imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Ministerialny Pilotaż Przeglądów Lekowych wyznaczy standard usługi oraz edukacji farmaceutów w zakresie przeglądu lekowego

1666269033_1_59.jpg


Fot. PAP – kadr z filmu

„Przeprowadzenie przeglądów lekowych wymaga umiejętności: zebrania wywiadu i analizy problemów lekowych oraz dobrej współpracy z lekarzem i pacjentem. Jak pokazuje trwający obecnie Program Pilotażowy Przeglądów Lekowych, farmaceuta posiadający przygotowanie praktyczne doskonale sprosta tym zadaniom i efektywnie wspierać będzie system ochrony zdrowia” – przekonuje dr hab. n. med., prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska, koordynator Pilotażowego Programu Przeglądu Lekowego.

Przegląd lekowy to udokumentowany proces dedykowany pacjentom z wielolekowością. Jego celem jest identyfikacja i rozwiązywanie problemów lekowych pacjentów, współpraca z lekarzem i optymalizacja farmakoterapii najtrudniejszych pacjentów.

„Aby realizacja tak rozumianej usługi była efektywna i przynosiła realne korzyści dla systemu, potrzebne jest praktyczne przygotowanie farmaceutów. Potrzebne są kursy kwalifikacyjne prowadzone według jednego ogólnopolskiego standardu, które zestawią farmaceutę z pacjentem i lekarzem. Tu nie ma miejsca na powtarzanie treści teoretycznych, które farmaceuci dobrze znają. Tu jest miejsce na wywiad z pacjentem, trudne decyzje terapeutyczne oraz rozmowę z lekarzem. Farmaceutów nie trzeba uczyć farmakologii czy zasad opieki farmaceutycznej, za to trzeba pokazać im na żywym przykładzie, jak realizować przeglądy w codziennej praktyce, jak rozmawiać z lekarzem i pacjentem, aby realnie optymalizować leczenie” – mówi dr hab. n. med. prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska, koordynator Pilotażowego Programu Przeglądu Lekowego, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Przegląd lekowy jest trudnym świadczeniem, które powinno wspierać proces leczenia pacjenta. Jako takie wymaga ono ścisłej merytorycznej współpracy z lekarzem, umiejętności zebrania wywiadu, analizy problemów lekowych i przygotowania Indywidualnego Planu Opieki Farmaceutycznej, w tym zaleceń dla pacjenta i rekomendacji dla lekarza. W ramach prowadzonego obecnie pilotażu przeglądu lekowego widzimy, jak dużych umiejętności praktycznych wymaga to działanie od farmaceutów.

„Jako lekarze dostajemy gotową informację z przeglądu lekowego. Informacja musi być syntetyczna i wskazywać najważniejsze dane, tak żeby wspierać optymalizację leczenia, a nie wprowadzać chaos. Według mnie do tego konieczna jest edukacja farmaceutów” – przekonuje Prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Opieka farmaceutyczna składa się z pacjenta, lekarza i farmaceuty. Farmaceuci wiedzą najwięcej o właściwościach leków i mogą swoją wiedzą wspomóc zarówno lekarza jak i pacjenta” – dodaje.

„Aktualnie prowadzony pilotaż przeglądu lekowego zdefiniuje zarówno kształt przyszłego świadczenia zdrowotnego, jak i standard szkolenia i certyfikacji farmaceutów w zakresie przeglądu lekowego. Pierwsze wnioski z trwającej obecnie fazy wykonawczej pilotażu poznamy już w styczniu 2023 roku” – informuje Agnieszka Neumann-Podczaska.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Leave a Comment