imalopolska

najnowsze wiadomości

Kultura

Goleniów integruje sieć ścieżek pieszo-rowerowych

KE-Goleniow.jpg


Fot. UMWZ

Gmina Goleniów rozpoczęła kolejną inwestycję zmierzającą do stworzenia spójnej sieci ścieżek pieszo-rowerowych. Rowerowa inwestycja ma na celu integrację gminnego systemu transportu publicznego. Nowoczesna infrastruktura połączy główne węzły komunikacyjne miasta z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym oraz terenami wiejskimi.

W budowie nowej trasy pomogą eurofundusze. Marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz podpisali właśnie umowę gwarantującą wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Inwestycję gmina rozpoczęła już w maju. Jej koszt to blisko 3,3 mln zł, w tym ponad 2 mln zł to Fundusze Europejskie. Goleniowski projekt jest częścią działań obejmujących tworzenie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, służącej łagodzeniu zmian klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Projekt obejmuje budowę blisko 2-kilometrowej ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ulic Przestrzennej, Wojska Polskiego i Armii Krajowej do ronda Hanzeatyckiego, gdzie zetknie się z drogą pieszo-rowerową wzdłuż ul. Szkolnej, a dalej ul. Puławskiego do węzła przesiadkowego przy goleniowskim dworcu PKP-PKS. Z kolei od ul. Przestrzennej w kierunku południowym ścieżka połączy się z ul. Nową, a następnie z Goleniowskim Parkiem Przemysłowym. Nowe odcinki umożliwią również dojazd do terenów turystycznych w Lubczynie i trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego.

W ramach inwestycji wykonane zostaną przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerów, pobocza, a także wzmocnienia skarp. Pojawi się oznakowanie pionowe oraz poziome. Będzie też odwodnienie powierzchniowe dla terenów zielonych – informuje burmistrz Robert Krupowicz.

Marszałek Olgierd Geblewicz przypomina natomiast, że rowery stały się już wizytówką województwa zachodniopomorskiego.

“Regionalna infrastruktura dla cyklistów jest nie tylko coraz bardziej gęsta, ale i spójna. W rowerowe trasy inwestujemy my, jako samorząd województwa, ale także lokalne samorządy, jak np. Goleniów. Bez nich realizacja koncepcji jednolitych tras dla cyklistów na Pomorzu Zachodnim nie miałaby szans powodzenia” – dodaje marszałek.

Samorządowcy z Goleniowa zapewniają, że spójna sieć ścieżek pieszo-rowerowych na terenie miasta będzie gotowa już w grudniu.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Source link

Leave a Comment