imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Greenvolt i ENERGA osiągnęły porozumienie w sprawie sprzedaży aktywów OZE – innowacyjnego rozwiązania hybrydowego

image-1.png


• Greenvolt Power osiągnął z ENERGA WYTWARZANIE S.A. („ENERGA WYTWARZANIE”) porozumienie w sprawie nabycia przez ENERGA WYTWARZANIE od spółek z Grupy Greenvolt portfela projektów OZE za łącznie 107 mln Euro.

• Przedmiotowe portfolio obejmuje parki Sompolno i Opalenica, w których rozwijane są instalacje OZE o łącznej mocy 58.6 MW. Oba parki są podłączone do polskiej sieci elektroenergetycznej, a Sompolno oferuje pionierskie w Polsce rozwiązanie hybrydowe.

• Uzgodniona sprzedaż jest spójna ze strategią rotacji aktywów Grupy Greenvolt. Celem Grupy Greenvolt jest sprzedaż w tym roku co najmniej 200 MWp łącznie.

Greenvolt Power, spółka należąca do Grupy Greenvolt, specjalizująca się w wielkoskalowych projektach wiatrowych i fotowoltaicznych, osiągnęła porozumienie z ENERGA WYTWARZANIE w sprawie sprzedaży portfolio projektów OZE w Polsce. Sprzedaż projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 58.6 MW jest zgodna z planem strategicznym rotacji aktywów Grupy Greenvolt.

Aktywa te mają szacunkowo produkować 111 GWh rocznie i zostały sprzedane za łączną kwotę 107 mln euro. Za budowę portfela i doprowadzenie do fazy operacyjnej odpowiada Greenvolt Power.

Umowa została podpisana z ENERGA WYTWARZANIE, z Grupy ENERGA (część Grupy ORLEN), która jest jedną z czterech największych firm energetycznych w Polsce. Podstawowa działalność Grupy ENERGA obejmuje wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i cieplnej oraz obrót gazem.

ENERGA WYTWARZANIE jest liderem Linii Biznesowej Wytwarzanie w Grupie ENERGA, zarządza aktywami odnawialnymi takimi jak 45 elektrowni wodnych, 6 farm wiatrowych i 6 instalacji fotowoltaicznych.

Przedmiotowe portfolio obejmuje projekt Opalenica, na który składają się trzy parki fotowoltaiczne o łącznej mocy 22 MW oraz Sompolno, z instalacjami wiatrowymi o mocy 26MW, instalacjami fotowoltaicznymi o mocy 10 MW.

Projekt Opalenica wejdzie w fazę eksploatacji komercyjnej w grudniu 2023 r. a Sompolno w czerwcu 2024 r.

„Te dwa projekty, znajdujące się obecnie w końcowej fazie budowy, są doskonałym przykładem kompetencji Grupy Greenvolt w rozwijaniu wysokiej jakości projektów OZE w połączeniu z innowacyjnymi rozwiązaniami maksymalizującymi moce produkcyjne, co jest cenione przez kupujących – w tym przypadku przez Energę” – stwierdza João Manso Neto.

„Widzimy, że apetyt inwestorów na rozwijane przez nas projekty OZE rośnie” – dodaje prezes Grupy Greenvolt, zaznaczając, że firma w ramach osiągania celów strategicznych planuje sprzedać do końca tego roku aktywa wiatrowe i fotowoltaiczne o wartości 200 MW.

Polska jest dla Grupy Greenvolt jednym z głównych rynków w rozwoju strategii promocji, rozwoju i budowy dużych projektów wiatrowych i fotowoltaicznych. Spółka ma obecnie w realizacji instalacje o mocy 6,9 GW – z czego 3,4 GW znajduje się w Polsce, a 2,9 GW jest w zaawansowanej fazie rozwoju do końca roku.

Oprócz promocji wielkoskalowych projektów wiatrowych i fotowoltaicznych na kilku rynkach europejskich i amerykańskich, Grupa Greenvolt jest również obecna w strategicznym segmencie rozproszonego wytwarzania energii, działając w segmencie biznesowym i mieszkaniowym w sześciu regionach geograficznych. Jeśli chodzi o produkcję energii z biomasy resztkowej, Greenvolt Power jest aktywny na rynkach Portugalii i Wielkiej Brytanii.

Źródło informacji: Greenvolt


Source link

Leave a Comment