imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Rekordowy rok Grupy PZU – w 2023 r. zarobiła blisko 5,8 mld zł

44_0.jpg


Ubiegły rok był wyjątkowo udany dla Grupy PZU, która wypracowała w tym czasie zysk netto sięgający prawie 5,8 mld zł. Skorygowany wskaźnik rentowności (aROE) wyniósł 22 proc. „Było to możliwe dzięki m.in. konsekwentnej polityce inwestycyjnej grupy” – podkreśla Tomasz Kulik, członek zarządu i CFO Grupy PZU.

W 2023 roku wyniki finansowe Grupy PZU były zdecydowanie powyżej wszelkich założeń. Podstawę dla tak świetnych rezultatów stanowił zysk w wysokości 4 mld zł, osiągnięty w obszarze ubezpieczeń.

„Chciałbym zwrócić uwagę na rosnący udział PZU w rynku ubezpieczeń majątkowych. Cały zeszły rok pozwolił nam na wzrosty udziałów do poziomu prawie 33 proc. To, co jest również dla nas ważne – to rentowność ubezpieczeń majątkowych. Mierzona wskaźnikiem mieszanym wynosi prawie 85 proc. To wartość bardzo wysoka” – zaznacza Tomasz Kulik.

Dodatkowymi komponentami najwyższego, jak do tej pory, zysku Grupy PZU były: bardzo dobry wynik z inwestycji na portfelu głównym, który w 2023 r. przekroczył 2,5 mld zł (+12,1 proc. r/r) oraz wzrost kontrybucji działalności bankowej do prawie 2 mld zł (+241,6 proc. r/r).

„Konsekwentnie realizujemy naszą politykę inwestycyjną, zarządzanie portfelem własnym, gdzie rok do roku urośliśmy o prawie 300 milionów złotych. To, w połączeniu z wysokimi wynikami notowanymi przez banki, w kontekście dość wysokich stóp, przełożyło się na rekordowy, ponad 50-procentowy wzrost wyniku netto Grupy PZU, przypisanego właścicielom jednostki dominującej. W wartościach bezwzględnych jest to 5 miliardów 800 milionów złotych” – mówi Tomasz Kulik.

Ubiegłoroczne wyniki finansowe wskazują, w których kierunkach Grupa będzie się rozwijać. „Pozytywnym sygnałem są nie tylko dynamika i wysokość rocznego wyniku, ale także jego jakość. Bazuje on na stabilnych fundamentach oraz powtarzalnych procesach w podstawowym dla PZU obszarze ubezpieczeń. Co więcej, obecny i prognozowany poziom stóp procentowych wciąż tworzy dobre perspektywy dla działalności inwestycyjnej Grupy oraz dla wyników banków wchodzących w jej skład, tj. Banku Pekao i Alior Bank” – ocenia Anita Elżanowska, członkini Rady Nadzorczej PZU S.A., delegowana do czasowego wykonywania czynności prezeski PZU.

Grupę PZU cechuje bardzo duże bezpieczeństwo kapitałowe. Wskaźnik Wypłacalność II na poziomie 230 proc. znacznie przekracza średnią dla europejskich ubezpieczycieli. W ratingu S&P PZU utrzymało ocenę A- z perspektywą stabilną – jedną z najwyższych w polskim sektorze finansowym.

„Stabilna perspektywa odzwierciedla nasz pogląd, że PZU zachowa swoją siłę konkurencyjną i utrzyma doskonałą pozycję kapitałową” – stwierdzili analitycy S&P Global Ratings w ocenie z 1 marca 2024 r.

Dobre wyniki przekładają się też na korzyści dla akcjonariuszy dominującej w Grupie spółki majątkowej – PZU S.A. W ubiegłym roku trafiło do nich 2,1 mld zł dywidendy z tytułu podziału zysku za rok 2022, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2021 (2,40 zł na akcję).

„Są wszelkie podstawy, by kontynuować realizację założeń polityki kapitałowej spółki w zakresie dywidendy. Zysk PZU S.A., który jest kluczowy przy ustalaniu górnej granicy wypłaty, wzrósł z 1,6 mld zł w 2022 r. do niemal 4 mld zł w 2023 r. Również rekomendacja KNF odnośnie do dopuszczalnych poziomów dywidendy w roku 2024 jest mniej restrykcyjna niż w latach ubiegłych” – wskazuje Anita Elżanowska.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 


Source link

Leave a Comment