imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Jak modernizować publiczne szpitale przy wsparciu UE

1_20.jpg


© European Union, 2021/Briefing z V. Andriukaitisem z KE i P. Całbeckim na miejscu budowy szpitala w Toruniu

Zamiast narzekać na niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce niektóre województwa wzięły sprawy w swoje ręce i przy wsparciu funduszy unijnych realizują ogromne inwestycje w publiczne placówki medyczne działające na swoim terenie. Wzorem do naśladowania w tym zakresie jest m.in. województwo kujawsko-pomorskie.

“Jeśli chodzi o inwestycje w ochronę zdrowia, to przede wszystkim jesteśmy obecnie w trakcie realizacji dużego programu inwestycyjnego, który określamy jako „medyczny pakiet stulecia”. Nigdy wcześniej w naszym województwie nie działo się w tym obszarze tyle co teraz. W ramach tych działań budujemy dwa supernowoczesne kompleksy szpitalne, w Toruniu i Włocławku, oraz modernizujemy i wyposażamy w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną wszystkie lecznice wojewódzkie. Efektem jest coraz wyższy standard diagnostyki, leczenia i opieki oraz optymalne warunki pracy zespołów medycznych” – podkreśla Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Na tym jednak nie koniec.

“Dbamy też, by środki na modernizację i doposażenie trafiały do pozostałych szpitali w naszym regionie, w tym szpitali powiatowych. Nie może być bowiem tak w XXI wieku, że ciężko chorzy ludzie leżą w siedmioosobowych salach bez sanitariatów” – dodaje Piotr Całbecki.

Tego rodzaju inwestycje, jak łatwo się domyślić, są bardzo kosztowne i z pewnością nie udałoby się ich zrealizować w tak szerokim zakresie w Kujawsko-Pomorskiem bez wsparcia finansowego UE.
 

“Wydaliśmy już na wspomniane inwestycje łącznie ponad 1,5 mld zł, a do 2030 r. planujemy wydać kolejne 1,2 mld zł. Głównym źródłem finansowania są fundusze unijne, zarówno te bezzwrotne, dostępne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (czyli środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego), jak i zwrotne, konkretnie te pochodzące z tzw. Planu Junckera. Aby skorzystać z tych ostatnich powołaliśmy spółkę celową Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Ryzyko finansowe jest w tym wypadku po stronie Europejskiego Banku Inwestycyjnego. My spłacamy kredyt ze środków bieżących” – informuje Piotr Całbecki.

Co już się zmieniło albo wkrótce się zmieni w kujawsko-pomorskich szpitalach dzięki wspomnianym inwestycjom? Warto podać kilka konkretnych przykładów.

“Stale modernizowany jest nasz szpital onkologiczny w Bydgoszczy, jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w kraju, stale utrzymująca się w czołówce najlepszych polskich lecznic. Nasze Centrum Onkologii współpracuje z ośrodkami naukowymi w całym świecie. Mamy w nim m.in. bardzo nowoczesne laboratorium zajmujące się diagnostyką genetyczną chorób nowotworowych w celu opracowywania spersonalizowanego leczenia. Wielką metamorfozę przechodzi też szpital psychiatryczny w Świeciu, który jest najstarszą lecznicą tego typu w Polsce. Po modernizacji kompleks ten stanie się funkcjonalny, dopasowany do współczesnych standardów opieki psychiatrycznej” – mówi Piotr Całbecki.

Marszałek jednocześnie podkreśla, że poprawa jakości opieki medycznej m.in. skraca czas leczenia, a ponadto jest też argumentem w kwestii wyboru miejsca pracy dla lekarzy i przedstawicieli pozostałych zawodów medycznych.

“To ostatnie jest istotne, bo mamy obecnie w Polsce do czynienia z kryzysem kadrowym w służbie zdrowia” – podsumowuje Piotr Całbecki.

Na koniec w tym kontekście przypomnijmy jeszcze, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat różnych dostępnych funduszy europejskich na dofinansowanie inwestycji w ochronę zdrowia:

Wiktor Szczepaniak, zdrowie.pap.pl

Źródło informacji: Serwis Zdrowie


Source link

Leave a Comment