imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Dolabella. Wenecki malarz Wazów

37083015_1_crop_300x168_65942c20_CPO.jpg


To pierwsza wystawa poświęcona twórczości Tomasza Dolabelli, nadwornego malarza polskich królów z dynastii Wazów.Jej celem jest przypomnienie postaci malarza, niedocenianego i dziś zapomnianego.

Pracom Dolabelli towarzyszyć będą dzieła innych malarzy weneckich oraz przykłady weneckiego rzemiosła artystycznego, stanowiące tło dla jego dorobku artystycznego.


Dolabella był autorem pierwszych w Polsce nowożytnych wielkoformatowych obrazów religijnych, które prezentowały niezwykle efektowne z punktu widzenia obserwatora rozwiązania.

Artysta wniósł do malarstwa polskiego tego okresu światło i kolor południa, wrażliwość malarską i swobodę we władaniu pędzlem. Jego wielkoformatowe płótna z wieloma postaciami, głęboką perspektywą i widocznym dialogiem portretowanych osób są świadectwem wyjątkowych umiejętności malarza.

Wystawa opiera się na wieloletnich badaniach Jerzego Żmudzińskiego, który proponuje nowatorską interpretację dokonań artysty i bazuje na wielu nowych atrybucjach, potwierdzonych publikacjami i zaakceptowanych przez badaczy polskiej sztuki nowożytnej.

Pokazane zostaną 22 dzieła artysty, wypożyczone głównie z kościołów i klasztorów krakowskich i podkrakowskich, m.in. kościoła Mariackiego. Obrazy o tematyce religijnej, często pełniące funkcje liturgiczne, takie jak m.in. obraz „Zdjęcie z krzyża” (1634) ze zwieńczenia ołtarza głównego kościoła Bożego Ciała w Krakowie, zostały wyjęte z sakralnego kontekstu i zaaranżowane w środowisku sal muzealnych, co często było sporym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. Wspomniane dzieło, stanowiące motyw przewodni wystawy, należy do najwybitniejszych i najlepiej zachowanych dzieł artysty. Na wystawie prezentowany będzie też wyjątkowy obiekt – strop ramowy z obrazami Dolabelli, który został zdemontowany z kamienicy Arcybractwa Miłosierdzia w Krakowie.

Tłem dla obrazów Tomasza Dolabelli będą na wystawie przykłady malarstwa włoskiego XVI wieku, takich twórców jak: Jacopo Palma Il Vecchio, Giovanni de Monte czy Domenico Tintoretto. Pokazane także zostaną weneckie wyroby luksusowego rzemiosła z XVI wieku, a także archiwalia – interesujący Glejt z 1578 roku, dokument dla podróżnych, wystawiany przez Republikę Wenecką, zaświadczający o tym, że w mieście nie ma zarazy.

W sumie pokazanych zostanie 80 obiektów z blisko 30 instytucji. Wiele obiektów zostało poddanych konserwacji specjalnie na wystawę.

Wystawa czynna jest do 6 grudnia br. w Galerii Wystaw Czasowych Zamku.


Source link

Leave a Comment