imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Rimini Street ogłasza wyniki finansowe za II kwartał fiskalny 2021 r.

CP21_49_Q2_Earnings_PR_2400x2400_bw.jpg


Business Wire/Rimini Street, Inc.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj wyniki za II kwartał zakończony 30 czerwca 2021 r.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20210804005261/en/

„W II kwartale radziliśmy sobie dobrze i kontynuujemy realizację naszego strategicznego planu rozwoju, który zakłada osiągnięcie 1 mld $ rocznych dochodów do roku 2026. Osiągnęliśmy rekordowe przychody 91,6 mln $, co stanowi wzrost o 16,9% rok do roku i przekracza nasze najwyższe prognozy. Kwartał zakończyliśmy również ze znaczącym wzrostem zaliczek rok do roku o 44,4%, marżą brutto powyżej 62% i liczbą aktywnych klientów wyższą o 22,5% – oświadczył Seth A. Ravin, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. – Co więcej, wskaźnik utrzymania przychodów wzrósł do 94%, nadal rosła wartość sprzedaży krzyżowej wyrażona jako procent zaliczek i osiągnęliśmy wzrost wartości zaliczek rok do roku we wszystkich trzech regionach USA”.

„W II kwartale uzyskaliśmy 22,7 mln $ przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i zakończyliśmy go z kwotą ponad 110 mln $ w gotówce – powiedział Michael L. Perica, dyrektor ds. finansowych Rimini Street. – W tym kwartale zamknęliśmy również transakcję wykupu akcji uprzywilejowanych serii A. Po zakończeniu drugiego kwartału, 20 lipca 2021 r. wykupiliśmy i umorzyliśmy pozostałe akcje uprzywilejowane serii A poprzez transakcję sfinansowaną przez fundusze z banku komercyjnego w wysokości 90 mln $ wg stawki LIBOR + 1,75% do 2,50% w ramach pięcioletniego kredytu terminowego. W związku z tym, roczne koszty finansowania przyszłych okresów zostały obniżone o 24 mln $ w porównaniu z rokiem podatkowym 2020. Dziś publikujemy prognozy przychodów na trzeci kwartał kończący się 30 września 2021 r. i potwierdzamy nasze całoroczne zaangażowanie w realizację długoterminowych celów zwiększenia wzrostu przychodów z podstawowej działalności, przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i podnoszenia rentowności”.

Najważniejsze wyniki finansowe za II kwartał 2021 r.

 • W II kwartale 2021 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 91,6 mln $, co oznacza wzrost o 16,9% w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku, w którym wartość ta wyniosła 78,4 mln $.
 • Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w II kwartale 2021 r. około 362,1 mln $, co oznacza wzrost o 16,4% w stosunku do kwoty 311,2 mln $ uzyskanej w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 • Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. spółka posiadała 2 645 aktywnych klientów, czyli odnotowany został wzrost o 22,5% w porównaniu z 2 159 wg stanu na 30 czerwca 2020 r.
 • W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 30 czerwca 2021 r. wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 94%, a w porównywalnym okresie zakończonym z dniem 30 czerwca 2020 r. – 92%.
 • Marża brutto za II kwartał 2021 r. wyniosła 62,2%, w porównaniu z 61,2% w tym samym okresie ubiegłego roku.
 • Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w II kwartale 2021 r. 4,6 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 5,1 mln $.
 • Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w II kwartale 2021 r. 9,8 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 9,7 mln $.
 • Zysk netto za II kwartał 2021 r. ukształtował się na poziomie 6,8 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. odnotowano zysk netto w kwocie 2,9 mln $.
 • Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w II kwartale 2021 r. 8,4 mln $, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. uzyskano kwotę 8,1 mln $.
 • Skorygowany wskaźnik EBITDA za II kwartał 2021 r. osiągnął poziom 9,9 mln $ w porównaniu z 9,6 mln $ w analogicznym okresie ubiegłego roku.
 • Podstawowy i rozwodniony zysk za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w II kwartale 2021 r. stratę netto za akcję w wysokości 0,06 $ w porównaniu ze stratą netto za akcję w wysokości 0,06 $ w analogicznym okresie 2020 r.
 • Liczba pracowników wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 1 556, co stanowi wzrost rok do roku o 15,9%.
 • 16 kwietnia 2021 r. zakończyliśmy wykup zgodnie z wartością nominalną 60 mln $ akcji uprzywilejowanych serii A wraz z płatnością uzupełniającą ok. 2,3 mln $.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w dalszej części dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których uważamy je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe”.

Najważniejsze wydarzenia w II kwartale 2021 r.

 • Ogłoszenie, że czołowy brazylijski dystrybutor chemiczny quantiQ, przeszedł na wsparcie Rimini Street Support dla swojej wersji SAP S/4HANA, oszczędzając 75% całkowitych rocznych kosztów wsparcia technicznego, co pozwoliło organizacji zainwestować w inteligentną automatyzację i możliwości RFID i rozwinąć działalność przy zachowaniu przewagi konkurencyjnej.
 • Ogłoszenie, że Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) w Montrealu, Kanada, przeszło na Rimini Street w zakresie usług zintegrowanego wsparcia i zarządzania aplikacjami dla swoich aplikacji SAP, co pozwoliło organizacji na zwiększenie produktywności i zwolnienie zasobów, by skupić się na powrocie do normalności i rozwoju po pandemii.
 • Awans i mianowanie Emmanuelle Hose na wiceprezesa grupy i kierownika regionalnego dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Daniela Benada na wiceprezesa grupy i kierownika regionalnego dla Australii, Nowej Zelandii i Południowego Pacyfiku, aby wesprzeć i wykorzystać rosnący popyt na wsparcie zewnętrzne Rimini Street w tych regionach.
 • Zamknięcie niemal 10 000 zleceń wsparcia i dostarczenie przeszło 15 000 aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych do 35 krajów. Osiągnięcie średniej oceny zadowolenia klienta z usług wsparcia firmy na poziomie 4,9 (gdzie najwyższy możliwy wynik to 5,0 – doskonały).
 • Ogłoszenie wyników światowego raportu dyrektorów finansowych, wskazujących, że dyrektorzy i liderzy finansowi nadają priorytet inwestycjom w transformację cyfrową i chcą ograniczyć wydatki na niekluczowe inwestycje IT, w tym duże projekty ponownego wdrożenia i migracji ERP, które nie oferują wyraźnej wartości i wysokiego zwrotu z inwestycji.
 • Otrzymanie czterech nagród Stevie American Business Awards, w tym złotej nagrody dla innowacyjnej platformy AI spółki za doskonałą jakość obsługi klienta, jak również nagrody dla Firmy Roku, Programu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Roku i Zespołu Obsługi Klienta Roku.
 • Rimini Street UK znalazł się w pierwszej dziesiątce Najlepszych miejsc pracy w Wielkiej Brytanii 2021 (2021 UK’s Best Workplaces™), uzyskując korzystne wyniki w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu, bezpieczeństwa pracy i programu zaangażowania pracowników.
 • Ogłoszenie, że działalność Rimini Street w Indiach została uhonorowana wyróżnieniem Certyfikowanego Doskonałego Miejsca Pracy (Great Place to Work-Certified™) na podstawie kultury wysokiego poziomu zaufania, programów zaangażowania pracowników, szkoleń i możliwości rozwoju kariery oraz tworzenia pozytywnego środowiska pracy dla wszystkich.
 • Prezentacja na 11 konferencjach dla liderów z dziedzin technologii informacyjnej i finansów, w tym podczas Gartner CFO and Finance Leader Conference, MIT CIO Symposium i CIO Connect.
 • Wsparcie przeszło 30 organizacji charytatywnych na całym świecie poprzez programy Fundacji Rimini Street.

Kolejne wydarzenia

20 lipca 2021 r. spółka zakończyła wykup zgodnie z wartością nominalną 87,8 mln $ akcji uprzywilejowanych serii A wraz z dywidendami o wartości ok. 0,6 mln $, w ten sposób wykupując całość akcji uprzywilejowanych serii A. Transakcja została sfinansowana przez bank komercyjny w wysokości 90 mln $. Kredytu udzieliły Capital One i Fifth Third Bank po stawce LIBOR + 1,75% do 2,50% w ramach pięcioletniego kredytu terminowego.

Prognoza dotycząca przychodów za rok 2021

Spółka prognozuje przychody za III kwartał roku 2021 w zakresie od 93,5 mln $ do 95,5 mln $. Spółka utrzymuje prognozy przychodów za cały rok w zakresie od 370 mln $ do 380 mln $.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 4 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizuje wirtualne posiedzenie i telekonferencję w celu omówienia wyników za II kwartał 2021 r. i omówienia bieżących wyniki za III kwartał 2021 r. Relację na żywo będzie można śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami, pod adresem https://investors.riministreet.com/news-events/events. Udział w telekonferencji jest możliwy pod numerem telefonicznym (855) 773-2954 na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady po wpisaniu kodu 50194141. Retransmisja internetowa będzie dostępna przez co najmniej 90 dni po dacie wydarzenia.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów i zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych zawartych w niniejszej informacji prasowej. W akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000® , jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4 200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują, m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych, oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach naszego nowego instrumentu kredytowego; nasza zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem naszych gwarancji; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieściliśmy szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe. Poniżej opisujemy takie wskaźniki jak: liczba aktywnych klientów, przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez nas działalności. Ponadto zawarliśmy następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA oraz zaliczki. W powyższych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Zasadniczym celem wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP jest dostarczenie dodatkowych informacji, które – w opinii zarządu – mogą być użyteczne dla inwestorów, umożliwiając im dokonanie oceny wyników z działalności spółki w identyczny sposób, jak czyni to zarząd. Uważamy również, że wskaźniki te ułatwią inwestorom spójne porównanie wyników spółki za kolejne okresy sprawozdawcze, a także względem innych spółek, z wyłączeniem pozycji, które – naszym zdaniem – nie dostarczają wglądu w kluczowe wyniki z działalności operacyjnej. Mówiąc dokładniej, zarząd stosuje wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP na potrzeby pomiaru wydajności operacyjnej, opracowania rocznego budżetu operacyjnego, podziału zasobów na rzecz poprawy wskaźników finansowych z prowadzonej działalności, oceny skuteczności realizowanych przez spółkę strategii biznesowych, zapewnienia spójności i porównywalności z przeszłymi wynikami finansowymi, porównania wyników spółki Rimini Street z wynikami innych spółek, z których znaczna grupa zestawia podobne wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP jako uzupełnienie wyników opartych na tych standardach, a także na potrzeby komunikacji z zarządem w kwestii efektywności finansowej spółki. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie spółki ustanawiają tego rodzaju wskaźniki w jednakowy sposób.

Zaliczki stanowią zmianę w przychodach z przyszłych okresów za obecny okres plus przychody za obecny okres.

Liczba aktywnych klientów opisuje odrębne podmioty, w tym spółki, instytucje edukacyjne lub rządowe czy jednostki biznesowe należące do danej spółki, które nabywają nasze usługi w ramach wsparcia dla danego produktu. Przykładowo, udzielenie temu samemu podmiotowi wsparcia dla dwóch różnych produktów liczone jest podwójnie w ramach liczby aktywnych klientów. Uważamy, że zdolność zwiększania liczby aktywnych klientów stanowi miernik rozwoju przedsiębiorstwa, dowodząc skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych i wartości, jaką nasze usługi zapewniają klientom.

Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym stanowią kwotę przychodów z opłat abonamentowych, zaksięgowaną w kwartale podatkowym i pomnożoną przez cztery. Wskaźnik ten opisuje przychody, które spółka może uzyskać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy w ramach istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji z usług i stały poziom cen przez cały ten okres. W przychodach z tytułu opłat abonamentowych nie ujmuje się przychodów jednorazowych, których wartość była do tej pory nieistotna.

Wskaźnik utrzymania przychodów opisuje rzeczywiste przychody z tytułu opłat abonamentowych (wyrażone w dolarach) uzyskane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy korzystali z usług w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tego okresu oraz podzielone przez wartość przychodów z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym na dzień przed rozpoczęciem tego okresu.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), straty na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki i odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Celem objaśnienia, ze wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP za omawiane okresy wyłączono odpowiednio następujące pozycje:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto): Koszty procesów sądowych i związane z nimi ubezpieczenia oraz koszty apelacji podlegające odzyskaniu dotyczą zewnętrznych kosztów związanych z udziałem spółki w procesach sądowych. Koszty te i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu odzwierciedlają bieżące procesy sądowe, w których spółka bierze udział i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą naszych klientów.

Zysk (strata) na zmianie wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu: Postanowiliśmy wykluczyć zyski i straty z gwarancji z opcją wykupu związane ze zmianą wartości godziwej tych instrumentów ze względu na charakter finansowy tego wymogu wartości godziwej. Nie mamy możliwości zarządzania tymi kwotami w ramach naszej działalności biznesowej, ani też koszty te nie są kluczowe dla obsługi naszych klientów, w związku z czym zostały one wykluczone.

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki: Realizowana przez spółkę strategia wynagrodzenia przewiduje wynagrodzenie w postaci akcji, które ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników w spółce. Strategia ta ma zasadniczo służyć powiązaniu interesów pracowników z interesami akcjonariuszy oraz utrzymaniu pracowników, nie stanowiąc mechanizmu motywacji czy premiowania wyników operacyjnych za konkretny okres. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki podlegają wahaniom z przyczyn, które nie są ogólnie związane z decyzjami operacyjnymi i wynikami uzyskanymi w danym okresie.

Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu Dotyczy to odpisu aktualizującego związanego z naszymi aktywami stanowiącymi przedmiot leasingu dla części naszych lokalizacji, z których powierzchni już nie korzystamy.

Wskaźnik EBITDA opisuje dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany wskaźnik EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), zmiany wartości godziwej gwarancji z opcją wykupu, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisu aktualizującego aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego, które opisano powyżej.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210804005261/en/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Relacje inwestorskie

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-7636

e-mail: [email protected]

Kontakt dla mediów

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: [email protected]

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Leave a Comment