imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Gotowi na Dyrektywę MCP – wyzwania sektora ciepłowniczego

1_13.jpg


W 2025 roku w życie wejdą nowe regulacje unijne, które będą wymagały zmian w sektorach ciepłowniczym i ogrzewniczym. Nowe przepisy będą dotyczyły wielu obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, czy osiedlowe ciepłownie. Wiąże się to z koniecznymi modernizacjami kotłowni i systemów ciepłowniczych.

Krajowy sektor ciepłowniczy emituje rocznie ponad 68 mln ton CO2 do atmosfery, co stanowi 22 proc. krajowej emisji [1]. Tak duża emisja spowodowana jest tym, że aż 80 proc. systemów ciepłowniczych jest nieefektywnych [2].

Głównymi jej źródłami są elektrociepłownie i ciepłownie. Systemy te, a w szczególności przestarzałe kotłownie, wymagają pilnych modernizacji. Tylko w ten sposób możemy sprostać regulacjom unijnym, takim, jak dyrektywa MCP.

Dyrektywa MCP określa normy emisji szkodliwych gazów dla tzw. średnich obiektów spalania (MCP – Medium Combustion Plants). Chodzi dokładnie o źródła energetycznego spalania o mocy między 1 MW a 50 MW. Dyrektywa w 2017 roku zasadniczo zaostrzyła normy emisji trzech rodzajów zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (pyłów).

Nowe standardy, w przypadku już istniejących MCP o mocy większej niż 5 MW, będą obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Istniejące MCP o mocy do 5 MW mają czas na dostosowanie się do wymogów do 1 stycznia 2030 roku.

Przepisy wprowadzają również obowiązek objęcia obiektów pozwoleniami lub rejestracją. Wymagają również stałego monitorowania wielkości emisji i eksploatacji urządzeń redukujących emisję. Kosztowne działania modernizacyjne, które pozwolą dostosować istniejące już instalacje do nowych standardów staną się koniecznością.

19 listopada odbędzie się webinar „Gotowi na Dyrektywę MCP  – Modernizacja źródła ciepła (kotłowni) do stanu spełniającego założenia efektywnego systemu ciepłowniczego”, podczas którego poruszone zostaną najważniejsze wątki Dyrektywy MCP: zmiany regulacyjne, obowiązek objęcia obiektów pozwoleniami lub rejestracją, dopuszczalne wielkości emisji oraz wymagania dotyczące monitorowania. Eksperci omówią dostępne technologie i doradzą, jakie są sposoby finansowania inwestycji modernizacyjnych. Zarejestrować można się tutaj.

[1] Źródło: Ministerstwo Klimatu 2020, Polski Instytut Ekonomiczny 2019, Urząd Regulacji Energetyki 2019

[2] jw.

Źródło informacji: innogy Polska


Source link

Leave a Comment