imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Szczepionka przeciwko HPV ma związek ze wzrostem bezpłodności wśród kobiet i mężczyzn

a-91-958x630

Strona główna > Zdrowie > Szczepionka przeciwko HPV ma związek ze wzrostem bezpłodności wśród kobiet i mężczyzn Szczepionka przeciwko HPV ma związek ze wzrostem bezpłodności wśród kobiet i mężczyzn Stanisław Zdrowie 1

Wskaźniki płodności szybują w dół w bezprecedensowym tempie na całym świecie. W Stanach Zjednoczo­nych współczynniki urodzeń właśnie osiągnęły najniższą wartość od trzy­dziestu lat – nawet pomimo obecnego wzrostu gospodarczego. W Finlandii wskaźniki te stoją na najniższym pozio­mie od 150 lat. Badania pokazują w całej rozciągłości, że większość rozwiniętych krajów na świecie zmaga się aktualnie ze spadkiem dzietności.

Niektórzy przypisują spadek liczby urodzeń zmianom społecznym, ale nowe dowody wskazują, że problem tkwi głę­biej, niż sugerują media. Według szacun­kowych danych CDC około 12 procent amerykańskich kobiet zmaga się z bez­płodnością i naukowcy próbują ustalić, dlaczego tak się dzieje.

Po niedawno przeprowadzonym ba­daniu płodności kobiet, które otrzymały szczepionkę przeciwko HPV, odkryto jej związek ze wzrostem bezpłodno­ści zarówno wśród kobiet, jak i męż­czyzn. Wyniki tego badania opublikował Journal of Toxicology and Environmental Health. Szczepionka ta ma rzekomo chronić przed wirusem brodawczaka ludzkiego (human papillomavirus; w skrócie HPV) i tym samym zapobie­gać rakowi szyjki macicy.

Jak odkryła kierowniczka tego ba­dania dr Gayle DeLong, wskaźniki uro­dzeń mogą się bardzo różnić w przy­padku szczepionki HPV. Wykorzystując dane zebrane przez National Health And Nutrition Examination Survey (NHANES) w latach 2007-2014, dr DeLong zauważyła, że kobiety w wieku między 25 i 29 lat zaszczepione przeciw­ko HPV miały prawie o połowę mniejszą szansę na posiadanie dziecka.

Dane z Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) z lat 2006-2014 do­noszą o 48 przypadkach uszkodzenia jaj­ników przez szczepionkę HPV oraz o 256 poronieniach, 172 zamkach menstruacji i podobnej liczbie przypadków nieregu­larnego miesiączkowania.

Dane z VAERS są mocno zaniżone, ponieważ szacunki wskazują, że tylko od 1 do 10 procent niepożądanych od­czynów jest faktycznie zgłaszanych, co oznacza, że od szczepień ucierpiało o wiele więcej ludzi, niż głosi branża szczepionkowa.

Osoby nastawione sceptycznie do badania dr DeLong szybko zaczęły wskazywać jako przyczynę antykoncep­cję i zmianę postaw społecznych wśród dzieci, ale autorka badania ma na to od­powiedź: według tych samych danych NHANES tylko 36 procent zamężnych kobiet zaszczepionych przeciwko HPV stosowało antykoncepcję.

Źródło: https://www.naturalnews.com/2019-03-01-hpv-vaccine-linked-to-growing-rates-of-infertility-in-both-men-and-women.html

Tłum. Nexus

Stanisław
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment