imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Portal Muzyki Polskiej – baza wiedzy o muzyce czasów zaborów – online

1_1.jpg


Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza do odkrywania muzyki czasów zaborów w Portalu Muzyki Polskiej – bogatej i syntetycznej bazy wiedzy na temat twórców, trendów myślowych i społeczeństwa polskiego w latach 1795-1918.

Multimedialna, wielowarstwowa platforma powstała w ramach programu Dziedzictwo Muzyki Polskiej, którego założeniem jest nadrobienie wielopokoleniowych zaległości skutkujących nieobecnością muzyki polskiej w świadomości wykonawców i publiczności na świecie.

Portal został podzielony na części dotyczące kompozytorów z czasów objętych całym programem Dziedzictwa. Dostępnych jest tam 27 witryn poświęconych twórcom zarówno mniej znanym, takim jak Ignacy Feliks Dobrzyński, Franciszek Lessel, Józef Krogulski, Franciszek Mirecki, Maria Szymanowska, a także tym bardziej popularnym, choć wciąż nieposiadającym kompleksowych opracowań – Mieczysław Karłowicz, Stanisław Moniuszko czy Juliusz Zarębski.

W portalu znalazły się m.in. biogramy każdego z kompozytorów (w wariantach rozbudowanym i skróconym), pełne katalogi dzieł, kalendaria życia i twórczości, poświęcona kompozytorom bibliografia, ikonografia, nagrania muzyki. W przyszłości będą publikowane dokumenty filmowe, wypowiedzi znawców i interpretatorów dorobku polskich kompozytorów – spisane i zarejestrowane.

Platforma jest pierwszym centrum kompletnej i usystematyzowanej wiedzy o wybranych twórcach z czasu zaborów. Jej założenia technologiczne przewidują stopniową rozbudowę, aż do momentu zebrania możliwie kompletnych informacji o wszystkich polskich kompozytorach tego czasu.

Program „Dziedzictwo Muzyki Polskiej” jest finansowany w całości przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Dostępny na: www.portalmuzykipolskiej.pl

Więcej o programie Dziedzictwo Muzyki Polskiej na http://dziedzictwomuzykipolskiej.pl

Źródło informacji: NIFC


Source link

Leave a Comment