imalopolska

najnowsze wiadomości

December 2018

Polska

Kiedy Biskup katolicki staje się mordercą

a-156

Strona główna &gt Polska &gt Kiedy Biskup katolicki staje się mordercą Kiedy Biskup katolicki staje się mordercą a303 Polska

Obserwujemy od kilku tygodni zadziwiającą sytuację. Do katolickiego (sic) biskupa, metropolity lubelskiego zwraca się jakieś szemrane ideologicznie towarzystwo ze skargą na kapłana i naukowca katolickiego z żądaniem osądzenia jego wypowiedzi a ksiądz, od ręki, bez sądu i rozpoznania prawdy historycznej, dla pretensji, donosów, kłamstw i poniżających pomówień jest potępiony. To samo spotyka go ze strony władz rzekomej „uczelni”, rzekomej, bo jako ośrodek naukowy zblamowała się ona doszczętnie, gdy zdystansowała się do naukowca, dla pretensji nieuków, a gorzej, kłamców.

No i rozgorzała dyskusja. Zaczęło się więc udowadnianie, że Żydzi mordów rytualnych nie popełniali, a jak popełniali, to dokonywała tego jedynie jakaś skrajna sekta. Dziwnym zbiegiem okoliczności jednak powtarza się sytuacja sprzed wielu wieków, kiedy dla ratowania osądzonych o mord rytualny, uruchamiane jest złoto żydowskie z całej Europy. Tyle złota, że można budować zamki, odbudowywać twierdze i obsypywać złotem sędziów, byleby wypuścili skazańców, byleby orzekli… nieprawdę. Teraz pojawia się pytanie. Skoro mordów rytualnych dokonywała tylko nieznana reszcie Żydów sekta, to dlaczego nagle okazuje się, że w sytuacji, gdy jej członkowie są sądzeni, cała społeczność żydowska nagle staje z nimi w solidarności? Przecież gdyby ta zbrodnia była obca powszechnej świadomości żydowskiej, skąd by się brała taka solidarność?

Nagle okazuje się, że wszyscy Żydzi pracują w imię zatarcia śladów i są w stanie poświęcić na to wielkie majątki, by tego dokonać. Nie wiedzą? Tylko paru szaleńców? To czemu nagle wszyscy są tak strasznie jednomyślni i solidarni? Gdyby to była tylko sekta, wyparliby się jej a nie żądali uniewinnienia i nie uruchamiali wszystkich możliwości byleby łeb sprawie skręcić.

Fakty te mówią same za siebie. Mocniej uzasadniają powszechność świadomości takich zbrodni, niż jakiekolwiek poza tym dowody. Tak też widzimy działają i dziś. Gdyby Rada Chrześcijan i Żydów nie poczuła się osobiście dotknięta w źrenicę własnego oka, nie byłoby takiej reakcji, jaką historia procesów o mordy rytualne poznała w wiekach wcześniejszych. Nie zobaczylibyśmy tego prześmiesznego, obłudnego wzywania świętości, pontyfikatów, nauczania i Bóg jeden wie, czego jeszcze, dla zatkania nimi katolickich ust. Wymyślono sobie, że pontyfikatem Jana Pawła II, który jest świętszy w Polsce od samej Trójcy Świętej, zaknebluje się skutecznie każde katolickie usta.

Podłość środowiska oskarżycieli Księdza Tadeusza Guza jest tym bardziej znamienna, że Żydzi w redakcjach czasopism i mediów wyśmiewają Kościół i jego nauczanie, jak można najbardziej, plugawią wszystkie katolickie świętości, a jak już nie mogą inaczej ich zniszczyć, dla reszty, co sobie Kościoła obrzydzić nie dała, piszą teksty pozornie katolickie, pod katolickimi tytułami, lecz podają „religię”, która z Ewangelią Chrystusa i naukami apostolskimi nic nie ma wspólnego. Nawet modlitwy puszczą, porozczulają się nad patronami dnia, z ocenzurowanymi życiorysami oczywiście, żeby tylko nie dopuścić do głosu czystej nauki Chrystusowej i praw, jakie zostawił swoim Apostołom.

Cóż by mogło z tego wyniknąć już nie dla odstępców i Żydów, z synagogi szatana, w której prawdy nie ma, bo prawdę odrzucili i znienawidzili, ale dla samego Kościoła? Ano twarda jest ta apostolska mowa. Któż jej może słuchać?

Ale posłuchajmy, bo to prawa, które Chrystus, jak mówią Kanony Apostolskie, zostawił swoim Uczniom, zanim odszedł do Ojca. Po to został tyle dni po Zmartwychwstaniu, by ich o nich pouczyć i te prawa, po wszystkie wieki, są podwaliną Kościoła. Nie ma innego fundamentu, niż go położył Chrystus.

„Niech biskup nie zabiega o brudny zysk, zwłaszcza wobec pogan, niech raczej dozna krzywdy niż sam ją wyrządza, niech nie będzie chciwcem, zdziercą, oszustem, łasym na bogactwo, niech nie gardzi biedakami, nie będzie oszczercą, fałszywym świadkiem(.. .). Niech nie zabiega o władzę, niech nie będzie nieszczery i dwulicowy, nie daje posłuchu oszczerstwom ani potwarzom, niech nie będzie obłudny, nie bierze udziału w pogańskich uroczystościach, nie popełnia próżnych oszustw, nie będzie pożądliwy ani chciwy bo to wszystko jest nienawistne Bogu, a miłe demonom. ”

Constitutiones Apostolorum II 6.

„Jeśli biskup jest powodem zgorszenia, jakże może żądać od kogoś zdania sprawy z nieprawości albo go karać, skoro wskutek stronniczości albo przekupstwa on sam lub jego diakoni nie mają czystego sumienia? Kiedy urzędnik żąda łapówki, a sędzia ją przyjmuje, wyrok nie osiąga właściwego celu; nie zdołają pomóc biskupowi jego podwładni, którzy są „wspólnikami złodziei (…)”. Do niego bowiem skierują słowa zapisane w Ewangelii:

Czemu widzisz drzazgę w oku twego brata a belki we własnym nie dostrzegasz?’

Biskup zatem i jego diakoni niech się starają, aby nie usłyszeć takich słów, to znaczy niech nie dają do tego okazji. Jeśli bowiem grzesznik zobaczy, że ktoś postępuje tak samo jak on, tym śmielej będzie trwał w swych postępkach; a Zły, wykorzystując tę jedną okazję zacznie wpływać na innych – oby do tego nie doszło! – i w ten sposób owczarnia zostanie rozbita. Albowiem im więcej grzeszników, tym większe będzie zło przez nich czynione. Niepotępiony grzech rośnie i nabiera siły.”

Const Apostolorum II,17.

„[Biskupie] Bądź uczciwy, dobry, łagodny, bez podstępu, nie bądź kłamliwy, twardy, zarozumiały, szorstki, chełpliwy, bezlitosny, pyszny, dwulicowy, nie drwij ze swych podwładnych, nie ukrywaj przez nimi prawa Bożego i nauki o nawróceniu, nie bądź skory do odrzucania i odtrącania, ale bądź niezachwiany, nieskłonny do wymierzania kary, niechwiejny, nie przyjmuj przeciwko nikomu oskarżenia bez świadectwa trzech świadków i to takich, których sposób życia będzie dobrze znany i którzy nie kierują się wrogością i zawiścią. Wielu jest bowiem złośliwych i gadatliwych, którzy mają potrójny język, którzy nienawidzą braci, gorąco pragną rozproszyć owce Chrystusa, a gdybyś chciał bezkrytycznie przyjmować ich słowa, rozproszysz owczarnię i wydasz ją na pastwę wilkom, to znaczy demonom i złym ludziom, a raczej nie ludziom tylko bestiom w ludzkiej skórze, poganom, judaizującym i bezbożnym heretykom.

Ci szkodnicy niby wilki szybko się gromadzą wokół tego, kto został wyrzucony z Kościoła i uważają go za owcę rzucona na żer, a jego zgubę poczytują za swój zysk, ich ojcem jest diabeł, zabójca ludzi. Jeśli ten, kogo swoim niesprawiedliwym wyrokiem niesprawiedliwie usunąłeś, przygnębiony i zniechęcony zabłądzi do pogan lub zaplącze się w herezje i całkowicie odłączy się od Kościoła, utraci ufność w Boga, popadnie w pułapkę bezbożności, to ty będziesz winny jego zguby. Nie jest słuszne, byś był skory do wyrzucania grzesznika, a nieskory do przyjmowania nawróconego; byś był skłonny do odcinania, a nieskłonny do leczenia cierpiącego; o takich mówi Pismo Boże: ‘Ich stopy biegną ku zbrodni i są skorzy do rozlewu krwi; spustoszenie i zagłada na ich drogach’, ‘nie znają drogi pokoju; bojaźni Bożej nie ma przed ich oczyma. (…)

Wiecie przecież, że kto wyrzuca kogoś, kto nie popełnił grzechu, albo nie przyjmuje tego, kto się nawraca, ten zabija swego brata i przelewa krew jego jak Kain krew Abla, swego brata, a jego krew będzie wołać do Boga i będzie pomszczona.

Sprawiedliwy niesprawiedliwie przez kogoś zabity znajdzie wieczny odpoczynek u Boga, podobnie jak ten, kto został bezzasadnie usunięty przez biskupa. Kto jednak wyrzuca niewinnego jak „zarazę”, gorszy jest od zabójcy, bo nie zważa na miłosierdzie Boga (…). Dlatego wyrzucający niewinnego gorszy jest od tego, kto zabija ciało.

Constitutiones Apostolorum II 21.

Czy więc biskup, który stronniczo i pod wpływem nieżyczliwych donosów judaizujących sekt, odsuwa się od swojego kapłana, według praw kościelnych nie staje się jego zabójcą?

Módlmy się, by metropolita lubelski i władze KUL nie splamili się hańbą wydania Kapłana ma żer kłamcom. Przez tchórzliwą reakcję już dali okazję oszczercom, którzy po wezwaniu do debaty znaleźli się w potrzasku, by używając zdania biskupa i władz uczelni, odmówić stanięcia do naukowej debaty. Oszczerstwo i pomówienie, brak argumentów zakryli słowami władz duchownych, hańbiąc urząd lubelskiego biskupa. Motywujmy władze duchowne, żeby nie wydały Żydom, łamiąc wszystkie prawa kościelne, kapłana Tadeusza Guza.

Aby się biskup lubelski nie zamienił w zabójcę własnego kapłana.Podpisujmy tutaj:

Żądanie ochrony przez władze duchowne Czcigodnego Księdza prof. Tadeusza Guza przez żydowską agresją. Kliknij w link.

Za: https://www.gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/2786-kiedy-biskup-katolicki-staje-sie-morderca


Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Z redakcyjnej poczty: Skutki masowej imigracji

a-146

Strona główna &gt Polska &gt Z redakcyjnej poczty: Skutki masowej imigracji Z redakcyjnej poczty: Skutki masowej imigracji a303 Polska

Dzień dobry

Proszę o nagłośnienie tej sprawy. Wszystkie zawarte w liście informacje mają swoje potwierdzenie w statystykach.

Rząd PiS masowo sprowadza nam tu do Polski mężczyzn z zagranicy. Wśród migrantów z Ukrainy 3/4 to mężczyźni. Wśród migrantów z Azji odsetek ten wynosi aż 95%. Powoduje to że rośnie dysproporcja płciowa w Polsce. Młodzi polscy mężczyźni coraz częściej skarżą się na rosnące trudności z poszukiwaniem partnerek. Widzimy na ulicach polskich miast coraz częściej mieszane pary, w których niemal zawsze to kobieta jest Polką a mężczyzną obcokrajowiec. Jeżeli liczba imigrantów będzie wzrastać, w których dominuje napływ płci męskiej, to naturalną koleją rzeczy będzie że większa liczba Polek znajdzie się w takich związkach, podczas gdy my polscy mężczyźni nie będziemy mieli żadnej alternatywy. Nadwyżka mężczyzn w wieku rozrodczym spowoduje frustrację w społeczeństwie. Przykładem ostatnie zamieszki w niemieckim Chemnitz gdzie odsetek kobiet jest najniższy w RFN [1]. Fala eskalacji przemocy seksualnej wobec kobiet w Szwecji ma swoje źródło w masowej imigracji, która zaburzyła proporcje płciowe w tym kraju [2]. Kraje azjatyckie takie jak Indie mają problem z brakiem kobiet w wieku rozrodczym, na skutek selektywnych aborcji dziewczynek wynikającej z tamtejszej kastowości w kulturze. Szacuje się że w Indiach brakuje nawet 70 milionów kobiet [3]. Znaczna część migrantów z Azji ma świadomość że w Polsce poziom życia i zarobki są kilkukrotnie niższe od tych na zachodzie Europy. Często jednak motywuje ich przekonanie że w Polsce będą oni mieli większe możliwości znalezienia żony. Hinduskie agencje pomagające w procesie migracji do Polski poruszają tematy potencjalnych małżeństw z obywatelkami Polski na spotkaniach organizacyjnych [4].

W Polsce panuje fałszywy stereotyp jakoby to w naszym kraju była nadwyżka kobiet. W Polsce rodzi się średnio 106 mężczyzn na 100 kobiet. W samej tylko grupie wiekowej 20-30 lat polskich mężczyzn jest więcej od kobiet o ponad 100 tysięcy [5]. Dopiero w okresie wieku emerytalnego pojawia się przewaga liczebna polskich kobiet, ze względu na nadumieralność mężczyzn w wieku poprodukcyjnym. Piramida demograficzna Polski [6].

Imigranci mieli podobno wypełnić lukę po polskich emigrantach. Tymczasem kiedy z Polski wyjeżdża podobna liczba kobiet i mężczyzn [7], a nawet niewielka nadwyżka kobiet, chociaż to mężczyzn w wieku produkcyjnym mamy naturalnie więcej. Natomiast wśród imigrantów przybyłych do Polski mężczyzn już jest około 70-80% [8]. Nie ma więc mowy o demograficznej zastępowalności ubytku emigracyjnego, obecną migracją. Odsetek kobiet jest znacznie zaniżony i licząc wielomilionową skalę tej migracji mamy do czynienia z ogromną dysproporcją płciową w Polsce. Na dzień dzisiejszy jest już bardzo źle, a przed katastrofą społeczną ratuje nas prawdopodobnie tylko fakt że Ukraińcy czy Białorusini z racji bliskości swoich państw rzadziej decydują się do poszukiwania partnerek w Polsce.

Ciężko oszacować jaka jest obecnie nadwyżka mężczyzn w wieku produkcyjnym na terenie RP. Posługując się jednak danymi z raportów Ministerstwa Pracy za I poł. 2018 roku i sumując wszystkie rodzaje pozwoleń i orzeczeń to w ciągu 6 miesięcy liczba mężczyzn w Polsce w wieku produkcyjnym przerosła liczbę kobiet o dodatkowe 627 tysięcy osób [9] [10]! Śmiało więc można zaryzykować tezę że nadreprezentacja mężczyzn w wieku produkcyjnym przekracza już w Polsce miliony ludzi. To już są poważne zaburzenia proporcji płci w Polsce, szczególnie w grupie wiekowej 20-40 lat czyli tym okresem wzmożonej aktywności seksualnej i łączenia się ludzi dwojga płci w pary.

Polki znacznie częściej niż polscy mężczyźni wchodziły w związki z obcokrajowcami. Zarówno w kraju jak i zagranicą występuje znaczne dysproporcje pomiędzy liczbą związków mieszanych polskich kobiet i polskich mężczyzn z obywatelami innych państw. W latach 2006-2012 małżeństwa Polek z cudzoziemcami stanowiły aż 74% ogółu wszystkich takich związków [11]. W Wielkiej Brytanii w roku 2017 prawie co 3 Polka miało dziecko z obcokrajowcem. Podczas gdy tylko niespełna 8% polskich mężczyzn miało dzieci z partnerkami z innego państwa. Polskie kobiety urodziły łącznie 20.779 dzieci, podczas gdy polskim mężczyznom urodziło się tylko 15.610 dzieci [12] [13].

Trzeba wyciągnąć jak najszybsze wnioski i nie powielać błędów państw takich jak Francja, Niemcy czy Szwecja. Zadbajmy o to żeby liczba migrantów w Polsce nie zaburzała naszej struktury demograficznej. Do najbardziej niestabilnych państw na świecie należą te kraje gdzie występują znaczne dysproporcje pomiędzy liczbą mężczyzn i kobiet [14]. Musimy pamiętać że muzułmanie zabraniają swoim kobietom jakichkolwiek relacji z wyznawcami innych religii [15] [16]. Islam od wieków wykorzystuje ekspansję demograficzną do zwiększania swoich wpływów. Dlatego nawet gdyby liczba kobiet i mężczyzn wśród migrantów z krajów takich jak Pakistan czy Bangladesz była wyrównana to w dalszym ciągu wpłynie to niekorzystnie na sytuacje matrymonialną polskich mężczyzn.

Sprawa jest naprawdę poważna i ważą się w tej chwili losy setek tysięcy polskich mężczyzn. Już teraz polscy mężczyźni odbierają sobie życie 8 razy częściej niż kobiety [17]. Polscy mężczyźni mają ograniczone zasoby kobiet w kraju i nie mogą pozwolić żeby w przypadku wzrostu imigracji nie mieli takiej samej alternatywy jak Polki wiążące się coraz częściej z cudzoziemcami. Logicznym jest że przy napływie setek tysięcy migrantów każdego roku do Polski zdominowanych przez męską część tej grupy, proporcjonalnie rosnąć będzie prawdopodobieństwo i liczba związków z miejscowymi kobietami. Dlatego struktura demograficzna kraju musi być zrównoważona płciowo. Inaczej polscy mężczyźni zostaną wyparci do roli bezdzietnych kawalerów.

Źródła:

[1] https://www.wykop.pl/link/4663837/psychologia-nadwyzka-meskich-imigrantow-przyczyna-zamieszek-w-chemnitz/

[2] https://www.wykop.pl/link/3796191/szwecja-masowa-migracja-spowodowala-ogromna-nadwyzka-mezczyzn/

[3] http://kobieta.gazeta.pl/kobieta/56,107881,23357038,chiny-i-indie-maja-gigantyczny-problem-brakuje-kobiet-dla-70.html

[4] https://www.wykop.pl/link/4712977/hinduskie-agencje-doradzaja-jak-wziac-slub-z-polka-i-osiedlic-sie-w-polsce/

[5] https://www.ekspedyt.org/wp-content/uploads/2018/05/piramida-wieku_31122017.jpg

[6] https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5471/2/11/1/informacja_o_rozmiarach_i_kierunkach_czasowej_emigracji_z_polski_2004-2017.xlsx

[7] https://pliki.pulshr.pl/i/06/66/20/066620.jpg

[8] https://archiwum.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Analizy%20i%20raporty/cudzoziemncy%20pracujacy%20w%20polsce/Pierwsze%20polrocze%202018%20r..xlsx

[9] https://archiwum.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Analizy%20i%20raporty/cudzoziemncy%20pracujacy%20w%20polsce/Oswiadczenia%202018.xlsx

[11] https://forsal.pl/galerie/771006,duze-zdjecie,1,malzenstwa-polek-z-cudzoziemcami-stanowia-az-74-proc-ogolu-malzenstw-mieszanych.html

[12] https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludno%C5%9B%C4%87_Polski#Urodzenia_w_Anglii_i_Walii_z_kobiet_urodzonych_w_Polsce

[13] https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/livebirths/datasets/parentscountryofbirth

[14] https://www.wykop.pl/link/4715511/dysproporcja-plci-wywolana-przez-meska-imigracje-powoduje-wzrost-przestepczosci/

[15] https://www.wykop.pl/link/4603761/muzulmanskie-kraje-zakazujace-prawnie-zwiazkow-kobiet-z-niewiernymi/

[16] http://www.loc.gov/law/help/marriage/interfaith-prohibition.php

[17] https://i.redd.it/3t55ldmi4zjy.jpg

„Suweren”.


Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Pierwsza w Polsce po wojnie synagoga oraz trzygwiazdkowy hotel powstaną do 2021 r. w Łodzi

auk

Strona główna &gt Polska &gt Pierwsza w Polsce po wojnie synagoga oraz trzygwiazdkowy hotel powstaną do 2021 r. w Łodzi Pierwsza w Polsce po wojnie synagoga oraz trzygwiazdkowy hotel powstaną do 2021 r. w Łodzi AdRo203 Polska

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi obejmująca centralną część Polski (terytoria dawnych województw: łódzkiego, skierniewickiego, płockiego, sieradzkiego i piotrkowskiego) zarządza w tej chwili dwiema synagogami: przy ul. Pomorskiej i Synagogą Reicherów przy ul. Rewolucji 1905 roku.

Dzięki wykorzystaniu zapisów ustawy z 1997 r. o restytucji mienia żydowskiego gmina uzyskała pokaźną działkę w centrum miasta (przy ww. ul. Pomorskiej) i prowadzi Biuro Informacji Żydowskiej, Beit Midrasz (Dom Nauki) “Darkei Noam”, dom gościnny „Linat Orchim”, bractwo pogrzebowe „Chewra Kadisza”, żydowskie ‘przedszkole’ “Matanel”, bractwo „Bikur Cholim”, koszerną stołówkę oraz mykwę.

Jak informuje niezawodna w takich przypadkach “Gazeta Wyborcza” na ul. Pomorskiej najpóźniej do 2021 r. powstać ma tam też trzygwiazdkowy hotel z restauracją i synagoga – pierwsza na naszych ziemiach wzniesiona od czasu II wojny światowej. Po otrzymaniu warunków zabudowy, przedstawiciele gminy wystąpili już o pozwolenie na budowę.

Za: https://dzienniknarodowy.pl/pierwsza-polsce-wojnie-synagoga-oraz-trzygwiazdkowy-hotel-powstana-2021-r/

Data publikacji: 27.12.2018


Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

2% „ludzi” rządzi Polską- Kuba Wojewódzki

hexagram

Strona główna &gt Polska &gt 2% „ludzi” rządzi Polską- Kuba Wojewódzki 2% „ludzi” rządzi Polską- Kuba Wojewódzki AdRo203 Polska

Kim są ci „ludzie”, którzy przejęli kontrolę na światem. Manipulują naszymi spostrzeganiem świata i rozwojem ziemi. Czy kult Szatana-Saturna ukrywa swoje zamiary?. Czy zgodnie z prawem karmy ujawniają je mówiąc nam to prosto w oczy. Zobacz ten film, a zobaczysz kłamstwo za kłamstwem jakie wychodzi co dnia z ust „gwiazd” kontrolowanych przez tajemniczy kult. Mój e-mail: [email protected]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=rqODnKIQq-w?feature=oembed&w=640&h=360]

Eter TV

Opublikowany 25 grudnia 2018

III RPNWO żydowska Synagoga Szatanaostatni etap rewolucji-judeosatanizmpolskojęzyczna syjono-żydomasoneria
Read the full article – wolna-polska.pl

Zdrowie

Iluminaci atakują Polskę – jak się bronić ?

aaaa

Strona główna &gt Zdrowie &gt Iluminaci atakują Polskę – jak się bronić ? Iluminaci atakują Polskę – jak się bronić ? Jan Zdrowie

Publikujemy ważny film stacji Eter TV na temat szkodliwości oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na ludzi przez: komórki, WI-FI, ładowarki, anteny i wieże nie tylko telefonii komórkowej, ale i inne, z dowodami wskazań aparatu pomiarowego i sposobami jak się przed tym bronić.

Promieniowanie to w jakiś sposób jest też powiązane z chemtrails, instalacjami HARP, także budowanymi w Polsce, bts, wimax, bluetooth, gmo, szczepionkami, nanotechnologią, biotechnologią, 5G i… sztuczną inteligencją (SI).

Publikacje na temat większości wymienionych zagadnień zamieszczone są na końcu tego materiału, za ciekawymi wybranymi komentarzami, które również polecamy przeczytać po obejrzeniu tego filmu. Pozytywne doświadczenia z zastosowaniem orgonitów i chembasterów, przede wszystkim wobec chemtrails, mamy od blisko 8 lat.

Redakcja KIP

Wersja filmu poprawiona i dodane nowe fakty ( POLSKA NORMA ZABIJA ) Oczywiście zgodnie z prawem W dzisiejszym filmie przedstawiam atak ILUMINATÓW-CZARNOGŁOWYCH na każde Polskie miasta bronią ukrytą na dachach i masztach- budowanych przy naszych domach. Własnoręcznie przeprowadzam testy zabójczych dawek promieniowania i jak się przed nimi bronić. Zapraszam do oglądania filmu, który wszystko wyjaśni czym jest takowa broń i jakie ma działanie na naszą krew, mózg i organa w naszym ciele, które decydują o naszym zdrowiu i życiu. Mój e-mail: [email protected]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=XIHqFW7icVI?feature=oembed&w=640&h=360]

Eter TV

Opublikowany 26 września 2018

Za: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/12/iluminaci-atakuja-polske-jak-sie-bronic/ Data publikacji: 20.12.2018


Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Suwerenny pieniądz Polaków

a-133-1200x630

Strona główna &gt Polska &gt Suwerenny pieniądz Polaków Suwerenny pieniądz Polaków a303 Polska

Ten film jest rękawicą rzuconą obowiązującym doktrynom ekonomicznym. Zachęcamy Państwa do uważnego przestudiowania tej publikacji wraz z załączonym do niej artykułem. ARTYKUŁ (PDF) http://jestesmyzmiana.pl

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=iqJYeheK4vY?feature=oembed&w=640&h=360]

Animacja zrealizowana z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę jako nasz wkład w pomyślny rozwój kraju w kolejnym stuleciu.

Scerariusz: Tomasz Kukułowicz

Wspłółpraca: Nawigatorzy Jutra

Lektor: Przemysław Brożek

Realizacja: Joanna Kołodziejczyk i Michał Czartoszewski

Z podziękowaniem dla wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania filmu. Fundacja „Jesteśmy Zmianą” 2018


Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Życzenia Wesołych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 2018

aru

Strona główna &gt Polska &gt Życzenia Wesołych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 2018 Życzenia Wesołych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 2018 a303 Polska

BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE, PAN NIEBIOSÓW OBNAŻONY !

Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony, Wzgardzony, okryty chwałą, Śmiertelny Król nad wiekami ! A Słowo Ciałem się stało, i mieszkało między nami.

Drodzy przyjaciele, czytelniczki i czytelnicy!

Dzisiejszej, świętej nocy narodził się Nasz Pan, Dzieciątko Jezus, w lichej stajence w malutkim Betlejem, na odkupienie grzechów nędznego rodzaju ludzkiego. Prawdziwy Mesjasz i Bóg Prawdziwy, Zbawiciel, który świat odkupił i śmierć zwyciężył ! Narodził się TEN, który jest DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM ! W tę świętą, cichą i radosną noc kiedy narodziło się Dzieciątko Jezus, „maluśkie, maluśkie, jako rękawicka, alboli tyz jakoby, jakoby kawałecek smycka”, jak śpiewają tatrzańscy górale, radujmy się przy świątecznym stole z radością wyśpiewując dla NIEGO kolędy o JEGO CHWALE a Redakcja W-P natomiast spieszy złożyć najserdeczniejsze życzenia drogim czytelniczkom i czytelnikom Pokoju Bożego w sercach, zgody i harmonii w rodzinach i pomiędzy bliźnimi a przede wszystkim codziennego trwania w wierności Dzieciątku Jezus i dostąpienia Zbawienia. Jeszcze raz wesołych, radosnych, ciepłych i krzepiących Świąt Bożego Narodzenia życzy Redakcja Wolnej-Polski.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BFZtrHsGGsM?feature=oembed&w=640&h=480] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=26-JNXtepQM?feature=oembed&w=640&h=480] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=q5_Og4vbV0I?feature=oembed&w=640&h=360]

REDAKCJA PORTALU WOLNA-POLSKA

UWAGA ! SUPLEMENT !

Transmisje tradycyjnych, Trydenckich Mszy św. i nabożeństw z kościoła św. Gertrudy Wielkiej w USA w okresie świątecznym.

Uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Gertrudy Wielkiej

Dla tych którzy z różnych przyczyn nie będą w stanie osobiście wysłuchać Mszy św. w nadchodzące święta Bożego Narodzenia, informujemy że istnieje możliwość oglądania na żywo w Internecie transmisji uroczystych celebracji z rzymskokatolickiego kościoła p.w. św. Gertrudy Wielkiej (parafia J.Exc. x bp’a Daniela L. Dolana) w Cincinnati, w stanie Ohio, USA (pod tym linkiem). Serdecznie zachęcamy wszystkich do oglądania! 22.30 (4.30 czasu polskiego) – Kolędy
23:00 (5.00 czasu polskiego) – Procesja, Błogosławieństwo Szopki
23.15 (5.15 czasu polskiego) – Kazanie, uroczysta Msza św. o północy (Pasterka)25 grudnia, BOŻE NARODZENIE9:00 (15.00 czasu polskiego) – Msza św. z kwartetem smyczkowym
11:00 (17.00 czasu polskiego) – Msza św. z kolędami
17:45 (23.45 czasu polskiego) – Nieszpory

Wystawienie Najśw. Sakr. w okresie świątecznym,
kościół pw. św. Gertrudy Wielkiej

26 grudnia, ŚW. SZCZEPANA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

17.00 (23.00 czasu polskiego) – uroczysta Msza św.

27 grudnia, ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

9:00 (15.00 czasu polskiego) – uroczysta Msza św.

28 grudnia, ŚŚ. NIEWINIĄTEK BETLEJEMSKICH

17.45 (23.45 czasu polskiego) – uroczysta Msza św.

29 grudnia, ŚW. TOMASZA BECKET’A, MĘCZENNIKA

8.15 (14.15 czasu polskiego) – uroczysta Msza św.

30 grudnia, NIEDZIELA W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA

9:00 (15.00 czasu polskiego) – uroczysta Msza św.

31 grudnia, ŚW. SYLWESTRA, PAPIEŻA I WYZNAWCY 9:00 (15.00 czasu polskiego) – uroczysta Msza św. 1 stycznia, OBRZEZANIE PAŃSKIE – OKTAWA BOŻEGO NARODZENIA

9:00 (15.00 czasu polskiego) – uroczysta Msza św.

2 stycznia, OKTAWA ŚW. SZCZEPANA

17.00 (23.00 czasu polskiego) – uroczysta Msza św.

Źródło: https://sggresources.org/products/christmas-novena-of-masses , x. Antoni Cekada (newsletter) Za: http://tenetetraditiones.blogspot.com/2018/12/transmisje-mszy-sw-i-nabozenstw-z.html

Święta Bożego Narodzenia
Read the full article – wolna-polska.pl

Zdrowie

5G Gigantyczne zagrożenie dla zdrowia – dr Barrie Trower w rozmowie z sir Julianem Rose

asip

Strona główna &gt Zdrowie &gt 5G Gigantyczne zagrożenie dla zdrowia – dr Barrie Trower w rozmowie z sir Julianem Rose 5G Gigantyczne zagrożenie dla zdrowia – dr Barrie Trower w rozmowie z sir Julianem Rose Ogarek Zdrowie

Jako pierwszy w polskim internecie umieszczałem tekst o zagrożeniu 5G. Napotkałem trochę ataków na ten tekst. Wydawałoby się rzeczowych argumentów przemawiających jednak za telefonią 5G. Część z tych komentarzy nie publikowałem i ten film mnie tylko upewnia w moich decyzjach.

Z drugiej strony jestem ciekaw kto je pisał i tez komu zależy na wprowadzeniu 5G.

Poniżej bardzo ważny film o 5G. Ale nie tylko. Uważam, iż jest to lektura/film obowiązkowy.

Między innymi o:

-ludzie nie doceniają jak mądre i przydatne są drzewa,

-5G spowoduje, że jedno na osiem dzieci będzie zdrowe,

-o rozmowie ze szpiegami, częstotliwościach powodujących raka i choroby neurologiczne w czasach zimnej wojny.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=mElVn08aZQk?feature=oembed&w=640&h=360]

Za: http://detektywprawdy.pl/2018/12/20/5g-gigantyczne-zagrozenie-dla-zdrowia-dr-barrie-trower-w-rozmowie-z-sir-julianem-rose/

Data publikacji: 20.12.2018


Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Brudziński jak Morawiecki, oszalał! Szykuje się inwigilacja totalna. PiS chce represji za poglądy

ad55

Strona główna &gt Polska &gt Brudziński jak Morawiecki, oszalał! Szykuje się inwigilacja totalna. PiS chce represji za poglądy Brudziński jak Morawiecki, oszalał! Szykuje się inwigilacja totalna. PiS chce represji za poglądy AdRo203 Polska

Jak pisze dzisiejsza „Rzeczpospolita” rząd Mateusza Morawieckiego pracuje nad nowymi przepisami, które umożliwią większą inwigilację obywateli. To pokłosie m.in. materiału TVN o wafelkowych neonazistach, którzy pod osłoną lasu świętowali urodziny austriackiego akwarelisty.

Po materiale TVN na temat wafelkowych nazistów, zwanych też „Waflen SS”, wiadome media podniosły krzyk domagając się reakcji od ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego. O nowych pomysłach przygotowywanych przez rząd, pisze „Rzeczpospolita”: Surowsze kary i możliwość inwigilacji operacyjnej grup neonazistowskich. Wszystko zaczęło się od tego, że minister Joachim Brudziński, jak na lewicowca z PiS przystało, doprowadził do powstania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Propagowaniu Faszyzmu i Innych Ustrojów Totalitarnych. Po miesiącach obrad zespół doszedł do wniosku – trzeba przeprowadzić zmiany w prawie. Zmiany w prawie mają pozwolić na „skuteczniejsze ściganie sprawców przestępstw propagowania ustrojów totalitarnych (faszystowskiego, neonazistowskiego czy komunistycznego)”. – Brak jest penalizacji propagowania ideologii totalitarnej opowiadającej się za użyciem przemocy w celu wpływania na życie polityczne lub społeczne – ocenił zespół. Już teraz przepisy Kodeksu Karnego pozwalają karać za propagowanie „ustroju faszystowskiego lub innego ustroju totalitarnego”, a nowelizacja ma sprawić, że do przepisów dodana zostanie furtka, która pozwoli na karanie za poglądy, co nazwano „promowaniem ideologii faszystowskiej, neonazistowskiej, komunistycznej lub innej ideologii totalitarnej”. Z całą pewnością ideologii totalitarnych nie popieramy, ale czy fakt, że ktoś wyznaje takie idiotyczne poglądy, powinien być ścigany prawnie? Właściwie to właśnie mogłoby zostać nazwane faszyzmem – w myśl zasady „wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciw państwu”, nawet poglądy obywateli mają podlegać ścisłej kontroli ze strony rządu. Przygotowywane przez rząd zmiany w prawie zakładają także większe uprawnienia dla służb, które zyskają moc inwigilacji „środowisk faszystowskich, neofaszystowskich i komunistycznych”. Eksperci rządowego zespołu wskazują, że obecnie ciężko jest karać za propagowanie, bo zazwyczaj odbywa się ono w zamkniętych grupach. Zmienione mają zostać więc także zapisy o publicznym charakterze. – Sprawcy często uciekają przed odpowiedzialnością, przykrywając publiczny charakter kontaktami prywatnymi, by uniknąć kary – ocenił zespół. Fakt, że nie propagują oni ustrojów totalitarnych, a jedynie przekazują swoje wypaczone poglądy w prywatnych rozmowach, utrudnia karanie za propagowanie. To podobny absurd jak w przypadku materiału TVN, gdzie wszyscy mówili o propagowaniu, a przecież świętowanie urodzin Hitlera odbywało się w zamkniętej grupie w lesie! O żadnym propagowaniu nie może być tu mowy, zmiana przepisów pozwoli więc na inwigilację, i ukaranie wspomnianych osób pod pozorem „propagowania” neonazimu, bowiem propagowaniem nie musi być już publiczne. Zespół postuluje też karanie za samo posiadanie, przechowywanie lub produkowanie zakazanych treści. Jakie kary za poglądy? Za ich propagowanie prywatnie łaskawcy przewidzieli jedynie rok pozbawienia wolności, a za propagowanie publiczne przewidziano dwa lata więzienia. Nie zgadzam się z tym co mówisz, ale oddam życie, abyś miał prawo to powiedzieć ~ Evelyn Beatrice Hall Źródło: Rzeczpospolita/NCzas Za: https://nczas.com/2018/12/21/brudzinski-jak-morawiecki-oszalal-szykuje-sie-inwigilacja-totalna-pis-chce-represji-za-poglady/?fbclid=IwAR3_NY6SLQ06vtbOVlv4E7IDuECFaMBLKdO9x06qppChNhpMgqFsI3nMgq8


Read the full article – wolna-polska.pl