imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Przedsiębiorcy w placówkach Poczty Polskiej wpłacą gotówkę bezpośrednio na konta Banku Pekao S.A.

1_60.jpg


PAP/T. Klepczyński (1)

Bank Pekao S.A. podpisał umowę o współpracy z Pocztą Polską S.A. Porozumienie umożliwia dokonywanie przez przedsiębiorców wpłat gotówkowych w urzędach pocztowych. Współpraca ta wpisuje się w strategię banku, która zakłada transformację modelu obsługi gotówki – przedsiębiorcy w prowadzeniu swojego biznesu potrzebują także obsługi gotówkowej.

Kooperacja Banku Pekao i Poczty Polskiej umożliwia klientom, wykazującym regularne nadwyżki gotówkowe, skorzystanie z wpłat nie tylko w oddziałach banku, ale także w placówkach pocztowych na terenie całego kraju. Opłaty za wpłaty gotówkowe będą negocjowane z klientem oraz rozliczane w cyklu miesięcznym, dzięki czemu nie będzie ponosił kosztów transakcji w placówce pocztowej. Środki z tytułu przyjętych wpłat będą rozliczane na rachunku klienta w następnym dniu roboczym po ich przyjęciu. 

Podpisanie umowy jest odpowiedzią na ogólną tendencję rynkową, w której banki uzupełniają sieć swoich oddziałów o placówki partnerskie. Ma być to związane ze zmieniającymi się potrzebami klientów, zwłaszcza z sektora MŚP, którzy mimo tego, że coraz częściej korzystają z metod bezgotówkowych, potrzebują także obsługi gotówkowej w prowadzeniu swojego biznesu. Bank Pekao odpowiadając na te potrzeby, poszerza sieć obsługi gotówkowej.

„Współpraca z Pocztą Polską umożliwia udostępnienie klientom Banku Pekao alternatywnej obsługi gotówkowej w szerokiej sieci poczty, co pozytywnie wpłynie na zakres terytorialny świadczonej przez bank usługi” – zapewnia Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A., odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej. „Jest także wyrazem odpowiedzialności za wspieranie przedsiębiorczości, niezależnie od lokalizacji” – dodaje. 

Poczta Polska posiada infrastrukturę oraz zasoby i kompetencje do świadczenia usług finansowych, w tym obsługi gotówkowej. Rozpoczęcie współpracy w tym obszarze z Bankiem Pekao przynosi korzyści każdej ze stron. 

„Bank Pekao zyskuje strategicznego partnera, który zapewnia dostępność do usług banku w szerokiej sieci placówek pocztowych, a Poczta Polska cenionego klienta z branży usług finansowych. Najważniejsze jednak są korzyści, które wspólnie możemy zaoferować przedsiębiorcom, którzy teraz mogą blisko, wygodnie i bezpiecznie wpłacać gotówkę w placówce pocztowej” – przekonuje Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Leave a Comment