imalopolska

najnowsze wiadomości

Sport

SANY na właściwej ścieżce – najważniejsze informacje z Raportu Rocznego SANY 2020

image_1.jpg


PEKIN, 7 kwietnia 2021 r. /PRNewswire/ — Spółka SANY Heavy Industry opublikowała raport roczny za rok 2020. W zeszłym roku przychody spółki SANY ze sprzedaży osiągnęły ogółem 15,14 mld USD, co stanowi wzrost o 31,29% względem poprzedniego roku. Wartość aktywów razem wzrosła do 19,25 mld USD, a aktywa netto przypadające akcjonariuszom spółki publicznej osiągnęły wartość 8,62 mld USD.

Ciągły wzrost w kluczowych obszarach

W raporcie wykazano, że ze sprzedaży koparki SANY osiągnięto przychody w wysokości 5,721 mld USD, co stanowi wzrost o 35,85% względem poprzedniego roku i oznacza, że konstrukcja plasuje się na szczycie chińskiego rynku już 10 lat z rzędu. Produkcja koparek SANY w 2020 r. przekroczyła 90 tysięcy sztuk – najwyższą liczbę wśród wszystkich producentów na świecie. Jednocześnie pozycję czołowej globalnej marki utrzymały maszyny do betonu SANY, notując przychody ze sprzedaży o wartości 4,124 mld USD, czyli o 16,6% więcej niż w poprzednim roku, a urządzenia dźwigowe SANY osiągnęły przychody ze sprzedaży rzędu 2,959 mld USD, o 38,84% więcej niż rok wcześniej. Z kolei palownice SANY uzyskały o 41,9% wyższe przychody ze sprzedaży rok do roku, osiągając poziom 1,04 mld USD, co pozwoliło na utrzymanie pozycji czołowej marki w tym zakresie w Chinach. Jeśli chodzi o maszyny drogowe, przychody ze sprzedaży wzrosły o 30,59% do 430 mln USD, przy czym rozściełacze SANY utrzymały swój najwyższy udział w rynku, a wyniki dla równiarek i walców uległy widocznej poprawie.

Wyższa zdolność operacyjna

Zyski netto przypadające akcjonariuszom osiągnęły 2,35 mld USD – wzrost o 36,25% rok do roku. Koszty poniesione w stosownym okresie, w tym koszty sprzedaży, administracji, badań i rozwoju oraz transakcji finansowych spadły o 1,84%. Spółka poczyniła konkretne kroki w kierunku zwiększenia swoich zdolności zarządzania ryzykiem, kontynuując obniżanie wskaźnika kredytów przeterminowanych i zwiększanie przepływów środków pieniężnych o 12,45% do 2,04 mld USD. Podczas gdy wskaźnik rotacji zapasów wyniósł 4,17/rok w 2020 r., o 0,23 więcej niż w 2019 r., wskaźnik rotacji należności handlowych spadł do 80 dni z poziomu 120 dni w roku 2019.

Postępy w zakresie transformacji cyfrowej

We flagowych fabrykach SANY na szeroką skalę zastosowano takie technologie, jak rozpoznawanie obrazów, symulacja procesów i robotyka, w celu podniesienia wydajności produkcji i obniżenia kosztów pracy. Poziomy standaryzacji, cyfryzacji, automatyzacji i inteligentnych rozwiązań znacząco wzrosły dla kluczowych procesów biznesowych. Wprowadzono zintegrowane oprogramowanie operacyjne łączące wszystkie aspekty działalności, w tym produkcję, łańcuch dostaw, zamówienia, B+R oraz marketing i sprzedaż. Fabryki opuściło dziesięć nowych modeli elektrycznie zasilanych produktów: koparek, żurawi, mieszarek samochodowych, wozideł i maszyn drogowych. Technologia autonomicznej jazdy, zdalne sterowanie, inteligentna obsługa, analiza dużych zbiorów danych i 5G stały się nowymi elementami projektowania produktów.

Ekspansja zagraniczna

W roku 2020, w cieniu pandemii, globalny rynek maszyn budowlanych zaliczył 27-procentowy spadek. Mimo niesprzyjających warunków globalna działalność spółki SANY notowała dalszy stabilny wzrost i osiągnęła roczny wzrost sprzedaży o 3%, dochodząc do 2,4 mld USD. Znaczący wzrost o ponad 30% odnotowano w zakresie udziału w rynku sprzedaży zagranicznej koparek SANY, szczególnie w Ameryce Północnej, Europie, Indiach i Azji Południowo-Wschodniej. Poczyniono postępy w zakresie rozwijania zagranicznych kanałów dystrybucyjnych, zdolności obsługowych za granicą, globalnych sieci dealerów oraz systemu dostaw usług i części zamiennych poza granicami kraju.

Nadzwyczajne wyniki w zakresie B+R i innowacji

Aby umożliwić wdrażanie innowacji technicznych dla wszystkich linii produktów wprowadzono politykę motywacyjną. W 2020 r. inwestycje w badania i rozwój wzrosły o 33,2% do 954 mln USD, co stanowiło 6,3% całkowitych przychodów rocznych spółki. Liczba pracowników B+R sięgnęła 5346, przekładając się na wzrost o 69% względem 2019 r. Do końca ubiegłego roku spółka SANY złożyła 10278 wniosków patentowych i zarejestrowała 7613 patentów, co stanowi najlepszy wynik wśród chińskich spółek w 2020 r. Wśród nowych reprezentatywnych produktów znalazły się:

  • Superduże koparki SY870, SY980 i SY1250;
  • Linia inteligentnych koparek nowej generacji;
  • Dźwig gąsienicowy SCC40000A o masie 4000 ton.

Spółka SANY zamierza w przyszłości nadal kierować się swoim mottem: „Jakość zmienia świat”. SANY nie ustanie w wysiłkach, by oferować klientom coraz większą wartość za pośrednictwem swojej marki, produktów, marketingu i obsługi i nadal będzie bronić swojej pozycji na silnie konkurencyjnym rynku międzynarodowym. Cały zespół kierowniczy i pracownicy SANY zamierzają kontynuować pracę na rzecz uzyskania pozycji światowego lidera branży produkcyjnej.

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1481418/image_1.jpg

Źródło: SANY Group

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Leave a Comment