imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Trwa nabór na szkolenie dla urzędników z zakresu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych

UZP.jpg


Urząd Zamówień Publicznych organizuje dwa jednodniowe szkolenia online z zakresu aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Szkolenia przeznaczone są m.in. dla przedstawicieli administracji samorządowej oraz pracowników jednostek podległych, zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych.

Szkolenie odbędą się 4 oraz 13 kwietnia w formie zdalnej. Jak poinformowano w komunikacie UZP tematyka obydwu szkoleń jest taka sama i obejmuje instrumenty prawne w ustawie Prawo zamówień publicznych umożliwiające uwzględnianie aspektów społecznych w toku przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na etapie realizacji zamówienia publicznego, jak również praktyczne doświadczenia zamawiającego w zakresie społecznych zamówień publicznych.

W programie przewidziano m.in. omówienie regulacji prawnych w zakresie: dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania uniwersalnego, zamówień zastrzeżonych w przypadku wybranych usług społecznych, zdrowotnych oraz kulturalnych oraz wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Przedstawione będą też wymagania prawne związane z realizacją zamówienia w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych oraz kwestie aspektów społecznych w kryteriach oceny ofert.

Szkolenia są częścią projektu współfinansowanego ze środków europejskich pt. „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są elektronicznie na adres: [email protected], na który należy wysłać wypełniony formularz oraz oświadczenie uczestnika projektu. Szczegółowe zasady naboru dostępne są TUTAJ.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment