imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Trwa nabór w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego. Szansa dla samorządów

interreg.png


Fot. Ewt.gov.pl

Do 26 stycznia 2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektu małego w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Program jest szansą na rozwój polskich regionów w miejsca ekologiczne, innowacyjne i odpowiadające na potrzeby mieszkańców przy niewielkim nakładzie finansowym.

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 jest dedykowany instytucjom z całej Polski, w szczególności władzom publicznym (władze centralne, samorządy regionalne i lokalne), instytucjom publicznym i uczelniom wyższych, instytucjom otoczenia biznesu czy NGO

„Jeśli zmagają się Państwo z wyzwaniem, które mogłoby być rozwiązane dzięki współpracy z innymi krajami i skorzystaniu z ich doświadczenia, zachęcamy do udziału w programie, który oferuje 80% dofinansowania zaplanowanych działań. Ponadto mogą Państwo otrzymać dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu, dzięki czemu przy małym nakładzie finansowym stworzyć innowacyjny region” – podkreślono w komunikacie resortu.

MFiPR zwróciło uwagę, że program bardzo mocno akcentuje wykorzystanie cyfryzacji w usługach publicznych, dlatego główną grupą docelową projektów są jednostki samorządu terytorialnego.
 
Jednocześnie resort przypomniał, że obecnie trwa nabór na dofinansowanie projektów małych i głównych w programie. Wnioski można składać do 26 stycznia br. (do 5 stycznia należy złożyć pierwszy obligatoryjny dokument).

Więcej o dofinansowaniu projektów małych oraz o zasadach naboru można dowiedzieć się podczas  spotkania, które odbędzie się 20 grudnia br.
Przykłady projektów z udziałem gmin i miast, które mogą być inspiracją do uczestnictwa w programie:

Gmina Doruchów poprawiła zdolności oczyszczania istniejącej w gminie oczyszczalni, która zmagała się z dużą ilością ścieków przemysłowych. Znaleziono rozwiązanie na problem oczyszczalni i dofinansowano nowy ciąg mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych, co znacząco poprawiło jakość ścieków odprowadzanych do pobliskiego potoku.

Gmina Sokoły zbudowała przydomową oczyszczalnię ścieków przy szkole i partycypowała w stworzeniu narzędzia informacyjnego, które ma pomóc właścicielom domów znaleźć skuteczne urządzenia do oczyszczania ścieków i w dłuższej perspektywie czasu zaoszczędzić pieniądze i czas.

Gmina Suwałki zrealizowała działania mające na celu poprawę i ochronę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki działaniom pilotażowym, przedszkole zostało wyposażone m.in. w urządzenia VR, a mieszkańcy skorzystali z wydarzeń i kampanii promujących zdrowy styl życia.

Miasto Leszno poprawiło efektywności energetyczną oczyszczalni, która była w 100% uzależniona energetycznie od dostawców zewnętrznych. Dzięki rozwiązaniom wypracowanym w ramach projektu i jego przetestowaniu, oczyszczalnia mogła uniezależnić się częściowo w zakresie energii elektrycznej i cieplnej.

Miasto Rybnik stawiło czoła marnowaniu żywienia w stołówkach szkolnych.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 


Source link

Leave a Comment