imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Roszczenia żydowskie – syndrom osy zielonookiej

osa-zielonooka-300x230

Strona główna &gt Finanse i pieniądze &gt Roszczenia żydowskie – syndrom osy zielonookiej Roszczenia żydowskie – syndrom osy zielonookiej NISS Finanse i pieniądze, Holoszwindel, Polska, Samoobrona w infowar, Stop Syjonizmowi, Syjonizm i jego zagrożenia, Wyróżnione 2 [youtube https://www.youtube.com/watch?v=2KCt8ntnqsU?feature=oembed&w=640&h=360]

Żydzi żądają od Polski – kamienic, lasów, fabryk, bilionów złotych oraz dzieł sztuki, miejsc kultu, judaiców i żydowskiej własności kulturowej, żydowskich archiwaliów.

(Stworzyli sobie podstawy prawne – Deklaracja Terezińska, Akt 447, JUST)

Sam tytuł ustawy 447 „Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017” („Sprawiedliwość dla Ocalałych, którzy nie otrzymali rekompensat”) jest fałszywy, ponieważ nie ma ocalałych z Holokaustu, którzy nie otrzymaliby rekompensat.

Bezzasadność roszczeń:

Primo: Z prawnego i moralnego punktu widzenia roszczenia żydowskie do mienia bezspadkowego nie mają racji bytu. Prawne przesłanki są takie, że mamy przepisy kodeksu cywilnego, czyli art. 935, który jasno i wyraźnie mówi, że mienie polskich obywateli, którzy nie zostawili spadkobierców, przechodzi na własność państwa polskiego.

Sekundo: Na mocy umowy indemnizacyjnej z 1960 r. podpisanej przez PRL i Stany Zjednoczone wszelkie roszczenia wysuwane przez amerykańskich Żydów w stosunku do majątku znajdującego się na terytorium Polski powinny być kierowane do rządu amerykańskiego! Umowa dotyczy bowiem uregulowania roszczeń obywateli amerykańskich wobec państwa polskiego z tytułu przejęcia przez Polskę ich mienia w drodze nacjonalizacji, albo w inny sposób. Polska zapłaciła rządowi USA 40 mln dolarów (dziś równowartość ok. 1 mld dolarów), w zamian za co rząd USA przejął na siebie zobowiązania z tytułu roszczeń odszkodowawczych i zobowiązał się w art. IV tej umowy, że nie będzie wysuwał ani popierał żadnych roszczeń wysuwanych wobec Polski z tego tytułu przez obywateli amerykańskich, więc Akt 447 Polski nie może dotyczyć.

Tertio: USA wypłaciła już organizacjom żydowskim stosowne odszkodowania, wypełniając obowiązek wynikający z ustawy z 1960 r.

Quarto: Faktem jest, iż kwestia odszkodowań za mienie pozostawione przez Żydów (w tym także za mienie bezspadkowe) na terytoriach, które znajdowały się pod jurysdykcją III Rzeszy, została regulowana umową z 10 września 1952 roku podpisaną między państwem Izrael a Republiką Federalną Niemiec. Zgodnie z treścią tej umowy Izrael (oraz szereg organizacji żydowskich) otrzymał od RFN kwotę o równowartości 822 mln dolarów (dziś to ok. 22 – 24 mld dolarów) w ramach rekompensat za mienie utracone przez Żydów w wyniku Holocaustu. Istotne w tym porozumieniu było to, że regulowało ono kwestie rekompensat za mienie pozostawione na obszarach, na których w czasie II wojny światowej rozciągała się jurysdykcja III Rzeszy.

Konsekwencje ekonomiczne dla Polski i Polaków:

1. Ewentualne skutki (per capita) roszczeń żydowskich dotkną wszystkich Polaków a koszty finansowe poniosą głównie pracujący Polacy.

a. Na początku kwotę roszczenia należy podzielić przez liczbę zatrudnionych Polaków czyli 16 milinów, co daje roszczenie na osobę w kwocie 62 500 PLN. Ale to nie wszystko.

Dodatkową a być może główną kwestią są nieruchomości, które posiadają poszczególni Polacy, które mogą przejść pod zarząd organizacji żydowskich z konsekwencjami takimi jak przy dzikiej prywatyzacji kamienic w Warszawie. (eksmisje, podniesione czynsze, szykany), tylko, że skala będzie znacznie, znacznie większa.

Teoretycznie, można udokumentować, że 100 lat temu twój dom, twoje nieruchomości, fabryka, pole czy las należały do Żydów i oczekują oni teraz rekompensaty.

2. W Polsce do dziś istnieje problem zagrabionych przez Niemców dział sztuki, olbrzymia ich ilość nie została zwrócona. Żydzi więc nie w Polsce powinni poszukiwać swoich judaiców.

3. Wreszcie miejsce żydowskiego kultu mogło być wszędzie. Żydzi wywiodą to ze swoich archiwaliów (po to ich żądają), których nie będzie można podważyć.

Dalsze konsekwencje:

4. Kwota 62 500 PLN, która może być zagrabiona Polakom jest dopiero początkiem mega grabieży.

a. Beneficjenci (organizacje żydowskie) mogą powołać zamknięte fundusze nieruchomości, gdzie wygenerują kolosalne zyski, chociażby z tego powodu, że przejecie nieruchomości w trybie odszkodowania jest bez kosztowe.

b. Beneficjenci (organizacje żydowskie) mogą powołać fundusze inwestycyjne, które za kwoty roszczeń będą skupywać majątek poza roszczeniowy (fabryki, firmy rodzinne, nieruchomości, złoża naturalne) znajdujący się na terenie Polski.

c. Beneficjenci (organizacje żydowskie) mogą powołać bank prywatny, wyposażony w olbrzymie (pochodzące z roszczeń) fundusze własne, dzięki którym będzie można wygenerować nawet 12 krotnie większą ilość pieniądza kredytowego (zgodnie z tzw. współczynnikiem wypłacalności). Za pomocą takiego instrumentu finansowego, w obcych rękach, będzie można wykupić lub zniszczyć każdy rodzimy majątek lub firmę. Przy założeniu, że roszczenia są na poziomie 1 bln PLN to można w ten sposób uzyskać nawet kwotę 12 bln, co stanowi 6 krotność polskiego PKB i 27 krotność aktywów PKO BP.

5. Realizacja bezpodstawnych roszczeń żydowskich jest jak atak parazytoida – pasożyta, który zawsze powoduje śmierć swojego żywiciela.

NISS 2 wojna światowadzieła sztukiIzraelJUSTJustice for Uncompensated Survivors Todaykamiennicemienie polskienieruchomościorganizacje żydowskieparazytoidpasożytyPolskauroszczeniaustawa 447żydowskie roszczeniażydzi
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment