imalopolska

najnowsze wiadomości

Polska

Dlaczego 11 listopada jest obchodzone państwowe święto niepodległości ?

akro

Strona główna > Polska > Dlaczego 11 listopada jest obchodzone państwowe święto niepodległości ? Dlaczego 11 listopada jest obchodzone państwowe święto niepodległości ? Jacek Polska 1

W Warszawie 11 listopada 1918 r. odbyła się wielka manifestacja PPS i strajk powszechny na rzecz poparcia lewicowego rządu Daszyńskiego. To wydarzenie i nacisk ze strony okupantów były powodem powołania w tym dniu przez Radę Regencyjną brygadiera Józefa Piłsudskiego na stanowisko Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego. Tym samym Piłsudski przyjął posadę w instytucji podległej Radzie Regencyjnej.

Natomiast we Francji w Lasku Compiègne, Niemcy podpisały z Francją rozejm, który był faktyczną kapitulacją Niemiec i był to symboliczny koniec I wojny światowej. W Królestwie Polskim od 7 października 1918 r. formalną, ale coraz bardziej faktyczną władzę sprawowała Rada Regencyjna i instytucje przez nią powołane a więc sądy, administracja terenowa, oświata i oczywiście Wojsko Polskie. We Lwowie już 1 listopada Polacy chwycili za broń i po ciężkiej walce wyzwolili Miasto. Podobne nastroje były w Wilnie i Sejnach. W Galicji już wtedy władzę od Austriaków pokojowo przejęła Polska Komisja Likwidacyjna, złożona z polskich posłów do sejmu wiedeńskiego. A Wielkopolska, Śląsk, Pomorze i Mazury szykowały się do konfrontacji z zaborcą. Natomiast Niemcy zapewnieni przez Józefa Piłsudskiego o nie dopuszczeniu do wojny o granice stawali się i coraz bardziej pewni siebie i butni. Na wschodzie, Ukraińcy, Białorusini i Litwini próbowali tworzyć własne państwa a w Rosji trwała rewolucja wywołana zamachem bolszewickim w Piotrogrodzie. Biali generałowie rozumiejąc zagrożenie próbowali pokonać tą „czerwoną zarazę”. W Polsce tradycyjnie władze III RP i duża część społeczeństwa obchodzi 11 listopada jako święto niepodległości. Zostało ono ustanowione dn. 23.04.1937 r. przez sanację. W Ustawie napisano „Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości.” Natomiast od 2010 r. ulicami Warszawy przechodzi Marsz Niepodległości, gdzie Polacy z całego Kraju przypominają władzom III RP o obowiązkach wobec Ojczyzny. Trudno dziś dociec co autor miał na myśli pisząc tekst Ustawy, wszak w tym dniu w Polsce nic się nie wydarzyło, co miałoby wpływ na proces odzyskania przez Polskę niepodległości. Był strajk i demonstracja PPS a Piłsudski przyjął posadę w Wojsku Polskim podległemu Radzie Regencyjnej. Wtedy – 11 listopada, Polska już od przeszło miesiąca była niepodległa. Antoni Gut Źródło: Facebook.com Za: http://tenetetraditiones.blogspot.com/ 11.11.2019 Jacek 11 listopadajudeomasońska SanacjaMarsz Niepodległości 2019socjalista PiłsudskiŚwięto Niepodległości
Read the full article – wolna-polska.pl

Leave a Comment