imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

EFNI 2022: bałtyckie forum wymiany doświadczeń

DOC.20220905.43358565.1.jpg


Nieczęsto zdarza się okazja, aby w szerokim gronie porozmawiać o sytuacji basenu Morza Bałtyckiego. W burzliwych czasach globalnych napięć sopockie EFNI stanowi forum dyskusyjne dla przedstawicieli władz i świata biznesu, okazję nie tylko do rozmowy, ale także podjęcia zobowiązania współpracy na rzecz rozwoju regionu.

Wymiana bałtyckich doświadczeń

Miasta nadbałtyckie w naturalny sposób zwracają się ku morzu. Rozwijają przemysł stoczniowy, portowy, logistyczny i turystyczny. Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Forum Bałtyckie”, organizowanego w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i inicjatywę Invest in Pomerania, wymieniać się będą doświadczeniami w zakresie tworzenia środowiska przyjaznego rozwojowi biznesu. Nie wystarczy bowiem sama lokalizacja, nie każdy nadmorski ośrodek przemienia się w multidyscyplinarny hub. Wiemy, że Pomorze jest domem dla wielu firm z branży IT, BSS, elektronicznej czy morskiej. Wiemy też, co skłania inwestorów do lokowania tutaj swojej działalności, a talenty – studentów, absolwentów i doświadczoną kadrę – do relokacji na Pomorze – o tym wszystkim opowiedzą przedstawiciele władz Województwa Pomorskiego. Jak jednak wygląda to w Szwecji czy Finlandii? Czy modele społeczno-ekonomiczne, determinujące inwestycyjny potencjał Skandynawii, można z powodzeniem wykorzystać w innych krajach?

„Pomorze od dłuższego już czasu przeżywa rozkwit, ale pamiętamy, że drzemiący w regionie potencjał wciąż jest ogromny. Rozszerzenie kontekstu analitycznego na inne kraje basenu Morza Bałtyckiego wydaje się naturalne: jeśli pragniemy rozwoju całego regionu, tak otwarte forum jak EFNI jest oczywistą płaszczyzną rozmowy” – mówi Wojciech Tyborowski, dyrektor Invest in Pomerania, jednego z organizatorów panelu „Forum Bałtyckie” podczas EFNI 2022.

Wykorzystanie potencjału inwestycyjnego Pomorza

Zdobywająca ostatnimi laty popularność tendencja do outsourcingu i dywersyfikacji działań przedsiębiorców przyczynia się do ciągłego wzrostu potencjału inwestycyjnego Pomorza. Warto jednak pamiętać, że to, co dla nas jest stosunkowo nowe, pozostałe europejskie państwa przetwarzają i adaptują od dawna. Dlatego pozostawanie otwartym na szeroką perspektywę pozostaje kluczowe do dalszego rozwoju. Oczywiście, regiony czy miasta rządzą się własnymi prawami i korzystne zagraniczne rozwiązania niekoniecznie funkcjonować muszą w kontekście lokalnym, lecz inspiracje zrodzić mogą nader interesujące konsekwencje. Ostatecznie EFNI jest Europejskim Forum Nowej Idei, zatem budowanie rozwiązań sprzyjających wymianie wiedzy i doświadczeń już w samym punkcie wyjścia otwiera uczestników na nowe perspektywy.

W trosce o ekologię

Jednym z największych wyzwań całego obszaru Morza Bałtyckiego jest dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii. Założenia Europejskiego Zielonego Ładu są bezlitosne: do 2050 roku mamy osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych. Nie ma więc czasu do stracenia. Nie można poświęcać kolejnych lat na przygotowywanie ustaleń, konsultacje, spotkania erudycyjne i zarysy założeń. Wszystkie te działania należy podejmować niezwłocznie, a teorię wdrażać w życie. I znów, tak jak w przypadku rozwoju biznesu, każda z dyskutujących stron postępuje w zakresie własnych regulacji prawnych i wedle własnych potrzeb i przekonań. Cóż jednak by się stało, gdyby działania onshore i offshore prowadzić w międzynarodowym porozumieniu? Czy dążenie do wspólnotowych celów klimatycznych, które uwzględniają szereg problemów współczesności, zapewni stały łańcuch dostaw alternatywnych wobec paliw kopalnych źródeł energii? Czy konsolidacja wysiłku na rzecz zielonej przyszłości byłaby bardziej efektywna niż samodzielne działania każdego z państw? Odpowiedzi na te pytania poszukiwać będą paneliści „Forum Bałtyckiego”.

Razem czy osobno?

Dyskusje w ramach panelu dyskusyjnego „Forum Bałtyckie” toczyć się będą od 10:30 do 11:30. To z pewnością zbyt mało czasu, by wyczerpująco omówić wszystkie planowane zagadnienia, wystarczająco jednak, by zbudować grunt pod przyszłe wspólne działania. Koniec końców głównym tematem panelu oraz zwyczajowego networkingu będzie przyszłość całego regionu Morza Bałtyckiego, która – nie można oprzeć się wrażeniu – rozstrzyga się właśnie teraz.

O Invest in Pomerania

Invest in Pomerania jest samorządową inicjatywą non-profit, koordynowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza, która pomaga inwestorom zagranicznym realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. Pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając inwestorom wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego. W ciągu ostatniej dekady Invest in Pomerania z sukcesem zakończyła ponad 160 projektów i przyczyniła się do stworzenia ponad 21 tys. miejsc pracy. Dowiedz się więcej na stronie: www.investinpomerania.pl.

Źródło informacji: Konfederacja Lewiatan

 


Source link

Leave a Comment