imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Rimini Street mianuje Kevina Hoopera, sprawdzonego weterana z branży technologicznej, na stanowisko wiceprezesa grupy i kierownika generalnego centralnego regionu Ameryk

CP22_15_Kevin_Hooper_GVP_PR_2400x2400_bizwire_0.jpg


Business Wire/Rimini Street, Inc.

Hooper, poprzednio członek wyższej kadry kierowniczej Oracle, IBM, HP i Lenovo, poprowadzi spółkę w regionie, koncentrując się na przyspieszaniu wzrostu sprzedaży i zapewnianiu ponadprzeciętnej jakości klientom.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że weteran branży technologicznej Kevin N. Hooper dołączył do spółki w charakterze wiceprezesa grupy i regionalnego kierownika generalnego centralnego regionu Ameryk. Jego zwierzchnikiem będzie Emmanuel Richard, starszy wiceprezes i kierownik generalny makroregionu Ameryk. Na nowym stanowisku Hooper będzie nadzorował działalność Rimini Street w regionie, w tym m.in. działania marketingowe, generowanie popytu, sprzedaż nowa, wiązana i odnawianie, zapewnianie sukcesu klientów i dostarczanie usług niestandardowych.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220315005275/en/.

Hooper jest sprawdzonym, doświadczonym przywódcą, który wnosi do Rimini Street ponaddwudziestoletnie doświadczenie, na które składają się sukcesy w działalności i przywództwie. Do Rimini Street przeszedł z Lenovo, gdzie niedawno pełnił funkcję prezesa na region Ameryki Północnej i kierownika generalnego Infrastructure Solutions Group. Poprzednio Hooper pełnił obowiązki wiceprezesa grupy ds. analityki biznesowej w Oracle, wiceprezesa wykonawczego ds. działalności przedsiębiorstwa w NEC, wiceprezesa i kierownika generalnego ds. sprzedaży sieciowej HP w Hewlett-Packard oraz wiceprezesa ds. światowej strategii partnerów biznesowych IBM. Hooper pełnił również funkcję dyrektora ds. przychodów Rogue Wave Software.

„Spółka Rimini Street opracowała dynamiczny plan wzrostu, według którego do 2026 r. ma osiągnąć 1 miliard rocznego przychodu, więc koncentrujemy się na pozyskiwaniu i zaangażowaniu najwybitniejszych, sprawdzonych przywódców z branży – powiedział Richard. – W swojej długiej karierze Kevin wielokrotnie zademonstrował umiejętność wspierania największych na świecie spółek technologicznych w rozwoju ich działalności przy jednoczesnym skupieniu na świadczeniu wyjątkowej jakości usług i zapewnianiu wartości dla klientów. Cieszymy się, że będziemy mogli skorzystać z wiedzy fachowej i doświadczenia Kevina w celu dodatkowego przyspieszenia naszego wzrostu, sprzedaży poszerzonej gamy usług i zapewniania jeszcze doskonalszych wrażeń z obsługi naszym klientom w regionie centralnym Ameryk”.

„Wizja Rimini Street i rewolucyjna oferta usług spółki, wyjątkowy talent inżynieryjny oraz rozległa baza klientów o ustalonej pozycji na rynku to dla mnie bardzo ekscytująca i atrakcyjna perspektywa, a śmiałe plany rozwoju spółki dobrze korespondują z moimi możliwościami, doświadczeniem i pasją – chciałem stać się częścią kolejnego rozdziału tej ekscytującej historii – powiedział Hooper. – Uwielbiam pomagać klientom w znajdowaniu najlepszej drogi do optymalizacji, rozwoju i zmian w zakresie technologii informacyjnych, aby sprostać celom strategicznym, operacyjnym i finansowym”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4000 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wartość i czas ewentualnych odkupów akcji własnych w ramach wspólnego planu odkupu akcji własnych; wpływ bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność spółki oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach nowego instrumentu kredytowego spółki; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem gwarancji spółki; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Rocznym Rimini Street złożonym na formularzu 10-K dnia 2 marca 2022 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna w portalu businesswire.com https://www.businesswire.com/news/home /20220315005275/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Vikki Hansen

Rimini Street, Inc.

tel. +1 (708) 556-3185

e-mail: [email protected] 

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 


Source link

Leave a Comment