imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Pomoc dla uchodźców może być finansowana ze środków z Funduszu Spójności

P055646-344563.jpg


Kraje UE będą mogły dofinansować z niezagospodarowanych jeszcze środków z Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki na pomoc uchodźcom z Ukrainy. 30 proc. wydatków na uchodźców musi trafić do władz lokalnych i lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła dziś pakiet zmian legislacyjnych mających na celu zwiększenie wsparcia dla rządów i regionów UE w zarządzaniu skutkami wojny na Ukrainie, w tym przyjmowania większej liczby ukraińskich uchodźców.

„W obliczu rosyjskiej agresji Europa musi reagować szybko i zdecydowanie. Dzięki FAST-CARE polityka spójności pomoże ukraińskim uchodźcom, ale również złagodzi bezpośrednie i pośrednie konsekwencje tej straszliwej wojny dla europejskich miast, gmin oraz całej gospodarki UE” – powiedział  po ubiegłotygodniowym głosowaniu pakietu zmian legislacyjnych w Parlamencie Europejskim niemiecki eurodeputowany Niklas Nienaß.

Zmiany legislacyjne, które przeprowadzono w ramach tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej, zostały dziś zatwierdzone przez Radę UE i wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Przyjęte rozwiązania zwiększają elastyczność w wykorzystywaniu funduszy polityki spójności UE i umożliwiają ich kierowanie na działania wspierające uchodźców.

Niektóre z przyjętych dzisiaj konkretnych środków obejmują:

• kolejne 3,5 mld euro prefinansowania projektów w celu zapewnienia dodatkowej płynności z programów na lata 2014-2020

• rozszerzenie możliwości uzyskania 100 proc. dofinansowania na inwestycje w promowanie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich

• rozszerzenie możliwości przekazywania środków na działania wspierające uchodźców nie tylko pomiędzy Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego a Europejskim Funduszem Społecznym, ale również z Funduszu Spójności

• zwrot kosztów z mocą wsteczną za projekty dotyczące potrzeb uchodźców, które zostały już zakończone – akceptacja obejmuje faktury od dnia napaści Rosji (24 lutego br.)

• wyodrębnienie 30 proc. wydatków na uchodźców dla władz lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w społecznościach lokalnych

Ponadto środki ułatwiają etapowe przesuwanie opóźnionych projektów z programów na lata 2014-2020 do programów na lata 2021-2027.

Zmiany legislacyjne dotyczą również opóźnień w realizacji niektórych projektów z powodu wysokich cen energii i zakłóceń na rynku spowodowanych wojną, a także długotrwałych konsekwencji pandemii COVID-19 dla realizacji projektów.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment