imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Rolowanie rolników – rolowanie Polaków. Nowy Bolek działa

al22

Strona główna &gt Polska &gt Rolowanie rolników – rolowanie Polaków. Nowy Bolek działa Rolowanie rolników – rolowanie Polaków. Nowy Bolek działa AdRo203 Polska 0

Nie jest możliwe rozwiązanie problemów wsi bez rozwiązania problemów państwa, jego suwerenności i powołania polskiego, narodowego, rządu.

Wieś jest naturalnym środowiskiem dla kształtowania się postaw pronarodowych, dlatego syjoniści i pookrągłostołowcy tak boją się rewolty na wsi.

Najtwardszych liderów mordują (Piotra Bartoszcze, Andrzeja Leppera i dziesiątki innych) lub doprowadzają do ruiny ekonomicznej. „Miękkich” po prostu zastrasza się lub kupuje.

Jest wreszcie grupa ”prawdziwków”, tj. tych najgorszych kanalii, które wykonują rozbijacką działalność pseudokrytyków i pseudoantysystemowców.

Ci mają skupiać niezadowolenie na wsi i wekslować je na wyniszczające inicjatywę i energię bezproduktywne ”akcje protestu”.

Plejada kanalii jest tutaj przebogata: cała rzesza agentów wewnątrz Solidarności RI, Solidarności Wiejskiej, Solidarności Chłopskiej, SL ”Ojcowizna”, ” Samoobrony”.

Przebogata galeria kundli w roli ministrów rolnictwa: Janowski, Jagieliński, Balazs,Jurgiel, Ardanowski, reszta patrz: wikipedia – odnośnie ministrów rolnictwa po roku 1990.

Nowe rozdanie ”liderów rolniczych” – po zużyciu i skompromitowaniu takich pajaców i gnid jak Kuropatwiński i Izdebski -, otwiera Michał Kołodziejczak, młody, wyuczenie „wygadany”, który udaje, że nie zajmuje się polityką.

Nie jest możliwe rozwiązanie problemów wsi bez rozwiązania problemów państwa, jego suwerenności i powołania polskiego, narodowego rządu.
Wiedział o tym już sto lat temu Wincenty Witos, ale nie wie o tym ”trybun ludowy” Kołodziejczak.
Zdają sobie z tego dobrze sprawę mocodawcy Michasia i dlatego on powtarzać ma do znudzenia, że chłopom od polityki wara i od zmiany systemu okrągłostołowego wara! Wolno jedynie go ”doskonalić”… aż do całkowitej likwidacji chłopskich gospodarstw rolnych jako podstawy ustroju rolnego i gospodarczego Polski.

Polska straciła samodzielność finansową, przemysłową, technologiczną, a teraz przychodzi pora na zasoby i w tym celu jest realizowane przejmowanie surowców naturalnych, ziemi oraz upraw i hodowli w ramach gospodarstw rodzinnych.

PZ

Życzyłbym Polakom, rolnikom i sobie, żeby skupieni wokół M. Kołodziejczaka rolnicy rzeczywiście tworzyli autentyczny ruch chłopski.

Jednak 39 lat obserwacji i doświadczeń, poczynając od sierpniowych strajków w 1980r. sterowanej przez Żydów Solidarności i zamachu stanu we wrześniu 1980r. syjonistycznej junty Jaruzelskiego-Kiszczaka, potem od 1989r. tworzenia żydo-reżimowego systemu IIIRP – a wszystko to we współpracy i z błogosławieństwem żydo-katolickiego Kościoła, każe mi mocno wątpić w pozytywny scenariusz rolniczego ruchu z M. Kołodziejczakiem na czele. Niebawem przekonamy się kim na prawdę on jest.

Sprawą fundamentalną dla jakichkolwiek i czyichkolwiek politycznych poczynań jest polityka finansowa (w tym własność systemu bankowego) – jej suwerenność. A tego problemu nie podnosi od 1990r. żadna organizacja polityczna pojawiająca się w żydo-medialnym obiegu – wniosek może być tylko jeden: polityczna organizacja istniejąca w przestrzeni żydo-medialnej musi posiadać koncesję żydo-reżimu i realizować zatwierdzony przez ten reżim scenariusz.

Dariusz Kosiur

Forum rolnicze – Poznań 2010r. Dwa linki dostępu do tego samego nagrania, które polecamy obejrzeć.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=mvlEzFOlC4Y?feature=oembed&w=640&h=360] [youtube https://www.youtube.com/watch?v=oMdMG8VkIdo?feature=oembed&w=640&h=360]

Minister Krzysztof Ardanowski z Johny Danielsem – faktycznym zarządzającym Polską.

Za: http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/08/rolowanie-rolnikow-rolowanie-polakow-nowy-bolek-dziala/

Data publikacji: 11.08.2018


Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment