imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

GDDKIA: „Program budowy 100 obwodnic” – sprawdzamy postęp prac rok po starcie programu

DOC.20210208.38415017.1.jpg


„Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030” (PB100) został ogłoszony 8 lutego 2020 roku. Minęło 12 miesięcy i mówimy „sprawdzam!”. Zapraszamy do naszego podsumowania. W 2020 roku podpisaliśmy umowy na realizację trzech obwodnic z tego rządowego programu. Dla dziesięciu obwodnic trwają przetargi na realizację, dla kolejnych 33 szukamy wykonawców dokumentacji projektowej, a dla 54 obwodnic trwa opracowanie dokumentacji lub przygotowanie do ogłoszenia przetargów na dokumentację.

• W ramach programu budowy 100 obwodnic podpisaliśmy już umowy na zadania o łącznej długości 437,8 km, z czego 19,9 km na realizację i 417,9 na dokumentację.

• Ogłosiliśmy przetargi na obwodnice o łącznej długości 418,7 km, z czego 87,2 km na realizację i 331,5 km na dokumentację.

• W ramach programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Najważniejsze liczby pierwszych 12 miesięcy PB100 – stan obecny

W realizacji są trzy obwodnice o łącznej długości 19,9 km i wartości 420 mln zł. Obecnie ogłoszone są 43 postępowania przetargowe, z czego 10 to przetargi na realizację zadań o łącznej długości 87,2 km i wartości ok. 1,9 mld zł, a 33 na dokumentację dla zadań o łącznej długości około 330 km.

54 zadania o łącznej długości ok. 420 km są na etapie przygotowania, co oznacza, że opracowywana jest dokumentacja lub przygotowujemy się do ogłoszenia przetargów na dokumentację.

Na najbardziej złożonym i wymagającym etapie przygotowania jest 87 obwodnic o łącznej długości ok. 749,4 km.

„Rok temu został ogłoszony Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. GDDKiA jako inwestor dostała zadanie do wykonania. Podpisaliśmy już pierwsze umowy na realizację oraz na przygotowanie dokumentacji, ogłaszamy również kolejne przetargi. Dużo pracy przed nami, ale efektem będzie co najmniej 830 km nowoczesnych i bezpiecznych dróg. Ponadto uwolnimy ponad 100 miejscowości od hałasu i innych uciążliwości związanych z ruchem tranzytowym” – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Realizacja

W grudniu 2020 r. podpisaliśmy pierwsze umowy z wykonawcami. W systemie „Projektuj i buduj” powstaną obwodnice Lipska (woj. mazowieckie) i Wąchocka (woj. świętokrzyskie), a w systemie tradycyjnym obwodnica Smolajn (woj. warmińsko-mazurskie).

W ciągu roku funkcjonowania programu, oprócz umów na realizację ww. trzech obwodnic (Lipska, Wąchocka i Smolajn), ogłosiliśmy również przetargi na realizację obwodnic:

w systemie tradycyjnym:

• Brzezia w ciągu DK25 (woj. pomorskie),

• Pułtuska w ciągu DK61 (woj. mazowieckie),

w systemie „Projektuj i buduj”:

• Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (woj. lubuskie),

• Suchowoli i Sztabina w ciągu DK8 (woj. podlaskie),

• Grzymiszewa w ciągu DK72 (woj. wielkopolskie),

• Żodynia w ciągu DK32 (woj. wielkopolskie),

• Gostynia w ciągu DK12 (woj. wielkopolskie),

• Szczecinka w ciągu DK20 (woj. zachodniopomorskie),

• Gryfina w ciągu DK31 (woj. zachodniopomorskie).

Dla dwóch obwodnic, siedmiokilometrowej Strzelec Krajeńskich oraz ponadpięciokilometrowej Gryfina, dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie i budowę. Z kolei dla obwodnic Żodynia i Szczecinka otworzyliśmy oferty. Obecnie trwa ich analiza.

Do końca 2021 roku ogłosimy postępowania przetargowe na realizację kolejnych obwodnic. Będą to m.in. obwodnica Dzwoli w ciągu DK74, obwodnica Strykowa w ciągu DK32 oraz obwodnica Kostrzyna nad Odrą na DK31.

Przygotowanie

W opracowaniu jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla 30 zadań o długości około 192 km.

Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 (6 km) trwa opracowywanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych – w grudniu podpisaliśmy umowę z wykonawcą. W grudniu 2020 r. ogłosiliśmy też przetarg na opracowanie STEŚ-R dla budowy obwodnicy Sidziny w ciągu DK46 (woj. opolskie).

Pierwsza połowa grudnia 2020 r. to kolejne ważne etapy w postępowaniach przetargowych. Poznaliśmy oferty w przetargu na dokumentację dla czterech obwodnic w woj. kujawsko-pomorskim. Są to obwodnice Nowej Wsi Wielkiej, Strzelna, Brześcia Kujawskiego oraz Kowalewa Pomorskiego. W województwie małopolskim poznaliśmy oferty złożone w ramach postępowania przetargowego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy Makowa Podhalańskiego w ciągu DK28.

Na początku listopada 2020 r. poznaliśmy oferty złożone w przetargach na opracowanie Studium korytarzowego i STEŚ-R dla obwodnic Wielunia oraz Łowicza (woj. łódzkie).

W województwie śląskim podpisaliśmy umowy na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnic Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78.

Jesienią 2020 roku ogłosiliśmy również przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej obwodnic Kruszwicy w ciągu DK62 (woj. kujawsko-pomorskie).

Dla pięciu zadań trwa opracowanie dokumentacji Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Są to obwodnice Kalisza w ciągu DK25, Krotoszyna, Zdun i Cieszkowa w ciągu DK15, Stargardu w ciągu DK20, Głogowa w ciągu DK12, Kaczorowa w ciągu DK3 oraz Brzezin w ciągu DK72 i Błaszek w ciągu DK12.

Obecnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji programowej dla obwodnicy Tarnowa w ciągu DK73 (woj. małopolskie), zaś projekt budowlany jest opracowywany dla obwodnicy Wadowic w ciągu DK28 (woj. małopolskie) i Dzwoli na DK74 (woj. lubelskie).

Dokumentacja STEŚ jest gotowa dla obwodnic: Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22 i Srocka na DK12 oraz trzech na DK73: Pilzna, Jasła oraz Brzostka z Kołaczycami.

Od początku 2021 roku otworzyliśmy oferty w postępowaniach na przygotowanie dokumentacji dla siedmiu obwodnic o łącznej długości blisko 64 km:

• Szczytna w ciągu DK 53, 57 i 58 (woj. warmińsko-mazurskie),

• Pisza w ciągu DK 58 i 63 (woj. warmińsko-mazurskie),

• Olsztyna i Dywit w ciągu DK51 (woj. warmińsko-mazurskie),

• Lipna w ciągu DK67 (woj. kujawsko-pomorskie),

• Sidziny w ciągu DK46 (woj. opolskie),

• Sztumu w ciągu DK55 (woj. pomorskie),

• Prudnika w ciągu DK 41 (woj. opolskie).

Ponadto dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie STEŚ-R obwodnicy Milicza w ciągu DK15.

Pierwszego lutego br. podpisaliśmy umowę na dokumentację dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21.

Cel

Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i podróżnych, a także mieszkańców poszczególnych miejscowości. Koszt realizacji „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030” został oszacowany na blisko 28 mld zł.

Źródło informacji: GDDKiA

 


Source link

Leave a Comment