imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Koronawirus w Polsce. Dworczyk pełnomocnikiem rządu ws. narodowego programu szczepień

b83hu1oh382b3bmad13dz1rgpy7vrvu5.jpg


Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia pełnomocnika opublikowano w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Został umieszczony na etapie komisji prawniczej.

 

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że ustanowienie pełnomocnika wynika z potrzeby zapewnienia koordynacji działań związanych z narodowym programem szczepień ochronnych przeciwko SARS-CoV-2.

 

Zadania pełnomocnika

 

Do zadań pełnomocnika należeć będzie analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie szczepień ochronnych oraz przygotowanie rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących wdrożenia programu szczepień.

 

Rolą pełnomocnika jest też m.in. koordynacja planowania strategicznego oraz wdrażania narodowego program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Jego zadaniem będzie także przygotowywanie propozycji nowych rozwiązań i inicjatyw w zakresie programu szczepień przeciwko przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

 

ZOBACZ: Szczepienia przeciw koronawirusowi. Nowe wytyczne NFZ

 

Pełnomocnik ma wykonywać zadania, współdziałając z organami administracji rządowej, które są obowiązane do udzielania mu pomocy, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań. W projekcie zapisano, że pełnomocnik może, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego.

 

ZOBACZ: Premier o szczepionkach: mamy zarezerwowanych i zakupionych ponad 60 mln dawek

 

Pełnomocnik w myśl projektu może, w porozumieniu z ministrem zdrowia, za zgodą premiera, wnosić opracowane przez siebie projekty dokumentów rządowych, wynikające z zakresu jego działania, do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

 

W zakresie powierzonych mu zadań, pełnomocnik może zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz oraz powoływać zespoły eksperckie lub doradcze.

 

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową pełnomocnika zapewni Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

 

W projekcie zapisano, że wydatki związane z działalnością pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

emi/ PAP

Czytaj więcej


Source link

Leave a Comment