imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Nowa wersja systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB z Kubernetes

DOC.20231222.47230370.1.jpg


MULTICENTAUR PAYMENT HUB to system, nad którym HEUTHES pracuje od roku 1996 roku. Od tego czasu firma sukcesywnie go rozbudowuje i aktualizuje.

W roku 2000 nastąpiło rozbudowanie systemu o SORBNET i w 2001 miało miejsce wdrożenie mocno rozbudowanej wersji systemu. W następnych latach sukcesywnie wprowadzano kolejne rozszerzenia: 2001 wdrożenie systemu ELIXIR, w 2004 ELIXIR-C, w 2006 Moduł prowizyjny (CHM), w 2007 SWIFT, 2008 WESTERN UNION, 2011 SORBNET2 i OGNIVO, 2012 EXPRESS ELIXIR, CFT, 2013 ORACLE, 2018 SPLIT PAYMENT, w 2019 system PSD2 oraz BLIK. W 2020 BS-API, mojeID KIR S.A., Swift GPI, PIN, TARGET2, 3D Secure Mobile, Visa/Mastercard oraz PUSH PROVISIONING, w 2022 TARGET MX, Moduł Reklamacyjny, Projekcja LNP, P2P, Kredyty i Lokaty online, w 2023 MRP oraz Moduł prowizyjny VAT. W tej chwili system MULTICENTAUR PAYMENT HUB jest jednym z największych w Polsce systemów, obejmujący niemal wszystkie obszary działalności zaplecza bankowego.

Z jednej strony integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: System Główny, System Księgi Głównej kont rozrachunkowych, Centrum Rozliczeń i Reklamacji, System Kartowy, Home-Banking/Corporate Banking, ERP dla zaplecza banku. Z drugiej strony łączy również systemy otoczenia bankowego, np. ELIXIR, EuroELIXIR, SORBNET, EuroSORBNET, SWIFT, Blik, PSD2, BS-API, mojeID KIR S.A., Swift GPI, PIN, TARGET2, 3D Secure Mobile, Visa/Mastercard, PUSH PROVISIONING, TARGET MX, Moduł Reklamacyjny, Projekcja LNP, P2P, Kredyty, Lokaty online, MRP, Moduł prowizyjny VAT. Tworzy główny „hub informacyjny”, przez który wszelkie systemy w Banku wymieniają informacje i który pośredniczy w komunikacji z otoczeniem Banku i jego Klientem.

Najnowsza aktualizacja dotyczy rozbudowy systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB z architektury CLIENT-WEB-SERVER o architekturę mikroserwisów działających w chmurze prywatnej opartej o np. OpenShift lub Kubernetes.

Kubernetes to otwarte oprogramowanie służące do automatyzacji procesów uruchamiania, skalowania i zarządzania aplikacjami w kontenerach, przy czym kontener (lub inaczej pojemnik) to struktura danych, której zadaniem jest przechowywanie w zorganizowany sposób oprogramowania. Kontener zapewnia narzędzia dostępu, w tym dodawanie, usuwanie i wyszukiwanie obiektu w kontenerze. Program umożliwia twórcom aplikacji wykorzystanie takich możliwości, jak samomonitorowanie, automatyzacja procesów, równoważenie kontenerów, orkiestracja pamięci masowej, zarządzanie połączeniami sieciowymi i wiele więcej.

O ile Kubernetes jest jądrem systemów rozproszonych, to OpenShift jest dystrybucją, opartą na chmurze platformą kontenerową Kubernetes, która jest uważana zarówno za oprogramowanie do konteneryzacji, jak i platformę jako usługę (PaaS – Platform as a Service). OpenShift oferuje spójne zabezpieczenia, wbudowane monitorowanie, scentralizowane zarządzanie zasadami i zgodność z obciążeniami kontenerowymi Kubernetes. Jest szybki, umożliwia samoobsługę i integruje się z różnymi narzędziami co oznacza, że nie ma blokady dostawcy.

Firma HEUTHES, wprowadzając Kubernetes do platformy MULTICENTAUR PAYMENT HUB, nie tylko uzyskała znaczne oszczędności w administracji systemem, ale także wykorzystała kluczowe zalety Kubernetes, takie jak automatyzacja wdrażania, skalowalność i zarządzanie zasobami, co znacząco podniosło niezawodność i efektywność platformy w środowiskach chmurowych. Te kroki umieściły rozwiązania HEUTHES w czołówce światowych opracowań technologicznych w obszarze systemów klasy PAYMENT HUB.

W nowej wersji systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB zastosowana technologia, stworzona przez HEUTHES nosi nazwę Client-Web-pCloud.

Więcej informacji na stronie www.heuthes.pl.

Źródło informacji: HEUTHES Sp. z o.o.

 


Source link

Leave a Comment