imalopolska

najnowsze wiadomości

Świat

Słowa rabina Shaula Braha

a-45

Strona główna &gt Świat &gt Słowa rabina Shaula Braha Słowa rabina Shaula Braha a303 Świat 2

Artykuł ze strony Neturei Karta: https://pl.wikipedia.org/wiki/Neturei_Karta. W najbliższych dniach pojawi się ich więcej. Podziękowania dla niezłomnej Oli Gordon.

Zamieszczony poniżej tekst napisał wybitny, nie żyjący już rabin Shaul Brach, jeden z wielkich anty-syjonistycznych rabinów na Węgrzech przed II wojną światową, we wprowadzeniu do religijnego tekstu zatytułowanego Avos Al Banim. Jego słowa, jak słowa rabina Teitelbauma, brzmią dziś wyraźniej niż kiedykolwiek.

„Od powstania ruchu syjonistycznego na świecie nie ustało cierpienie. Wszystkie ostrzeżenia Tory zostały spełnione w szczegółach na narodach na całym świecie. Dla wierzącego nie jest zaskoczeniem to, że syjoniści są tacy sami jak heretycy w czasach zburzenia świątyni. Dlatego wyrok boski został rozpętany na cały świat.

Ale zaskakuje to jak oni mogą dalej tak postępować skoro odrzucili całą Torę i Proroków, a popierają syjonizm, i na pewno mają nadzieję, że odniosą sukces. Ale Tora mówi: „…niech Ziemia zwymiotuje cię dlatego, że ją zbezcześciłeś”.

Zdumiewające jest to, że liderzy ruchu Aguda chcą by wielu Żydów mieszkało na Ziemi Świętej. Czy oni nie obawiają się o życie ich dzieci, biorąc pod uwagę to, że nigdzie na świecie nie ma tak dużo herezji i sekciarstwa jak dzisiaj na Ziemi Świętej?

Jeśli chodzi o naszych braci w Ameryce, którzy popierają syjonistyczną herezję na Ziemi Świętej, to jeśli nie staną w prawdzie, w liberalnej AMERYCE szybko poczują skutki tego wersetu: „Z wylanym gniewem będę tobą rządził”. Niech B-g się zlituje.

Poniżej przekład artykułu błogosławionej pamięci rabina Amrama Blau, zamieszczanego w biuletynie Neturei Karta, HACHOIMO, od kwietnia 1968. Jest to apel o stawianie oporu uzależnieniu od i odurzeniu syjonizmem.

Do naszych żydowskich braci na całym świecie! Wiedzcie, że heretyccy syjoniści z państwem jakie utworzyli zwane „Izraelem” ogłosiło bunt przeciwko B-gu i jego świętej Torze w imię „Izraela”.

Oni utworzyli państwo dla herezji i wyuzdania jako obóz koncentracyjny żeby zniszczyć naród żydowski w „komorach gazowych” by wymazać dusze narodu żydowskiego pod ich kontrolą w granicach ich państwa żeby prowadzić naród żydowski do herezji, sekciarstwa i porzucenia, niech B-g się zlituje.

Tym niszczycielom już udało się zniszczyć i spalić żydowskie dusze w ich obozie koncentracyjnym i komorach gazowych. DZIESIĄTKI TYSIĘCY ŻYDÓW I ICH DZIECI PRAKTYCZNIE WYMAZALI. WIĘKSZOŚĆ NARODU ŻYDOWSKIEGO WPADŁA W ICH RĘCE, ŻYDOWSKIE WSPÓLNOTY NA CAŁYM ŚWIECIE, JAK WIADOMO, ZOSTAŁY WCIĄGNIĘTE DO ICH PAŃSTWA.

Każdy jest świadom tego co zrobili z Żydami w Jemenie, którzy byli pobożnym bogobojnym ludem. W ich syjonistycznym państwie prawie wszyscy stali się heretykami, oni, ich małżonki i dzieci, obrócili się przeciwko judaizmowi!

Program niszczycieli narodu żydowskiego jest następujący:

Zinfiltrować każdy kraj gdzie są Żydzi, dopaść te dusze i ich oszukać i usunąć od judaizmu, Tory i B-ga, i wprowadzić ich do obozu koncentracyjnego: żeby stali się syjonistami, „Izraelczykami”, nacjonalistami, walczącymi ludźmi. I ci ludzie stali się jak agenci, żeby pomagać im w ich dziele. Syjoniści działają nieustannie żeby podejmować wszelkie działania prowokujące narody gdzie ci Żydzi żyją, a potem obrócić się i ogłosić zbawcami i dobroczyńcami Żydów.

„Dobroczyńcy” kierują Żydów do syjonistycznego państwa, czy w jednym etapie czy dwóch, jak robili Żydom z Maroka – sprowadzając ich najpierw do Francji, a później do syjonistycznego państwa. Wszyscy Żydzi muszą wiedzieć co następuje:

Syjonistyczni heretycy rządzący państwem są kolaborantami i agentami samego szatana. Nie myślcie, że ci niszczyciele którzy zaczęli z Żydami Iranu i Jemenu skończą z Żydami Maroka i Afryki północnej, niech B-g się zlituje. Oni planują też zrobić to Żydom w Ameryce i Szwajcarii, jeśli będzie tam choć jeden Żyd poza „Izraelem”.

Ci ludzie rządzący państwem, ci niszczyciele narodu żydowskiego, oni są ze strony samego Zła – złych skłonności, Szatana, Anioła Śmierci, niech B-g się zlituje.

Ci heretycy rządzący państwem narażają na niebezpieczeństwo wspólnoty żydowskie na całym świecie, a później przedstawiają się jako dobroczyńcy i zbawcy. Oni kierują Żydów do syjonistycznego państwa, do obozu koncentracyjnego i komór gazowych, które przygotowali wcześniej dla swoich dusz, żon i dzieci. Oni chcą tylko przekształcić naród żydowski w pozbawiony korzeni naród herezji, buntowników przeciwko B-gu i Torze. Oni usidlili dzieci Izraela w państwie „Izrael” by buntować się przeciwko B-gu, niech się Niebo zlituje.

Końcowym rezultatem jest to, że to nie tylko dusze, a ciała Żydów są zagrożone w ich państwie – umieszczając ich przed wrogami państwa, otaczającymi narodami, prawie 100 mln ludzi! I końcowym rezultatem tego państwa… niech się B-g zlituje.

Dlatego bracia, jeśli troszczycie się o swoje dusze, stawiajcie opór, zanim będzie za późno. Nie lekceważcie tej sprawy. Każdy Żyd na świecie musi się bronić przed tymi okrutnymi prześladowcami. Każda społeczność żydowska musi starać się wydalić ze swoich krajów agentów i przedstawicieli heretyckich syjonistycznych władców państwa, bez względu na to, czy są jawnymi heretykami, czy nawet religijnymi hipokrytami syjonistami noszącymi brodę i pejsy, i wszystkimi z nimi związanymi!

Musicie walczyć by przeciwstawić się ich wpływom, i uznać, że są prześladowcami, którzy usiłują usidlić każdego Żyda i cały naród żydowski – aby zniszczyć integralność narodu żydowskiego, niech się B-g zlituje.

Jeśli zrobimy, co możemy, aby ocalić samych siebie, B-g na pewno pomoże nam przeciwstawić się ich wpływom, i możemy zasłużyć, aby ujrzeć prawdziwe Odkupienie szybko w naszych czasach.

Słowa świętego rabina Joela Teitelbauma, autora VAYOEL MOSHE (po hebrajsku, napisane w 1958) wyraźnie brzmią, gdy przyglądamy się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie:

„… gdybyśmy położyli całą nieskromność i rozwiązłość pokolenia i wiele grzechów świata na jednej szali wagi, a państwo syjonistyczne na drugiej, to ono przewyższyłoby je wszystkie. Syjonizm jest największą formą duchowej nieczystości na całym świecie. Oni zanieczyszczają cały świat. Oni zanieczyszczają naród żydowski swoją herezją, Niebiosa nam pomagają. Nie jest niespodzianką, dlaczego gniew B-ga zstąpił z nieba. Trzeba pokutować i uciekać od nich bardziej niż od lwa, który goni człowieka by go zabić”.

„Zostało wyjaśnione, że przed przyjściem Mesjasza ten reżim się skończy, bo Mesjasz nie może przyjść w żaden sposób, bo państwo syjonistyczne zatrzymuje odkupienie świata. Potrzebujemy łask B-ga, żeby boska ingerencja doprowadziła do końca państwa. Niech B-g zlituje się nad nami wszystkimi”.

RABIN TEITELBAUM NAPISAŁ TEŻ:

„Jasne jest, że każdy kto wierzy w B-ga nie ma wątpliwości, że oni są ze źródła przeklętej nieczystości herezji, niech nam Niebo pomoże. Jest przerażające to, że taka rzecz pow-stała w naszych czasach, i jak możemy milczeć kiedy widzimy takie naruszenia naszej wiary i zasad całej Tory? Zwłaszcza, że tak wielu naszych braci religijnych nie mówi o prawdzie! W takiej sytuacji cała prawda może być zapomniana, niech B-g broni”.

„Wszystko co nasi błogosławieni rabini wykrzykiwali wcześniej o niebezpieczeństwach syjonizmu zostało prawie zapomniane! Nawet moje pisma się ignoruje. DLATEGO, CZY PRAWDĘ I PODSTAWY NASZEJ RELIGII POWINNO SIĘ ZAPOMNIEĆ?

Nie da się opisać do jakiego stopnia świat zatopił się w takim kłamstwie, które niszczy całą Torę. Dlatego jesteśmy zmuszeni krzyczeć przed wszystkimi przeciwko głębokiej nieczystości, która rozprzestrzeniła się w naszym pokoleniu. Miejmy nadzieję, że pojawi się coraz więcej osób, które otworzą oczy, i nauki naszych przodków dotrą do ich uszu, aby szukać prawdy i wiary. Bez tego nie ma nadziei … „

Tłum. Ola Gordon

Źródło: http://www.nkusa.org/Historical_Documents/RabbiShaulBrach.cfm


Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment