imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Polska nie stanie się liderem telekomunikacyjnym w Europie, jeśli coś się nie zmieni

Dariusz-Platek.jpg


Operatorzy telekomunikacyjni od wielu lat dążą do zwiększenia gęstości istniejącej sieci w Polsce. CPPC wyznaczyło 152 obszary inwestycyjne z FERC i 250 z KPO w ramach konkursów. Nakłady na rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej stale rosną i według analizy przeprowadzonej przez firmę PMR w ubiegłym roku sięgnęły prawie 12 miliardów złotych. Jednakże przeszkodą dla firm są przepisy prawne obowiązujące w Polsce.

Terminy konkursów FERC i KPO na budowę sieci były przekładane kilkukrotnie. CPPC wyznaczyło 152 obszary inwestycyjne z FERC i 250 z KPO – wiele niezbyt dużych, co jest istotną zmianą w stosunku do konkursów POPC. Operatorzy nie mieli jednak zbyt wiele czasu na złożenie wniosków. W puli jest ponad 2,9 mld zł z FERC i 4,2 mld zł KPO. Maksymalny poziom dofinansowania w pojedynczym projekcie może sięgnąć blisko 80 proc. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków do konkursu „Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Równolegle trwał nabór do konkursu „Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszarach białych plam” w ramach Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

„Kluczowe dla rozwoju branży telekomunikacyjnej są inwestycje infrastrukturalne mające na celu zwiększenie gęstości sieci oraz poprawę jakości. Konieczne jest podniesienie parametrów sieci, takich jak przepustowość, oraz eliminacja białych plam na mapie Polski. Jednakże przygotowania operatorów do wdrożenia sieci 5G oraz inwestycje w sieci światłowodowe wiążą się z większymi kosztami budowy. Czy istnieje możliwość, aby Polska zbudowała liderską pozycję w obszarze cyfryzacji w Europie? Obecnie jest to niemożliwe. Pomimo długotrwałych starań, brak jest odpowiednich rozwiązań technicznych, merytorycznych i prawnych. Choć mamy wsparcie unijne, to tylko niewielka część białych plam została pokryta, a rygorystyczne konkursy nie przyspieszają procesu ich eliminacji” – powiedział Dariusz Płatek, prezes SABER.

Według raportu PMR, polski rynek telekomunikacyjny odnotował rekordowy wzrost wartości w latach 2022 i 2023, gdzie w 2022 roku rynek wzrósł o 5%, a w 2023 roku o prawie 7%. Wśród użytkowników internetu stacjonarnego 69,9% miało dostęp do łącza o przepustowości minimum 100 Mb/s, a najpopularniejszą technologią były światłowody. Z internetu mobilnego w postaci dedykowanych urządzeń, takich jak modemy czy karty, korzystało 8,75 mln użytkowników (źródło: UKE).
 
Rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej nadal pozostaje wyzwaniem dla operatorów wynikającym z przeszkód prawnych, takich jak uzyskanie prawnych tytułów do nieruchomości na obszarach planowanych inwestycji. Dodatkowo gminy często wprowadzają bezpośrednie i pośrednie bariery dla instalacji telekomunikacyjnych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

„Jest oczywiste, że kwestie lokalizacji są zasadnicze dla rozwoju tego biznesu. Aktualnie prowadzi to do znacznych kontrowersji, zarówno w urzędach, jak i w samym Ministerstwie Cyfryzacji, które ogłaszało konkursy. Trwa dyskusja z operatorami i przedsiębiorcami, którzy domagają się zmian, które od dawna nie następują. Nasze propozycje na poprawę sytuacji nie znajdują odzwierciedlenia w dokumentach i rzeczywistości, co prowadzi do trudnej sytuacji, która nie jest możliwa do szybkiego rozwiązania” – skomentował Płatek.

Dostęp do sieci szerokopasmowych jest kluczowy dla budowy społeczeństwa informacyjnego i nowoczesnej, szybko rozwijającej się polskiej gospodarki. Niewątpliwie pomimo olbrzymiego skoku w branży telekomunikacyjnej w ciągu ostatnich 30 lat, jakiego dokonała, Polska nadal plasuje się poniżej średniej europejskiej pod względem penetracji sieci FTTH/FTTB.

Obecnie trwają prace nad implementacją kilku unijnych regulacji dotyczących cyfryzacji. Jedną z nich jest unijny Akt o usługach cyfrowych oraz program „Droga ku cyfrowej dekadzie”. Ostatecznie osiągnięcie celów strategicznych dla Polski oraz korzyści dla obywateli i przedsiębiorców zależeć będzie od umiejętności i determinacji regulatora we wdrażaniu tych przepisów.

Źródło informacji: SABER

 


Source link

Leave a Comment