admin

admin

Sport

Czas na kobiety w gospodarce – role, problemy, perspektywy okiem czołowych postaci biznesu, nauki i mediów

DOC.20211129.40974180.1.jpg


Brak wiary w swoje możliwości, brak pewności siebie, konieczność pogodzenia kariery zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, presja społeczna, lęk przed porażką i oceną czy brak wsparcia i elastyczności w miejscu pracy – to tylko niektóre z głównych powodów nierówności płciowych w życiu zawodowym – wynika z raportu „Czas na kobiety w gospodarce” Klubu Inwestorek Indywidualnych.

Kobiety w biznesie od wielu lat odgrywają kluczową rolę i udowadniają, że znakomicie odnajdują się na najważniejszych stanowiskach niezależnie od rozmiaru firmy czy branży. Są niezaprzeczalną siłą, która z każdym dniem nabiera coraz większego znaczenia. Jednak nierówności między pozycją zawodową kobiet i mężczyzn nadal są przytłaczające.

Obecne światowe trendy – takie jak coraz większe znaczenie czynników ESG (E – środowisko, S – społeczna odpowiedzialność i G – ład korporacyjny) w ocenie spółek – wskazują jednak wyraźnie na nieubłagane, choć wciąż zbyt powolne zmiany. W ten właśnie nurt wpisuje się nowa inicjatywa na polskim rynku – Klub Inwestorek Indywidualnych, który ma na celu promowanie i kształtowanie kompetencji inwestorskich wśród kobiet oraz wspieranie ich odważnych i zrównoważonych działań biznesowych.

Klub Inwestorek Indywidualnych powstał w listopadzie 2021 r. w odpowiedzi na rosnące aspiracje i kompetencje kobiet do zaistnienia na rynkach finansowych i na najwyższych stanowiskach zarządczych – a z drugiej strony wciąż zauważalne bariery, jakie przed nimi stoją.

Działalność KII inauguruje raport „Czas na kobiety w gospodarce”, złożony z wypowiedzi czołowych przedstawicieli różnych branż polskiego biznesu, odpowiadających na trzy pytania dotyczące:

· obecnej sytuacji kobiet w polskim biznesie,

· barier, które blokują ich kariery,

· recept, które pomogłyby zmniejszyć różnice między pozycją zawodową kobiet i mężczyzn.

Pretekstem do ich zadania stał się najnowszy raport McKinsey & Company „Win-win. Jak lepiej wykorzystać potencjał kobiet w polskiej gospodarce” [1]. Wynika z niego m.in., że kobiety w Polsce są lepiej wykształcone niż mężczyźni, mają kompetencje i predyspozycje do prowadzenia i zarządzania firmami, a jednak wciąż na najwyższych stanowiskach jest ich zaledwie 6 proc.

Zebrane komentarze potwierdzają to zjawisko i wskazują, że jego przyczyny leżą przede wszystkim w trudności w pogodzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych oraz braku pewności i wiary w siebie, lęku przed oceną i porażką. Do poprawienia sytuacji kobiet w ich życiu zawodowym przyczyniłby się zdaniem komentujących m.in. szybszy rozwój polityki inkluzywnej w polskich firmach, zmiana postrzegania ról społecznych kobiet i mężczyzn, rozwiązania systemowe wspierające kobiety w opiece nad dziećmi, mentoring i wsparcie w zakresie budowania pewności siebie i budowanie lepszej świadomości swoich praw na rynku pracy. Jest o co walczyć, bo zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy mogłoby także pomóc w rozwiązaniu problemu z niedoborem pracowników. W tej chwili w Polsce brakuje ok. 125 tys. pracowników. Jeśli gospodarka wróci do tempa wzrostu sprzed pandemii, liczba ta może sięgnąć w 2030 r. nawet 455 tysięcy. Z drugiej strony, polski rynek pracy mogłoby zasilić nawet 820 tysięcy kobiet. Oprócz wartości makroekonomicznych, większa różnorodność może przynieść wymierne korzyści poszczególnym firmom. Badania McKinsey prowadzone w ciągu ostatniej dekady wykazują, że większa liczba kobiet wśród wyższej kadry zarządzającej jest skorelowana z lepszymi wynikami finansowymi spółek. „Firmy z większą równością płci na wyższych stanowiskach mają o 26% większe szanse na ponadprzeciętne zyski niż te, które mają najmniej kobiet wśród kadry zarządzającej lub nie mają ich wcale” [2].

„Dlatego tak ważne jest podejmowanie wszelkich działań, które sprawią, że wspomniane bariery będą się zmniejszać i kobiety zaczną w pełni wykorzystywać swój potencjał w biznesie – mówi Ewa Kumorek-Fedor i dodaje: – Błyskawiczny i entuzjastyczny odzew na moją prośbę o komentarz na ten temat przerósł moje oczekiwania i jestem przekonana, że otwiera pole do o wiele szerszych dyskusji i wspólnego tworzenia rozwiązań, które zwiększą szanse kobiet w polskiej gospodarce. Tym właśnie będzie się zajmował Klub Inwestorek Indywidualnych”.

Publikacją „Czas na kobiety w gospodarce” Klub Inwestorek Indywidualnych rozpoczyna działalność, której misją jest m.in. edukacja finansowa oraz budowanie wśród kobiet postaw przedsiębiorczych, inspirowanie i wspieranie ich do rozwijania własnych firm i niezależności finansowej. Komentarzy znajdujących się w raporcie „Czas na kobiety w gospodarce” udzieliło 20 kobiet i 13 mężczyzn. Są wśród nich zarówno osoby zarządzające własnymi firmami, jak i reprezentujące międzynarodowe korporacje, giełdę, analitycy i analityczki, przedstawiciele świata nauki i mediów.

„Do założenia Klubu Inwestorek Indywidualnych skłoniły mnie z jednej strony wnioski z różnych badań dotyczących przedsiębiorczości i pozycji zawodowej kobiet na tle światowych trendów (takich jak ESG), a z drugiej własne obserwacje dotyczące karier kobiet w polskim biznesie – mówi Ewa Kumorek-Fedor, inicjatorka, CEO Klubu Inwestorek Indywidualnych. – Z badań wynika m.in., że kobietom przede wszystkim brakuje pewności siebie, szczególnie jeśli chodzi o sektory, które tradycyjnie uważane są za >>męskie<< – takie jak giełda i rynki finansowe. Tymczasem kobiety w roli inwestorek mają statystycznie o wiele lepsze wyniki niż mężczyźni. Dlatego postanowiłam stworzyć przestrzeń, w której będzie miejsce na edukowanie i inspirowanie kobiet do aktywnego podejmowania decyzji w zakresie inwestowania i zabezpieczenia przyszłości, a także wspieranie ich przedsiębiorczości i rozwijanie kompetencji w prowadzeniu biznesu. Z wypowiedzi zebranych w naszej pierwszej, inauguracyjnej publikacji jednoznacznie wynika bowiem, że bez polskich kobiet nasza gospodarka nie ma szans na szybszy rozwój i pokonanie obecnych kryzysów”.

Pełny raport: „Czas na kobiety w polskiej gospodarcze – role, problemy, perspektywy okiem czołowych postaci biznesu, nauki i mediów” do pobrania na stronie www.kii.org.pl.

W raporcie „Czas na kobiety w gospodarce” głos zabrali (w kolejności alfabetycznej):

Małgorzata Bieniaszewska (prezes MB Pneumatyka),

Joanna Bogacka (wiceprezes Blaze & Steel),

prof. dr hab. Krzysztof Borowski (SGH),

Jarosław Dominiak (prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych),

Przemek Gdański (prezes Banku BNP Paribas),

Jarosław Grzywiński (b. prezes Giełdy Papierów Wartościowych),

Paweł Homiński (prezes zarządu, Noble Founds TFI),

Beata Jarosz (prezes zarządu Future Collars),

Monika Kaczorek (biegła rewident, zastępca prezesa Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Unum Życie),

Karolina Kaim (prezes zarządu Blueprint Group, prezes zarządu High Level Sales & Marketing),

Agata Kłapeć (analityczka, ekspert ds. ESG),

Agnieszka Kłos-Siddiqui (prezes zarządu Provident Polska),

Marlena Kosiura (założycielka i główny analityk portalu InwestycjewKurortach.pl),

Nina Kowalewska-Motlik (przedsiębiorczyni),

Grzegorz Łętocha (członek zarządu Nationale-Nederlanden PTE),

Ewa Małyszko (prezes zarządu PFR TFI SA),

dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek (rektorka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera),

Elżbieta Niezgódka (adwokatka, Founder at WLM),

Milena Olszewska-Miszuris (Co-Chair 30% Club Poland, prezeska zarządu WM Advisory Sp. z o.o.),

Radosław Olszewski (prezes zarządu DM BOŚ SA),

Anna Potocka-Domin (wiceprezeska BCC ds. kontaktów społecznych i Fundacji Kobiety Inspirują, członkini Rady Programowej UN Global Compact Network Poland),

Mariusz Rachlewicz (konsultant w Sandler Training, ekspert w obszarze zarządzania i leadershipu),

Yoram Reshef (wiceprezes Centrum Handlowego Blue City),

Anita Rogalska (dyrektorka działu Ludzie i Kultura Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie),

Małgorzata Romaniuk (wiceprezes zarządu Banku BPH, odpowiedzialna za Pion Zarządzania Ryzykiem),

Małgorzata Rusewicz (prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych),

Agnieszka Rynkowska (członek zarządu ds. Rynku Biznesowego, T-Mobile Polska),

Maciej Samcik (dziennikarz i komentator ekonomiczny, bloger finansowy),

Beata Stelmach (menedżerka z bogatym doświadczeniem w sektorach publicznym i prywatnym),

Anna Streżyńska (CEO MC2 Innovations),

Piotr Wielgomas (prezes Zarządu BIGRAM SA),

Robert Zapotoczny (prezes zarządu PFR Portal PPK sp.z.o.o.),

Marek Zuber (ekonomista, analityk rynków finansowych).

[1] https://www.mckinsey.de/pl/our-insights/win-win-raport

[2] Raport McKinsey & Company „Potęga równości. Jak i dlaczego warto wspierać kobiety w karierze zawodowej”.

Źródło informacji: FedorConsulting

 


Source link

Zdrowie

Zagłosuj w konkursie „Inwestycja z perspektywą”. Wybierać można spośród 160 projektów UE

Inwestycja-z-perspektywa_poziom_1.jpg


Trwa głosowanie w organizowanym przez Polską Agencję Prasową darmowym konkursie „Inwestycja z perspektywą” na najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną z Unii Europejskiej. Wybierać można spośród 160 projektów unijnych.

Na stronie www.europapnews.pap.pl uruchomiony został mechanizm, za pośrednictwem którego internauci w prosty sposób mogą zagłosować na najciekawsze ich zdaniem inwestycje UE w Polsce. Z inwestycjami można zapoznać się zaznaczając odpowiednie województwo na mapie – po prawej stronie pojawi się wtedy lista projektów – lub używając wyszukiwarki, która znajduje się nad mapą. (Link do głosowania: https://europapnews.pap.pl/#maps).

Głosowanie potrwa do końca roku. Laureatów konkursu ogłosimy po Nowym Roku.

Trzy inwestycje z najwyższą liczbą głosów nagrodzone zostaną statuetką „Inwestycja z perspektywą”, a zdobywcę pierwszego miejsca dodatkowo odwiedzi nasz reporter z kamerą i udokumentuje zwycięskie przedsięwzięcie. Wideorelacja z tej wizyty zostanie opublikowana na stronach PAP.

Postanowiliśmy nagrodzić również te inwestycje, które wzbudziły największe zainteresowanie internautów. Trzem projektom, których podstronę z opisem na www.europapnews.pap.pl odwiedzi największa liczba internatów, poświęcone zostaną artykuły na stronach PAP.

Źródło informacji: EuroPAP News


Source link

Kultura

Za bilet na autobus zapłacisz smartfonem. Provema wprowadza nową usługę

DOC.20211126.40949711.1.jpg


Fot. Provema (1)

Od 05.11.2021 pasażerowie komunikacji miejskiej za bilety mogą zapłacić również aplikacją Provema.

Transport publiczny to nowa funkcjonalność aplikacji, która została wdrożona przy okazji ostatniej aktualizacji. Jak informuje Provema, zakupu biletów komunikacyjnych można dokonać w ponad 135 polskich miastach.

Wśród operatorów jest m.in. MZK, ZKG, ZKM, PKM, MPK, czy MZKZG. Oferta obejmuje bilety zarówno na linie tramwajowe, jak i autobusowe w taryfach dziennych, czasowych oraz pozwala na zakup biletów jednorazowych.

Jak donosi spółka, udostępnienie zakupu biletów wiąże się nie tylko z rozwojem samej aplikacji, ale również z decyzjami kolejnych miast o wyłączeniu sprzedaży biletów w autobusach czy tramwajach, co ogranicza ich dostępność.

Provema jest na rynku od 2015 roku. Jest jednym z kilku dostawców płatności mobilnych działających w strefie fintech. Z bezpłatnej aplikacji Provema korzysta ponad 170 000 użytkowników.

Źródło informacji: Provema

 


Source link

Sport

McCormick wzywa do podjęcia działań w branży po raporcie EUCCP o nieuczciwych praktykach w europejskim sektorze ziół i przypraw

DOC.20211126.40953812.1.jpg


Fot. Stock

25 listopada został opublikowany raport EU Food Fraud Network dotyczący oszustw w sektorze ziół i przypraw. Śledztwo przeprowadzone na ponad tysiącu próbek siedmiu typów ziół i przypraw (kurkuma, chili, pieprz, papryka, szafran, oregano i kmin rzymski) zebranych w całej Europie odkryło znaczący poziom fałszerstw żywności, sięgających od ok. 2% w przypadku chili do 48% przy oregano. McCormick Incorporated, światowy lider w dziedzinie przypraw, właściciel takich marek jak Kamis i Galeo, zlecił niezależną analizę swoich produktów, która dowiodła, że oferowane pod markami firmy zioła i przyprawy są autentyczne i bezpieczne.

Firma McCormick wydała oświadczenie, w którym ujawniła wyniki zewnętrznej, niezależnej analizy jej produktów oraz wezwała do współpracy branży w celu wyeliminowania oszustw. Raport EUCCP skupia się na całym europejskim sektorze ziół i przypraw i nie rozróżnia miedzy konkretnymi markami czy dostawcami. Dlatego aby uspokoić konsumentów, McCormick zlecił dokładną i niezależną weryfikację swoich produktów sprzedawanych na rynku europejskim, w tym marek Kamis i Galeo, przeprowadzoną przez sieć niezależnych akredytowanych laboratoriów przy użyciu narzędzi odzwierciedlających metodologię wykorzystaną przez twórców raportu EUCCP. Zgodnie z przewidywaniami, nie znaleziono żadnych śladów oszustw w żadnych z produkowanych przez McCormick przypraw. McCormick wzywa innych graczy w sektorze ziół i przypraw do podniesienia standardów działań.

McCormick oferuje konsumentom pewność co do jakości i autentyczności produktów od ponad 130 lat dzięki rzadkiej w branży praktyce kupowania surowca bezpośrednio u źródła, czyli rolników i zaufanych dostawców. W świetle raportu EUCCP McCormick wzywa do pozytywnych zmian w branży, m.in. poprzez:

· wzmocnienie mechanizmów raportowania nieprawidłowości w całym łańcuchu dostaw, które powinno rozpocząć się od ustanowienia anonimowego programu do zgłaszania nieprawidłowości dostępnego dla osób na każdym etapie łańcucha dostaw;

· współpracę całego sektora, aby pomóc konsumentom identyfikować, które produkty są autentyczne i bezpieczne.

„Jako lider w tym sektorze, McCormick z zadowoleniem przyjmuje publikację raportu EUCCP. Chociaż jesteśmy bardzo rozczarowani wysokim poziomem nieuczciwych działań ujawnionych w całej branży, cieszymy się, że tak ważna kwestia została przedstawiona opinii publicznej – mówi Chris Jinks, prezes na region EMEA w McCormick. – Nie tolerujemy żadnego poziomu fałszowania żywności i jesteśmy zdeterminowani, aby wprowadzić pozytywne zmiany w naszej branży. Niezwykle ważne jest, aby konsumenci byli świadomi, że nie wszystkie zioła i przyprawy są tej samej jakości. Będziemy ściśle współpracować z organizacjami branżowymi i organami regulacyjnymi, by walczyć z oszustwami”.

JAK UNIKAĆ FAŁSZOWANIA ZIÓŁ I PRZYPRAW

Obecny w każdej kuchni czarny pieprz wg raportu EUCCP jest podatny na fałszowanie – aż 17% badanych próbek zawierało inne, niezadeklarowane składniki roślinne. Najczęstsze oszustwa w produkcji pieprzu polegają na zwiększaniu objętości tanimi wypełniaczami, takimi jak skrobia i zmielone ziarna papai oraz wykorzystywaniu olei mineralnych, aby starsze ziarna pieprzu wyglądały na jaśniejsze i bardziej atrakcyjne wizualnie. McCormick zabezpiecza się przed takimi oszustwami, pozyskując głównie całe ziarna czarnego pieprzu od wieloletnich, strategicznych dostawców. Strategia pozyskiwania surowców w całości – liści, nasion i strąków zamiast zmielonych i kruszonych składników – minimalizuje ryzyko pojawienia się wypełniaczy w łańcuchu dostaw. Jeszcze skuteczniejszą metodą zdaniem firmy McCormick są bezpośrednie relacje z rolnikami, zamiast korzystania z pośredników czy brokerów. McCormick posiada jeden z najkrótszych łańcuchów dostaw w branży ziół i przypraw, w większości przypadków pozyskując swoje produkty bezpośrednio od uprawiających je rolników, z którymi firma współpracuje długoterminowo, niezależnie od nacisków popytu i podaży. Te wieloletnie, strategiczne relacje dają pewność, że stosowane są najlepsze praktyki rolne podczas uprawy, zbiorów, sortowania, przechowywania i transportu, zapewniając konsumentom bezpieczny i autentyczny produkt.

Firma McCormick jest światowym liderem w kategorii przypraw i produktów smakowych. McCormick produkuje, sprzedaje i dystrybuuje przyprawy, mieszanki przypraw i inne smakowite produkty dla całego przemysłu spożywczego – punktów sprzedaży detalicznej, producentów żywności i firm gastronomicznych. Dzięki firmie McCormick każdego dnia, bez względu na to, gdzie i co jesz, możesz delektować się wyśmienitym smakiem potraw.

Dodatkowych informacji udziela:

Maja Głuśniewska

Great Minds

tel. +48 512 352 187

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: McCormick

 


Source link

Zdrowie

11. edycja Światowego Forum Miejskiego w Katowicach będzie szansą dla polskiego biznesu

1_55.jpg


Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza biznes do współpracy na WUF11, Światowym Forum Miejskim, które odbędzie się w dniach 26-30 czerwca 2022 r. w Katowicach.

WUF11 to doskonała okazja do promocji polskiego biznesu – rozwiązań smart city, ekologicznego transportu, sprawiedliwej transformacji z zaangażowaniem firm oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju (CSR).

Szczegóły zaangażowania przedsiębiorców i ścieżka zgłaszania pomysłów będą wypracowywane w ramach nieformalnej grupy ds. kontaktów z biznesem, która będzie współpracować z organizatorami WUF11 – UN-Habitat, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Miastem Katowice.

Przygotowania do WUF11 będzie wspierać grupa biznesowa, która nieformalnie będzie działać przy pełnomocniku rządu ds. organizacji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w 2022.

„Współpracujemy ze środowiskiem akademickim, z ludźmi młodymi, z samorządami i bardzo ważne, aby również biznes, sektor przedsiębiorców mógł zaangażować się w to ważne dla nas wydarzenie poprzez rozmowy networkingowe, poprzez możliwość zaprezentowania swoich produktów i usług w części wystawienniczej oraz poprzez zaangażowanie w program Światowego Forum Miejskiego. Chcemy, aby forum było taką platformą wymiany doświadczeń, myśli, idei i miało również swoje odzwierciedlenie w późniejszych działaniach i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami” – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

11. edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach będzie poświęcone webinarium z cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu „Biznes dla smart&green city”, którego transmisję będzie można obejrzeć 29 listopada 2021 r.

Szczegółowy program webinariów oraz link do transmisji online znajduje się na stronie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/idearozwojubiznesu.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Kultura

Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF 2021: NASK organizuje warsztaty dla młodzieży

DOC.20211125.40944106.1.jpg


Państwowy Instytut Badawczy NASK organizuje dla młodzieży warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci, korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Spotkania odbędą się 6 i 9 grudnia podczas Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 w Katowicach.

„Dobrostan psychiczny – jak wypływają na moje samopoczucie media społecznościowe?” – to warsztaty skierowane do młodzieży z ostatnich klas szkoły podstawowej oraz uczniów szkół licealnych. Młodzi ludzie dowiedzą się od ekspertów NASK, jaki wpływ na ich psychikę mają social media. Prowadzący warsztat będą chcieli zwrócić uwagę na to, że nierealny obraz świata pokazywany często w social mediach może wpływać na kondycję psychiczną i sposób postrzegania siebie. Uczniowie dowiedzą się także, jak ważne jest dbanie o swój dobrostan psychiczny i co to oznacza w kontekście korzystania z sieci i narzędzi cyfrowych. Spotkanie odbędzie się pierwszego dnia szczytu, 6 grudnia.

Kolejne dwa warsztaty zaplanowane są na 9 grudnia. Podczas spotkania pt. „Prywatność w sieci”, eksperci NASK opowiedzą młodzieży o tym, jak ważna jest ochrona swojej cyfrowej tożsamości i jak w praktyce można to zrobić. Uczestnicy spotkania przeanalizują i spróbują ocenić swoje nawyki w korzystaniu z internetu, w szczególności dotyczące zabezpieczania osobistych danych przed niepowołanym dostępem. Spotkanie to jest dedykowane najmłodszej grupie uczestników IGF 2021, czyli uczniom 7 i 8 klas szkoły podstawowej.

„Nasz wpływ na rozwój sztucznej inteligencji. Czego uczymy maszyny?” – to tytuł drugiego warsztatu organizowanego 9 grudnia, który skierowany jest do młodzieży licealnej. Eksperci NASK wraz z uczestnikami spotkania zastanowią się nad tym, jakie korzyści, ale też zagrożenia może nieść rozwój sztucznej inteligencji. Prowadzący warsztat będą dyskutować z młodzieżą m.in.: o algorytmach, świadomym korzystaniu z nowoczesnych technologii, tworzeniu nowych rozwiązań w świecie sztucznej inteligencji, maszynowym uczeniu.

NASK jest patronem Youth Internet Governance Forum Poland oraz wydarzeń towarzyszących, takich jak Project Youth Summit i Youth Summit Working Session. Podczas tych spotkań młodzi ludzie będą: dyskutować o cyfrowej przyszłości, szukać nowych rozwiązań, wskazywać zagrożenia w sieci oraz zaplanują konkretne działania (tzw. action points) do wykonania w następnym roku. Ta część IGF 2021 kierowana jest do młodych ludzi z całego świata.

Na Szczyt Cyfrowy można się zarejestrować pod linkiem: https://www.intgovforum.org/en/content/igf-2021-registration. Rejestracja umożliwia śledzenie blisko 300 wydarzeń, które odbędą się w ramach tego międzynarodowego wydarzenia.

Źródło informacji: NASK

 


Source link

Sport

Prezes PolTREG: dzisiejszy debiut na warszawskiej giełdzie to nadzieja dla milionów pacjentów

1_43.jpg


PAP/S. Leszczyński

PolTREG, spółka założona przez medycznych innowatorów, zadebiutowała we wtorek 23 listopada 2021 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi ona pionierskie w skali świata badania nad terapiami komórkowymi, mogącymi przynieść przełom w leczeniu chorób autoimmunologicznych.

PolTREG S.A. to dwunasty podmiot, który w tym roku dołączył do grona spółek notowanych na GPW i jednocześnie dziesiąta firma z sektora biotechnologii obecna na Głównym Parkiecie. 

Na początku listopada PolTREG dokonał przydziału maksymalnej liczby 1 332 414 nowych akcji w ramach oferty publicznej. Całkowita wartość oferty publicznej wyniosła ok. 100 mln zł brutto, a stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła 24,22 proc. Cenę akcji na dzisiejszym otwarciu notowań ustalono na 75 zł. 

„Nasze wysiłki koncentrują się na pozyskaniu kapitału niezbędnego do kontynuowania badań klinicznych i – w niedalekiej przyszłości – oferowania ich efektów pacjentom na całym świecie. Być może, kiedy spotkamy się tutaj za pięć lat, będziemy mogli mówić o cukrzycy typu I czy stwardnieniu rozsianym jako o chorobach przeszłości, na które znaleźliśmy lekarstwo” – przekonywał w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie prof. Piotr Trzonkowski, prezes zarządu PolTREG S.A. 

PolTREG założony przez prof. Piotra Trzonkowskiego, prof. Małgorzatę Myśliwiec oraz prof. Natalię Marek-Trzonkowską – to jedna z najbardziej nowatorskich firm biotechnologicznych na świecie. Opracowuje terapie z wykorzystaniem limfocytów T-regulatorowych (TREGS). Terapie te mają zastosowanie w chorobach autoimmunologicznych, czyli takich, w których układ odpornościowy atakuje własny organizm. W tej dziedzinie spółka jest pionierem w skali globalnej – przeprowadziła pierwsze na świecie podanie preparatu TREGS u człowieka, a jej terapia leczenia cukrzycy typu I u dzieci z wykorzystaniem TREGS jest – w świetle dostępnych danych – najbardziej zaawansowana w rozwoju klinicznym na świecie.

Profesor Trzonkowski przypomniał, że choroby autoimmunologiczne dotykają przede wszystkim wysokorozwinięte społeczeństwa Europy i Stanów Zjednoczonych. W związku z tym spółka prowadzi zaawansowane rozmowy zarówno z Europejską Agencją Leków, jak i FDA (jej amerykańskim odpowiednikiem) w sprawie rejestracji badań klinicznych i dopuszczenia przełomowych terapii jako skutecznych i bezpiecznych. 

„Kiedy zakładaliśmy spółkę, cena poszczególnego udziału wynosiła 10 groszy, natomiast podczas dzisiejszego debiutu jedna akcja kosztowała 75 złotych, co pokazuje olbrzymi potencjał rynkowy naszej firmy. Przypomnieć należy również, że terapie komórkowe kosztują zwykle setki tysięcy dolarów. Mamy nadzieję, że nasza oferta nie będzie tak droga, jednak wciąż przynosić będzie wymierne zyski tym wszystkim, który zdecydują się zainwestować w dalszy rozwój spółki” – tłumaczył prof. Trzonkowski.

Piotr Borowski, członek zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zaznaczył podczas debiutu, że dostrzega wielki potencjał PolTREG S.A. i związane z nim perspektywy wzrostu wartości akcji firmy.

„Działacie w wielkiej i słusznej sprawie, a wysiłki całego zespołu spółki mogą prowadzić do prawdziwego przełomu w medycynie. Jestem przekonany, że rynek kapitałowy to właściwe miejsce, aby rozwijać tego typu biznesy. Wasz produkt jest globalny, dlatego życzę determinacji w realizacji ambitnej strategii, która uczyni z PolTREG jedną z czołowych firm biotechnologicznych nie tylko na naszym parkiecie, ale i całym świecie” – powiedział Piotr Borowski.

Piotr Borowski przypomniał również, że to właśnie kolejne debiuty – w tym spółek biotechnologicznych – są motorem dynamicznego wzrostu warszawskiej giełdy. Aktywizują bowiem inwestorów do bardziej intensywnego handlu. Następnie przekazał prezesowi PolTREG S.A. i pozostałym członkom zarządu spółki dyplom GPW oraz statuetkę byka, symbolizującą giełdową hossę.

Źródło informacji: PAP MediaRoom
 


Source link

Zdrowie

Liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Jakie są prawdziwe liczby i jak je interpretować?

DOC.20211124.40930941.1.jpg


Fot. Stock (1)

W ostatnim czasie pojawiały się informacje z Izraela i Wielkiej Brytanii o większej liczbie hospitalizacji z powodu COVID-19 wśród osób zaszczepionych w porównaniu do niezaszczepionych. Informacje te mogły wywoływać niepokój i jednocześnie były wykorzystywane przez ruchy antyszczepionkowe, jako rzekomy dowód na brak skuteczności wakcynacji. Jak jest naprawdę? Skąd się wzięły kontrowersje wokół tematu i jak należy odczytywać podane statystyki? Na te i inne pytania odpowiada prof. Piotr Rzymski z Zakładu Medycyny Środowiskowej UM w Poznaniu.

Pobyt w szpitalu na COVID-19 a predyspozycje immunologiczne osób z różnych grup

Warto przypomnieć, że szczepienia wiążą się z określonym poziomem ochrony. Szczepionki przeciw COVID-19 podawane są ludziom różniącymi się wiekiem, chorobami współistniejącymi, przyjmowanymi przewlekle lekami i stylem życia. Wszystkie te aspekty mogą mieć natomiast wpływ na sprawność układu odporności, która odzwierciedla się również w jego odpowiedzi na szczepionkę. U wielu osób odpowiedź ta jest prawidłowa, ale u części do pewnego stopnia ograniczona. Pacjenci z deficytami odporności są natomiast grupą narażoną na ryzyko braku jakiejkolwiek reakcji na szczepienie. Dlatego nie powinno nas dziwić, że część ze zaszczepionych osób może zakazić się, a niektórzy przejść zakażenie ciężej i trafić do szpitala. Nie oznacza to, że szczepienia nie działają, bo w analizie danych powinniśmy posługiwać się pojęciem częstości.

Jak analizować dane statystyczne w kwestii liczby hospitalizowanych na COVID-19?

W celu rozszyfrowania nieporozumienia związanego ze statystykami dotyczącymi hospitalizowanych osób zaszczepionych warto wyobrazić sobie sytuację, w której w jednym mieście mieszka 100 osób, z czego 90 jest zaszczepionych i 10 niezaszczepionych. Czy jeśli do szpitala trafiło 9 zaszczepionych i tylko 5 niezaszczepionych to oznacza, że zaszczepieni chorują częściej? Nie. Oznacza to po prostu, że zaszczepieni byli w danej populacji liczniejsi i z tego powodu to właśnie oni w większej ilości trafili do szpitala. Ostatecznie jednak chorowali rzadziej (hospitalizowano 10% zaszczepionych i aż 50% niezaszczepionych). Po tej prostej analizie warto przyjrzeć się prawdziwym danym z Wielkiej Brytanii.

Czy liczba 7 zawsze jest większa od liczby 3, czyli zwodnicze statystyki z UK rozszyfrowane

Według danych Public Health England w pierwszej połowie sierpnia 2021 hospitalizowano 707 zaszczepionych osób po 50 r.ż. oraz 327 osób niezaszczepionych w tej samej grupie wiekowej. W pierwszej z grup odnotowano 263 zgony, w drugiej zaś zmarło 115 pacjentów z COVID-19. Biorąc pod uwagę przedstawione liczby, faktycznie można wywnioskować, że to osoby zaszczepione częściej trafiają do szpitala. Nie jest to jednak dokładny obraz, ponieważ w powyżej przedstawionych danych nie wzięto pod uwagę tego, ile w sierpniu 2021 wynosiła w Wielkiej Brytanii całkowita populacja osób po 50 r.ż.

W tamtym okresie bowiem liczba takich osób wynosiła w Wielkiej Brytanii aż 19,96 mln. Populacja osób niezaszczepionych w tym samym przedziale wiekowym równała się tylko 830 tys. Grupa ludzi zaszczepionych była więc w danym zbiorze wielokrotnie wyższa i to właśnie oni trafiali do szpitali częściej, ale m.in. dlatego, że było ich w kraju po prostu więcej. Ostatecznie jednak w grupie zaszczepionych na 1 mln mieszkańców do szpitala trafiło 35,4 osób, a zaś w grupie niezaszczepionych na 1 mln osób hospitalizowanych zostało aż 395,6. Końcowy wynik jest więc oczywisty – niezaszczepieni trafiali do szpitala i umierali na COVID-19 około 11 razy częściej niż ludzie po szczepieniu. Co by się natomiast stało, gdyby nie zastosowano szczepionek? Możemy się spodziewać, że na początku sierpnia 2021 r. w brytyjskich szpitalach umarłoby ponad 2,5 tys. osób więcej. Szczepienia przeciw COVID-19 ratują życie.

Opracowanie merytoryczne: prof. Piotr Rzymski.

Artykuł powstał w ramach kampanii „Odporna Polska – Zaszczep się na zdrowie”

Źródło informacji: Odpornapolska.pl

 


Source link

Kultura

Oferta Orange Flex także dla firm

1_44.jpg


Pierwsza w Polsce sieć w aplikacji, czyli Orange Flex ma też ofertę dla jednoosobowych firm. A w niej między innymi wygodne płatności, stały dostęp do wszystkich e-faktur w jednym miejscu oraz elastyczne Plany komórkowe z dużymi pakietami GB i atrakcyjne promocje. Sprawdź, czy warto wypróbować Orange Flex na telefonie dla firmy.

Orange Flex dla Firm – co dostajesz i za ile?

Oferta Orange Flex dla Firm składa się z 4 Planów komórkowych. Wybrany Plan możesz zmieniać, kiedy chcesz, w zależności od tego, ile gigabajtów na telefonie potrzebujesz w danym miesiącu. Do wyboru masz 15 GB, 30 GB, 50 GB i 100 GB. Miesięczny koszt to z kolei odpowiednio 25 zł (20,33 zł + VAT), 30 zł (24,39 zł + VAT), 50 zł (40,65 zł + VAT) i 80 zł (65,04 zł + VAT).

W każdym Planie są nielimitowane rozmowy i wiadomości, a także social media bez limitu danych. Ten najdroższy pozwoli Ci dodatkowo korzystać z sieci 5G. Szczegółowy oferty dla firm, w tym wszystkie dodatkowe usługi i pakiety, znajdziesz natomiast na stronie https://flex.orange.pl/oferta/flex-dla-firm.

Subskrypcja Orange Flex – wygodna oferta dla firm bez zobowiązań

Kontem w Orange Flex zarządzasz przez aplikację mobilną na telefonie dla firmy. Kiedy masz na to czas, bez wychodzenia z domu i konieczności dzwonienia na infolinię. Do aktywacji Planu nie musisz nawet podpisywać żadnych papierów – wystarczy selfie i zdjęcie dokumentu wrzucone w aplikację.

Równie wygodne są automatyczne płatności. Zamiast robić przelewy, podpinasz po prostu w aplikacji kartę płatniczą lub doładowujesz BLIKIEM konto, z którego będą pobierane opłaty. Orange Flex dla Firm działa przy tym w formie subskrypcji, czyli płatności za korzystanie z usług naliczane są z góry za miesiąc, ale rezygnujesz w dowolnym momencie bez okresu wypowiedzenia.

Orange Flex dla Firm – z e-fakturą i atrakcyjnymi dodatkami

W Orange Flex dla Firm po każdej płatności dostajesz e-fakturę. Do wszystkich dokumentów masz też wygodny dostęp w aplikacji. Do tego dochodzą takie dodatki jak na przykład eSIM zamiast plastikowej karty SIM, czy druga karta eSIM/SIM z tym samym numerem za 0 zł.

Na jednym koncie możesz także aktywować aż do 5 dodatkowych numerów. Nie zaskoczą Cię jednak żadne wydatki, bo gdy włączysz opcję „zapytaj o zakup” aktywacja usług na telefonach współpracowników czy bliskich będzie wymagała Twojej zgody w aplikacji.

Każdy z dodatkowych numerów może mieć inny Plan, w tym taki za 15 zł/miesiąc bez pakietu GB. Gdy na którymś potrzebne będzie więcej danych, możesz też przekazać gigabajty z innego numeru.

Jakie są aktualne promocje w Orange Flex na firmę?

Bez względu na to, jaki Plan wybierzesz, przez pierwszy miesiąc Flex dla Firm kosztuje symboliczną złotówkę. Wystarczy tylko, że przy aktywacji konta, przed wyborem metody płatności wpiszesz kod FLEX.

16 listopada 2021 roku ruszyła także dodatkowa promocja świąteczna z rabatami na sprzęt elektroniczny. Telefon dla firmy (smartfon Samsung Galaxy A52s 5G) lub inteligentny zegarek (Xiaomi MiWatch) kupisz taniej aż o 300 zł. Oferta jest ważna do 31 grudnia albo do wyczerpania zapasów na dane urządzenie.

Źródło informacji: Orange

 


Source link

Sport

XIV Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny | PAP MediaRoom portal.

1_39.jpg


W niedzielę, 28 listopada 2021 r. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się 14. edycja Międzynarodowego Kiermaszu Dobroczynnego organizowanego przez SHOM (Stowarzyszenie Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych) w Warszawie. Celem akcji jest zbiórka funduszy na rzecz organizacji wspierających osoby najbardziej potrzebujące. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła pierwsza dama RP, Agata Kornhauser-Duda.

Od 2008 roku Międzynarodowy Bazar Charytatywny jest najważniejszą coroczną akcją charytatywną organizowaną przez Stowarzyszenie Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznej SHOM w Warszawie, która zbiera fundusze na pomoc osobom najbardziej potrzebującym, objętych opieką różnych organizacji działających w Polsce. W tym roku udział w kiermaszu weźmie ponad 50 ambasad. Zebrane pieniądze zasilą 25 organizacji charytatywnych.

W 2019 roku dzięki honorowemu patronatowi pierwszej damy RP Agaty Kornhauser-Dudy oraz wielkiemu zaangażowaniu i darowiznom ambasad, hojności sponsorów i ogromnemu wsparciu wolontariuszy, SHOM zebrał ponad 600000 zł, które zostały przekazane 25 organizacjom charytatywnym. W wydarzeniu wzięło udział 4500 osób.

„Cieszymy się, że po kilkunastu trudnych miesiącach obowiązywania dystansu społecznego możemy ponownie zorganizować kiermasz bożonarodzeniowy i pragniemy szerzyć informacje o naszej akcji charytatywnej, aby pomóc osobom mniej zamożnym w całej Polsce. Naszą główną misją jest pozyskiwanie funduszy, które przyniosą korzyści uboższym członkom polskiego społeczeństwa: osobom starszym, dzieciom, kobietom czy rodzinom w potrzebie. Ambasady mają zaszczyt dzielić się swoją kulturą oraz prezentować swoje tradycyjne produkty i kuchnię. Dzięki tej ważnej akcji zbierania funduszy łączymy ogromną różnorodność kultur, które promują harmonię i braterstwo między narodami. Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do miłości, szczęścia, edukacji, opieki, schronienia, jedzenia, lekarstw, ubrania i nadziei. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenia, delektowania się jedzeniem i prezentami z całego świata i sprawienia, aby ten charytatywny Międzynarodowy Kiermasz Bożonarodzeniowy odniósł ogromny sukces” – Nadine Schmit-Konsbruck, prezes SHOM, małżonka ambasadora Luksemburga.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O WYDARZENIU

WYDARZENIE: XIV Międzynarodowy Bazar Charytatywny

Oficjalne otwarcie wydarzenia z udziałem pierwszej damy RP godz. 11:00

MIEJSCE: Stadion PGE Narodowy, (Pokój Business Club, poziom 0)

TERMIN: niedziela, 28 listopada 2021; 10:00 do 18:00

INFORMACJA DLA DZIENNIKARZY

Wymagana jest akredytacja: www.media.pgenarodowy.pl/akredytacje.

Wnioski są przyjmowane do 24.11.2021 do godz. 12:00.

Źródło informacji: SHOM


Source link