imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Zaloguj się do PPK – ruszył serwis MojePPK

DOC.20211230.41222844.1.jpg


Podgląd wszystkich rachunków Pracowniczych Planów Kapitałowych teraz w jednym miejscu.

30 grudnia został uruchomiony serwis MojePPK, prowadzony przez PFR Portal PPK. Rozwiązanie to jest skierowane do uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. Po zalogowaniu (przez profil zaufany lub za pomocą konta w serwisie) uczestnik uzyskuje dostęp do danych o łącznych środkach zgromadzonych w programie, a także szczegółowe informacje o posiadanych rachunkach PPK.

Uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych, gdy zmienia pracę, może przetransferować środki z dotychczasowego rachunku PPK na rachunek PPK u nowego pracodawcy lub pozostawić oba rachunki. W związku z tym może dojść do sytuacji, gdy w trakcie kariery zawodowej będzie posiadał kilka, a nawet kilkanaście rachunków PPK. Ta sama sytuacja dotyczy osób, które jednocześnie pracują u więcej niż jednego pracodawcy. Aby ułatwić dostęp do informacji o posiadanych rachunkach oraz wartości zgromadzonych środków, powstał serwis MojePPK, agregujący dane z Ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR SA.

„Serwis MojePPK to przełomowy krok we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych, który ułatwia pracownikowi obserwowanie, jak rośnie jego kapitał na przyszłość. Do tej pory na swoje rachunki logowało się tylko ok. 22% uczestników programu. Możliwość szybkiego sprawdzenia stanu swoich oszczędności w jednym miejscu i potwierdzenia konkretnych, wymiernych zysków utwierdzi uczestników PPK w przekonaniu, że warto być w programie” – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Do serwisu MojePPK można zalogować się poprzez stronę mojeppk.pl lub bezpośrednio pod adresem: www.rachunek.mojeppk.pl. Logowanie jest możliwe poprzez profil zaufany (czyli na przykład przez bankowość elektroniczną) lub za pomocą utworzonego w serwisie konta. Portal ma charakter wyłącznie informacyjny i nie pozwala na składanie żadnych dyspozycji, związanych z oszczędnościami. Co zatem znajdziemy w serwisie MojePPK?

„Przede wszystkim informacje o posiadanych rachunkach PPK, z podaniem nazw pracodawców oraz instytucji finansowych, zarządzających PPK w danych firmach. W szczegółach każdego rachunku można sprawdzić bieżącą wartość zgromadzonych środków oraz wysokość dokonanych wpłat, z podziałem na wpłaty pracownika, pracodawcy i dopłaty państwa. Serwis zawiera także informacje o wypłatach lub zwrotach z rachunku, o ile takie miały miejsce. Pozwala również na wygenerowanie raportu z zestawieniem danych o rachunkach oraz podsumowaniem całości środków zebranych w PPK” – wyjaśnia Małgorzata Smołkowska, członek zarządu PFR Portal PPK.

Liczby mówią same za siebie – na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., znajduje się średnio od 100% do 130% więcej, niż on sam wpłacił do PPK.

„Mamy nadzieję, że dzięki serwisowi MojePPK informacja o tak atrakcyjnych zyskach dotrze także do nieprzekonanych. Satysfakcja uczestników PPK z osiągniętych wyników finansowych to najlepsza zachęta dla innych, by przystąpić do programu” – podkreśla Robert Zapotoczny.

Serwis MojePPK dostępny jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim. W przypadku pytań PFR Portal PPK zachęca do korzystania z infolinii, działającej pod numerem 800 775 775.

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz: [email protected]

Źródło informacji: PFR Portal PPK

 


Source link

Leave a Comment