetyki i telekomunikacji poświęcone będą m.in. efektywności energetycznej, jaką daje sieć piątej generacji, a także zastosowaniu telekomunikacji w medycynie czy w tworzeniu inteligentnych miast i domów, gdzie zautomatyzowane systemy będą dostosowywać zużycie ogrzewania, światła czy wody.

Swoją wiedzą i obserwacjami podzielą się m.in.: kardiochirurg Grzegorz Religa, przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji Józef Orzeł, profesor WSH w Radomiu dr Leszek Mellibruda, pracujący w NASA naukowiec Artur Chmielewski, profesor matematyki, specjalista od sztucznej inteligencji Andrzej Kisielewicz, ekspert ds. patologii nauki, profesor na Akademii Kaliskiej Marek Wroński, prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski oraz przedstawiciele biznesu – Play i PGNiG. Pełen program wydarzeń towarzyszących konkursowi: https://fakehunter.pap.pl/agendaIII

Na zwycięzców rozpoczętej właśnie i zaplanowanej na cały weekend rywalizacji w ramach #FakeHunter Challenge czekają nagrody pieniężne: 6 tys. za pierwsze miejsce, 4 tys. za drugie i 2 tys. zł za trzecie.

Źródło informacji: PAP

 


Source link

Zdrowie

#FakeHunter Challenge/Gospodarka – rozmowa z Markiem Wrońskim


Termin spotkania: 12.06.2021, godz. 14:00

EKSPERCKIE SPOTKANIA ONLINE – rozmowa z Markiem Wrońskim, ekspert ds. patologii nauki.

Dwudniowym zmaganiom konkursowym towarzyszy cykl spotkań z naukowcami, lekarzami, specjalistami od energetyki i telekomunikacji. Rozmawiamy m.in. o efektywności energetycznej jaką daje sieć piątej generacji, zastosowaniu w medycynie, tworzeniu inteligentnych miast i domów, gdzie zautomatyzowane systemy będą dostosowywać zużycie ogrzewania, światła czy wody do naszych potrzeb, wspierając proekologiczne postawy społeczeństwa. Obalamy mity dotyczące negatywnego wpływu promieniowania elektromagnetycznego na ludzkie życie i zdrowie.

Źródło informacji: PAP

 


Source link

Sport

Think Tank PE: pandemia zwiększyła zagrożenie ubóstwem wśród kobiet

20140525_ep-007234a__afp_027_RESIZED_M.jpg


Pandemia COVID-19 zwiększyła zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród kobiet. Ryzyko jest szczególnie wysokie w grupie samotnych matek, kobiet starszych, a także tych o niskich dochodach i kwalifikacjach – czytamy w raporcie Think Tanku Parlamentu Europejskiego.

W analizie pt. “COVID-19 and its economic impact on women and women’s poverty” zwrócono uwagę, że pandemia koronawirusa i związany z nią kryzys gospodarczy wpłynęły na obywatelki Unii Europejskiej w innym stopniu niż na obywateli. Nawet jeśli kwestie płci nigdy nie znajdowały się tak wysoko w europejskiej agendzie politycznej, skutki kryzysu covidowego – podkreślili – stanowią zagrożenie dla osiągniętych w przeszłości postępów w zakresie zmniejszania nierówności płci.

“Ogólnie rzecz biorąc, w Europie nadreprezentacja kobiet występowała na pierwszej linii frontu walki z pandemią oraz w sektorze usług, który został szczególnie dotknięty kryzysem. To wszystko przełożyło się na wzrost stopy bezrobocia wśród kobiet, a tym samym zwiększyło ich zagrożenie ubóstwem. Choć zaangażowanie mężczyzn w obowiązki domowe zwiększyło się w porównaniu do okresu przedpandemicznego, to kobiety częściej niż mężczyźni korzystały z bezpłatnego urlopu na opiekę nad dziećmi” – poinformowano.

Think Tank PE zaznaczył również, że w czasie pandemii niemal we wszystkich państwach unijnych zaostrzył się problem przemocy wobec kobiet. “Przypadki stosowania przemocy, zwłaszcza wobec życiowych partnerów, nie tylko zwiększyły się, ale także pociągnęły za sobą wzrost ofiar wśród kobiet. Zjawisko to określono mianem +pandemii cienia+. Dodatkowo z powodu niewydolności europejskich systemów opieki zdrowotnej kobiety nie mogły pojechać do szpitala, aby zgłaszać przestępstwa” – czytamy. Jak przypomniano, aby pomóc kobietom doświadczającym przemocy – zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej – Komisja Europejska przyjęła na poziomie regionalnym szereg środków wsparcia. “Podkreśliła też niezbędność utrzymania ich podczas kolejnych fal COVID-19 i okresu wychodzenia z pandemii. Szczególny nacisk położono na podnoszenie świadomości, aby kobiety wiedziały, jakie są potencjalne możliwości uzyskania pomocy” – dodano.

W raporcie podano także, że kobiety były niedoreprezentowane w organach decyzyjnych ds. walki z COVID-19. “Światowa Organizacja Zdrowia gorliwie opowiedziała się za reprezentatywnym włączaniem kobiet do rad decydentów ws. COVID-19. W praktyce jednak wciąż pozostaje spore pole do poprawy. Mężczyźni wykazują tendencję do przewyższania liczebnie kobiet w tych organach. Zaledwie 3,5 proc. zespołów na poziomie globalnym osiąga parytet płci. Podobnie w samej UE 30 proc. ministrów zdrowia to kobiety. Tymczasem badania pokazują, że kiedy kobiety zajmują stanowiska polityczne i kierownicze, wzmożeniu ulegają wysiłki na rzecz zmniejszania różnic między płciami. Kwestia ta jest też włączana do głównego nurtu polityki” – napisano.

We wnioskach autorzy raportu wskazali, że kryzys spowodowany pandemią koronawirusa zwiększył zagrożenie ubóstwem, wykluczeniem społecznym i przemocą wśród kobiet. “W odróżnieniu od innych recesji gospodarczych, kryzys COVID-19 wpłynął na te sektory gospodarki, w których występuje nadreprezentacja kobiet. Uwidocznił tym samym obecne w gospodarce stereotypy, które są szkodliwe dla rozwoju zawodowego kobiet. Zwłaszcza w państwach o tradycyjnym podziale ról według płci pandemia zwiększyła obciążenie kobiet obowiązkami domowymi i opieką nad dziećmi. Najbardziej ucierpiały te spośród nich, które mają niskie dochody, są samotne i starsze” – stwierdzili.

W zaleceniach eksperci podkreślili konieczność zapewnienia kobietom przez państwa unijne równych szans ekonomicznych po zakończeniu pandemii COVID-19. “Segregacja ekonomiczna i trudności, z jakimi borykają się kobiety wchodzące na rynek pracy, przekładają się na niższe zarobki, niekorzystne warunki zatrudnienia i większe prawdopodobieństwo ubóstwa i wykluczenia społecznego w przyszłości. Jeżeli takie problemy utrzymają się, kobiety będą musiały liczyć się z niższymi emeryturami, a tym samym – zwiększonym prawdopodobieństwem ubóstwa w podeszłym wieku” – napisali.

Jak dodali, nie wszystkie kobiety zostały poszkodowane przez pandemię w równym stopniu. Ryzyko popadnięcia w ubóstwo jest najwyższe wśród kobiet o niskich dochodach i kwalifikacjach, starszych, a także wśród samotnych matek. “Dlatego państwa członkowskie powinny stosować podejście do polityk publicznych uwzględniające wielość tożsamości i rzeczywistości w UE. Rekomenduje się, aby państwa unijne zniosły podatki na produkty sanitarne, które stanowią zagrożenie dla godności uboższych kobiet. Nawet jeśli UE zaproponowała zmiany w przepisach dotyczących VAT w 2018 r., wiele państw członkowskich nadal musi wykazać poparcie dla tej inicjatywy” – wyjaśnili.

Think Tank PE zaznaczył, że należy kontynuować wysiłki na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet. “Jak podkreślono w Europejskiej Strategii Równouprawnienia Płci 2020-2025, zwalczanie przemocy wobec kobiet pozostaje jedną z priorytetowych kwestii (…). Zwrócono też uwagę na nieodłączny związek między nasileniem przemocy a okresami kryzysowymi i zalecono państwom członkowskim dalsze proaktywne wzmacnianie polityki wspierającej ofiary” – czytamy.

W raporcie wskazano ponadto, że kobiety powinny zajmować stanowiska polityczne. “Badania sugerują, że mogą one być katalizatorami zmian na rzecz coraz bardziej integracyjnych społeczeństw. Na razie kobiety na stanowiskach decyzyjnych są zazwyczaj niedoreprezentowane. Skoro w sztabach kryzysowych poszczególnych krajów brakuje obecnie parytetów płci, zaleca się państwom członkowskim tworzenie polityk sprzyjających włączeniu i równości płci” – podsumowano.

dap/


Source link

Zdrowie

Amazfit Cadde 10k Run & Sports Festival rozpoczyna się w ten weekend

1_18.jpg


Amazfit T-Rex Pro to sportowy smartwatch idealny dla osób biegających na świeżym powietrzu, którzy wracają do normalnego, aktywnego życia.

STAMBUŁ, 11 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ — Amazfit – globalna marka na rynku elektroniki do noszenia – ogłosiła dziś sponsoring smartwatcha Cadde 10k w Turcji. Amazfit Cadde 10k Run and Sports Festival, który odbędzie się na plaży Caddebostan w dniach 12-13 czerwca, obejmuje różne działania i wydarzenia sportowe. Jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu, który odbędzie się przy wsparciu miejscowości Kadıköy, będzie bieg „Amazfit Cadde 10k Run”.

Głównym sponsorem biegu Cadde 10k jest Amazfit – globalna marka smartwatchy, znana z technologii inteligentnych zegarków i opasek na rękę. Amazfit T-Rex Pro to zegarek dla Ciebie, niezależnie od tego, czy biegasz wyczynowo w maratonach, czy po prostu lubisz spędzać czas na świeżym powietrzu. Posiada on łatwe w obsłudze cztery globalne systemy nawigacji satelitarnej (w tym GPS), funkcję pomiaru nasycenia krwi tlenem oraz prezentuje wytrzymałość klasy wojskowej. Po pełnym naładowaniu, przy typowym użytkowaniu, można się cieszyć nawet 18 dniami aktywności i postępów. Amazfit T-Rex Pro posiada również wodoodporność 10 ATM, która zapewnia ochronę przed potem i deszczem oraz pozwala surfować, pływać i odkrywać podwodny świat.

Amazfit odgrywa aktywną rolę w realizacji szeroko zakrojonych badań na rzecz ochrony i poprawy zdrowia i jakości życia ludzi. Jako wiodąca marka w dziedzinie cyfrowego zarządzania zdrowiem, Amazfit dąży do włączenia tureckich konsumentów do tych działań, chcąc stać się najbardziej preferowaną marką w dziedzinie technologii zdrowego życia.

Amazfit

Założona w 2015 r. spółka Amazfit oferuje smartwatche i opaski przeznaczone do użytku codziennego i do sportów uprawianych na świeżym powietrzu oraz inteligentne urządzenia dla sportu i zdrowia, takie jak słuchawki douszne TWS, inteligentne bieżnie i wagi. Obecnie produkty Amazfit trafiają na rynki ponad 90 krajów i regionów, w tym USA, Niemiec, Turcji i Japonii. Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.amazfit.com.

Śledź Amazfit:

Facebook: https://www.facebook.com/amazfit.global/

Instagram: https://www.instagram.com/amazfitturkey/

Twitter: https://twitter.com/AmazfitTurkey

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1531572/1.jpg   

Źródło: Amazfit

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Zdrowie

Wręczono wyróżnienia Gazety Finansowej. Adam Białas wśród najlepszych ekspertów rynku nieruchomości w Polsce

1_16.jpg


Top 5 najlepszych ekspertów rynku nieruchomości Gazety Finansowej to prestiżowe wyróżnienia dla najbardziej aktywnych, będących na bieżąco z trendami specjalistów rynku nieruchomości, którzy wykazali się szczególnym wkładem, wiedzą, doświadczeniem i innowacyjnymi rozwiązaniami dla tego sektora.

W tym roku kapituła GF wytypowała pięć osobowości, a w gronie wyróżnionych laureatów, znaleźli się:

· Adam Białas, autorytet rynku nieruchomości, dyr. Agencji BIALAS Consulting & Solutions, dziennikarz. Przewidywał proces konsolidacji i powstanie kilku dominujących podmiotów, które znacząco zmienią zasady oraz wysokości marży deweloperskich, bazując na dużej skali inwestycji;

· Jarosław Jędrzyński, znawca rynku nieruchomości, dziennikarz, ekspert i analityk portalu RynekPierwotny.pl, a także publicysta magazynu Forbes;

· Tomasz Porowski, CEO i właściciel Pantera Invest. Twórca rynkowego bestselleru Pantera Premium Homes – oferty dostarczającej zbudowane „pod klucz” willowe osiedla z basenami;

· Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. Ekonomista, który od wielu lat obserwuje i komentuje wydarzenia ważne z punktu widzenia rynku nieruchomości i budżetów domowych Polaków;

· Iwona Zauska, prezes zarządu Upper Finance. Ekspertka w dziedzinie pozyskiwania finansów na realizacje inwestycji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, a także w sektorze usług medycznych oraz logistycznych. 

Gazeta Finansowa (GF24.pl) to wydawany od ponad dwóch dekad ogólnopolski tygodnik społeczno-ekonomiczny. Na jego łamach publikują wybitni polscy ekonomiści, komentatorzy i publicyści.  

Gazeta Finansowa: https://gf24.pl/27606/top-5-najlepszych-ekspertow-nieruchomosci

Biznes Raport GF: https://gf24.pl/wp-content/uploads/2021/06/TOP-5-najlepszych-ekspertow-nieruchomosci.pdf

Źródło informacji: GF24/Agencja BIALAS Consulting & Solutions

 


Source link

Kultura

JetClub uzyskuje od władz maltańskich certyfikat przewoźnika lotniczego

JetClub_HondaJet.jpg


Fot. PR Newswire/JetClub

ST. JULIAN’S, Malta, 9 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ — JetClub, nowo uruchomiona marka oferująca dostęp do samolotów na zasadzie współwłasności, otrzymała certyfikat przewoźnika lotniczego (ang. Air Operator Certificate, AOC) wydawany przez maltański organ Transport Malta Civil Aviation Directorate (TM-CAD), na podstawie którego może rozpocząć obsługę lotów opartych na modelu współwłasności i lotów czarterowych.

Vishal Hiremath, dyrektor generalny i założyciel JetClub, powiedział: „Przez ostatnie 12 miesięcy opracowywaliśmy procesy, które spełnią rygorystyczne standardy bezpieczeństwa wyznaczone dla posiadaczy komercyjnego certyfikatu AOC. Jego uzyskanie potwierdza, że jako operator spełniliśmy, a nawet wykroczyliśmy poza wyjątkowo wysokie standardy operacyjne ustanowione przez władze maltańskie i unijne. To sprawia, że uzyskanie certyfikatu AOC jest dla JetClub kamieniem milowym”.

Charles Pace, dyrektor generalny ds. lotnictwa cywilnego w Transport Malta CAD, dodał: „Aby uzyskać certyfikat AOC, operator musi spełnić wysokie standardy regulacyjne, bezpieczeństwa i operacyjne. Kandydaci przechodzą przez rygorystyczny proces, aby wykazać, że będą w stanie prowadzić bezpieczną działalność w zakresie komercyjnych usług lotniczych. Jesteśmy dumni, że JetClub jest częścią maltańskiego i europejskiego ekosystemu lotniczego”.

Podczas wydawania certyfikatów AOC TM-CAD poszukuje wykwalifikowanego, doświadczonego personelu zajmującego kluczowe stanowiska w firmie, który może wykazać się udokumentowanymi zdolnościami operacyjnymi, standardami bezpieczeństwa i nadzoru nad konserwacją. Malta jest wysoko ceniona za stosowanie rygorystycznych standardów bezpieczeństwa oraz za posiadanie profesjonalnego organu transportowego i kompetentnego personelu, który tworzy przyjazne dla lotnictwa środowisko.

Spółka JetClub i jej siostrzana firma Jet It działająca na terenie USA to najwięksi na świecie operatorzy samolotów HondaJet. Spółka rozpoczęła działalność w Europie po dwóch latach szybkiej ekspansji na terenie USA. JetClub stara się zaspokoić potrzeby firm i osób prywatnych, które poszukują bardziej efektywnego, tańszego i przejrzystego podejścia do posiadania samolotu.

Po pomyślnym wejściu na rynek amerykański i europejski JetClub planuje dalszą ekspansję, dążąc do zaoferowania analogicznego poziomu dostępności i najwyższej jakości usług klientom na całym świecie.

JetClub:

JetClub jest innowacyjną firmą z branży lotnictwa biznesowego opartą na modelu współwłasności, która oferuje swoim członkom przystępne cenowo i przejrzyste rozwiązanie w zakresie prywatnych podróży. Członkowie zyskują elastyczność i wygodę, jaka wiąże się z posiadaniem biznesowego odrzutowca, jednocześnie bez konieczności mierzenia się z typowymi problemami i kosztami administracyjnymi i eksploatacyjnymi. JetClub posiada dedykowany zespół ds. operacji lotniczych, który zajmuje się szkoleniem pilotów, konserwacją, logistyką i operacjami międzynarodowymi. Światowej klasy zespół concierge zarządza wszystkimi szczegółami podróży i zapewnia najlepszą w swojej klasie obsługę. JetClub planuje docelowo działać na terenie Europie, Azji, Azji Południowej i Ameryki Południowej.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1528585/JetClub_HondaJet.jpg

Źródło: JetClub

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Sport

GWM rozwija ekologię przemysłu wodorowego, która stymuluje rewolucję w obszarze energetyki

1_13.jpg


Fot. PR Newswire/GWM

BAODING, Chiny, 9 czerwca 2021 r. /PRNewswire/ — W zeszłym miesiącu firma GWM ukończyła realizację pierwszego testu butli 70MPa typu III w ramach opracowywanej technologii wodorowej. Stanowiło to kolejny przełom techniczny dokonany przez firmę w branży energetyki wodorowej po opublikowanej w marcu strategii energetyki wodorowej oraz wielu innowacyjnych wynikach zastosowania technologii i produktów energetyki wodorowej, przedstawionych przez FTXT – spółkę zależną GWM, na targach motoryzacyjnych Auto Shanghai w kwietniu bieżącego roku.

Obecnie światowa gospodarka i przemysł energetyczny wchodzą w „erę dekarbonizacji”, a oszczędzanie energii i ochrona środowiska stały się globalnym trendem. W tym względzie energia wodorowa jest uważana za czystą energię o największym potencjale rozwoju w XXI wieku. Podążając za tym trendem, GWM podejmuje działania w celu pokonania zasadniczych barier technologicznych, połączenia łańcuchów przemysłowych wyższego i niższego szczebla oraz przyspieszenia promocji energii wodorowej na skalę komercyjną poprzez kształtowanie międzynarodowej ekologii łańcucha dostaw integrującej „wytwarzanie-magazynowanie-transport-tankowanie-zastosowanie” wodoru. Ponadto firma wprowadziła na rynek światowej klasy kompleksowe rozwiązanie „systemów zasilania wodorowego” zgodnych z przepisami dotyczącymi pojazdów – technologię Hydrogen – L.E.M.O.N., która jest technicznym rdzeniem strategii GWM w zakresie energii wodorowej i jedną z zasadniczych linii technologicznych firmy w obrębie platformy L.E.M.O.N. Rozwiązanie to obejmuje systemy wodorowych ogniw paliwowych, ogniwa paliwowe i elektryczne, systemy magazynowania wodoru montowane w pojazdach oraz kluczowe komponenty. Zgodnie z aktualnym planem GWM, pierwszy na świecie SUV z wodorowym ogniwem paliwowym klasy C, stworzony w oparciu o technologię Hydrogen – L.E.M.O.N., pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym roku, a jego wydajność sięgnie 840 km.

Jako pierwsze chińskie przedsiębiorstwo samochodowe w Radzie Wodorowej, z początkiem 2016 r. firma GWM przystąpiła do utworzenia światowej klasy zespołu badawczo-rozwojowego w zakresie energii wodorowej, systemów ogniw paliwowych i technologii pojazdów. Obecnie zespół ten składa się z wiodących specjalistów branżowych z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Korei, Japonii, USA i Chin. Jednocześnie firma stworzyła środowisko badawczo-rozwojowe obejmujące swym zasięgiem 7 krajów i 10 regionów w Europie, Ameryce Północnej i Azji, kładąc solidne podstawy dla innowacji w przemyśle energii wodorowej. Dążąc do sprostania zapotrzebowaniu na badania i rozwój w obrębie całego łańcucha przemysłowego, przedsiębiorstwo GWM zainwestowało łącznie 2 miliardy RMB, a w ciągu najbliższych 3 lat zainwestuje kolejne 3 miliardy RMB w sektor badań i rozwoju w obszarze energii wodorowej, aby osiągnąć zdolność produkcyjną na poziomie 10 tys. zestawów i stać się wiodącym przedsiębiorstwem w tym sektorze.

Aby w pełni sprostać wymogom w zakresie niskoemisyjności i ochrony środowiska, a także kierując się koncepcją „przeinwestowania” w badania i rozwój, GWM nieustannie intensyfikuje rozwój technologii energii wodorowej, technologii akumulatorów opartych na nowych rodzajach energii i innych przyszłych czystych technologii, a także aktywnie wypełnia obowiązki społeczne i środowiskowe oraz świadczy usługi na rzecz użytkowników na całym świecie w oparciu o koncepcję „zielonego + inteligentnego” podróżowania. Celem firmy jest stworzenie przyjaznej dla środowiska ekologii łańcucha przemysłowego oraz „zbudowanie zrównoważonego i pięknego społeczeństwa w oparciu o energię wodorową”.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1525901/1.jpg

Źródło: GWM

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link