imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

LyondellBasell i Sinopec zakładają spółkę joint venture, która będzie produkować tlenek propylenu i monomer styrenu na rynek chiński

1_39.jpg


Fot. PR Newswire/LyondellBasell

ROTTERDAM, Holandia i PEKIN, 26 stycznia 2021 r. /PRNewswire/ — LyondellBasell (NYSE: LYB), jeden z największych producentów plastiku, chemikaliów i petrochemii na świecie, oraz China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), jedna z największych spółek energetycznych w Chinach, ogłosiły dziś podpisanie umowy w sprawie ustanowienia spółki joint venture o równym udziale obu podmiotów, która będzie produkować tlenek propylenu i monomer styrenu na chiński rynek krajowy. Spółka ta, której plany utworzenia przedstawiono po raz pierwszy 23 grudnia 2019 r., będzie działać pod nazwą Ningbo ZRCC LyondellBasell New Material Company Limited.

„Wraz z rozwojem chińskiej gospodarki zwiększy się również zapotrzebowanie na tlenek propylenu i monomer styrenu. Ekscytuje nas myśl o rozszerzeniu współpracy z Sinopec w ramach spółki joint venture, która pozwoli nam w większym stopniu sprostać potrzebom chińskiego rynku krajowego. Połączenie doskonałych zdolności operacyjnych Sinopec z wiodącą technologią LyondellBasell stanowi rozwiązanie korzystne dla obu stron” ‒ powiedział Torkel Rhenman, wiceprezes wykonawczy ds. półproduktów, materiałów pochodnych i rafinacji.

„Bazując na ogromnym sukcesie naszej pierwszej spółki joint venture, ogromnie cieszy nas możliwość dalszego rozwijania tego ważnego dla nas partnerstwa z LyondellBasell na rzecz kolejnych osiągnięć. Utworzenie spółki joint venture nie tylko wpisuje się w krajowy trend zwiększania otwartości, ale także stanowi dla Sinopec istotny krok w procesie pogłębiania i rozszerzania naszej działalności międzynarodowej ‒ powiedział Yu Baocai, wiceprezes wyższego szczebla Sinopec Corp. – Mamy ogromne oczekiwania względem nowo powstałej spółki w kwestii wyniesienia wzrostu gospodarczego miasta Ningbo na nowy poziom. W okresie realizacji XIV Pięcioletniego Planu (2021-2025) Sinopec będzie w dalszym ciągu promować ekologiczny rozwój przemysłowy i innowacyjną transformację, przyczyniając się do trwałego wzrostu gospodarczego Prowincji Zhejiang i Wschodnich Chin, a także do rozwoju przemysłu chemicznego w Chinach”.

W ramach działalności spółki joint venture utworzony zostanie nowy zakład produkcji tlenku propylenu i monomeru styrenu w chińskim mieście Zhenhai Ningbo. Moce produkcyjne zakładu, w którym wykorzystana zostanie wiodąca technologia produkcji tlenku propylenu i monomeru styrenu LyondellBasell, wyniosą odpowiednio 275 kiloton tlenku propylenu rocznie i 600 kiloton monomeru styrenu rocznie. Produkty wytwarzane przez spółkę joint venture będą rozprowadzane na rynku w równym stopniu przez obu partnerów, co znacznie zwiększy ich udziały w chińskim rynku tlenku propylenu i monomeru styrenu. Uruchomienie działalności planowane jest na pierwszą połowę 2021 r.

Utworzenie spółki joint venture jest uzależnione od uzyskania zezwoleń od odnośnych organów rządowych, w tym weryfikacji antytrustowej prowadzonej przez chiński Krajowy Organ Regulacji Rynku (ang. State Administration for Market Regulation). LyondellBasell zakłada wniesienie wkładu kapitałowego do spółki w pierwszym kwartale 2021 r.

Według danych IHS Markit przez najbliższe dziesięć lat Chiny będą odpowiadać za ponad 60% popytu na rynku chemicznym w Azji i 40% ogólnoświatowego wzrostu rynku chemicznego. Tlenek propylenu i monomer styrenu to podstawowe produkty LyondellBasell, które znajdują szereg zastosowań, w tym w przemyśle opakowań, budownictwie, przemyśle meblarskim i wyposażeniu wnętrz oraz transporcie.

LyondellBasell prowadzi pięć w całości stanowiących własność firmy zakładów w Chinach, zlokalizowanych w Guangzhou, Suzhou, Dalian, Dongguan i Changshu.

LyondellBasell

LyondellBasell (NYSE: LYB) to jeden z największych producentów plastiku, chemikaliów i petrochemii na świecie. Dzięki zaangażowaniu pracowników na całym świecie firma LyondellBasell tworzy materiały i produkty niezbędne do rozwoju rozwiązań odpowiadających na współczesne wyzwania, w tym na przykład podnoszenia bezpieczeństwa żywności przez dostarczanie lekkich i elastycznych opakowań, ochrony czystości dostaw wody przez tworzenie solidniejszych i wszechstronniejszych rur, podnoszenia bezpieczeństwa, komfortu i wydajności paliwowej wielu samochodów i ciężarówek na drogach oraz zapewniania bezpieczeństwa i skuteczności elektroniki i urządzeń. Produkty LyondellBasell dostępne są w ponad 100 krajach, a firma jest największym na świecie producentem związków polimerowych oraz największym licencjodawcą technologii poliolefin. W 2020 r. firma LyondellBasell trafiła już trzeci rok z rzędu na listę najbardziej podziwianych firm na świecie magazynu „Fortune”. Więcej informacji o LyondellBasell można znaleźć na stronie: www.lyondellbasell.com.

Sinopec

Grupa Sinopec to największy dostawca produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz drugi pod względem wielkości wytwórca ropy i gazu w Chinach, a także największe przedsiębiorstwo rafineryjne i trzecia pod względem wielkości spółka chemiczna na świecie. Pod względem całkowitej liczby stacji benzynowych spółka zajmuje drugie miejsce na świecie.

Wypowiedzi prognozujące

Wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej, które nie odnoszą się do faktów historycznych, są wypowiedziami prognozującymi. Opierają się one na założeniach kierownictwa LyondellBasell uznanych za zasadne w chwili ich ogłoszenia i podlegają istotnym czynnikom ryzyka i niepewności. Słowa takie jak: „szacuje”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mógłby”, „zamierza”, „może”, „planuje”, „potencjalny”, „przewiduje”, „powinien”, „będzie”, „oczekuje” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące, przy czym nie wszystkie wypowiedzi prognozujące zawierają takie wyrażenia. Rzeczywiste wyniki mogą w znacznym stopniu odbiegać od tych przedstawionych w niniejszej informacji z powodu czynników obejmujących m.in. naszą zdolność do uzyskania wszelkich pozwoleń antytrustowych i innych pozwoleń regulacyjnych; naszą zdolność do pomyślnego tworzenia i prowadzenia opisanych zakładów; warunki rynkowe; cykliczność działalności w branży chemicznej, polimerowej i rafineryjnej; dostępność, koszty i wahania cen surowców i mediów, a w szczególności koszty ropy naftowej, gazu ziemnego i płynnego gazu; niepewności związane z zakresem i okresem utrzymywania się spadku popytu spowodowanego pandemią, a także inne oddziaływania pandemii koronawirusa w regionach geograficznych lub na rynkach, na które dostarczamy produkty lub w obrębie których prowadzimy działalność; a także czynniki ryzyka i niepewności, jakie wynikają z międzynarodowych działań, w tym wahań kursów wymiany walut. Inne czynniki, które mogą przyczynić się do znacznych różnic pomiędzy rzeczywistymi wynikami a tymi przedstawionymi w wypowiedziach prognozujących, zostały wyszczególnione w części pt. „Czynniki ryzyka” formularza 10-K złożonego za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. i w formularzu 10-Q złożonym za kwartał zakończony 31 marca 2020 r. i za kwartał zakończony 30 września 2020 r., które są dostępne na stronie: www.LyondellBasell.com w zakładce Relacje inwestorskie i na stronie internetowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission): www.sec.gov. Nie udzielamy żadnej gwarancji co do tego, że działania, wydarzenia lub wyniki, o których mowa w wypowiedziach prognozujących, znajdą pokrycie w rzeczywistości ani też odnośnie do ich wpływu na wyniki naszej działalności lub kondycję fizyczną. Wypowiedzi prognozujące przedstawiają sytuację według stanu w chwili ich ogłoszenia i opierają się na oszacowaniach i opiniach kierownictwa LyondellBasell w momencie ich ogłoszenia. LyondellBasell nie przyjmuje na siebie obowiązku aktualizowania wypowiedzi prognozujących w momencie zmiany okoliczności lub oszacowań czy opinii kierownictwa, chyba że wymaga tego prawo.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1426684/signs_agreement.jpg

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1426683/holds_agreement.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1425275/LyondellBasell_Logo.jpg

Źródło: LyondellBasell

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Leave a Comment