imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Indywidualne plany lekcji dla każdej klasy. Wytyczne dla szkół podstawowych

xccgb949i9ne2y65uyi44ext3399vvv8.jpg


Opublikowane w poniedziałek wytyczne są podobne do tych wydanych przed powrotem uczniów do szkół we wrześniu.

 

Zarówno uczniowie jak i nauczyciele muszą zachowywać 1,5-metrowy dystans, a także mieć zasłonięte usta i nos w przestrzeniach wspólnych szkół (np. korytarze), przed wejściem do budynku zarówno uczniowie jak i ich rodzice muszą zdezynfekować ręce. Zaleca się, by każda z placówek miała przynajmniej jeden bezdotykowy termometr. 

 

Indywidualny plan lekcji dla każdej klasy

 

W dokumencie podkreślono, że “obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami”. 

 

Ponadto każda klasa ma mieć ustalony indywidualny harmonogram/plan dnia (lub tygodnia), który będzie uwzględniał: godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej czy zajęć na boisku.

 

ZOBACZ: Ponad 75% ozdrowieńców CoVID-19 po pół roku wciąż z objawami choroby

 

Każda klasa ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do grupy uczniów przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę
możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

 

“Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły” – czytamy. 

 

“Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej” – wyjaśniono. 

 

Jak zaznaczono, “podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych”. 

 

“Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów” – czytamy. 

 

Pełna treść dokumentu jest dostępne tutaj.

 

jo/ polsatnews.pl

Czytaj więcej


Source link

Leave a Comment