imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

BGK: blisko 1,2 mld zł na nową transzę pożyczek z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS)

1_62.jpg


Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako menedżer funduszy powierniczych, ogłosił wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), że przeznaczy ok. 1,2 mld zł na instrumenty pożyczkowe z FERS. Za chwilę będą mogły się o nie ubiegać osoby prywatne oraz podmioty ekonomii społecznej (PES). Środki można przeznaczyć na edukację osób dorosłych, zdobycie kapitału na start biznesu, a w przypadku PES-ów na rozwój działalności.

„Program skupia się przede wszystkim na budowaniu kapitału społecznego, co przekłada się na rozwój gospodarczy kraju – przekonuje Monika Sikora, wiceministra z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. – Przeznaczyliśmy na to łącznie niemal 1,2 mld zł, czyli o 400 proc. środków więcej niż w poprzednich czterech latach” – dodaje.

Celem realizacji programu jest m.in. rozdysponowanie tych funduszy tak, żeby jeszcze więcej osób rozpoczynających działalność lub chcących się rozwijać, mogło finansować swój progres.

„Bank Gospodarstwa Krajowego jest menedżerem funduszy powierniczych, których utworzenie powierzyli bankowi dysponenci środków – informuje Tomasz Robaczyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. – Podpisaliśmy pięć umów z pośrednikami finansowymi na 100 mln zł, kolejni partnerzy pojawią się wkrótce” – zapowiada.

Pożyczki będą udzielane w trzech obszarach: na kształcenie, na samozatrudnienie oraz przeznaczone dla podmiotów ekonomii społecznej. Pożyczka na kształcenie skierowana jest do osób pełnoletnich, które mieszkają w Polsce, a które chcą się dokształcić lub przebranżowić. Pieniądze można przeznaczyć na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia.

Pożyczka na samozatrudnienie skierowana jest do osób bezrobotnych, osób, które poszukują pracy, w tym także tych, które już pracują, opiekunów osób z niepełnosprawnością oraz studentów ostatniego roku studiów. Z pożyczki można sfinansować niezbędne wydatki do założenia firmy.

Podmioty ekonomii społecznej, czyli organizacje pozarządowe, spółki non-profit i spółdzielnie socjalne, mogą wykorzystać finasowanie na start lub rozwój prowadzonej działalności.

Wszystkich pożyczek będą udzielać partnerzy finansujący, których listy są dostępne na stronach BGK.

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Source link

Leave a Comment