imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Z Funduszy Europejskich 2014-2020 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymały blisko 60 mld zł

Puda-MSP.jpg


Fot. MFiPR

Wsparcie dla przedsiębiorców jest jednym z najważniejszych celów wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce – mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda przedstawiając krajowe i regionalne programy wsparcia z funduszy europejskich, z których mogą korzystać mali i średni przedsiębiorcy. Minister zaznaczył, że w perspektywie 2014-2020 na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sektor prywatny) przeznaczono blisko 60 mld zł.

Minister podkreślił, że program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) to budżet 7,9 mld euro i jest to największy w UE program na badania i rozwój oraz najważniejszy program skierowany do przedsiębiorców w perspektywie finansowej w latach 202 1-2027.

“Jeżeli chcemy, aby Polska się rozwijała, aby wzrastał poziom życia w Polsce, musimy kłaść nacisk na innowacyjne rozwiązania, współpracę badaczy z przedsiębiorcami. Dlatego zależy nam na budowaniu środowiska sprzyjającego innowacjom” – podkreślił minister funduszy i polityki regionalnej.

Puda podkreślił, że kierunkiem polityki wsparcia przedsiębiorców w Polsce jest wzmacnianie więzi między nauką a gospodarką. W tym celu rząd będzie stwarzać klimat przyjazny dla rozwoju nowatorskich pomysłów opartych na współpracy świata nauki i biznesu.

“To kluczowa sprawa, aby świat nauki dostarczał na polski rynek coraz więcej rozwiązań przygotowywanych z myślą o realnych potrzebach gospodarki” – powiedział minister.

G. Puda podkreślił, że na rozwój innowacji dofinansowanie ze środków UE otrzymają również projekty, które dotyczą rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach badawczych. Wsparcie przeznaczymy też na wzmacnianie potencjału ośrodków innowacji, klastrów a także dofinansowanie start-upów.

“Jesteśmy przekonani, że przygotowane instrumenty nie tylko wzmocnią polską gospodarkę, ale też pozwolą wznieść ją na wyższy poziom zaawansowania technologicznego i proekologicznego” – powiedział minister.

Wsparcie  MŚP w perspektywie finansowej na lata 2021-2027
Konferencję poświęcono dyskusji na temat aktualnych programów finansowania cyfryzacji przedsiębiorstw, rozwoju kompetencji przyszłości oraz oferty dla startupów.

Przedstawiciele PARP zaprezentowali program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki – Ścieżkę SMART oraz możliwości wsparcia startupów ze środków europejskich. Omówiono także możliwości wsparcia transformacji cyfrowej MŚP oraz ich rozwoju w regionie z wykorzystaniem Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027.

Minister Grzegorz Puda zaznaczył, ze konkursy ścieżki SMART są najważniejszym instrumentem wsparcia skierowanym do sektora MŚP. Budżet konkursu to 4,36 mld euro, co stanowi ponad 50 proc. puli środków całego programu FENG.

Szef MFiPR poinformował, że w tym roku będzie zrealizowanych łącznie 6 konkursów. Do 30 października przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą składać wnioski w dwóch konkursach – w konkursie ogólnym oraz w naborze dedykowanym projektom na rzecz dostępności.

Dwa kolejne konkursy dla konsorcjów MŚP oraz konsorcjów przedsiębiorstw  z organizacjami badawczymi lub NGO będą ogłoszone w IV kw. 2023 r.

Przedsiębiorstwa, w tym MŚP mogą ubiegać się o środki z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). Planowane wsparcie MŚP w FEnIKS dotyczy obszarów energetyki, ochrony środowiska, transportu i kultury.

W programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) mamy wsparcie na rozwój kompetencji i kwalifikacji kadr przedsiębiorstw. Przeznaczymy na ten cel ponad 1 mld zł.

Przedsiębiorcy mogą korzystać także z pieniędzy dostępnych w programie transgranicznym Interreg Polsk-Słowacja 2021-2027. Włączenie MŚP do grona potencjalnych beneficjentów jest nowością w tym programie. Na priorytet związany z kulturą polsko-słowackiego pogranicza i opartą na jej zasobach turystyką przeznaczamy aż 50 proc. budżetu programu: 67 mln euro spośród 132,5 mln euro.  Pierwszy konkurs na projekty w tym obszarze już ogłosiliśmy. Trwa on do 29 września.

MŚP z województwa śląskiego mogą także skorzystać ze środków dostępnych w drugim naszym programie na południowej granicy: w programie Interreg Czechy- Polska 2021-2027. Program przeznacza na przedsiębiorczość 7 mln euro EFRR (4 proc. budżetu programu).

W programach regionalnych wsparcie dla przedsiębiorców będzie oferowane w postaci bezpośredniego wsparcia finansowego oraz wsparcia pośredniego np. w formie usług. Środki dla przedsiębiorców będą dostępne w kilkunastu obszarach, w tym m.in. na wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw, wdrożenie prac B+R oraz innowacji, wsparcie przedsiębiorstw w zakresie cyfryzacji i rozwoju klastrów.

Wsparcie  MŚP w perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Minister G. Puda poinformował, że w perspektywie 2014-2020 na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sektor prywatny) przeznaczono prawie 60 mld zł.

W ramach realizowanego Programu Inteligentny Rozwój podpisaliśmy ponad 14 tys. umów, które wsparły polską gospodarkę w obszarze Badania + Rozwój + Innowacje na łączną wartość dofinansowania ponad 43 mld zł.

W województwie śląskim przedsiębiorcy zrealizowali ponad 1600 projektów o łącznej wartości dofinansowania z UE 6 mld zł, z czego ponad 1400 było realizowanych przez przedsiębiorców z sektora MŚP.

Wśród 23 utworzonych lub zmodernizowanych Centrów Badawczo Rozwojowych na Śląsku w oparciu o finansowanie z POIR aż 14 z nich dotyczy sektora MŚP. W konkursie Szybka ścieżka przedsiębiorcy z sektora MŚP zrealizowali 231 projektów o wartości dofinansowania z EU 900 mln zł.

mp/

 


Source link

Leave a Comment