imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Trwa nabór ekspertów oceniających projekty z dziedziny „Dialog Obywatelski”

P010194001H.jpg


Kancelaria premiera ogłosiła nabór kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie działań w dziedzinie „Dialogu obywatelskiego”. Nabór jest otwarty, co oznacza, że ruszył 30 maja i potrwa do momentu ogłoszenia komunikatu o jego zakończeniu.

Wnioski, które oceniać mają rekrutowani eksperci dotyczą działań:

– 4.06 Rozwój dialogu społecznego,
– 4.07 Wsparcie NGO w zakresie dostępności i włączenia społecznego, 
– 4.12 Wsparcie NGO w zakresie usług publicznych i współpracy.

O wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DIALOGU OBYWATELSKIEGO” może aplikować osoba, która jednocześnie spełni następujące warunki:

– korzysta z pełni praw publicznych;
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
– nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe; 
– posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie w dziedzinie, w ramach której dokonywany jest wybór projektów; 
– posiada doświadczenie w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020; 
– nie jest pracownikiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

IP FERS zweryfikuje spełnianie tych wymagań na podstawie przedstawionych przez kandydata dokumentów oraz oświadczeń.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów prowadzi nabór jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 4.06, 4.07 oraz 4.12 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Szczegóły naboru dostępne są TU.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment