imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Za nami XII edycja Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG

DOC.20240426.48321476.1.jpg


W dniach 23-24 kwietnia br. w Hotelu Warszawianka w Jachrance odbyła się XII edycja Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG. Podczas spotkania działów HR poruszone zostały tematy dotyczące: wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennej pracy, zarządzania underperformancem, ochrony sygnalistów, dyrektywy Equal Pay, wymogów sprawozdawczych dot. pracowników i łańcucha wartości wynikających z ESRS oraz, pracowników pokolenia Z oraz pokolenia silver na rynku, systemowego podejścia do wellbeingu w organizacji, nowoczesnych benefitów łączących potrzeby Gen Z i silversów.

Pierwszy dzień Kongresu wypełniły trzy bloki dyskusyjne, podzielone na kilka mniejszych rozmów eksperckich. Podczas pierwszej z nich była mowa o tym jak wykorzystać sztuczną inteligencję w codziennej pracy. Dr Mirosław Kachniewski (prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) w rozmowie z Tomaszem Smirnowem (Technical Presales, APN Promise) przybliżyli słuchaczom najpopularniejsze scenariusze wykorzystania sztucznej inteligencji w firmie oraz omówili kwestie związane z zachowaniem prywatności i bezpieczeństwa informacji.

Druga dyskusja dotyczyła wyzwań prawnych związanych z wykorzystaniem narzędzi IT przez pracowników. Robert Wąchała (wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) w rozmowie z Lucyną Brayshaw (radca prawny, partner w Olesiński i Wspólnicy) opowiedzieli o tym jak pracodawca może zabezpieczyć interesy firmy (w szczególności tajemnicę przedsiębiorstwa i swoją własność intelektualną), jak chronić się przed konkurencją i stosować zakazy konkurencji oraz jak wesprzeć cyberbezpieczeństwo firmy w regulacjach pracowniczych.

Kolejna debata została poświęcona zarządzaniu underperformancem w organizacji. Słuchacze wysłuchali rozmowy Magdaleny Raczek-Kołodyńskiej (wiceprezeska zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) z Michałem Bodzionym (starszy prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler) oraz Kingą Ciosk (prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler), z której dowiedzieli się o tym czym jest underperformance i jak można sobie z nim radzić, o sposobach motywacji pracowników i dbałości o mental health & well-being oraz jak przygotować się na najgorszy scenariusz.

Następna dyskusja panelowa poświęcona była sygnalistom i nowym przepisom o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. W tej części Małgorzata Szewc (wiceprezeska zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Adam Nierzwicki (radca prawny, Counsel w polskim biurze Eversheds Sutherland) opowiedzieli o implementacji Dyrektywy 2019/1937, rodzajach zgłoszeń oraz ochronie sygnalisty.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się panel o tematyce obowiązków wynikających z Dyrektywy Equal Pay. Robert Wąchała (wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) w rozmowie z Agnieszką Lechman-Filipiak (radczyni prawna, partnerka kierująca praktyką prawa pracy w DLA Piper w Polsce) przybliżyli słuchaczom cele dyrektywy i mechanizmy, które mają zapewnić osiągnięcie tego celu, podmioty objęte nowymi obowiązkami oraz polityki równych płac.

Kolejną kwestią, nad którą pochylili się eksperci były wymogi sprawozdawcze dot. pracowników spółki/grupy (ESRS S1). Magdalena Raczek-Kołodyńska (wiceprezeska zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Małgorzata Szewc (wiceprezeska zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) opowiedziały jaki jest zakres i cel standardu, jakie są wymogi ujawnieniowe (DR) oraz wytyczne dot. stosowania (AR).

Następnie, dalej w temacie nowych wymogów sprawozdawczych, przybliżona została tematyka pracowników w łańcuchu wartości (ESRS S2). Dr Mirosław Kachniewski (prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Artur Gazda (ESG Reporting Manager w MATERIALITY, trener w MATERIALITY ACADEMY) wyjaśnili czym jest łańcuch wartości w odniesieniu do pracowników, wskazali związek między Minimalnymi Gwarancjami, a pracownikami w łańcuchu wartości oraz opowiedzieli o budowaniu w spółce kompetencji dotyczących relacji z pracownikami w łańcuchu wartości.

„Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju coraz mocniej osadzona jest w koncepcji łańcucha wartości. Dla raportujących oznacza to wyjście poza strefę komfortu własnej organizacji i skupienie się również na wpływach, jakie przyjęty model biznesowy ma poza nią. Mówimy tu w szczególności o wpływach na interesariuszy, których przykładem są pracownicy w łańcuchu wartości. W praktyce sprawozdawczość w tym obszarze skupiać się będzie na wynikach realizacji procesu należytej staranności. Osią tego procesu jest identyfikacja istotnych ryzyka i wpływów w odniesieniu do danej grupy interesariuszy” – mówił Artur Gazda, ESG Reporting Manager w MATERIALITY, trener w MATERIALITY ACADEMY.

Kolejna sesja dotyczyła pracowników pokolenia Z. Robert Wąchała (wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) w rozmowie z Aliną Smolarek (dyrektor HR, Centrum Medyczne ENEL-MED) oraz Michałem Zawadzkim (psycholog, trener, konsultant, psychoterapeuta, Centrum Medyczne ENEL-MED) opowiedzieli słuchaczom o tym jakie są oczekiwania pokolenia Z wobec rynku pracy, o ich relacjach z pracodawcami oraz czego możemy się od nich uczyć.

Po kolejnej przerwie rozpoczął się ostatni blok tematyczny. W pierwszej części Magdalena Raczek-Kołodyńska (wiceprezeska zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska (radca prawny, partnerka zarządzająca kancelarii PEOPLE & LAW Jaroszewska-Ignatowska Sarek-Sadurska Sp. k.) oraz Katarzyna Sarek-Sadurska (radca prawny, partnerka zarządzająca kancelarii PEOPLE & LAW Jaroszewska-Ignatowska Sarek-Sadurska Sp. k.) rozmawiały o pokoleniu silver na rynku. Ekspertki opowiedziały kim są silversi, jakie są formy prawne i motywacyjne kontynuacji współpracy oraz ryzyka związane z jej zakończeniem oraz jak bezpiecznie budować programy zachęty dla tej grupy.

Następnie poruszona została tematyka systemowego podejścia do wellbeingu w organizacji. Dr Mirosław Kachniewski (prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) w rozmowie z Piotrem Szostakiem (dyrektor zarządzający ds. Strategii i Rozwoju Produktu, Benefit Systems) opowiedzieli o dobrostanie pracowników i jego związku z konkurencyjnością i efektywnością organizacji, wyzwaniach pracodawców w kwestii różnorodnego środowiska pracy i potrzeb pracowników, a także o benefitach pozapłacowych, czyli jak motywować i wspierać pracowników.

Część merytoryczną pierwszego dnia Kongresu zamknął temat nowoczesnych benefitów łączących potrzeby Gen Z i silversów. Robert Wąchała (wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Piotr Kołacz (menedżer ds. kluczowych klientów, IBUK Libra) pochylili się nad uwzględnianiem zainteresowań i potrzeb edukacyjnych, wzmacnianiem lojalności pracowników oraz tworzeniem wizerunku firmy nowoczesnej i włączającej.

Pierwszy dzień kongresu zakończyła interaktywna sesja oddechowa, w trakcie której Piotr Czyżewski (menager ds. Strategii Wellbeing, trener sportowy, instruktor oddechu, Benefit Systems) dał wskazówki jak kontrolować stres, poprawić jakość snu oraz mieć więcej energii na co dzień wykorzystując oddech.

Program drugiego dnia Kongresu wypełniły praktyczne warsztaty dotyczące m. in zagadnień takich jak: przepisy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa; bezpieczeństwo pracodawcy w dobie rozwoju technologicznego; najczęstsze prawno-podatkowy błędy w kształtowaniu wynagrodzeń kadry menedżerskiej.

Dwudniowe spotkanie zamknęła dyskusja panelowa pt. „Nadchodzące wyzwania HR”, podczas której dr Mirosław Kachniewski (prezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Magdalena Raczek-Kołodyńska (wiceprezeska zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), Małgorzata Szewc (wiceprezeska zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych) oraz Izabela Walczewska-Schneyder (MBA, FCCA, współzałożycielka, Grupa Oryx) rozmawiali o pracy działów HR w przyszłości, wyzwaniach związanych z DEI oraz znaczeniu danych pracowniczych w kontekście ESRS.

„Żyjemy w czasach gdzie zmiana jest jedyną pewną rzeczą i ogromnym wyzwaniem dla biznesu i działów HR. Jednym z przykładów jest sytuacja demograficzna w Polsce – szacuje się, że do 2050 z rynku pracy co roku będzie odchodzić 250 tys. osób w wieku produkcyjnym. Jak utrzymać wzrost i konkurencyjność gospodarki w takich warunkach? Działy HR powinny już teraz aktywnie działać na rzecz aktywizacji zawodowej osób 50+ oraz wspierania elastycznych form zatrudnienia odpowiadającym na dzisiejsze potrzeby. W Grupie Oryx dajemy szansę na ciekawą pracę projektową dla doświadczonych ekspertów i widzimy jak wiele osób chce pozostać aktywnym zawodowo” – mówiła Izabela Walczewska-Schneyder MBA, FCCA, współzałożycielka, Grupa Oryx.

Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia byli: Benefit Systems, Eversheds Sutherland, Olesiński i Wspólnicy jako Partnerzy, APN Promise i Unicomp-WZA jako Partnerzy Technologiczni, DLA Piper, Centrum Medyczne Enel-Med, Grupa Oryx, Materiality, PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Rymarz Zdort Maruta jako Patroni.

Szczegółowe informacje dotyczące XII Kongresu HR Spółek Giełdowych SEG są dostępne na stronie https://seg.org.pl/

Źródło informacji: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

 


Source link

Leave a Comment