imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

III Ogólnopolska Konferencja pt. „Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”

DOC.20231025.46710916.1.jpg


Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

W dniu 3 października 2023 r. w Jachrance, odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, III Ogólnopolska Konferencja pt.:„Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce”. Z ramienia Towarzystwa w konferencji udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Uczestnicy konferencji zapoznali z następującymi prezentacjami:

  • Prezentacja wprowadzająca – Aleksandra Świderska, dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
  • CSIRE – aktualizacja planu wdrożenia i kolejne kroki milowe – Lesław Winiarski, dyrektor ds. OIRE, kierownik Projektu Operator Informacji Rynku Energii, PSE S.A.
  • Transformacja cyfrowa – inteligentna sieć energetyczna – Mariusz Jurczyk, dyrektor wykonawczy ds. zarządzania ciągłością działania, IT i OT, pełnomocnik Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w Grupie TAURON.
  • Liczniki inteligentne jako istotna gałąź polskiej gospodarki – korzyści ze współpracy sektorowej przy tworzeniu lokalnych łańcuchów wartości – Jarosław Wojtulewicz, doradca zarządu ds. strategii, Apator S.A.
  • Inteligentnie w energetyce. Wsparcie budowy inteligentnej sieci energetycznej w Polsce – podsumowanie działań projektowych – Anna Bednarska, naczelnik, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Panel dyskusyjny pn. „Inteligentne liczniki – szanse, możliwości, wyzwania” został poprowadzony przez Katarzynę Zalewską-Wojtuś, koordynator Obszaru Zagadnień Ekonomicznych i Prawnych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, a udział w nim wzięli:

  • Ewa Sikora, dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych, Energa–Operator S.A.
  • Łukasz Bartuszek, radca, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Marek Kulesa, dyrektor biura, Towarzystwo Obrotu Energią

Źródło informacji: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 


Source link

Leave a Comment