imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Wojna i choroba głównymi obawami Polaków – wyniki badań CBOS

survey-6236634_960_720.jpg


Sondażownia CBOS przeprowadziła badanie największych aktualnie obaw Polaków. Najwięcej ankietowanych wskazało na wojnę, drożyznę i chorobę.

Według opublikowanego w ubiegłą środę 12 października badania CBOS, aż kilkadziesiąt procent respondentów obawia się wojny oraz choroby. Na kolejnych pozycjach wśród najczęściej wskazywanych obaw są pogorszenie sytuacji materialnej, wyłączenia prądu oraz spadek temperatury.

W ramach badania „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzonego przez CBOS badani mieli za zadanie wskazać 5 najpoważniejszych ich zdaniem powodów do niepokoju z przygotowanych przez autorów badania listy 15 z nich. Najwięcej, bo 72 % wskazało na szalejącą drożyznę, 63 % na wojnę a 49 % chorobę.

Główne obawy Polaków

Z przygotowanej przez badaczy listy obaw na ośmiu pierwszych pozycjach znalazły się pogorszenie sytuacji materialnej z wynikiem 34 procent, wyłączenia prądu – 29 %, spadek temperatury i problemy z ogrzewaniem – 26 %, pandemia oraz powrót obostrzeń – także 26 % a na wyjście z Unii Europejskiej wskazały 22 % respondentów. Obawy związane z brakiem towarów w sklepach oraz kłopoty z zaopatrzeniem wybrało 17 % ankietowanych, utratę pracy 16 %, zmiany klimatu 15 %, napływu migrantów 14 %, braku możliwości zakupu niezbędnych leków 13 %, społecznych protestów i zamieszek 11 % a kolejne 6 % zamknięcia szkół. Jeden na 100 ankietowanych wskazał na inne powody spoza przygotowanej listy, które obejmowały głównie polityczne kwestie zdominowane przez potencjalne dalsze rządy Prawa i Sprawiedliwości czyli wygrana w kolejnych wyborach oraz ich negatywne skutki takie jak ruina gospodarcza oraz wzrost autorytaryzmu.

Kwestia drożyzny

Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że drożyzna i związane z nią pogorszenie sytuacji materialnej częściej niepokoiły ankietowanych jeśli gorzej oceniali oni warunki materialne własnych gospodarstw domowych. Dobrze oceniało je 67 % natomiast na obawy o pogorszenie sytuacji materialnej wskazało 31 %. W gronie tych, którzy źle oceniali własną sytuację materialną wskaźniki te wynosiły odpowiednio 90 i 46 %.

Obawa przed wojną

Po analizie wyników badania okazało się, że obawy związane z wojną częściej deklarowane były przez kobiety niż mężczyźni. Odpowiednio wskaźniki te wyniosły 68 i 58 %. Wśród osób 65+ odpowiedź „wojna” zdecydowanie dominowała, gdyż wskazało na nią 72 % uczestników badania. Jeszcze częściej na wojnę wskazywały osoby najbardziej religijne, tutaj odnotowano 81 % wskazań.

Zdrowie i choroby

Jak się okazało odsetek osób obawiających się choroby wzrasta wraz z wiekiem. W grupie wiekowej 18 – 24 lata zanotowano 28 % wskazań, a w grupie 65+ odsetek ten wyniósł już 59 %. Wyraźna zmiana wskazań w tym zakresie względem młodszych przedziałów wiekowych następowała w grupie osób mających co najmniej 45 lat. Związek obaw odnośnie chorób wyraźnie koreluje z wiekiem bowiem dużo częściej deklarowali je renciści – 65 % oraz emeryci – 57 %. Na chorobę częściej wskazywały też kobiety niż mężczyźni. Odpowiednio wskaźniki wyniosły tu 52 i 44 %.

Wyłączenie prądu

Dłuższe wyłączenia prądu zdecydowanie najczęściej, bo wskaźnik wyniósł aż 45 %, wskazywała grupa „gospodynie domowe i niepracujący z innych powodów”. Na drugim miejscu byli bezrobotni z wynikiem 43 % a na kolejnym uczniowie i studenci z wynikiem 34 %. Wyłączenia dostaw energii elektrycznej w większym stopniu obawiają się kobiety (31 %) niż mężczyźni (26 %).

Powrót pandemii i obostrzeń

Raport z badania pokazał, że powrotu pandemii i ewentualnych obostrzeń najczęściej obawiali się bezrobotni, których wynik badawczy w tej kwestii wyniósł 44 %. Dalej były gospodynie domowe – 33 % oraz pracownicy usług, którzy udzielili 31 % takich odpowiedzi.

Wystąpienie Polski z UE

Na ryzyko w związku z wyjściem z Unii Europejskiej wskazało 46 % osób o lewicowych poglądach, uczniów oraz studentów, mieszkańcy dużych miast oraz metropolii, którzy w 44 % udzielili takiej odpowiedzi a także osoby, które zadeklarowały brak uczestnictwa w praktykach religijnych – 41 %.

Badanie CBOS-u „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono mieszanym sposobem mixed – mode na imiennej reprezentatywnej grupie pełnoletnich mieszkańców Polski liczącej 1119 osób, które wylosowane zostały z rejestru danych PESEL. Sondaż prowadzony był w dniach między 5 a 15 września. 58 % badania przeprowadzono metodą CAPI, 25 % poprzez wywiad telefoniczny CATI, a 17 % metodą ankiety internetowej CAWI.


Source link

Leave a Comment