imalopolska

najnowsze wiadomości

Świat

10 pytań rabina Weissmandla do syjonistów

a-44

Strona główna &gt Świat &gt 10 pytań rabina Weissmandla do syjonistów 10 pytań rabina Weissmandla do syjonistów a303 Świat 3

10 pytań rabina Weissmandla do syjonistów

1.CZY PRAWDĄ JEST TO, że w 1941, jak również w 1942, niemieckie Gestapo oferowało wszystkim europejskim Żydom tranzyt do Hiszpanii, jeśli zrzekną się wszelkiej własności na terenie Niemiec i okupowanej Francji; pod warunkiem, że:

1. nikt z deportowanych nie wyjedzie z Hiszpanii do Palestyny,
b. wszyscy deportowani wyjadą z Hiszpanii do USA lub kolonii brytyjskich, i tam pozostaną,
c. wpłacą wymaganą opłatę $10.000 za rodzinę na konto Agencji, płatną w chwili przybycia rodziny na granicę z Hiszpanią, partiami 1.000 rodzin dziennie .

2. CZY PRAWDĄ JEST TO, że przywódcy syjonistów w Szwajcarii i Turcji otrzymali tę ofertę w pełnym zrozumieniu, że Palestyna jest wyłączona jako miejsce docelowe deportowanych, jak uzgodniono między gestapo i mufti.

3. CZY PRAWDĄ JEST TO, że odpowiedź przywódców syjonistycznych była negatywna i zawierała następujące uwagi:

a. JEDYNIE Palestyna może być miejscem docelowym dla deportowanych,

b. europejscy Żydzi muszą poddać się większemu cierpieniu i śmierci w porównaniu z innymi narodami po to, by zwycięzcy alianci zgodzili się na powstanie „żydowskiego państwa” po zakończeniu wojny,
c. żaden okup nie będzie zapłacony.

4. CZY PRAWDĄ JEST TO, że ta odpowiedź na ofertę gestapo udzielona została z pełną świadomością, że jej alternatywą będzie komora gazowa.

5. CZY PRAWDĄ JEST TO, że w 1944, w czasie węgierskich deportacji, złożono podobną ofertę, która uratowałaby wszystkich węgierskich Żydów.

6. CZY PRAWDĄ JEST TO, że ta sama organizacja syjonistyczna ponownie odpowiedziała na tę propozycję (po tym jak komory gazowe pochłonęły miliony Żydów).

7. CZY PRAWDĄ JEST TO, że w czasie najbardziej wzmożonych mordów, 270 członków brytyjskiego parlamentu zaproponowało ewakuację 500.000 Żydów z Europy, by osiedlić ich w brytyjskich koloniach, co dyplomaci wynegocjowali z Niemcami.

8. CZY PRAWDĄ JEST TO, że ta oferta została odrzucona przez syjonistów z uwagą „tylko do Palestyny”.

9. CZY PRAWDĄ JEST TO, że brytyjski rząd przyznał wizy dla 300 rabinów i ich rodzin umożliwiające im wyjazd do Mauritius przez Turcję. Przywódcy Żydowskiej Agencji nakazali sabotaż tego planu, dodając uwagę, że plan był nielojalny wobec Palestyny, a 300 rabinów razem z rodzinami powinno być zagazowanych.

10. CZY PRAWDĄ JEST TO, że w trakcie wspomnianych wyżej negocjacji, Chaim Weizman, pierwszy „żydowski mąż stanu” oświadczył: „najbardziej wartościowa część narodu żydowskiego już jest w Palestynie, a Żydzi mieszkający poza jej granicami nie są tak ważni”. Kohorta Weizmana – Greenbauma, nawet wzmocniła to oświadczenie mówiąc: „jedna krowa w Palestynie jest warta więcej niż wszyscy Żydzi w Europie”.

Są jeszcze dalsze podobne pytania do tych ateistycznych degeneratów znanych jako „żydowscy mężowie stanu”, ale niech odpowiedzą na tych dziesięć pierwszych.

Ci syjonistyczni „mężowie stanu” z wielką zdolnością przewidywania, chcieli użyć wszelkich sposobów by skończyć 2,000 lat boskiego nakazu, by Żydzi żyli w niewoli i politycznej ustępliwości. Poprzez ich agresywną politykę rozpalili ogień antysemityzmu w Europie, i udało im się zafałszować więzy nienawiści do Żydów między nazistowskimi Niemcami i ich sąsiadami.

To są „mężowie stanu”, którzy zorganizowali nieodpowiedzialny bojkot Niemiec w 1933, który tak zaszkodził Niemcom jak atak muchy na słonia – ale za to przyniósł nieszczęście europejskim Żydom. Kiedy Ameryka i Anglia żyły w pokoju z wściekłym psem Hitlerem, syjonistyczni „mężowie stanu” zaniedbali jedyną wiarygodną metodę odpowiedzialności politycznej; i poprzez bojkot doprowadzili przywódcę Niemiec do wściekłości. I wtedy, po najsmutniejszym okresie w dziejach Żydów, ci syjonistyczni „mężowie stanu” zdołali omamić biednych uchodźców, by żyli w głodzie i demoralizacji, oraz by odmawiali wyjazdu do wszystkich innych miejsc z wyjątkiem Palestyny, z jedynego powodu – by budować ich państwo.

Żydowscy „mężowie stanu” podżegali i nadal podżegają rozgoryczoną młodzież żydowską do niepotrzebnych wojen przeciwko światowym potęgom jak Anglia, oraz przeciwko setkom milionów Arabów.

I CI SAMI SYJONISTYCZNI „MĘŻOWIE STANU” BEZTROSKO PCHAJĄ ŚWIAT DO NOWEJ WOJNY ŚWIATOWEJ – OBRACAJĄCEJ SIĘ CAŁKOWICIE WOKÓŁ ZIEMI ŚWIĘTEJ.

Syjonistycznych przywódców nie obchodzi to, co może spotkać żydowskich mieszkańców Palestyny, Półwyspu Arabskiego, Europy czy USA. Wzmagający się antysemityzm w zachodnim świecie jest produktem ich „umiejętności kierowania państwem”.

Pod pozorem „miłości do Izraela”, syjonistyczni „mężowie stanu” zbałamucili wielu Żydów, by dewocję do Tory zastąpili dewocją do nikczemnika, który stworzył syjonizm. Warto tu powiedzieć, że rozwiązanie problemu żydowskiego Herzl widział w konwersji. Kiedy dowiedział się, że ta nie jest akceptowana przez Żydów, wykombinował syjonizm jako zadowalającą alternatywę!

Spojrzenie na historię pokazuje, że ten sam typ „mężów stanu” sprzeciwił się wezwaniu proroka Jeremiasza, ugięcia się przed sługusami Nabuchodonozora podczas niszczenia pierwszej świątyni. Pięćset lat później, rabin Yochonon Ben Zakai zaapelował do ludzi by poddali się Tytusowi Rzymianinowi żeby uniknąć rozlewu krwi. „Mąż stanu” odrzucił ten apel, i Rzymianie zniszczyli drugą świątynię. – A teraz, w ostatnich 50 latach, syjonistyczni „mężowie stanu” odrzucają przywództwo naszych mędrców, i dalej podżegają do antysemityzmu. Kiedy przestaną to robić?? Czy cierpieć musi także każdy Żyd w Ameryce? – Nawet nazistowskie potwory mieli więcej rozsądku, i poddali się zanim zniszczono całe Niemcy.

Syjonistyczni „mężowie stanu” kpią ze świętej przysięgi, jaką Stwórca dał Żydom w diasporze. Nasza Tora, Tractate Ksubos, folio 111, mówi, że Stwórca, niech będzie uwielbiony, zmusił Żydów do złożenia przysięgi, że nie zajmą siłą Ziemi Świętej, i nie będą buntować się przeciwko narodom. I Stwórca ostrzegł, że jeśli Jego przysięga zostanie zbezczeszczona, żydowskie ciało stanie się „własnością otwartą”, jak leśnych zwierząt!!

Takie są słowa naszej Tory, i zacytował je Maimonides w „Igeres Teimon”, „Be’er HaGola”, „Ahavas Yehonosson”, i Chasam Sofer w „Toras Moshe”.

POWSZECHNIE WIADOMO, ŻE WSZYSCY MĘDRCY I ŚWIĘCI W EUROPIE W CZASACH DOJŚCIA DO WŁADZY HITLERA ZADEKLAROWALI, ŻE BYŁ ON WYSŁANNIKIEM BOSKIEGO GNIEWU, PRZYSŁANEGO W CELU OCZYSZCZENIA ŻYDÓW Z UWAGI NA UPORCZYWĄ APOSTAZJĘ SYJONIZMU PRZECIWKO WIERZE W EWENTUALNE MESJAŃSKIE ODKUPIENIE.

Yidden – miłosierni synowie miłosiernych ojców – jak długo jeszcze ma przelewać się święta żydowska krew?

Jedynym rozwiązaniem jest:

Naród żydowski musi stanowczo odrzucić „żydowskie państwo”.

Naród żydowski powinien zaakceptować amerykański kompromis.

Musimy pozbawić ateistyczno-syjonistycznych „mężów stanu” roli żydowskich przywódców, i wrócić do wiernego przywództwa naszych mędrców.

Błagamy narody o otworzenie wszystkich drzwi na emigrację – nie tylko drzwi Palestyny.

Pokojowe, niesyjonistyczne osobistości religijne w Palestynie, (zwłaszcza spośród ludności tubylczej), i ich odpowiedniki w diasporze, powinny uczestniczyć w odpowiedzialnych, twarzą w w twarz negocjacjach w imieniu żydowskiego narodu, z Brytyjczykami i Arabami, w celu polubownego rozwiązania sprawy palestyńskiej.

Każdy Żyd ma obowiązek modlenia się do najświętszego Stwórcy, bo w Nim leży cała nasza siła. Pamiętajmy by nasze modlitw były szczere. Nie wolno błagać Stwórcy o zapewnienie uczty w Jom Kipur, i nie wolno dokonywać obrzędowej ablucji mając w dłoni zdechłą pluskwę. I tak samo powinniśmy unikać nieuzasadnionego stanowiska rabusia, który modli się o bożą pomoc w wykonaniu swojego przestępstwa. Powinniśmy się modlić by syjonizm i jego owoce zniknęły z powierzchni ziemi, i żebyśmy zostali zbawieni przez Mesjasza.

Więźnia zwalnia się tylko po odbyciu przez niego kary, albo jeśli za dobre zachowanie prezydent go ułaskawi. Jeśli próbuje uciekać i zostaje schwytany, wyrok zostaje przedłużony, oprócz bicia jakie otrzyma po złapaniu.

Wierni Żydzi – przez ponad 3.500 lat, we wszystkich częściach świata, dzięki wszystkim próbom, nasi dziadkowie i babki maszerowali przez morza krwi i łez, żeby niezachwianie zachować wiarę Tory. Jeśli mamy współczucie wobec siebie, wobec naszych kobiet i

naszych dzieci, i żydowskiego narodu, to zachowamy dzisiaj nasze złote dziedzictwo. Za nasze grzechy zostaliśmy skazani przez Króla Królów. Niech zawsze będzie On wielbiony, który zadeklarował, że z pokorną wdzięcznością przyjmiemy nasze wypędzenie, aż kiedy nadejdzie czas, albo kiedy zasłużymy na Jego uniewinnienie nas poprzez pokutę. Jeśli będziemy chcieli zakończyć wypędzenie siłą, B-g nas dopadnie, jak ostrzegali nasi mędrcy, i nasza kara stanie się dłuższa i trudniejsza.

Wiele razy w przeszłości części naszego narodu były oszukiwane przez fałszywych mesjaszy – ale żaden z fałszywych mesjaszy nie był tak błędny i zwodniczy jak kłamstwo syjonizmu.

Mając nasze doświadczenie historyczne za przewodnika, żadna zemsta nie była, ani nie będzie większa, niż zemsta za uwiarygodnienie syjonizmu. Jeśli chcemy złagodzić naszą karę wypędzenia, musimy zasłużyć na to poprzez pokutę i poprzez całkowite fizyczne i duchowe przestrzeganie szabatu.

Niech będzie wyraźnie zrozumiane to, że nigdy w żydowskich dziejach (nawet w czasach Jeroboama czy Achava) nie rządzili narodem żydowskim tacy wrodzy ateiści jak obecnie.

Jak możemy błagać Wszechmogącego o litość, skoro tolerujemy tych podłych, „nikczemnych” liderów jako rzeczników! Umiłowani bracia – oczyśćmy nasze szeregi i oczyśćmy siebie, błagajmy Wszechmogącego poprzez modlitwę, pokutę i spełnianie mitzvos, bo tylko On nas zbawi, natychmiast.

Tłum Ola Gordon

Źródło: http://www.nkusa.org/Historical_Documents/tenquestions.cfm

P.S. Fragment Sefer Min Hametzar rabina Michaeal Dov Weissmandela ZT”L

Poniżej fragment z Sefer Min Hametzar (s. 92) rabina Michaela Ber Weismandela OB”M. Jest to dosłowny przekład listu jaki Żydowski Komitet Ratunkowy w Czechosłowacji otrzymał od funkcjonariuszy syjonistycznej Agencji „Żydowskiej” w Szwajcarii. Była to odpowiedź na wołanie o pomoc Żydowskiego Komitetu Ratunkowego, z załączonym dowodem dotyczącym losu milionów Żydów w okupowanej przez nazistów Europie.

„Piszemy by przypomnieć wam o jednym czynniku, którego nigdy nie wolno wam stracić z oczu: że w końcu alianci wygrają. Po tym zwycięstwie zostaną zmienione granice państw, na takie jakie były po I wojnie światowej. Wtedy droga będzie wyraźna dla naszych celów. Obecnie, kiedy wojna dobiega końca, musimy zrobić wszystko co możliwe by Eretz Yisroel zmienić w Medinat Yisrael, i już podjęto wiele kroków w tej kwestii. Dlatego musimy być głusi na prośby wychodzące z Europy wschodniej. Zapamiętajmy to: wszyscy alianci doznali licznych strat, i jeśli nie zaproponujemy również wiele ludzkich ofiar, to jak będziemy mogli zyskać prawo do siedzenia przy stole konferencyjnym, kiedy będą rysowane granice terytorialne? Dlatego ryzykowne i bezczelne jest byśmy negocjowali w kategoriach pieniędzy lub dostaw w zamian za żydowskie życie. Jak śmielibyśmy prosić potęgi sojusznicze o wymianę pieniędzy za życie, kiedy codziennie ponoszą ciężkie straty? A zatem, jeśli chodzi o masy:

RAK B’DAM TIHJE LAKU HAAREZ, (Eretz Yisroel będzie nasz jedynie jeśli zapłacimy krwią), a jeśli chodzi o nasz najbliższy krąg, ATEM TAJLU. Posłaniec niosący ten list przekaże wam fundusze na ten cel”.

Kiedy już przyzwyczaiłem się do tego dziwnego pisania, zatrząsłem się kiedy zrozumiałem znaczenie RAK B’DAM TIHJE LANU HAAREZ. Ale upłynęło wiele tygodni, i nadal konfudowało mnie znaczenie ATEM TAJLU. Aż pewnego dnia to mnie uderzyło. ATEM TAJIU oznaczało „wy uciekajcie”, bo słowo „tiyul” (piesza wyprawa) oni użyli jako eufemistyczny kod dla „ucieczki”. Oni chcieli powiedzieć – wy, 15 czy 20 „członków partii”, uciekajcie z Czechosłowacji i ratujcie swoje tyłki. Ceną Eretz Yisroel jest krew mężczyzn i kobiet, wiekowych starców i niemowląt w ramionach [matek?] – ale nie WASZA krew! Nie zepsujmy tego planu dając potęgom osi pieniądze by ratować żydowskie życie. Ale dla was, towarzysze, załączam opłatę za przejazd samochodem byście uciekli. Co za koszmar! Syjonistyczny agent „dyplomata” przyjeżdża do Czechosłowacji i mówi – teraz jest bardzo istotny czas. Ale względnie mówiąc, on nie jest w ogóle istotny dla złapanych w pułapkę Żydów. Bo jest sytuacja wyjątkowa o dużo większych wymiarach, a mianowicie BINYAN HA-ARETZ (cena za Modinat Yisrael). Przelewajcie swoją krew z radością, bo wasza krew jest tania. A za waszą krew ziemia (Izraela) będzie nasza!

http://www.nkusa.org/Historical_Documents/RakBedam.cfm


Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment