imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

SRW RP: dekalog dla rządzących

DOC.20231215.47170554.1.jpeg


Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych/M. Raj (1)

Branża mięsna z wielką nadzieją oczekuje na uformowanie się nowego rządu i przedstawienie przez nowego ministra rolnictwa programu działania. Liczy, że w swoich priorytetach nie zapomną o branży mięsnej, która boryka się z wieloma problemami i wyzwaniami.

„Dlatego przy okazji zmiany politycznej warty przedstawiamy decydentom nasz dekalog zawierający listę dziesięciu postulatów, od których realizacji zależy los tysięcy polskich gospodarstw hodowlanych oraz przyszłość polskiego przemysłu mięsnego. Liczymy, że z nowym rządem, ministrem rolnictwa oraz sejmową i senacką komisją rolnictwa i rozwoju wsi będziemy mogli w konstruktywny sposób usiąść do stołu rozmów i wypracować konkretne rozwiązania. Już teraz deklaruję wolę przystąpienia do takich negocjacji” – powiedział Tomasz Parzybut, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP uznało, że do najważniejszych problemów i wyzwań stojących przed branżą mięsną i nowym ministrem rolnictwa należą:

  • walka z dumpingiem zmierzająca do zmian obecnych przepisów dot. przewagi kontraktowej – stowarzyszenie dąży do sprawiedliwego uregulowania relacji przemysł – handel poprzez likwidację przewag kontraktowych sieci handlowych;
  • sprzeciwianie się na forum UE wszelkim inicjatywom zmierzającym do ograniczenia hodowli zwierząt i konsumpcji mięsa oraz zakazie promocji mięsa i wyrobów mięsnych;
  • wycofanie się z przepisów o obniżeniu wymagań bioasekuracyjnych dla małych gospodarstw produkujących na własne potrzeby;
  • wprowadzenie zakazu używania określeń mięsnych w odniesieniu do produktów roślinnych, analogicznie do rozwiązania francuskiego;
  • realizacja skutecznego programu odbudowy stada trzody chlewnej;
  • wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym (likwidacja barier administracyjnych) związanych z budową chlewni oraz zakładów przetwórczych;
  • prowadzenie skutecznej walki z ASF i odpowiednio wysoko finansowane programy bioasekuracji;
  • walka z dezinformacją żywnościową, promowanie spożycia mięsa i edukacja konsumentów;
  • wprowadzenie wsparcia w zakresie inwestycji w przetwórstwo dla produkcji żywności wysokiej jakości (oznaczenia geograficzne, produkty ekologiczne) oraz procesu rejestracji nowych wyrobów i ich promocji;
  • realizacja programu „lokalna półka” w marketach, a także w spółkach skarbu państwa, takich jak Orlen, Wars, Polski Holding Hotelowy; program lokalnej półki w marketach to strategia wspierania lokalnych producentów i wyrobów regionalnych poprzez poświęconą im przestrzeń w sklepach lub supermarketach.

„Nasze postulaty można podzielić na takie, których realizacja jest możliwa na krajowym podwórku. Ale mamy świadomość, że wiele naszych spraw i bolączek trzeba załatwić w Brukseli. Toczące się na forum Unii Europejskiej rozmowy dotyczące wprowadzenia wielkiej reformy, zwanej Europejskim Zielonym Ładem, w bezpośredni sposób dotykają polskich hodowców i przetwórców. W pełni rozumiejąc potrzebę realizacji polityk związanych z ochroną środowiska i ograniczeniem emisji gazów cieplarniach, zwracamy uwagę, że nie może to się odbyć kosztem bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej, który mogą zagwarantować tylko rolnicy i przetwórcy” – podkreślił Tomasz Parzybut, prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP jest najstarszą (działamy od 1927 r.) i największą organizacją branżową, liczącą ponad 150 zakładów w Polsce, głównie małych i średnich rodzinnych przedsiębiorstw. Celem działalności SRW RP jest także stały rozwój i unowocześnianie polskiego przemysłu mięsnego, ochrona interesów hodowców i przetwórców, ich integracja oraz reprezentowanie wobec władz państwowych i organizacji pozarządowych. Jego działania są wielotorowe. W ramach promocji spożycia mięsa i przetworów mięsnych wśród konsumentów organizacja prowadzi wiele działań promocyjnych w kraju i na całym świecie.

Obecnie Stowarzyszenie realizuje kampanię „Daj Gryza”, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat wartości odżywczych wędlin wieprzowych i wołowych jako smacznych i wartościowych produktów spożywczych. W świecie pełnym dezinformacji chce podkreślić rzetelne informacje na temat produkcji mięsa i jego roli w zrównoważonej diecie człowieka. Kampania przybliża bogatą historię dziedzictwa setek lat rzemiosła, tajemnic przekazywanych z pokolenia na pokolenie, tradycji i smaków, które są tak różne jak regiony naszego kraju.

Źródło informacji: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczpospolitej Polski


Source link

Leave a Comment