imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Przełomowa współpraca w historii polskiej biotechnologii. OncoArendi Therapeutics i Galapagos z umową o wartości 322 mln euro

1_21.jpg


Polska spółka biotechnologiczna OncoArendi Therapeutics S.A. podpisała umowę partneringową z największą europejską spółką biotechnologiczną Galapagos NV. Umowa zakłada rozwój innowacyjnego leku opartego o cząsteczkę OATD-01 lub inne podwójne inhibitory chitynaz do zastosowania w terapii idiopatycznego włóknienia płuc (IPF) lub innych wskazaniach. Wartość kontraktu (322 mln euro) – to rekord w dotychczasowej historii polskiej biotechnologii.

Celem współpracy OncoArendi Therapeutics i Galapagos jest dalszy rozwój i wprowadzenie na światowe rynki w ciągu kilku lat innowacyjnego leku do zastosowania w terapii włóknienia płuc. Zgodnie z coraz liczniejszymi doniesieniami naukowymi, jest to jedno z najczęstszych powikłań po chorobie COVID-19 wywołanej zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

OncoArendi Therapeutics jest światowym liderem w obszarze badań nad chitynazami (enzymami rozkładającymi chitynę), które są zaangażowane w procesy zapalne, w tym proces włóknienia tkanek. Flagowym projektem polskiej spółki jest cząsteczka o nazwie OATD-01, która w tym roku z sukcesem ukończyła I fazę badań klinicznych.  

„To właśnie ten obszar najbardziej zainteresował naszego globalnego partnera, który zdecydował się zainwestować duże środki w rozwój kliniczny, żeby ta cząsteczka mogła trafić w przyszłości do pacjentów z nieuleczalnymi chorobami płuc” – tłumaczył Marcin Szumowski, prezes OncoArendi Therapeutics SA.

O formie współpracy opowiedział szerzej Rafał Kamiński, członek zarządu i dyrektor ds. naukowych OncoArendi Therapeutics SA. Ma ona być nadzorowana przez komitet sterujący, w skład którego wejdą przedstawiciele obu spółek. Galapagos przejęła pełną odpowiedzialność za rozwój kliniczny cząsteczki OATD-01, przy czym właścicielem patentu – zgodnie z umową – nadal pozostaje OncoArendi.

„Priorytetowym wskazaniem dla OATD-01 będzie idiopatyczne włóknienie płuc, co wpisuje się w strategię firmy Galapagos, która chce zostać liderem w tym obszarze terapeutycznym. Dzięki temu badania kliniczne u pacjentów z tym schorzeniem mogą zacząć się znacznie szybciej i objąć większą liczbę pacjentów. Najprawdopodobniej będzie to możliwe w przeciągu roku” – stwierdził Kamiński.

W opinii Rafała Kamińskiego związek OATD-01 posiada szeroki potencjał terapeutyczny nie tylko we włóknieniu płuc, ale również w sarkoidozie, astmie lub innych chorobach, gdzie zachodzi proces włóknienia tkanki. Dlatego Galapagos nie wyklucza rozwoju badań klinicznych nad cząsteczką w innych wskazaniach.

Wymiar finansowy współpracy OncoArendi i Galapagos objaśnił Sławomir Broniarek, członek zarządu i dyrektor finansowy OncoArendi Therapeutics SA. Za samo zawarcie tej umowy przewidziano wynagrodzenie wstępne (up-front payment) w wysokości 25 mln euro (ok. 112 mln zł), które według umowy wpłynie do polskiej spółki w okresie najbliższych 30 dni. 

Umowa daje również prawo pierwszeństwa negocjacji dla Galapagos odnośnie innych związków rozwijanych przez Spółkę w ramach platformy chitynazowej. W przypadku wyłonienia z nich kolejnego kandydata na lek belgijska spółka otrzyma prawo pierwszeństwa w negocjacjach. Z tego tytułu OncoArendi otrzyma płatność w wysokości 2 mln euro. Pozostałe płatności będą związane z osiąganiem kolejnych etapów rozwoju, wprowadzenia na rynek i sprzedaży cząsteczki.

Daje to razem kwotę 27 mln euro (ok. 122 mln zł), którą Spółka otrzyma w ciągu najbliższych 30 dni. „Łączna wartość rozwojowych, regulacyjnych i sprzedażowych kamieni milowych wynosi 295 mln euro, co łącznie z płatnością wstępną i prawem pierwszeństwa w negocjacjach daje niebagatelną kwotę 322 mln euro, czyli równowartość ok. 1,5 mld zł. Przewidziane są również tantiemy od sprzedaży leku” – powiedział Broniarek. Powyższe nie obejmuje wynagrodzenia za inne podwójne inhibitory chitynaz, które Galapagos może zdecydować się rozwijać w ramach współpracy.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Leave a Comment