imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

GDDKiA: ogłoszone i planowane do ogłoszenia. Stan realizacji planu przetargów na 2020 rok

DOC.20201106.37626940.1.jpg


Licznik odmierzający długość dróg w przetargach, jaki zamieszczamy na naszej stronie, ciągle się zmienia. To m.in. za sprawą ogłaszania kolejnych przetargów na duże inwestycje drogowe, zarówno autostradowe, ekspresowe, jak i w ciągach obwodnic miast. Do końca roku wartości na liczniku jeszcze znacząco wzrosną.

„Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki. Realizujemy nasze plany przetargowe i do końca roku ogłosimy kolejne postępowania” – powiedział Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA.

Postępowania przetargowe w 2020 roku GDDKiA

Od stycznia br. ogłosiliśmy przetargi na 29 odcinków nowych dróg o łącznej długości 375 km i wartości ok. 11,5 mld zł. Z tego 23 zadania z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) o łącznej długości 333,7 km i wartości ok. 10,5 mld zł oraz sześć zadań na realizację obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 o łącznej długości 41,3 km i wartości ok. 1 mld zł.

Wczoraj do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej skierowaliśmy już kolejne, drugie ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym autostrady A2 na wschód od Warszawy.

Do 31 grudnia 2020 roku planujemy ogłosić jeszcze przetargi na zadania o łącznej długości 204 km. Z PBDK będą to zadania o łącznej długości 136 km i wartości ok. 8,7 mld zł oraz z Programu budowy 100 obwodnic zadania o łącznej długości 68 km i wartości ok. 1,7 mld zł.

Prace w toku GDDKiA

Obecnie w toku mamy postępowania przetargowe na 31 odcinków, z czego dwa były ogłoszone w 2019, a pozostałe w bieżącym roku. W przypadku A2 Groszki – Gręzów po odwołaniu na wykluczenie firmy Stecol Krajowa Izba Odwoławcza nakazała unieważnienie czynności polegającej na wykluczeniu odwołującego z postępowania i nakazała powtórzyć czynność badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego (czyli firmy Stecol).

Wystąpiliśmy do wykonawcy o przekazanie niezbędnych dokumentów, które potwierdzą jego gotowość do realizacji zadania i będą gwarancją rzetelnego wykonania kontraktu. Na dokumenty i wyjaśnienia czekamy do 13 listopada br. Podobne orzeczenie KIO wydała w sprawie drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Oświęcim po odwołaniu na wykluczenie firmy i odrzucenie oferty China State Construction Engineering Corporation Ltd. W tym przypadku zdecydowaliśmy się na złożenie odwołania do Sądu Okręgowego w Katowicach.

Zakontraktowane i czekające na podpis

Od początku roku podpisaliśmy 27 umów na zadania o łącznej długości 368,6 km i wartości blisko 16 mld zł.

Do 31 grudnia 2020 roku planujemy podpisać jeszcze siedem umów na zadania o łącznej długości 94,3 km i wartości blisko 3,2 mld zł (będą to m.in. odcinek autostrady A2, odcinek S1, S7 oraz cztery odcinki S19).

Źródło informacji: GDDKiA

 


Source link

Leave a Comment