imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Wpływ promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości na człowieka (Przegląd prac badaczy rosyjskich i ukraińskich)

a-108-e1569335963786

Strona główna > Zdrowie > Wpływ promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości na człowieka (Przegląd prac badaczy rosyjskich i ukraińskich) Wpływ promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości na człowieka (Przegląd prac badaczy rosyjskich i ukraińskich) Ola Gordon Zdrowie 0

Autorzy:

Nikołaj Nikołajewicz Kosicki, Laboratorium Wsparcia Informacyjnego

Aliona Igorewna Niżelska, Laboratorium Pomiarów Specjalnych

Grigory Wasiliewicz Poneża, Laboratorium Fizyki Kwantowej, Ośrodek Badań Naukowych Medycyny Kwantowej “Widuk”

Adres korespondencyjny: N.N. Kosicki, Ośrodek Badań Naukowych Medycyny Kwantowej “Widuk”, 61-B, Volodymyrska Str., Kiev 01033, Ukraine.

………………………………………

Tłumaczenie na angielski: Patricia Ormsby, na zlecenie EMFacts Consultancy, (Australia) i Powerwatch (Anglia). Częściowo fundusze z Foundation for Children with Leukaemia.

Data i miejsce opracowania: 14.6.2000, Kijów, Ukraina

Źródło tłumaczenia na angielski: No Place To Hide – Newsletter of the Cellular Phone Taskforce Inc., Volume 3, Number 1 – Supplement, February 2001

Kopia zapasowa: RFR-Russian-Ukrainian-1

Tłumaczył z angielskiego: Piotr Bein, 26.7.2019. Zachowano angielską pisownię nazwisk w odnośnikach i spisie literatury. Wytłuszczenia za tłumaczeniem angielskim.

[…] = Części opracowania pomięte w tłumaczeniu na polski

Skróty przyjęte w polskim tłumaczeniu

EWC = ekstra wysokie częstotliwości (fale centymetrowe?)

PEM = pole/pola elektromagnetyczne

PEMWC = pole/pola elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości

PEMSWC = pole/pola elektromagnetyczne o skrajnie wysokiej częstotliwości

SWC – skrajnie wysokie częstotliwości (fale milimetrowe)

……………………………………………………

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Naturalne tło elektromagnetyczne
 3. Historia badań w ZSRR
 4. Fizyczne podejście do pochłanania rezonansowego PEM o wysokiej częstotliwości
 5. Przyjmowanie PEM o skrajnie wysokiej częstotliwości na poziomie komórki
 6. Doświadczenia na zwierzętach
 7. PEM o wysokiej częstotliwości w medycynie
 8. Mechanizmy działania PEM o skrajnie wysokiej częstotliwości na obiekty biologiczne
 9. Standardy i normalizacja PEM o wysokiej częstotliwości
 10. Skutki telekomunikacji wysokiej częstotliwości na zdrowie człowieka
 11. Dyskusja
 12. Wnioski
 13. Dodatek
 14. Literatura

1. Wstęp

Niniejszy przegląd rozpatruje głównie bezpośrednie badania eksperymentalne skutków PEM o niskim natężeniu i wysokiej częstotliwości na podmioty biologiczne, w tym człowiek. W odróżnieniu od obserwacji epidemiologicznych, bezpośrednie doświadczenia pozwalają na dokładniejsze ustalenie parametrów działającego PEM, nadzoru stanu podmiotu badań podczas i przez jakiś czas po ekspozycji oraz weryfikację naukowych hipotez dot. mechanizmów skutkowych. Doświadczenia kliniczne w intencji polepszenia stanu pacjentów to jedyne zgodne z p[rawem zastosowania eksperymentów na ludziach, toteż opublikowane artykuły częściej dotyczą skutków pozytywnych PEMWC. Należy jednak uwzględnić, że PEM o własnościach leczniczych stanowią tylko maleńką porcję wszystkich pól działających na podmiot i że istnieje wysoka szansa szkodliwych skutków postronnej ekspozycji, co potwierdzają eksperymenty na zwierzętach.

Obecnie nadal nie wiemy jaki specyficznie receptor u człowieka odbiera promieniowanie elektromagnetyczne o skrajnie wysokiej częstotliwości. Niemniej jednak obecność reakcji czuciowych na PEMSWC stwierdzono podczas miejscowej peryferyjnej ekspozycji człowieka na PEMSWC [Andreev, Beliy and Sit’ko, 1985]. W tej chwili można uważać następujące fakty za ustalone:

1 ) Człowiek jest zdolny niezawodnie rozróżnić ekspozycję na PEMSWC od ekspozycji pozorowanej.

2) Wrażliwość elektromagnetyczną u człowieka określają biotropowe własności PEMSWC: częstotliwość, moc, czas i miejsce ekspozycji.

Najbardziej typową reakcją człowieka ma charakter rezonansu i jest obserwowaną podczas zmian częstotliwości napromieniowania [Andreev, Beliy and Sit’ko, 1985].

Stosowanie PEMSWC o skrajnie niskiej mocy 0-19W/Hz w rezonansowej terapii falami milimetrowymi obejmuje selekcję indywidualnej dla pacjenta częstotliwości z największym skutkiem leczniczym [Andreev, Beliy and Sit’ko, 1985; Sit’ko, Skripnik and Yanenko, 1999].

3) Tzw. punkty chińskiej akupunktury odgrywają szczególną rolę w tym odbiorze i wyróżniają się stosowaniem przez tysiące lat w leczeniu praktycznie wszystkich systemów organizmu człowieka.

[…]

2. Naturalne tło elektromagnetyczne

Naturalne źródła PEM w tle otoczenia składają się głównie z obiektów pochodzenia kosmicznego: emisje radiowe Słońca i planet, promieniowanie reliktowe, szumy z wydarzeń atmosferycznych [Pisanko, Pyasetskiy].

Promieniowanie mikrofalowe tła (promieniowanie reliktowe) jest kosmiczne i ma widmo charakterystyczne dla zupełnie czarnego ciała o temperaturze 2,7 stopni K; określa intensywność promieniowania tła wszechświata w pasmie krótkich fal radiowych (fale centymetrowe, milimetrowe i pod-milimetrowe). Charakteryzuje się największym stopniem izotropii. Największy wkład do gęstości energii ma w nim promieniowanie o długości fal 6 do 0,6 mm. W tym zakresie gęstość energii wynosi 0,25 eV/cm3. Emisje radiowe z aktywnego Słońca podczas wybuchów i rozbłysków obserwuje się na częstotliwościach 1,2, 3, 9,5, 35 i 70 GHz; podnoszą one łączną aktywność o 30%. Intensywność naturalnego tła promieniowania PEM osiąga maksimum w godzinach porannych a minimum wieczorem. Gęstość strumienia mocy 3 × 10 do potęgi minus 7 mW/cm2 w zakresie 100-300 GHz zmierzono na powierzchni Ziemi przy stężeniu atmosferycznej pary wodnej 2,7 g/m3. Promieniowanie elektromagnetyczne o falach krótszych niż 3 cm pochłania rezonans w atmosferze:

1) w opadach (deszcz, mgła, śnieg);

2) przez absorpcję molekularną pary wodnej i tlenu.

[Yesepkina, Korol’kov and Pariyskiy] odnotowują rezonansową absorpcję przez parę wodną przy częstotliwościach 26 i 188 GHz. Tlen atmosferyczny ma maksima absorpcyjne przy częstotliwościach 60 i 118.7 GHz. Pasmo to zawiera okna przepuszczalności na długościach fal 8,6, 3,2, 2,1 i 1,2 mm {34,9, 93,7, 142,8 i 249,8 GHz}.

Promieniowanie milimetrowe przenikające z Kosmosu przez okna przepuszczalności można uważać za pierwotne. Ogrzewanie rozmaitych obiektów na powierzchni Ziemi również powoduje promieniowanie milimetrowe, które można uważać za wtórne. Są to obiekty-źródła PEMSWC takie jak woda, piasek, cegła, tynk, granit, marmur, drewno itd. [Sit’ko, Skripnik and Yanenko, 1999].

Organizmy żywe rozwinęły się w warunkach niskiego naturalnego tła PEMSWC, więc pozbawione są gotowych mechanizmów ewolucyjnego przystosowania do podwyższonych poziomów promieniowania emitowanego ze źródeł technologicznych.

[…]

10. Skutki telekomunikacji wysokiej częstotliwości na zdrowie człowieka

W ciągu ostatnich 50 lat, całodobowe emisje fal radiowych wzrosły ponad 50 tys. razy. W badaniach epidemiologicznych ludności Ukrainy znaleziono związek białaczki u dzieci i rakiem u dorosłych a ekspozycją na PEM o przemysłowych częstotliwościach. Konkretne obrażenia od ekspozycji na fale radiowe obejmują rozwój katarakt, niestabilny skład leukocytów w krwi peryferyjnej i zaburzenie wegeto-naczyniowe [Grigoriev, Grigoriev, Stepanov and Pal’tsev]. Stacje radarowe, najsilniejsze i najbardziej niebezpieczne źródła częstotliwości radiowych wpływają na otoczenie, są w powszechnym użyciu w regulacji ruchu powietrznego, w radioastronomii, w obronie przeciw-lotniczej i w badaniach Kosomosu. [Chernetsov, Lyutov and Volodin]. Model do obliczania dawek pochłoniętych przez obiekty biologiczne w zakresie SWC podają [Sveshnikova, Chovnyuk].

Wg wyników [Miroshnikova], zakres milimetrowy i centymetrowy PEM ma największy efekt na inicjację i rozwój zaburzeń krwi, a zakres milimetrowy także na choroby układu krążenia. Ryzyko powstania choroby centralnego systemu nerwowego rośnie z ekspozycją na fale decymentrowe. Dane nt. rozwoju zaburzeń psychicznych [Orlova et al.] wskutek PEM wskazują na efekty sięgające od astenii i zmian nastroju, przez bezsensowne idee, halucynacje słuchowe i wizualne oraz zakłócenia w zachowaniu, aż po próby samobójstwa. Zauważono powiązanie ekspozycji na PEM z rozwojem złośliwych nowotworów: prawdopodobieństwo raka było 3 razy wyższe przy ekspozycji na EWC [Yu.G. Grigoriev]. Można stwierdzić, że obecny wzrost zanieczyszczenia elektromagnetycznego przewyższa możliwości adaptacji człowieka.

Narządy i tkanki najbardziej podatne na skutki termiczne mają ubogie zasilanie w krew (przez co trudniej im rozproszyć ciepło) — np. krystaliczna soczewka oka, lub zawierają dużo wody (krew, wątroba, gruczoły rozrodcze, żołądek, pęcherz moczowy, itd.). Toteż pochłanianie energii EWC wytwarza tzw. “gorące punkty” lokalnego nagrzania, także w kluczowych narządach. W tym procesie osoba może nie odczuwać ogrzewania narządów wewn., ponieważ receptory ciepła znajdują się w skórze. Np. najbardziej niebezpieczne ze wzgl. na tworzenie “gorących punktów” w głowie są częstotliwości 700- 2500 MHz w zakresie decymetrowym, a właśnie tutaj przypadają 900 MHz, 1800 MHz i 2,45 GHz telefonii komórkowej. Pochłanianie PEM w punktach aktywnych biologicznie jest wiele razy skuteczniejsze niż w innych częściach skóry i ta energia, poprzez system chińskiej medycyny, działa na narządy wewn. i na cały organizm. Niebezpieczeństwo telefonów komórkowych polega na tym, że w dodatku do bezpośrednich skutków na mózg, cały organizm ulega napromieniowaniu poprzez punkty aktywne biologicznie w muszli małżowiny usznej.

Dziś liczy się to, żeby każdy potencjalny użytkownik mógł otrzymać potrzebną informacją w dowolnej chwili i wymaganej formie w preferowanym punkcie przestrzeni fizycznej. Takie podejście gwarantowanego dostępu do zasobów informacyjnych w ostatnich czasach doprowadziło do wybuchu aktywności na polu kreacji wszelkiego typu systemów telekomunikacji, a przede wszystkim systemów komunikacji kosmicznej, które posiadają potrzebne charakterystyki dostarczania informacji — operatywność i globalność [Grinyaev and Rodionov]. Systemy te będą pracować w pasmach EWC i SWC promieniowania elektromagnetycznego. Wg szacunków, będą one zdolne utworzyć na powierzchni Ziemi gęstość mocy promieniowania 0,000001 do 0,0000001 W/cm2, a w specjalnych trybach modulowanych 0,01 do 0,001 W/cm2 [Aleshenkov, 1997; Aleshenkov, 1998].

Badania wielokrotnie potwierdziły, że promieniowanie elektromagnetyczne jest podstawowym nośnikiem informacji wewnątrz obiektu biologicznego i między osobnymi obiektami biologicznymi, w tym ludzie. W tym procesie cyrkulacja ogromnego przepływu informacji w ciągu życia osoby możliwa jest tylko poprzez sygnały o niskiej mocy. Wydatek energii w tworzeniu takich sygnałów określony jest przez zdolności energetyczne danej osoby. Wg szacunków eksperckich, sumaryczna moc sygnałów informacyjnych nie przekracza 1 do 10 mW, tj. 0,001 do 0,0001 mocy cieplnej promieniowanej przez organizm [Afromeev], a moc promieniowania SWC komórki biologicznej wynosi 10 do potęgi -23 W/Hz [Nefedov, Protopopov].

Ostatnio zauważamy rosnące zainteresowanie badaczy paradoksycznymi skutkami ekspozycji żywych organizmów na dawki rozmaitych substancji aktywnych biologicznie. “Paradoksyczne” jest to, że efekty te generalnie obserwuje się [przy stężeniach 4 do 5 rzędów wielkości mniejszych niż normalnie stosowanych i dlatego nie powinny wywoływać reakcji. Ponadto paradoksem jest to, że niezwykłe wzorce reakcji są typowe dla efektów ekstra-niskich dawek (zależność polymodalnej dawki, itd.). Poziom biologicznej organizacji, na jakim wykrywa się efekty ekstra-niskiej dawki, jest wysoce różnorodny — komórka, makromolekuła, narząd i tkanka, po zwierzę, roślinę i całe populacje. Ogólne wyniki doświadczeń na rozmaitych zwierzętach i ludziach dają dowód na to, że ekspozycja na promieniowanie lub substancje chemiczne może wywołać identyczne reakcje jak te od dawek słabszych 5 do 10 rzędów wielkości [B.N. Rodionov and R.B. Rodionov]. Najklarowniejszym przykładem takiego efektu jest stosowanie preparacji homeopatycznych czy lekarstw na raka w ekstra-niskich dawkach [Potebnya, Lisovenko, Shalimov; Sit’ko, Skripnik]. Podobne wyniki widać pod wpływem promieniowania ekstra-wysokiej częstotliwości (EWC). Toteż na wykresie zależności wartości fizjologicznego efektu od gęstości mocy promieniowania są dwa maksima [Grinyaev and Rodionov], przedzielone “martwą strefą”, której obecność tłumaczy się włączeniem mechanizmów aktywnej bariery i systemów kompensacji w funkcjonowaniu organizmu. Kiedy mechanizmy te przestają działać, obserwuje się zupełną agitację, kulminującą śmiercią organizmu.

W naturalnym trybie ewolucji system receptorów wykształtował się tak, że reaguje tylko na najbardziej istotne sygnały o niskim nasileniu. Udowodniono to z powodzeniem np. u szczurów w doświadczeniach z rozwojem warunkowego odruchu “unikania”, zależnego od parametrów słabych sygnałów elektromagnetycznych. Reakcja zwierząt rozwinęła się najlepiej na sygnały o częstotliwości 300 Hz przy gęstości mocy 10 do potęgi minus 11 W/cm2. Zmiana tej wartości o 1 – 2 rzędy wielkości przy utrzymaniu innych parametrów sygnału uniemożliwiła rozwój odruchu warunkowego. Podobny efekt miała zmiana częstotliwości na 500 lub 50 Hz.

Jedną z największych osobliwości powstawania efektów rezonansowych jest niewielka moc i krótki czas napromieniowania. Dlatego aparaty “Porog-1” i “Minitag” do terapii falami informacyjnymi pracują na ekstra-niskim przepływie gęstości mocy ok. 10 do potęgi minus 17 W/cm2 [Illarionov] przez kilka sekund czy minut.

Zaobserwowane wyższe częstotliwości rezonansowe żywej komórki pokrywają się z częstotliwościami promieniowania z satelitów telekomunikacyjnych. Gęstości mocy i czas trwania opromieniowania z tych satelitów znacznie przekroczy (o 10 i więcej rzędów wielkości, co jest możliwe w ciągu całej długości życia) dawki energi wywołujące zmiany w żywych komórkach.

W zw. z tym rozważamy możliwe następstwa efektów promieniowania elektromagnetycznego z satelitów komunikacyjnych na obiekty biologiczne. Antenowe układy fazowe zdolne są skanować powierzchnię Ziemi z kątem rozrzutu 0,3 stopnia. Instalacja takich anten w globalnym systemie satelitów na niskich orbitach na wys. 1400 km, nadających z mocą 800 W na częstotliwościach 20 i 30 GHz mogą pokryć Ziemię gęstością mocy 0,00000001 do 0,000000001 W/cm2 lub pulsującą 0,01 do 0,001 W/cm2 w zakresie mikrosekundowym. Negatywne skutki tego mogą objąć zmiany w strukturze komórek i procesach fizjologicznych, zmiany genetyczne oraz alteracje psychofizjologicznych stanów i zachowań (rozwój odruchów warunkowanych). W rezultacie nakładania pól z kilku źródeł promieniowania mogą powstać fale stojące. Ich częstotliwości mogą zbiegać się z częstotliwościami rezonansowymi żywych komórek lub rytmami rozmaitych narządów i systemów funkcjonalnych organizmu. Dlatego istnieje prawdopodobieństwo zmian, także negatywnych, w genetycznym aparacie żywych komórek podczas długotrwałych ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne o niskiej mocy z satelitów telekomunikacyjnych. Wskutek takich efektów na genetyczne mechanizmy transkrypcji, translacji i naprawy, także na mechanizm ekspresji genów, może wyniknąć powstawanie znacznie odmiennych gatunków biologicznych z cechami bez precedensu. Mutacje niosące selektywną zaletę mają tendencję rosnąć, tj. powodować niestabilność. W ten sposób naturalna selekcja w istocie bazuje na niestabilnościach, spowodowanych pojawieniem się korzystnych mutantów, co prowadzi do załamania wcześniej stabilnych struktur, a sama ewolucja polega na nieskończonej wymianie stanów stabilnych innymi poprzez niestabilność.

Taki obraz ewolucji zgadza się z nowoczesnymi ideami synergetyki. Nowoczesny synergizm to uznanie roli małych wahań energii, zdolnych zmienić strukturę złożonych systemów w punkcie rozwidlenia. Sądzi się, że te sygnały o niskiej energii wpływają na wybór ścieżki dalszego rozwoju w momencie rozwidlenia, oferującym równowartościowe opcje wyboru.

O ile mutacje są przeważnie groźne, żaden gatunek biologiczny nie może pozwolić sobie na ich szybką akumulację we własnych komórkach rozrodczych. Zachowanie gatunku wymaga ochrony tych komórek przed szybkimi zmianami genetycznymi, lecz ochrona poszczególnych osobników wymaga także podobnego pilnowania wszystkich innych komórek w organizmie. Nukleotydowa substytucja w komórkach somatycznych umożliwia naturalną selekcję komórek lepiej przystosowanych do istniejących warunków. To może prowadzić do ich niekontrolowanego rozplemu, np. do rozwoju raka, przyczyny śmierci w ponad 20% przedwczesnych zgonów na półkuli zachodniej. Przekonywujące badania pokazują, że śmierć w tym przypadku następuje przeważnie wskutek nagromadzenia zmian w sekwencjach DNA komórek somatycznych. Dziesięciokrotny wzrost tempa mutacji mógłby spowodować katastrofalną zwyżkę w zachorowalności na raka.

Artykuł [Rodionov, 1999] przedstawia szereg dowodów bio-efektów promieniowania PEM. Na przykład ekspozycja na EWC i SWC przy 5 μW/cm2 znacznie wpływa na własności systemów fizjologicznych i zmienia przebieg procesów fizjologicznych, gdyż częstotliwość oscylacji struktur DNA wynosi 2 do 9 × 10 do potęgi 9 Hz; chromozomów — od 7.5 × 10 do potęgi 11 do 1.5 × 10 do potęgi 13 Hz; a genomu komórki ludzkiej — 2.5 × 10 do potęgi 13 Hz. To świadczy o zależności między działającym czynnikiem fizjologicznym a odbierającą bio-strukturą, przy czym moc własnego promieniowania elektromagnetycznego komórki wynosi 10 do potęgi minus 23 W/Hz. Bio-systemy wysoce zorganizowane, zwłaszcza u człowieka, mogą reagować na sygnały o podprogowych natężeniach lub zdolne są reagować sumująco, ponieważ im wyższy stopień organizacji, tym większa jest ich czułość. U człowieka czułość na oddziaływania promieniowania EWC i SWC szacuje się na poziomie 10 do potęgi minus 16 W/cm2. Przy więcej niż 10 do potęgi minus 4 W/cm2 stwierdzono doświadczalnie powstawanie słuchowych doznań u człowieka, a 10 do potęgi minus 11 W/cm2 powoduje odruchy warunkowe u szczurów. Przedłużona nientensywna lub krótkotrwała intensywna (powyżej 10 do minus 4 W/cm2) ekspozycja wywołuje reakcję alarmu przez kilka dni, a potem — kompensację i adaptację. Przy przedłużonej intensywnej ekspozycji występuje stadia: alarmu, wyczerpania i pojawienie się patologii w organizmie. Przy takiej ekspozycji zmiany genetyczne są możliwe, także osłabiona odporność.

Urządzenia terapeutyczne na zakresy SWC (fale milimetrowe), centymetrowe i decymetrowe fal elektromagnetycznych wywierają specyficzne oddziaływania u pacjentów chorych z powodu takiej czy innej patologii.

Tabela 2 (575 pacjentów) [Rodionov, 1999] pokazuje wyniki nagromadzonego doświadczenia w elektromagnetycznej terapii promiennej o gęstości mocy rzędu 10 do potęgi minus 5 W/cm2 i gładkim dostrajaniu częstotliwości modulowania od 1 to 100 Hz.

Porównanie parametrów terapii z typowymi dla promieniowania PEM z elementów systemów telekomunikacji komórkowej wskazuje, że stosowanie tego rodzaju łączności może potęgować choroby wymienione w Tabeli 2.

Tabela 2

Kolumna 1 — Choroba

Kolumna 2 — Typ terapii (zakres promieniowania elektromagnetycznego)

Kolumna 3a do 3c — Wyniki terapii w %. Pod-kolumny od lewej: Polepszenie, Bez zmian, Pogorszenie

EHF = pol. SWC

CMW = fale centymetrowe

DMW = fale decymetrowe

Astma oskrzelowa

EHF CMW DMW

69.2 75.0 70.6

30.8 25.0 29.4

0 0 0

Choroba niedokrwienna serca

EHF CMW DMW

70.0 73.3 70.0

20.0 26.7 30.0

10.0 0 0

Nadciśnienie tętnicze

EHF CMW DMW

70.0 75.0 70.0

30.0 25.0 30.0

0 0 0

Wrzody żołądkowe i dwunasnicze

EHF CMW DMW

73.3 70.6 76.9

26.7 29.4 23.1

0 0 0

Radiculitis

EHF CMW DMW

60.0 66.7 76.5

30.0 33.3 23.5

10.0 0 0

Choroba naczyń mózgowych

EHF CMW DMW

71.4 69.2 72.7

28.6 30.8 27.3

0 0 0

Artrosa

EHF CMW DMW

60.0 68.8 76.5

40.0 31.2 23.5

0 0 0

Neuroza z przewagą pobudzenia

EHF CMW DMW

80.0 63.6 76.5

20.0 31.2 23.5

0 0 0

Neuroza z przewagą przygnębienia

EHF CMW DMW

75.5 66.7 66.7

25.0 33.3 33.3

0 0 0

Pacjenci cierpiący na neurozę z pobudzeniem byli napromieniowywani polem SWC fal o dłg. 2 mm i częstotliwości modulacyjnej 2 Hz przez 10 minut, poprawiając ich stan zdrowia. W leczeniu neurozy z przygnębieniem pozytywne wyniki dawały fale dłg. 2 mm modulowane częstotliwością 20-21 Hz. Napromieniowanie osób zdrowych promieniowaniem SWC o takich parametrach wystawia ich na zagrożenie pobudzenia (modulacja 20-21 Hz) i przygnębienia (modulacja 2 Hz). Wydaje się również możliwe manipulować stanem psycho-fizycznym człowieka [Kozhokaru; Men’shikov, Rodionov and Grinyaev].

Sporo badań przez różnych autorów poświęcono studiom bio-efektów promieniowania z terminali komputerowych. [Anisimov, Zabezhinskiy et al.] wykazali, że przewlekłe napromieniowanie z monitorów komputerów osobistych przyspiesza dojrzewanie płciowe i powoduje przedwczesne wygaśnięcie funkcji rozrodczych samic myszy oraz redukuje nocne poziomy melatoniny w surowicy krwi. Uzyskane dane dowodzą ekspresji bio-efektów napromieniowania z ekranów komputerów osobistych i ich możliwe negatywne skutki na zdrowie użytkownika. Wg specjalnych badań neuro-hormonalnych przez [Khusainova and Kornienko], 6-latki regularnie używający komputerów w przedszkolu wykazywały podwyższony podstawowy poziom moczowego wydzielania adrenaliny, zmniejszone wydzielanie aminokwasu DOPA (pośredni produkt syntezy melaniny) i zwiększone stężenie w ślinie 11-oksykortykosteroidu, co świadczy o podwyższonej działalności funkcyjnej systemu osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i redukcji jego potencjału rezerwowego, mogąc być podstawą przyspieszenia dojrzewania płciowego.

Z przyczyn zrozumiałych, istnieje niewiele jawnych publikacji nt. badań negatywnych skutków PEMSWC z urządzeń telekomunikacytjnych na zdrowie.

[Simonenko, Chernetsov and Lyutov] przedstawili dane z 4-letniego badania grup pracowników wystawionych w ramach wykonywania zawodu na PEMSWC o niskiej mocy. Pierwsza grupa była napromieniowana na poziomie 30-40 μW/cm2 do 6 godzin dziennie, druga — 10-30 μW/cm2 od 2 minut do 2-4 godzin dziennie, a trzecia — 1 μW/cm2. Wszystkie pozostałe warunki były identyczne dla wszystkich grup. Najczęstszą chorobą w grupie pierwszej był zespół neurotyczny z wegetatywną dysfunkcją i zespołem astheno-vegetative [???]. Często występowały nadciśnienie, wczesny rozwój choroby niedokrwiennej serca i skurcz oskrzeli. Prawie wszystkie badane osoby skarżyły się na bóle i zawroty głowy, rozdrażnienie, zmęczenie, ogólne osłabienie, zaburzenia snu, ospałość dzienną, ból w okolicy serca, trudności z oddychaniem, bóle żołądka i niestrawność. Kobiety i mężczyźni skarżyli się na identyczne dolegliwości tak samo często. Charakter skarg był identyczny dla wszystkich grup ekspozycji, lecz ilościowo rosły one zależnie od wieku i liczby lat w zawodzie.

[…]

12. Wnioski

Możliwe są następujące środki działania PEMWC o nie-termicznych nasileniach na bio-systemy:

1) Częstotliwości 109 do 1012 Hz są podobne do tych w oscylacji: molekuł białkowych, DNA i RNA; błon innych części komórek; dostosowawczych przejść w enzymach — tworzenie możliwości rezonansowego pochłaniania PEMWC.

2) Organizm jako całość — od żywej komórki po człowieka — może mieć własne częstotliwości rezonansowe [Sit’ko and Yanenko].

3) Wzmacniająco działają PEMSWC modulowane niskimi częstotliwościami zbliżonymi do rytmów mózgu, serca i narządów wewn. Modulacja częstotliwościami pod-czerwieni w zakresie 5-16 Hz wywiera mocno negatywny skutek na ludziach i zwierzętach.

4) Pochłanianie PEM w punktach biologicznie aktywnych jest wiele razy skuteczniejsze niż w innych częściach skóry, a energia wpływa na narządy wewn. i organizm jako całość poprzez system meridianów z chińskiej tradycyjnej medycyny.

5) W chwili podziału komórki, genetyczna informacja “otwiera się”, chromozomy zostają unieruchomione i znacznie bardziej podatne na wpływ PEMWC. Zewnętrzne pole rezonansowe może indukować ekspresję genów połączoną z rakiem i może zmienić program rozwoju komórki.

6) Objaw efektów PEM zależy od stanu zdrowia i wieku. Zdrowi dorośli są minimalnie wrażliwi. Zarodek, dzieci, starsi i osoby z ukrytymi zaburzeniami psychologicznymi lub fizycznymi doznają znacznych skutków, ze zgonem włącznie.

7) Połączenie z innymi szkodliwymi czynnikami — promieniowanie jonizujące, substancje toksyczne, geomagnetyczne anomalie i stres — znacznie podnoszą efekt PEMWC.

8) Kumulatywny dysonans w pracy komórek podczas przewlekłego i prawie periodycznego napromieniowania prowadzi do zdezorientowanych bio-rytmów, rozproszonej uwagi, rozmycia faz snu i czuwania. Taki organizm nie jest w stanie rekuperować.

9) Skutki PEMWC występują poprzez systemy hormonalny i odpornościowy ze wzmocnieniem i akumulacją; także poprzez katalizatory komórkowej respiracji i biosyntezy. Reakcje te nie są specyficzne i często trudno jest powiązać je z faktem napromieniowania PEM o nasileniu poniżej termicznego.

10) Występowanie uzależnienia typu narkotycznego (poprzez stymulację produkcji endorfin) jest możliwe przez regularne napromieniowanie PEMWC.

Sporo badań w dziedzinie bio-efektów PEM umożliwia zdefiniowanie najbardziej czułych systemów w organizmie człowieka: nerwowy, odpornościowy, hormonalny i rozrodczy. Systemy te są krytyczne. Ich reakcje muszą koniecznie zostać uwzględnione w ocenie zagrożeń populacji przez PEMWC.

Przy ekspozycjach niskiej intensywności, istotne odchyłki mają miejsce na poziomie komórki nerwowej w strukturalnym tworzeniu przekazu impulsów nerwowych (synapsy) oraz na poziomie odosobnionych struktur nerwów. Wyższa aktywność nerwowa, w tym pamięć, zmienia się u osób w kontakcie z PEMWC. Osoby te mogą mieć skłonność do wykształcenia reakcji stresowych. Niektóre struktury mózgu mają podwyższoną czułość na PEM. Zmiany w przepuszczalności bariery mózg-krew mogą prowadzić do nieoczekiwanych, niekorzystnych skutków. Szczególnie wysoką czułość na PEM wykazuje system nerwowy zarodka.

Napromieniowane przez PEM procesy immunogenezy ulegają zakłóceniu, najczęściej w kierunku stłumienia. Wykazano również, że u zwierząt napromieniowanych PEM zmienia się charakter procesów zapalnych — przebieg procesu zapalnego pogarsza się. Zapoczątkowanie reakcji autoimmunologicznej wiąże się nie tyle ze zmianami w strukturze antygenicznej tkanek co z patologią w systemie odpornościowym. Skutkuje to jego reakcją przeciw normalnym antygenom tkanki. Zgodnie z tą koncepcją, podstawa wszystkich stanów autoimmunologicznych polega przede wszystkim na zaniku odporności w populacji komórek zależnych od grasicy — limfocytach. PEM może powodować niespecyficzną stłumienie immunogenezy, zwiększać tworzenie przeciwciał dla tkanki płodu i pobudzać autoimmunologiczną reakcję organizmu podczas ciąży.

Zważywszy na ważną rolę kory mózgowej i podwzgórza w ekspresji psychologicznych funkcji człowieka, można spodziewać się, że długotrwałe powtarzalna ekspozycja na maksymalne dopuszczalne PEMWC może prowadzić do zaburzeń psychologicznych.

Normy zdrowia publicznego obowiązujące we wszystkich krajach opierają się jednak tylko na regulacji energetycznego ładunku określonego przez nasilenie i czas kontaktu z PEMWC. Nie pozwalają więc na zastosowanie maksymalnych progów dopuszczalnych poprzez rozszerzenie na warunki ekspozycji na PEM o kompleksowych charakterystykach fizycznych, zwłaszcza specyficznych trybów modulacji.

Należy rozważyć następujące rzeczy przy standaryzacji dopuszczalnych poziomów PEMWC:

 • kategorie użytkowników urządzenia promieniującego lub osoby napromieniowane niedobrowolnie (dzieci, starsi, chorzy, itd.);
 • oddziaływania biologiczne emitera PEMWC w zasięgu podstawowym, składowe harmoniczne, modulacją, polaryzacja, a także przestrzenna konfiguracja promieniowania.

Należy regularnie badać medycznie osoby stale wystawione na PEMWC w zw. z wykonywaniem zawodu. Osoby z podwyższoną wrażliwością nie powinny mieć pozwolenia na wykonywanie takich zawodów lub przynajmniej powinny być ostrzeżone o możliwym zagrożeniu dla takiej osoby.

Wg badań, długotrwałe powtarzalna ekspozycja na maksymalne dopuszczalne PEMWC może prowadzić do zaburzeń psychologicznych.

Alternatywnym wyjściem z sytuacji może być rozwój programu indywidualnej diagnostyki i utworzenie banku danych o skutkach PEMWC na zdrowie, żeby uzasadnić wnioski.

Poza ogólnymi metod badania, monitoring zdrowia osób napromieniowanych PEMWC może objąć takie metody specjalne jak badanie LCS plazmy krwi, elektropunkturowa diagnoza reakcji organizmu na specyficzne napromieniowanie PEMWC i inne metody zastosowane podczas leczenia rozonansem wysokich częstotliwości celem obiektywnego monitoringu reakcji organizmu na ekspozycję (komórkowa mikro-elektroforeza, termografia w podczerwieni, analiza czynnikowa wskaźników systemu odpornościowego itp.). Pierwsza metoda pozwala masowo badać stan zdrowia tanio i szybko z wykazaniem oznak charakterystycznych dla tego typu ekspozycji. Pozostałe metody pozwalają na określenie indywidualnych reakcji ludzi w specyficznym zakresie i mocy ekspozycji na specyficzne źródło promieniowania. Te rodzaje badania powinny być dostępne wszystkim chętnym na nie. Wszystkie metody są o wiele bardziej informatywne, jeśli zastosować je dynamicznie. Istnieje pewna ilość metod immunologicznych na wielką skalę do szybkiego monitoringu stanu zdrowia [Malykhin].

Wyniki wszystkich badań powinny być przetwarzane centralnie na poziomie rządu, żeby bardziej precyzyjnie tworzyć normy bezpieczeństwa dla PEMWC, wyjaśniać możliwe związki statystyczne między ekspozycją na PEMWC a zwiększoną liczbą anomalii genetycznych w populacji oraz żeby ustalić poziom PEMWC F EMR niebezpieczny dla zdrowia narodu.

Źródło: https://piotrbein.wordpress.com/2019/07/24/wplyw-promieniowania-elektromagnetycznego-wysokiej-czestotliwosci-o-natezeniach-nie-termicznych-na-cialo-czlowieka-przeglad-prac-badaczy-rosyjskich-i-ukrainskichbiorze/#comments

Ola Gordon

http://chomikuj.pl/OlaGordon


Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment