imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Północna Opolszczyzna – mniej emisji gazów cieplarnianych

KE-Kluczbork.jpg


11 mln 233 tys. unijnych euro trafiło do północnego subregionu woj. opolskiego na projekt określony we wniosku jako „Realizacja strategii niskoemisyjnej”. Pod tą urzędową nazwą kryją się całkiem zwyczajne cele – ekologiczne autobusy, ścieżki i rowerowe, obiekty „parkuj i jedź”, energooszczędne oświetlenie.

Z niskoemisyjnej strategii korzystają już mieszkańcy powiatu kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego. Inwestycje przeprowadzono w 11 gminach: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie i Wołczyn w powiecie kluczborskim, Dobrodzień, Olesno, Praszka, Rudniki i Zębowice w powiecie oleskim oraz Namysłów i Pokój w powiecie namysłowskim.

W ramach projektu powstało 10 obiektów „parkuj i jedź” oraz 10 parkingów Bike&Ride z odpowiednio 291 i 130 miejscami parkingowymi; stanowiska postojowe dla rowerów przygotowano w wiatach ze stojakami. W ostatnim roku z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach skorzystało ponad 44 tys. pojazdów.

Zakupiono 15 niskoemisyjnych autobusów, wybudowano lub przebudowano pięć centrów przesiadkowych. Na potrzeby transportu publicznego zainstalowano informatyczny system informacji pasażerskiej. Dla kluczborskiej PKS unijne fundusze oznaczają możliwość wymiany w krótkim czasie 1/4 taboru na niskoemisyjny.

Powstały ścieżki rowerowe o łącznej długości 90 km, częściowo w formie ciągów pieszo-rowerowych. Przebudowano też 1,25 km istniejącej ścieżki rowerowej. Regionalne ścieżki znajdują się zarówno na terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym. Część odcinków przebiega po trasie dawnych linii kolejowych. Niektóre ścieżki stanowią przedłużenie istniejących tras rowerowych, a przy okazji prac nad innymi odcinkami przebudowano drogi i rozbudowano skrzyżowania. Przy wszystkich nowych obiektach powstała kanalizacja deszczowa; zainstalowano oszczędne oświetlenie LED.

Cel projektu, czyli rozwój bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego w subregionie, został osiągnięty; dzięki tym inwestycjom emisja gazów cieplarnianych została zmniejszona o równowartość 68 ton CO2 rocznie. 

Łączna wartość projektu wyniosła 13,2 mln euro; wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 11,2 mln euro został wniesiony za pośrednictwem Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na okres programowania 2014–2020. 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment