May 2022

Kultura

Wyniki finansowe 2021. Bosch z solidnym wzrostem w Polsce w pełnym wyzwań, drugim roku pandemii

DOC.20220524.42537978.1.jpg


· Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Bosch na polskim rynku wzrosły w 2021 roku o 8% i wyniosły blisko 6,1 mld zł, a całkowita sprzedaż netto wzrosła do blisko 12 mld zł.

· Zatrudnienie wzrosło do ponad 8500 pracowników.

· Dalszy dynamiczny rozwój Centrum Kompetencyjnego IT Bosch w Polsce: do końca roku liczba zatrudnionych ekspertów IT przekroczy 1000.

· Rozbudowa centrów produkcji Bosch w Polsce: fabryka układów hamulcowych w Mirkowie i fabryka materiałów ściernych w Goleniowie przejmują globalne zadania, wprowadzają nowe produkty i technologie.

· Pozytywny rozwój sprzedaży Bosch w Polsce w I kwartale 2022 roku pomimo trudnych okoliczności.

Bosch, wiodący globalny dostawca technologii i usług, zakończył rok 2021 w Polsce solidnym wzrostem. Skonsolidowane przychody firmy ze sprzedaży zewnętrznej na polskim rynku wyniosły blisko 6,1 mld zł (ponad 1,3 mld euro), co oznacza wzrost o 8% r/r. Całkowite przychody netto z uwzględnieniem sprzedaży spółek nieskonsolidowanych i sprzedaży wewnętrznej wyniosły blisko 12 mld zł. To oznacza wzrost rok do roku o 22 procent. Pozytywny rozwój sprzedaży odnotowały wszystkie sektory biznesowe Bosch w Polsce. Do sukcesu przyczyniła się w szczególności dobrze rozwijająca się sprzedaż części zamiennych do pojazdów, sprzedaż elektronarzędzi oraz systemów ogrzewania i klimatyzacji. Również sektor Industrial Technology, po trudnym roku 2020, zakończył ubiegły rok z dwucyfrowym wzrostem obrotów.

W pierwszym kwartale br. sprzedaż wszystkich spółek Bosch w Polsce rozwijała się pozytywnie.

„Dalej umacniamy naszą obecność w Polsce. Skupiamy się przede wszystkim na sektorze IT, produkcji oraz działalności badawczo-rozwojowej. Fabryka układów hamulcowych w Mirkowie pod Wrocławiem stała się wiodącym zakładem w koncernie, przejmując globalną odpowiedzialność biznesową i badawczo-rozwojową dla swojego obszaru kompetencji. To otwiera nowe możliwości rozwoju dla całego zespołu: nowe stanowiska z globalnymi zakresami odpowiedzialności będą tworzone właśnie w Polsce. Pomimo obecnej trudnej sytuacji spowodowanej wojną na Ukrainie i pandemią koronawirusa, która wciąż wpływa na globalne łańcuchy logistyczne, jesteśmy umiarkowanie optymistyczni, jeśli chodzi o perspektywy polskiego rynku i naszego biznesu w Polsce” – powiedział Rafał Rudziński, prezes zarządu Robert Bosch Sp. z o.o. i przedstawiciel Grupy Bosch w Polsce.

Grupa Bosch aktywnie angażuje się w pomoc ukraińskim uchodźcom szukającym schronienia w Polsce z powodu wojny.

„W pierwszym etapie skupiliśmy się na naszych pracownikach Bosch z Ukrainy, którzy zdecydowali się opuścić swój kraj. Organizowaliśmy dla nich i ich rodzin transport i zakwaterowanie na terenie Polski oraz udzielaliśmy pomocy prawnej, psychologicznej i finansowej. Grupa Bosch w Polsce przekazała też ponad 500000 zł na rzecz kilku organizacji i fundacji udzielających pomocy uchodźcom z Ukrainy” – dodał Rafał Rudziński.

Liczba osób zatrudnionych w Grupie Bosch w Polsce wrosła w ubiegłym roku do ponad 8500 pracowników (na dzień 31 grudnia). Obecnie Grupa poszukuje m.in. ekspertów IT i inżynierów w obszarach badań i rozwoju. Sam zespół Centrum Kompetencyjnego IT Bosch w Polsce do końca roku powiększy się do 1000 pracowników. Ten wzrost oznacza też, że w Polsce dostępnych będzie więcej międzynarodowych projektów i ról z globalną odpowiedzialnością. Nowe obszary specjalizacji, takie jak robotyka, umożliwią obecnym i przyszłym pracownikom zdobywanie i poszerzanie wiedzy w obszarze nowych technologii.

Rozwój poszczególnych obszarów biznesowych

W 2021 r. dział Części Samochodowych i Wyposażenia Warsztatowego, który jest częścią sektora biznesowego Mobility Solutions, osiągnął dwucyfrowy wzrost i zakończył rok historycznym rekordem sprzedaży. Na ten wynik wpłynęło kilka czynników, m.in. powrót polskiego społeczeństwa do bardziej intensywnego użytkowania samochodów po spowolnieniu w obszarze mobilności, którego doświadczaliśmy w pandemii oraz większy popyt na części do samochodów ciężarowych jako konsekwencja ożywienia na rynku logistycznym. Dział osiągnął również dwucyfrowy wzrost sprzedaży w obszarze wyposażenia warsztatowego. Na bardzo dobre wyniki działu pozytywnie wpłynęły też: niezawodność w zakresie dostępności produktów, która zapewniła stabilność biznesu partnerom Bosch, działania marketingowe skoncentrowane również na klientach końcowych oraz dalszy rozwój sieci partnerów biznesowych, w tym sieci warsztatów Bosch Car Service.

Fabryka układów hamulcowych Bosch w Mirkowie pod Wrocławiem, która w ubiegłym roku obchodziła jubileusz 25-lecia, została wiodącym zakładem Bosch w swoim obszarze kompetencji. Mirków stał się centrum badawczo-rozwojowym i produkcyjnym dla portfolio komponentów układów hamulcowych Bosch. Produkcja i sprzedaż zakładu rozwijały się w 2021 roku pozytywnie, a lokalizacja zaczęła rozbudowę obszaru produkcyjnego, który ma powiększyć się o 25% do 2023 roku. Obok iBoostera, nowy komponent: czujnik prędkości koła (WSS) jest kolejnym produktem z Mirkowa, który współtworzy nowoczesną motoryzację i pozwala zakładowi z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Sektor Consumer Goods obejmuje dział Elektronarzędzi i dział Urządzeń Gospodarstwa Domowego. Pomimo czasowych ograniczeń i wyzwań związanych z łańcuchami dostaw, w 2021 roku dział Elektronarzędzi osiągnął dwucyfrowy wzrost i najlepsze historyczne wyniki sprzedaży w Polsce, co umocniło wiodącą pozycję Bosch na rynku elektronarzędzi w naszym kraju. Jednym z motorów wzrostu był niezwykle dynamiczny rozwój kanałów dystrybucji online, uwzględniający współpracę z globalnymi liderami branży e-commerce, wchodzącymi na polski rynek. Dodatkowo dział Elektronarzędzi zoptymalizował swoją strategię w oparciu o wyniki badań rynku i grup docelowych, co pozwoliło na jeszcze bardziej precyzyjne dopasowanie oferty do potrzeb branży.

Dział z powodzeniem wszedł także w nowe segmenty rynku, rozpoczynając sprzedaż innowacyjnych produktów, jak na przykład bezprzewodowa pompa Bosch Easy Pump. W odpowiedzi na trendy rynkowe dział Elektronarzędzi dalej rozwija swoją platformę akumulatorów Power for Alliance 18V, otwierając ją dla innych marek. Zapewnienie kompatybilności akumulatorów w danej klasie napięcia z urządzeniami innych producentów otwiera nowe możliwości biznesowe. Ze względu na dynamiczny rozwój rynku budowlanego i meblarskiego firma sia Abrasives Poland produkująca materiały ścierne w Goleniowie k. Szczecina, która wchodzi w struktury działu Elektronarzędzi, odnotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży i świętowała osiągnięcie progu rentowności.

W obszarze AGD firma BSH w Polsce w 2021 r. osiągnęła stabilny wzrost i kontynuowała zaplanowane inwestycje oraz zwiększyła moce produkcyjne, wykorzystując istniejące fabryki i linie produkcyjne. BSH w Polsce wzmocniło też swój cyfrowy zespół odpowiedzialny m.in. za aplikacje Home Connect.

Dział Termotechniki, będący częścią sektora Energy and Building Technology, zakończył 2021 rok ze znacznym wzrostem obrotów w Polsce. Do wzrostu przyczynił się w szczególności segment pomp ciepła, którego sprzedaż rozwijała się dynamicznie dzięki transformacji rynku grzewczego w kierunku rozwiązań elektrycznych oraz rozwojowi sieci partnerów Bosch. W 2021 roku dział zmodernizował i otworzył dwa centra szkoleniowe w nowych lokalizacjach, aby zapewnić jeszcze bardziej efektywny transfer wiedzy i kontakt z partnerami biznesowymi. Termotechnika utworzyła również dedykowane profesjonalistom Centrum Kontaktu, aby wspierać codzienną pracę osób instalujących rozwiązania od Bosch. W 2021 roku dział wprowadził na rynek nowe produkty w różnych segmentach, w tym: kotły gazowe, pompy ciepła i klimatyzatory i postawił na intensyfikację komunikacji online z użytkownikami końcowymi.

Dział Building Technologies, również część sektora biznesowego Energy and Building Technology, utrzymał swój udział w rynku w 2021 roku pomimo znaczących spadków w branży budowlanej w pierwszych trzech kwartałach roku w Polsce. Znakomite wyniki sprzedaży w ostatnim kwartale 2021 r. zaowocowały dodatnim rocznym wzrostem w porównaniu z 2020 r. W 2021 r. dywizja zmieniła swoją strategię i strukturę, koncentrując się na wiedzy domenowej. Dedykowane zespoły sprzedaży przejęły pełną odpowiedzialność za określone linie produktowe. Nowa konfiguracja wychodzi naprzeciw potrzebom rynku, czego potwierdzeniem są świetne wyniki sprzedaży na początku bieżącego roku.

Sektor Industrial Technology wraz z firmą Bosch Rexroth z sukcesem zakończył rok 2021 w Polsce, z dwucyfrowym wzrostem i wynikami, które potwierdziły wysoką efektywność operacyjną. Pomimo wyzwań pandemicznych i ekonomicznych, firma nie tylko rozwinęła sprzedaż w Polsce, ale przez cały czas w niezawodny sposób realizowała też dostawy do klientów. Zdobyte zamówienia zapewniają rozwój obrotów w obecnym i kolejnym roku. Bosch Rexroth rozbudował również swój warszawski showroom, w którym prezentowana jest wizja Fabryki Przyszłości. Jej główne elementy to elektryfikacja mobilnych maszyn, automatyzacja, produkty oparte na platformie ctrlX AUTOMATION i zintegrowany system osi w obszarze hydrauliki.

Grupa Bosch globalnie: perspektywy na 2022 rok i kurs strategiczny

W 2021 roku Bosch osiągnął znaczący wzrost sprzedaży i zysku pomimo trudnych warunków rynkowych. W pierwszym kwartale bieżącego roku, Grupa Bosch zwiększyła sprzedaż o 5,2%. Bosch oczekuje wzrostu sprzedaży w całym bieżącym roku o ponad 6 proc. oraz uzyskania EBIT na poziomie 3 do 4 proc. – pomimo iż możliwy jest znaczny wzrost obciążeń kosztowych, zwłaszcza ze względu na rosnące koszty energii, surowców i logistyki. „Pomyślny wynik 2021 roku umacnia nasze przekonanie, że uda nam się stawić czoła wymagającej rzeczywistości roku bieżącego” – powiedział dr Stefan Hartung, prezes zarządu Robert Bosch GmbH. Jedną ze znaczących niepewności przynosi wojna w Ukrainie i wszystkie jej konsekwencje. Jego zdaniem w obecnej sytuacji decydenci polityczni i społeczeństwo są pod dużą presją, aby szybko realizować proces uniezależnienia się od paliw kopalnych i z determinacją dążyć do rozwoju nowych źródeł energii. Dlatego Grupa Bosch, mimo trudnego otoczenia gospodarczego, konsekwentnie realizuje swoje działania na rzecz ochrony klimatu. Hartung ogłosił, że w ciągu trzech lat Bosch zainwestuje w technologie neutralne dla klimatu, takie jak elektryfikacja i wodór, około 3 miliardy euro.

Prezes uważa, że elektryfikacja jest najszybszą drogą do neutralności klimatycznej, pod warunkiem że opiera się na zielonej energii. Dlatego Bosch rozwija zrównoważoną mobilność: w 2021 r. zamówienia, które koncern przyjął w obszarze elektromobilności, po raz pierwszy przekroczyły poziom 10 miliardów euro. Hartung podkreślił jednocześnie, że potrzebny będzie również wodór.

„Polityka w obszarze przemysłu powinna koncentrować się na przygotowaniu wszystkich sektorów gospodarki na wodór” – powiedział.

Myśląc o efektywnej ochronie klimatu, Bosch wkracza na rynek komponentów do elektrolizy wodorowej. Firma planuje zainwestować w ten nowy obszar prawie 500 mln euro do końca bieżącej dekady. Połowa kwoty zostanie zainwestowana do czasu prowadzenia produktów na rynek, które jest planowane na 2025 r. Jednocześnie prezes Bosch zapowiedział, że w ciągu najbliższych trzech lat firma zainwestuje kolejne 10 miliardów euro w cyfrową transformację swojej działalności.

„Cyfryzacja może pomóc w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju – nasze rozwiązania tworzymy w oparciu o to założenie” – powiedział Hartung.

Firma zamierza w tym roku zatrudnić na całym świecie 10000 nowych programistów.

W Polsce Grupa Bosch jest obecna od 1992 roku. Reprezentują ją cztery spółki: Robert Bosch; Bosch Rexroth; BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego i sia Abrasives Polska. Bosch prowadzi w Polsce działalność w pięciu lokalizacjach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Rzeszowie i Goleniowie i zatrudnia ponad 8500 pracowników (zgodnie ze stanem na 31.12.2021). W 2021 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowała obrót ze sprzedaży na rynku krajowym w wysokości blisko 6,1 mld zł, a całkowite przychody netto Grupy Bosch w Polsce, z uwzględnieniem sprzedaży spółek nieskonsolidowanych i sprzedaży wewnętrznej, wyniosły blisko 12 mld zł. Od lat jest doceniania w niezależnych rankingach i nagradzana wyróżnieniami w Polsce za swoją wyjątkową kulturę korporacyjną, warunki pracy i możliwości rozwoju, jakie oferuje pracownikom.

Więcej: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl, www.facebook.com/BoschPolska

Grupa Bosch jest wiodącym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia ponad 402,600 pracowników na całym świecie (wg danych na 31.12.2021). W 2021 roku firma wygenerowała na świecie obrót w wysokości 78,7 mld euro. Bosch prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology. Jako wiodące przedsiębiorstwo IoT, firma oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0 i zintegrowanej w sieci mobilności. Bosch dąży do tego, aby mobilność była zrównoważona, bezpieczna i fascynująca. Wykorzystuje swoją wiedzę w zakresie czujników, oprogramowania i usług, a także własną chmurę IoT, aby oferować klientom połączone rozwiązania z jednego źródła. Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie życia poprzez produkty i rozwiązania, wyposażone w sztuczną inteligencję (AI) albo opracowane lub wyprodukowane z jej pomocą. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. Grupę reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz ok. 440 spółek zależnych i regionalnych w około 60 krajach. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, Bosch prowadzi sprzedaż, produkcję i działalność badawczo-rozwojową niemal we wszystkich krajach świata. W swoich 400 lokalizacjach na świecie Bosch osiągnął neutralność klimatyczną w obszarze własnych emisji w 2020 roku. Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest innowacyjność. Firma zatrudnia 76100 pracowników w działach badań i rozwoju w 129 ośrodkach R&D na całym świecie, w tym ponad 38000 ekspertów IT.

Więcej: www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-presse.de, www.twitter.com/BoschPresse

Źródło informacji: Bosch

 


Source link

Sport

RobotPlusPlus, czołowy producent latających robotów przemysłowych, pozyskał 15 mln USD w rundzie inwestycyjnej serii B, aby przyspieszyć działania badawczo-rozwojowe i zwiększyć obecność na światowych rynkach

image_2.jpg


PEKIN, 24 maja 2022 r. /PRNewswire/ — Spółka RobotPlusPlus, czołowy producent latających robotów wizyjnych, ogłosiła dzisiaj zakończenie wartej 15 mln USD rundy inwestycyjnej serii B. Od czasu powstania w 2017 r. spółka pozyskała od inwestorów łącznie ok. 35 mln USD. W ostatniej rundzie inwestycyjnej główną rolę odegrały spółki Meituan – jedna z największych chińskich firm z branży technologii i e-handlu oraz Fosun, międzynarodowa grupa inwestująca w innowacyjne podmioty.

Pozyskany kapitał spółka RobotPlusPlus zamierza wykorzystać do przyspieszenia działań badawczo-rozwojowych i zwiększenia obecności na rynkach światowych. W ofercie znajdą się nowe roboty do czyszczenia ładowni, malowania zbiorników oraz czyszczenia elewacji. Jednocześnie zmodernizowany zostanie obecny asortyment poprzez zastosowanie bardziej autonomicznych technologii.

„Ostatnia runda finansowania pozwoli nam jeszcze bardziej zintensyfikować działania prowadzone przez ostatni rok. Stale powiększamy nasz udział w kluczowych rynkach i będziemy konsekwentnie dostarczać jeszcze bardziej przełomowe rozwiązania dla naszych obecnych i przyszłych klientów” – powiedział założyciel i dyrektor generalny RobotPlusPlus Hua-yang Xu.

W ramach misji „zwiększania potencjału ludzkiego poprzez zastosowanie robotów” RobotPlusPlus dostarcza rozwiązania dla kluczowych branż, w tym branży morskiej, petrochemicznej, stoczniowej i elektroenergetycznej. Głównym celem spółki jest zwiększanie bezpieczeństwa prac wykonywanych w powietrzu przy jednoczesnym podnoszeniu wydajności rozwiązań w obszarze kontroli technicznej, konserwacji i napraw oraz ograniczaniu właścicielskich kosztów operacyjnych.

Tym samym RobotPlusPlus stała się liderem rynku w segmencie magnetycznych robotów pełzających, sprzedając setki urządzeń klientom na całym świecie. Dysponując dużym zespołem wykwalifikowanych inżynierów i operatorów, RobotPlusPlus oferuje roboty również w modelu usługowym (Robot as a Service – RaaS), dzięki czemu klienci mogą świadczyć dostosowane do wymogów czasowych i wydajne usługi, jednocześnie zdobywając wiedzę na temat różnych scenariuszy zastosowań przemysłowych robotów.

„Wcześniej skupialiśmy się na rynku chińskim, jednak w 2021 r. zaczęliśmy osiągać sukcesy również za granicą. Zamierzamy udostępnić nasze rozwiązania szerszej grupie odbiorców oraz umocnić naszą pozycję kluczowego gracza na globalnym rynku” – powiedział Andy Lu, partner & SVP w RobotPlusPlus.

Przykładem potwierdzającym te ambicje jest planowane otwarcie biura w Singapurze w celu zwiększenia możliwości obsługi rynków na terenie Azji i Bliskiego Wschodu.

„Starzejący się pracownicy, rosnące koszty pracy, częste wypadki przy pracy wykonywanej w powietrzu oraz pandemia COVID-19 przyspieszyły prace badawczo-rozwojowe w sektorze powietrznych robotów przemysłowych – skomentował Pu Xiao, dyrektor ds. inwestycji w Fosun. – Misją RobotPlusPlus jest zwiększanie potencjału ludzkiego poprzez zastosowanie robotów przy jednoczesnym zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa operacyjnego i produktywności. Cieszymy się z możliwości wsparcia RobotPlusPlus w tworzeniu rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji oraz w modelu RaaS, które pozwalają na optymalizację środowiska pracy w powietrzu i zastosowanie robotów przemysłowych”.

RobotPlusPlus:

RobotPlusPlus to spółka technologiczna z siedzibą w Pekinie, która konstruuje i produkuje powietrzne roboty przemysłowe, dostarczając wydajne i ekologiczne rozwiązania, które gwarantują większe bezpieczeństwo dla pracowników.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1823346/image_1.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1823347/image_2.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1823348/image_3.jpg 

Powiązane odnośniki http://en.robotplusplus.com/

Źródło: RobotPlusPlus

KONTAKT:

RobotPlusPlus

kontakt dla prasy:

Vivien Hao

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Zdrowie

Moduły 5G Quectel umożliwiają łączność nowej generacji wspieraną przez platformę NVIDIA Jetson AGX Orin

image_1_1.jpg


Szanghaj, 24 maja 2022 r. /PRNewswire/ — Quectel Wireless Solutions, globalny dostawca rozwiązań w zakresie internetu rzeczy (IoT) ogłosił dzisiaj, że spółka podjęła współpracę z firmą NVIDIA w celu integracji modułów 5G IoT z NVIDIA Jetson AGX Orin, najmocniejszą, najbardziej kompaktową i energooszczędną platformą obliczeniową opartą na sztucznej inteligencji na brzegu sieci (edge). Działania te mają na celu zapewnienie urządzeniom opartym na platformie NVIDIA Jetson bezproblemowej ścieżki do szybkiej i niezawodnej łączności 5G z niskimi wskaźnikami opóźnień.

Na podstawie ostatnich testów opartych na inteligentnej bramie dostępowej na brzegu sieci od TZTEK, integracja modułu Quectel 5G Sub-6GHz serii RM500Q z platformą Jetson AGX odbyła się pomyślnie, co jest wynikiem pozwalającym twórcom oprogramowania i sprzętu na znaczne obniżenie czasu i kosztów wprowadzenia ich produktów na rynek. Ponadto gotowe do wykorzystania połączenie modułu 5G Quectel i platformy Jetson AGX Orin ułatwi opracowanie nowych urządzeń, poprawi stabilność produktów i przyspieszy wprowadzenie na rynek urządzeń końcowych stosowanych przez klientów.

Internet rzeczy oparty na sztucznej inteligencji (AIoT) staje się nowym trendem w opracowywaniu urządzeń IoT i wymaga doskonałych połączeń bezprzewodowych, biorąc pod uwagę fakt, że wysoka moc obliczeniowa coraz śmielej wkracza do wielu kluczowych sektorów gospodarki. Moduły 5G Quectel i platforma Jetson AGX Orin pozwalają na zastosowania rozwiązań AIoT o dużej mocy obliczeniowej, na przykład w robotyce, bezzałogowych pojazdach drogowych, automatycznych systemach sterowania pojazdami o niskiej prędkości i w inteligentnym transporcie, w celu osiągnięcia wysokich prędkości przesyłu danych, jak również niespotykanych dotąd parametrów przetwarzania brzegowego o wartościach do 275 bilionów operacji na sekundę.

W ramach kolejnego etapu pogłębiania tej współpracy w erze AIoT, Quectel planuje również integrację najnowszych modułów 5G Release 16 (R16) z platformą Jetson AGX Orin, zapewniając nowe funkcje 5G R16, charakteryzujące się bardzo niskimi wskaźnikach opóźnień, network slicing (podział sieci) i sieci lokalne 5G LAN, które umożliwiają uzyskanie jeszcze lepszych wyników. Dzięki temu producenci sprzętu oryginalnego stosujący moduły Quectel 5G i platformę NVIDIA Jetson uzyskają bezpieczniejsze, bardziej wydajne oraz stabilne połączenia mobilne.

Quectel:

Pasja w dążeniu do inteligentniejszego świata napędza firmę Quectel do przyspieszenia innowacji w zakresie internetu rzeczy. Jako organizacja skoncentrowana na klientach jesteśmy globalnym dostawcą rozwiązań IoT, opierających się na doskonałym wsparciu i usługach. Nasz powiększający się zespół ponad 4000 specjalistów wyznacza tempo innowacji w zakresie modułów komórkowych, GNSS i WiFi/BT, anten i łączności IoT. Firma jest notowana na szanghajskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a jej czołowa pozycja na rynku międzynarodowym pozwala na rozwój technologii IoT na całym świecie.

Dodatkowe informacje dostępne są na http://www.quectel.com, LinkedIn, https://www.facebook.com/quectelwireless i Twitter.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1823510/image_1.jpg 

Źródło: Quectel

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Zdrowie

Miesiączka nie powinna mocno boleć

bol-brzucha.jpg


Fot. PAP/Zdjęcie ilustracyjne

Dotkliwy ból miesiączkowy może być objawem endometriozy. 6-8 razy częściej występuje ona rodzinnie – u mamy i córki lub u sióstr. Wśród pacjentek leczonych z powodu niepłodności diagnozowana jest nawet u 50-60 proc. kobiet. Rozpoznawana jest również u niewielkiego odsetka kobiet w wieku menopauzalnym.

“Miesiączka nie musi boleć tak bardzo, że kobieta zwija się w kułak. Naturalną reakcją na skurcze macicy przy miesiączce jest niewielki ból. Jeśli zaś ból wyłącza z życia, sprawia, że kobieta musi dostosować pracę, wakacje i inne aktywności do cyklu miesiączkowego, nie jest to normą. Koniecznie trzeba się zgłosić do lekarza i wdrożyć diagnostykę” – mówi dr n. med. Joanna Jacko z Medicover Hospital.

Według Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Polska ma 38 179 tys. mieszkańców, a kobiety w wieku rozrodczym stanowią 23,9 proc. czyli 9 124 786 osób. Szacuje się, że z tej liczby między 6 a 10 proc. to kobiety chorujące na endometriozę. Niektóre z nich chorują ciężko – ból uniemożliwia im normalne funkcjonowanie, a endometrioza utrudnia lub wręcz uniemożliwia urodzenie dziecka.

W gabinecie lekarskim często jeszcze kobiety uskarżające się na silny ból podczas miesiączki słyszą: „Musi boleć, taka już pani uroda”. Boli przy stosunku płciowym? „Widocznie taką ma pani budowę. Jest pani za młoda na endometriozę”. I tak dalej. Zalecenie, by wziąć leki rozkurczowe, środek przeciwbólowy, wygodnie położyć się i czekać, odpoczywać i nie stresować się. I zapewnienie, że po pierwszym dziecku wszystko wróci do normy.

“Gdyby taki ból dotyczył mężczyzn, pewnie już dawno choroba miałaby wycenione procedury i wypracowany program leczenia” – uważa dr Joanna Jacko.

Podkreśla, że nie należy lekceważyć dolegliwości bólowych.

Ale objawem endometriozy nie są tylko bolesne miesiączki.

“Jedna z moich pacjentek skarżyła się na ból lewego stawu biodrowego, poruszała się o kulach, a w czasie miesiączki nie była w stanie wstać z łóżka. W trakcie miesiączki pojawić się może także ból prawego barku lub ból ramienia, ból w prawym podżebrzu, w klatce piersiowej, duszność, wysięk opłucnowy, odma opłucnej, krwioplucie. Jeśli zaś guz endometrialny uciska na  moczowód, dochodzi do poszerzenia układu kielichowo-miedniczkowego nerek. Powoli, bezboleśnie dochodzi do zniszczenia nerki”  – opowiada lekarka.

Specjalistka zwraca też uwagę, że endometrioza powłok brzusznych pojawia się jako powikłanie po cesarskim cieciu. Piekący ból pojawia się w miejscu wyczuwalnego guza powłok brzusznych, a dolegliwość nasila się przed miesiączką.
Czym jest endometrioza?

Endometrium to błona wyścielająca macicę. Endometrioza to schorzenie charakteryzuje się występowaniem tkanki podobnej do endometrium w innej lokalizacji niż jama macicy. Może naciekać wszystkie narządy jamy otrzewnowej oraz rzadziej, odleglejsze lokalizacje.
Endometrioza może występować w:

 •     jajnikach,
 •     jajowodach,
 •     macicy,
 •     jelitach,
 •     pęcherzu moczowym,
 •     otrzewnej,
 •     przeponie,
 •     w innych lokalizacjach.

Ciężką postać ma endometrioza głęboko naciekająca przegrody odbytniczo-pochwowej. Dlatego daje szereg objawów, które są charakterystyczne dla innych chorób. Kobiety zaczynają więc pielgrzymować do różnych specjalistów, od lekarza rodzinnego po internistę, gastrologa, urologa, proktologa, ortopedę, neurologa, endokrynologa, psychiatrę, fizjoterapeutę. Obecnie upływa około 7 lat od momentu, gdy kobieta zaczyna szukać pomocy, do momentu postawienia prawidłowego rozpoznania.
Objawy endometriozy

 •     bolesne miesiączkowanie
 •     ból w obrębie miednicy
 •     ból przy wypróżnieniach; miękkie stolce
 •     krwawienia z odbytu
 •     ból przy współżyciu seksualnym
 •     bolesne parcie na mocz.

Trzeba jednak pamiętać, że często endometrioza nie daje objawów i jest wykrywana przypadkowo podczas badań diagnostycznych.

Obecność w miejscu innym niż fizjologiczne ognisk endometrium, które reaguje na zmiany hormonalne zachodzące w cyklu miesiączkowym, doprowadza do powstania przewlekłej reakcji zapalnej. Endometrioza jest chorobą niejednorodną i wielopostaciową. Często nawraca.

Choroba zwiększa ryzyko wystąpienia raka jajnika; trzykrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia raka jasnokomórkowego; dwukrotnie – raka wysokozróżnicowanego surowiczego. Zwiększa ponadto ryzyko chorób układu sercowo- naczyniowego, za co odpowiada niewydolność jajników i przedwczesna menopauza.

Ponieważ problem bólowy bywa bagatelizowany przez lekarzy i rodzinę, bo nikt nie chce uwierzyć, że aż tak bardzo może boleć, a ból ma charakter przewlekły, co czwarta chora na zaawansowaną endometriozę cierpi na depresję i ma myśli samobójcze.
Diagnostyka endometriozy

“By dostrzec zmiany endometrialne, czasami wystarczy szerzej otworzyć wziernik ginekologiczny, przy badaniu dotknąć palcem wnętrza pochwy. W diagnostyce ważne jest badanie USG, gdyż można zobaczyć nawet 66 proc. zmian dotyczących jelita umiejscowionych na odbytnicy i w zagięciu esiczo-odbytniczymi. Przy endometriozie występuje ponadto płyn w zatoce Douglasa, torbiele. Laparoskopia nie wydaje się konieczna. Ważne zaś jest badanie palpacyjne (red: uciskowe, badający układa dłoń na powierzchni powłok brzusznych)” – mówi dr Joanna Jacko.

Zdaniem specjalistki, gdy lekarz zada osiem pytań, może wykluczyć lub potwierdzić endometriozę w bardzo wysokim odsetku przypadków:

 •     czy ból jest ciągły?
 •     czy ból pojawia się przed miesiączką? Jak długo?
 •     czy miesiączki są bolesne?
 •     czy boli przy wypróżnieniach?
 •     czy pojawiają się krwawienia z odbytu?
 •     czy jest bolesne parcie na mocz?
 •     czy jest ból przy współżyciu?
 •     czy jest ból okołoowulacyjny?

Leczenie endometriozy

Chorobę leczy się za pomocą farmakoterapii lub operacyjnie. Zmiany wówczas zostają usunięte, ale sama operacja – jak każda inwazyjna metoda – może powodować powikłania.
Leczenie powinno być wspomagane odpowiednią dietą, fizjoterapią i psychoterapią. Gdy pacjentka zaczyna przyjmować hormony, ból zmniejsza się. Chora odczuwa znaczną poprawę komfortu życia. Nieco zmniejszają się ogniska zapalne, ale dolegliwości nawracają po odstawieniu leków.

Wybór optymalnej metody leczenia powinien być dopasowany indywidualnie i najlepiej, by był podejmowany w oparciu o doświadczenie zespołu wielospecjalistycznego.

Beata Igielska, zdrowie.pap.pl

Źródła: konferencja „Zdrowie kobiety 2022” zorganizowana przez Fundację im. dr. Macieja Hilgiera; wystąpienie dr n. med. Joanna Jacko z Medicover Hospital.

http://www.czytelniamedyczna.pl/6795,endometrioza-gleboko-naciekajaca-przegrody-odbytniczopochwowej-problem-interdys.html

Źródło informacji: Serwis Zdrowie


Source link

Kultura

Spółka Shanghai Electric i jej partnerzy nawiązują współpracę na rzecz przyspieszenia realizacji projektów międzynarodowych

image_1_0.jpg


SZANGHAJ, 20 maja 2022 r. /PRNewswire/ — Spółka Shanghai Electric („Shanghai Electric” lub „Spółka”) (601727.SS i 02727. HK) poinformowała, że od początku tego roku udało jej się osiągnąć wiele kamieni milowych związanych z realizowanymi przez nią kluczowymi projektami międzynarodowymi. Jako czołowy światowy dostawca rozwiązań energetycznych, spółka nieprzerwanie intensyfikuje wysiłki na rzecz przyspieszenia tempa przedsięwzięć budowlanych realizowanych przez spółkę na całym świecie pomimo ogólnoświatowej niepewności wywołanej ponownym wybuchem pandemii COVID-19 i przedłużających się zakłóceń w łańcuchach dostaw.

Dwa z przełomowych projektów spółki – projekt elektrowni z cyklem kombinowanym Rupsha 800-megawatów i projekt elektrowni fotowoltaicznej Japan Yakai – są realizowane zgodnie z planem. Co więcej, podczas konferencji online Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd (Electric Guoxuan), spółka zależna Grupy Shanghai Electric Power Generation, podpisała niedawno z Pacific Green Technologies Group (PGTK) umowę na realizację w Wielkiej Brytanii zakładu magazynowania energii REP 1&2.

Angielski projekt magazynowania energii REP 1&2

Projekt magazynowania energii REP 1&2, obejmujący dwa obiekty o wydajności całkowitej 100MW/100MWH, który będzie realizowany w Wielkiej Brytanii, w położonym w hrabstwie Kent Parku Energetycznym Ridgeborough, jest częścią wyłącznej umowy zawartej między PGTK i TUPA Energy Limited, przewidującej wybudowanie w tym państwie systemów magazynowania energii o mocy do 1100.

Jest to pierwszy raz, gdy Grupa Shanghai Electric Power Generation uczestniczy w projekcie międzynarodowym jako główny wykonawca i współpracuje z PGTK, aby możliwie jak najlepiej wykorzystać doświadczenie i zasoby i pomóc Wielkiej Brytanii w przyspieszeniu tempa transformacji energetycznej. Oba współpracujące podmioty rozpoczęły już etap projektowania i przewiduje się, że pierwsze dostawy rozpoczną się w trzecim kwartale 2022 r.

Bangladeski projekt elektrowni z cyklem kombinowanym Rupsha o mocy 800 megawatów

Projekt, finansowany przez Azjatycki Bank Rozwoju, przewiduje zbudowanie dwóch gazowych turbin jednofazowych klasy F z cyklem kombinowanym i będzie to największą elektrownia turbinowa, jaką kiedykolwiek zbudowano w tym państwie. Projekt zlokalizowany w prowincji Khulna, drugiej co do wielkości prowincji Bangladeszu, ma na celu wyeliminowanie braku dostaw energii do południowozachodnich regionów kraju i zostanie zrealizowany w ramach bangladeskiej narodowej strategii dalszego doskonalenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, odegra kluczową rolę w rozwoju gospodarki krajowej oraz otworzy przed lokalną ludnością nowe możliwości zatrudnienia.

Niedawno udało się osiągnąć znaczący postęp w zakresie realizacji projektu, a nastąpiło to po tym, jak spółka Shanghai Electric ogłosiła, że zakończono 1. etap robót wykonywanych w związku z budową turbiny z użyciem urządzeń dźwigowych, a tym samym utorowano drogę do etapu instalacji podstawowego wyposażenia. Spółka podała tę informację po okresie przestoju na budowie spowodowanym szeregiem wyzwań związanych z pandemią COVID-19, a także po okresie suszy, który uniemożliwił dostawę wielkogabarytowych materiałów budowlanych. W obliczu trudności i wyzwań, aby zagwarantować terminowość dostaw i znacząco przyspieszyć ogólną realizację projektu, spółka Shanghai Electric skoordynowała działania wszystkich ekip budowlanych.

Japoński projekt elektrowni fotowoltaicznej Yakai

14 kwietnia doszło do zakończonego powodzeniem podłączenia japońskiej elektrowni fotowoltaicznej Yakai do sieci energetycznej, realizowanego wspólnie z lokalnymi podwykonawcami i spółkami energetycznymi. Elektrownia fotowoltaiczna, pierwsza elektrownia tego typu wybudowana w Japonii przez spółkę Shanghai Electric, pracuje teraz pełną parą i dostarcza lokalnym gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom ponad 20 megawatów energii odnawialnej.

Terminowa realizacja projektu to wynik wspólnych dążeń ekip spółki Shanghai Electric i jej partnerów do ograniczenia wpływu na Japonię siódmej fali pandemii COVID-19 oraz trzęsienia ziemi o sile 7,3 stopnia, które nawiedziło Fukushimę 16 marca. Aby oddać elektrownię do komercyjnej eksploatacji przed terminem i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa lokalnego, a jednocześnie umożliwić właścicielowi elektrowni uzyskanie maksymalnego zwrotu z projektu, spółka Shanghai Electric nawiązała współpracę również z lokalnymi władzami i spółkami energetycznymi.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1822322/image_1.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1822321/image_2.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

Źródło: Shanghai Electric

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Sport

GPW Benchmark zachęca przedstawicieli rynku finansowego i instytucje do konsultacji w sprawie wyboru wskaźnika referencyjnego

1_32.jpg


Fot. PAP - kadr z filmu

Fot. PAP – kadr z filmu

„Po konsultacjach publicznych, spośród trzech proponowanych indeksów overnight: WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego), WIRF (Warszawski Indeks Rynku Finansowego) oraz WRR (Warsaw Repo Rate), wybierzemy ten, który może stać się wskaźnikiem referencyjnym, na podstawie którego będziemy budować całą rodzinę wskaźników, także wskaźników terminowych” – zapowiada Aleksandra Bluj, wiceprezes GPW Benchmark.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Zdrowie

Podaruj mamie emocje. Top niezwykłych prezentów

1_33.jpg


Już za chwilę Dzień Mamy – świetna okazja, by podziękować kochanej mamie za… wszystko! 26 maja to wielkie święto wszystkich mam, które jest okazją do spełniania marzeń, wspólnego spędzania czasu i ogólnej radości. Zobacz, jak wygląda TOP niezwykłych prezentów i co jednocześnie zachwyci oraz zaskoczy Twoją mamę.

Zbliża się wyjątkowe święto – Dzień Mamy. Często kwestia wyboru prezentów i przygotowania oryginalnej niespodzianki dla mamy może zabierać sen z powiek dzieciom – zarówno tym małym, jak i tym nieco starszym, nawet posiadającym już własne rodziny. W końcu każdy chce podziękować mamie za jej troskę, opiekuńczość i bezinteresowną miłość, a 26 maja stanowi dobrą ku temu okazję.

Najczęściej wybierane na Dzień Mamy prezenty to z całą pewnością kwiatki i słodkości. Do tego grona jednak coraz częściej dołączają przeżycia, zapewniające nie tylko odprężenie, ale przede wszystkim odpoczynek od codziennych spraw – pracy czy obowiązków. Kwiatek czy bombonierka mogą stanowić idealne dopełnienie podarunku dla mamy.

Jak w łatwy sposób sprawić, aby prezent zapewniał emocje i gwarantował wspomnienia? Trafiał w gusta, a jednocześnie dbał o potrzeby? Prezent w formie przeżycia spełnia wszystkie te wymagania. Oto kilka najciekawszych pomysłów, które idealnie sprawdzą się na święto mamy!

Coś dla ceniących ostre wrażenia

Flyboard to jedna z przygód, łączących w sobie wodę i powietrze. Lot na tym urządzeniu gwarantuje emocje i świetną zabawę, a z racji dostępności w największych miastach w Polsce, jest łatwy do realizacji. Przeżycie polega na założeniu specjalnego “plecaka”, który, poprzez wypuszczanie strumienia wody, pozwala unosić się nad wodą. To z kolei zapewnia przyspieszone bicie serca i wspomnienia, które pozostają na długie lata.

Lot Paralotnią to powietrzna przygoda, pozwalająca oderwać się od ziemi i spełnić marzenia o lataniu wśród obłoków. Loty odbywają się w towarzystwie doświadczonego instruktora i dostępne są niemal w każdym rejonie Polski. Paralotnia zapewnia niecodzienne wrażenia i możliwość spojrzenia na świat z zupełnie innej perspektywy. To doprawdy odlotowe przeżycie!

Odpoczynek dla zapracowanej mamy

Voucher na Masaż Relaksacyjny to uniwersalny podarunek na Dzień Mamy, który z pewnością okaże się strzałem w dziesiątkę. Odprężenie w eleganckim salonie SPA jest przyjemnym odpoczynkiem – od pracy i obowiązków, pozwalającym na chwilę przenieść się do krainy relaksu. Godzinny masaż relaksacyjny to sposób na rozluźnienie mięśni i poprawę samopoczucia.

Z kolei Masaż Tajski to nieco inna forma podejścia do masowania. Zdecydowanie mocniejsza forma ucisku i bardziej energiczne ruchy sprawiają, że jest to “silniejszy”, zapewniający inne wrażenia masaż. Ta forma odpoczynku wywodzi się z Tajlandii, a sam masaż trwa 60 minut.

Innym, sprawdzonym i zawsze trafionym rodzajem prezentu, jest Pakiet Przeżyć “Relaks i Uroda”. Jest to zbiór przeżyć z kategorii “SPA”, spośród których osoba obdarowana sama wybiera przeżycie, które zrealizuje. To nie tylko łatwe spełnianie marzeń, ale także gwarancja zadowolenia bliskiej osoby.

Unikalne wspomnienia

Podwodna Kolacja to oryginalny fine-dining, odbywający się we wrocławskim zoo, a konkretniej w przeszklonym Kanale Mozambickim. Goście kolacji raczą się wykwintnym posiłkiem w otoczeniu 3 milionów litrów wody i pływających w niej morskich stworzeń. Samo jedzenie poprzedza ekskluzywne zwiedzanie Afrykarium, czyli części zoo we Wrocławiu – przeznaczone wyłącznie dla gości tego przeżycia. Kolacja przeznaczona jest dla dwóch osób – możesz wybrać się z mamą lub zaprosić oboje rodziców.

Zostań Bohaterem Książki to wyjątkowa okazja, by umieścić mamę na łamach prawdziwej książki i zaserwować jej literackie przygody. Spersonalizowana książka to przygoda miłosno-kryminalna, a książkowymi “towarzyszami” głównej bohaterki są jej przyjaciele i rodzina, co sprawia, że książka jest nie tylko realistyczna, ale także wielokrotnie używana.

Walk in the Sky jest często pierwszym krokiem w stronę ekstremalnych wrażeń. To ciekawa przygoda, wybierana najczęściej między skokiem na bungee a skokiem spadochronowym. Zejście po fasadzie budynku, z wysokości ponad 35 metrów to gwarancja ogromnych emocji i świetnej zabawy. Z przeżycia można skorzystać w Warszawie i Łodzi, a wrażenia pozostaną do końca życia!

Źródło informacji: Wyjątkowy Prezent


Source link

Zdrowie

Zakończenie prac nad sprawozdaniem z audytu BingX przeprowadzonego przez CertiK w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników i aktywów

BingX_Completes_Audit_Report_CertiK_Enhance_User_Asset_Security.jpg


SINGAPUR, 20 maja 2022 r. /PRNewswire/ — BingX z dumą ogłasza zakończenie przygotowania sprawozdania z audytu przeprowadzonego przez CertiK w celu zapewnienia bezpieczeństwa inwestorów i ich aktywów cyfrowych.

Dla czołowej globalnej platformy handlu społecznościowego bezpieczeństwo tożsamości i aktywów cyfrowych to główne priorytety. BingX koncentruje się na zwiększeniu zaufania inwestorów.

CertiK, lider w zakresie bezpieczeństwa w sferze blockchain, współpracował z kilkoma innymi uznanymi projektami w zakresie kryptowalut i przeprowadził ich audyty. Misją CertiK jest usunięcie największej przeszkody w masowym wdrożeniu rozwiązań w sektorze kryptowalut dzięki zapewnieniu niezawodności projektów w branży.

„CertiK jest jednym z najbardziej uznanych audytorów bezpieczeństwa w sferze kryptowalut. Bardzo się cieszymy, że możemy z nim współpracować przy audycie, aby zwiększyć bezpieczeństwo naszej platformy dla inwestorów. Chcemy, aby nasi użytkownicy mogli prowadzić transakcje w sposób bezproblemowy, a ten audyt zdecydowanie przyczyni się do zwiększenia zaufania wobec platformy” – Elvisco Carrington, dyrektor ds. komunikacji i partnerstwa w BingX.

BingX

BingX (www.bingx.com) to utworzona w 2018 roku międzynarodowa platforma handlu aktywami cyfrowymi, spot i instrumentami pochodnymi, która zapewnia skoncentrowany na użytkowniku i otwarty ekosystem z intuicyjnymi funkcjami handlu społecznościowego. Powstała w celu wzbogacenia całego sektora kryptowalutowego i rynków kryptowalut, platforma BingX jest bezpiecznym, niezawodnym i przyjaznym dla użytkownika miejscem, w którym mogą oni handlować swoimi kluczowymi aktywami, takimi jak BTC, ETH, USDC, ANC i TEPN.

CertiK

CertiK jest pionierem w zakresie bezpieczeństwa w sektorze blockchain, który wykorzystuje najlepszą w swojej klasie technologię sztucznej inteligencji, aby chronić i monitorować protokoły blockchain i smart kontrakty. Misją firmy CertiK, założonej w 2018 r. przez profesorów z Uniwersytetu Yale i Columbia, jest zabezpieczenie świata Web3. Firma stosuje najnowocześniejsze innowacje ze środowiska akademickiego w przedsiębiorstwach, umożliwiając tworzenie aplikacji o kluczowym znaczeniu dla działalności firm z zachowaniem bezpieczeństwa i dokładności. Jako jedna z najszybciej rozwijających się i cieszących się największym zaufaniem firm, CertiK jest prawdziwym liderem na rynku. Dotychczas CertiK obsłużył ponad 3200 klientów firmowych, zabezpieczył aktywa cyfrowe o wartości ponad 310 miliardów dolarów i wykrył ponad 60000 słabych punktów w kodzie blockchain.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1821149/BingX_Completes_Audit_Report_CertiK_Enhance_User_Asset_Security.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

Źródło: BingX

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Sport

Cyberzagrożenia w świecie finansów tematem Prasowej Akademii Pieniądza

DOC.20220519.42497730.Haker-nasze.jpg


Fot. Serwis Samorządowy PAP

Na platformie e-learningowej https://akademia.pap.pl zostało opublikowane czwarte szkolenie online w ramach IV edycji Prasowa Akademia Pieniądza, które jest w całości poświęcone zagadnieniom cyberbezpieczeństwa w obszarze finansów osobistych.

Szkolenie, które przygotował dr Piotr Maszczyk z SGH poświęcone jest zagrożeniom, jakie wiążą się z podejmowaniem aktywności ekonomicznej w cyberprzestrzeni. Zostały w nim przedstawione zarówno najpopularniejsze sposoby wykorzystywane przez cyberprzestępców, jak i najważniejsze zasady bezpieczeństwa, których przestrzeganie pozwoli nam się obronić przed oszustwami.

Jego istotną częścią będzie również zestaw terminów opisujących różne sposoby wykradania naszych danych, jak również ochrony posiadanych przez nas zasobów, takich jak: „phishing”, „ransomware”, „adware” „VPN” itd.

W materiale dr Maszczyk opisał m.in. podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z dokonywaniem zakupów i inwestowaniem oraz przedstawił specyfikę aktywności ekonomicznej w cyberprzestrzeni.

Całe szkolenie jest dostępne na platformie https://akademia.pap.pl dla zarejestrowanych użytkowników.

Przypominamy, że Prasowa Akademia Pieniądza to bezpłatne szkolenie, którego celem jest podniesienie wiedzy ekonomicznej dziennikarzy, blogerów oraz studentów interesujących się zagadnieniami gospodarczymi.

Uruchomiona w styczniu br. IV edycja szkolenia składa się z praktycznego warsztatu oraz pięciu szkoleń online dostępnych na platformie e-learningowej https://akademia.pap.pl, których autorami są eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz redaktorzy Polskiej Agencji Prasowej.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 


Source link