imalopolska

najnowsze wiadomości

Ciekawostki

Sylwester 2021. Obostrzenia, limity, zalecenia GIS

0003RBKFO0VJ2LUH-C411.jpg


Zalecenia GIS dotyczące postępowania w czasie imprez organizowanych z okazji sylwestra i Nowego Roku mają na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Są także uzupełnieniem obowiązujących obecnie w kraju obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

Przypomnijmy, że według najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obostrzeń w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzony zostaje m.in. nowy limit osób m.in. restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach. Ma on wynosić 30 proc. obłożenia. Zaszczepieni nie wliczają się do limitu, jeśli przedsiębiorca weryfikuje certyfikaty covidowe.

Rozporządzenie wprowadza też limit 100 osób na “prowadzenie działalności polegającej na prowadzeniu pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej”.

Początkowo rozporządzenie Rady Ministrów przewidywało zamknięcie dyskotek i klubów nocnych w sylwestra. Te przepisy zostały jednak szybko znowelizowane – na sylwestra kluby i dyskoteki mogą być otwarte. W pomieszczeniu przebywać może jednocześnie nie więcej niż 100 osób.

Zasady te mają obowiązywać do 31 stycznia 2022 roku.

W przypadku organizacji imprez z okazji sylwestra uzupełnieniem obostrzeń państwowych są zalecenia wydane przez GIS. Sanepid przedstawił m.in. “rekomendowane zasady dla organizatora wydarzenia”:

 1. Powołanie lub delegowanie w strukturach organizatora wydarzenia osoby lub zespołu osób do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur przeciwepidemicznych. Osoba ta powinna pozostawać w kontakcie z właściwą miejscowo stacją sanitarno-epidemiologiczną przed, w trakcie oraz po imprezie.
 2. Zapewnienie dodatkowych procedur dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia:
  • zebranie danych umożliwiających łatwy kontakt z obsługą po wydarzeniu;
  • zapewnienie aby, zwłaszcza bezpośrednio z klientem, pracowały wyłącznie osoby posiadające aktualny paszport covidowy (aktualny certyfikat szczepień, status ozdrowieńca nie starszy niż 180 dni);
  • obowiązkowe maseczki zakrywające usta i nos u wszystkich pracowników;
  • zapewnienie, aby uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa;
  • częsta dezynfekcja dłoni w tym na wejściu i wyjściu na teren imprezy;
  • udostępnienie środków do dezynfekcji w ogólnodostępnych miejscach, toaletach, przy wejściu, wyjściu;
  • udostępnienie pojemników na zużyte maseczki, jednorazowe rękawiczki, inne odpady – preferowane kosze bezdotykowe;
  • zapewnienie uczestnikom środków do dezynfekcji rąk, a także wyposażenie personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji w ilości wystarczającej do pracy na czas całej imprezy;
  • szkolenie pracowników w zakresie możliwie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur obowiązujących na imprezie.
 3. Organizator zastosuje się do aktualnego na dzień 31 grudnia 2021 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 4. Zapewnienie weryfikacji osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciwko COVID-19 poprzez skontrolowanie kodów QR na wejściu.
 5. Zapewnienie, aby osoby niezaszczepione przeciw COVID-19 przedstawiły wyniki testu na koronawirusa nie starsze niż 48 godzin od wejścia na teren imprezy.

Dodatkowo GIS wydał zalecenia dotyczące udziału osób w imprezie sylwestrowej:

 1. Regulamin wydarzenia opracowany przez organizatora powinien uwzględniać zapisy w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego, w tym:
  • klauzulę RODO umożliwiającej organizatorowi wgląd do certyfikatów COVID uczestników, a także, w razie konieczności, udostępnienie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej danych osób z kontaktu z osobą zakażoną;
  • okazanie przez uczestnika certyfikatu COVID przy wejściu na imprezę jeśli w miejscu wydarzenia znajduje się już określony prawem limit osób;
  • obowiązek samodzielnego wyposażenia się uczestnika w środki ochrony osobistej.
 2. Uczestnicy muszą zostać poinformowani z wyprzedzeniem o:
  • akceptacji regulaminu imprezy i obowiązku przestrzegania jego zapisów, co jest równoznaczne z uczestnictwem w wydarzeniu;
  • zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
 3. W komunikacji z uczestnikami imprezy organizator wydarzenia zobowiązany jest wykorzystać wszystkie dostępne kanały informacyjne.
 4. Zasady zbierania danych osobowych i kontaktowych powinny być zgodne z aktualnymi rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego.
 5. Na terenie wydarzenia rozmieszczone środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne lub oznaczenia przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu 1,5 m.

Możliwe, że wielu z nas zdecyduje się w tym roku na udział w sylwestrze pod gołym niebem. Na tę okoliczność GIS także wydał zalecenia. “Procedury dla imprez plenerowych” to:

 1. Obowiązek zachowania co najmniej 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami.
 2. Zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.
 3. Odpowiednia do liczby uczestników liczba dostępnych toalet i umywalek przenośnych z dostępem do wody, mydła i środków do dezynfekcji, z obsługą, która regularnie je myje i dezynfekuje.
 4. Zapewniona obsługa do możliwie najczęstszego czyszczenia uchwytów otwierających drzwi pomieszczeń i toalet.
 5. Wyraźnie oddzielony i oznaczony teren dla widowni, w celu uniknięcia mieszania się uczestników imprezy z osobami postronnymi, np. spacerowiczami.
Source link

Leave a Comment