imalopolska

najnowsze wiadomości

admin

admin

Zdrowie

Według naukowców dzieci uczące się w pobliżu stacji bazowych mają problemy z przyswajaniem wiedzy

a-120

Strona główna &gt Zdrowie &gt Według naukowców dzieci uczące się w pobliżu stacji bazowych mają problemy z przyswajaniem wiedzy Według naukowców dzieci uczące się w pobliżu stacji bazowych mają problemy z przyswajaniem wiedzy Kasia Zdrowie 0

Ogromny postęp w dziedzinie telefonii komórkowej zrewolucjonizował nasz świat. Dziś dane można przesyłać szybko, tanio i wygodnie. Produkty branży telekomunikacyjnej ,takie jak aplikacje czy wielofunkcyjne technologie, są popularne zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży. Coraz częściej też sięgamy po telefon komórkowy, wielu z nas nie wyobraża sobie bez niego codziennego życia. Na całym świecie jest już ponad 7,5 miliardów jego abonamentów – to więcej niż ludzi na Ziemi! (ponieważ część z nich ma podpisane umowy na kilka numerów). Ogromne zainteresowanie telefonią komórkową przekłada się na rozwój sieci stacji bazowych (tzw. BTS’ów), głównie na gęsto zaludnionych obszarach, co jednak budzi niepokój ich mieszkańców…

BTS’y instaluje się przede wszystkim na wysokich budynkach, wieżach i kościołach. Dzięki temu operatorzy mogą zachować wysoki standard oferowanych przez siebie usług. W przypadku telefonii cyfrowej nasze komórki łączą się z najbliższą stacją za pomocą fal radiowych, na częstotliwościach 1,8 GHz – 2,2 GHz. Niestety, wyniki licznych badań naukowych dowodzą, że emitowane przez nie promieniowanie jest szkodliwe dla organizmu człowieka, powodując m.in.: zmęczenie, napięcie, bóle głowy, problemy ze snem i inne psychologiczne i fizjologiczne dolegliwości, zaburzenia widzenia i słuchu, cukrzycę, a nawet raka. Obawy społeczeństwa są zatem uzasadnione, szczególnie jeśli chodzi o troskę o najmłodszych w tym stawianie BTS’ów w pobliżu miejsc, gdzie często przebywają takich jak szkoły. Naukowcy z saudyjskiego King Saud University postanowili zbadać, jak pole elektromagnetyczne emitowane przez te stacje zmienia zdolności poznawcze uczących się w nich uczniów.

W eksperymencie wzięło udział 217 ochotników, chłopców w wieku 13 do 16 lat. Wszyscy chodzili do szkół, gdzie w pobliżu znajdowała się BTS, jednak w jednej z nich pomiar natężenia pola elektromagnetycznego wskazywał 2,01 µW/cm2 , a w drugiej: 10,021 µW/cm2 . Uczniowie przebywali w tych budynkach 6 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Eksperyment trwał przez okres 2 lat.

W tym czasie przy pomocy testów:

-CANTAB: badano funkcje poznawcze uczniów,

-MOT: badano czas reakcji, wskazujący na poprawność (lub nie) działania funkcji psychomotorycznych, sprawdzający ich szybkość i dokładność,

-SWM: badano pojemność pamięci i zdolności wizualno-przestrzenne.

Wyniki badań były jednoznaczne: uczniowie przebywający w szkole o wyższym natężeniu promieniowania elektromagnetycznego uzyskali znacznie gorsze wyniki w badaniach motoryki, pamięci i koncentracji. Potwierdza to wnioski wyciągnięte przez włoskich uczonych dwa lata wcześniej, którzy stwierdzili, że dzieci przebywające w środowisku o wyższym natężeniu pola elektromagnetycznego mają większe trudności z formułowaniem wypowiedzi i przyswajaniem wiedzy ze zrozumieniem, a także z poprawnym zachowaniem.

Przytoczone wyżej wyniki badań okazały się niewystarczające dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, by wnieść jakiekolwiek zastrzeżenia do procedowanego właśnie przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu ustawy o wspieraniu rozwoju usług sieci telekomunikacyjnych. Jak już części z Was wiadomo, proponowane w tym dokumencie zmiany dotyczą przede wszystkim:

-złagodzenia norm dopuszczalnego promieniowania elektromagnetycznego,

-umożliwienia operatorom stawiania anten bez pozwolenia na budowę,

-zniesienie konieczności zasięgania opinii o zamiarze budowy BTS z zarządcami sąsiadujących działek (np. z dyrekcją szkoły),

-umożliwienia stawiania anten na terenach chronionych (w parkach narodowych, rezerwatach, uzdrowiskach).

Konsultacje społeczne dotyczące tej ustawy Ministerstwo Cyfryzacji przeprowadzało pod koniec ubiegłego roku. Zaproszono do nich wybrane instytucje, głównie związane z branżą telekomunikacyjną, zapominając o nich poinformować chociażby opinię publiczną. Uwagi do proponowanej treści ustawy przesłało również MEN. Niestety, resort odpowiedzialny za edukację naszych dzieci, całkowicie zignorował szkodliwy wpływ oddziaływania fal elektromagnetycznych na ich zdrowie i zdolności do nauki, koncentrując się jedynie na sprawach związanych z dostępem szkół do usług internetowych…

Powyższe świadczy albo o całkowitej nieudolności naszej władzy, albo głupoty, albo lenistwa, albo, już sama nie wiem co. Niezależnie jednak, jaka jest przyczyna jedno jest pewne: przyjęcie tej niefortunnej ustawy odbije się na całym naszym społeczeństwie, a w szczególności na najmłodszych, tych, o których powinniśmy dbać najbardziej.
Dodać należy, że konsultujący przedmiotową ustawę Minister Zdrowia nawet nie zająknął się w sprawie stawiania stacji bazowych na terenach uzdrowisk, a kompetencje z zakresu sprawdzania emitowanego przez nich promieniowania (czy jest zgodne z normą) powierzył… ministrowi właściwemu ds. informatyzacji. Tak więc ci, którzy odpowiadają za rozwój branży telekomunikacyjnej w naszym kraju będą kontrolować, czy aby jakiś czynnik ich nie powstrzymuje…

Opracowano na podstawie:
https://journals.sagepub.com/
https://mc.bip.gov.pl/

Tłum. i źródło polskie: https://xebola.wordpress.com/

Kasia


Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

List protestacyjny do Watykanu w sprawie beatyfikacji arcybiskupa greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego, hitlerowskiego kolaboranta

ak00-1200x630

Strona główna &gt Polska &gt List protestacyjny do Watykanu w sprawie beatyfikacji arcybiskupa greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego, hitlerowskiego kolaboranta List protestacyjny do Watykanu w sprawie beatyfikacji arcybiskupa greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego, hitlerowskiego kolaboranta AdRo203 Polska, Wyróżnione

Jeżeli ktoś z Państwa chce się dołączyć do sygnatariuszy, to proszę na e-mail [email protected] – przesłać do południa w poniedziałek swoje imię i nazwisko oraz nazwę miejscowości (ewentualnie funkcję lub zawód).

Ten list znajduje się także na FB https://www.facebook.com/permalink.php?story_ fbid= 2252266795053771&id=100008114164039

Uwaga – zbiórka przedłużona o tydzień! – Podpisy zbieramy cały czas.

Wrocław – Lublin – Kraków – Warszawa – Przemyśl – Zielona Góra, 14 lutego 2019 r.

Jego Ekscelencja
Arcybiskup Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Papieski w Polsce

Protest w sprawie beatyfikacji arcybiskupa greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego, hitlerowskiego kolaboranta

Ekscelencjo!
Przewielebny Księże Arcybiskupie!

W ostatnim czasie Stolica Apostolska podjęła kolejne kroki w celu ogłoszenia arcybiskupa greckokatolickiego Andrzeja Szeptyckiego (ur. w 1865 r. – zm. w 1944 r.) błogosławionym Kościoła Katolickiego.
Przeciwko tym działaniom, jako wierni Kościoła rzymskokatolickiego oraz jako przedstawiciele środowisk i organizacji skupiających krewnych ofiar Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Powstańczej Armii i SS Galizien, jesteśmy zmuszeni stanowczo zaprotestować.
Na podstawie faktów historycznych uważamy, że arcybiskup Andrzej Szeptycki, metropolita lwowski obrządku greckokatolickiego (ur. w 1865 r. – zm. w 1944 r.), pomimo swoich zasług dla życia religijnego, nie godzien być wyniesionym do chwały ołtarzy. Zaangażowany w politykę i konflikty narodowościowe popełnił bowiem wiele błędów, krzywdząc tak naród polski, jak i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego.
W 1918 roku arcybiskup opowiedział się przeciwko odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej. W latach następnych, w czasie swoich podróży zagranicznych szkodził sprawom polskim. Równocześnie był spolegliwy wobec budzącego się nacjonalizmu ukraińskiego, wzorowanego na niemieckim nazizmie. Przy jego milczącej akceptacji wielu duchownych z jego archidiecezji zaangażowało się w działania antypolskie i antysemickie.
Z kolei 30 czerwca 1941 r., po wkroczeniu wojsk niemieckich do Lwowa, wydał on odezwę do narodu ukraińskiego, w której wezwał do wsparcia Adolfa Hitlera i Trzeciej Rzeszy. Nakazał też modlitwy w cerkwiach greckokatolickich za pomyślność Wehrmachtu oraz wysłał gratulacje do Hitlera z okazji zdobycia i okupacji Kijowa.
W 1943 roku poparł tworzenie się Dywizji SS „Galizien”. Wyraził zgodę na odprawienia mszy św. za jej pomyślność oraz oddelegował kapelanów do tej zbrodniczej formacji. Nie reagował też, gdy inni jego księża angażowali się czynnie w bandyckie napady na polskie wioski oraz w inne ludobójcze działania Ukraińskiej Powstańczej Armii. Żaden z tych księży-renegatów nie został przez niego suspendowany.
W 1944 roku wobec przegranej Niemiec arcybiskup Szeptycki poparł z kolei Józefa Stalina, krwawego przywódcę Związku Radzieckiego. Do końca swych dni był zawsze nastawiony wrogo do Polaków.
Dziwimy się ogromnie, że Stolica Apostolska, ogłaszając „heroiczność cnót” Andrzeja Szeptyckiego, nie zadała sobie trudu, aby wysłuchać świadków wydarzeń oraz rodzin ofiar UPA i SS Galizien. Nie zbadała także wszystkich dokumentów, przechowywanych w archiwach, oraz nie zapoznała się z opracowaniami naukowymi wybitnych specjalistów, w tym z pracami księży profesorów Józefa Wołczańskiego i Józefa Mareckiego z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, pani Ewy Siemaszko, Kustosza Pamięci Narodowej, oraz dr Lucyny Kulińskiej, prof. dr hab. Bogumiła Grotta i dr hab. Andrzeja Zięby z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Czesława Partacza, dr hab. Bogusława Pazia, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego i dr hab. Leszka Jazownika, profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ekscelencjo! Przewielebny Księże Arcybiskupie!

Opisywana beatyfikacja jest przygotowywana pomimo sprzeciwu Sługi Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który protestował przeciwko niej w 1958 i 1962 roku. Także pomimo krytycznych opinii o działalności arcybiskupa Szeptyckiego, wyrażonych w dziele „Dwa królestwa” przez innego greckokatolickiego hierarchę, Błogosławionego Biskupa Grzegorza Chomyszyna ze Stanisławowa.
Beatyfikacja ta będzie niewątpliwie wielkim zgorszeniem oraz przyczyni się do rozłamu tak pomiędzy wiernymi dwóch obrządków katolickich, jak i pomiędzy Ukraińcami a Polakami oraz innymi narodami, które ucierpiały od nacjonalizmu ukraińskiego. Ukazały to już dwie kolejne manifestacje przeciwko umieszczeniu tablicy ku czci Szeptyckiego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Ekscelencjo! Przewielebny Księże Arcybiskupie!

Gorąco apelujemy, aby Stolica Apostolska nie uległa prowokacji przygotowanej przez ukraińskie środowiska dążące do heroizacji zbrodniarzy z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz Dywizji SS „Galizien”.
Beatyfikacja duchowego patrona tych zbrodniczych organizacji stanie się narzędziem realizacji zapotrzebowania politycznego ukraińskich szowinistów na usprawiedliwianie ludobójstwa dokonanego w czasie II wojny światowej na Polakach, Żydach, Ormianach, Czechach i przedstawicielach innych mniejszości narodowych zamieszkujących ówczesne terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć także będzie legitymizowaniu działalności współczesnych apologetów Dmytra Doncowa, Stepana Bandery, Romana Szuchewycza czy Dmytra Klaczkiwskiego.

Kościół katolicki nie powinien wspierać odradzania się ideologii nazistowskiej na Ukrainie. Powinien stanąć po stronie ofiar, a nie katów.

Oczekujemy beatyfikacji około 200 katolickich księży, zakonników i zakonnic pomordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, a nie kolaboranta Hitlera.

Z wyrazami poważania. Szczęść Boże!

Krytycznie o beatyfikacji abpa Andrzeja Szeptyckiego, hitlerowskiego kolaborant

Podpisy poniżej

Sygnatariusze

Andrzej Abramowski – Mińsk Mazowiecki
Sławomir Adamczyk – Kraków – członek Kukiz 15
Włodzimierz Jacek Adamski – Rotmanka k. Gdańska – handlowiec
dr. Anna Alwast – Toronto, Kanada
Krzysztof Alwast – Toronto, Kanada
Barbara Andruszkiewicz – Żurawica, Podkarpacie
Kacper Andrzejczyk – Poznań – pracownik samorządowy
Beata Antkowiak – Września – pielęgniarka, córka Polki ocalałej z rzezi Wołyńskiej
Marcin Antończak – Józefów
Leszek Antoszczyszyn – Głubczyce – Radny Sejmiku Opolskiego
Grażyna Araszkiewicz – Warszaw

Renata Bach – Rzeszow
Piotr Badecki – Przemyśl
Alicja Badecka – Przemyśl
Zbigniew Bałdyga – Żary
Stanisława Bałdyga – Żary
Józef Baran – Kraków
Dr Jerzy Barankiewicz – San Diego – Kalifornia, USA

dr Irena Barancewicz – Kraków
Sławomir Adam Barański – Białystok – nauczyciel-związkowiec z WZZ „Solidarność-Oświata”,
Tomasz Barczuk – Tarnobrzeg
Danuta Babendich-Bartkowiak
Ryszard Józef Bartkowiak – projektant, inż. budownictwa
Romuald Bartnik – Płock
Agnieszka Basińska – Trzebnica
Anna Basińska – Trzebnica
Jolanta Bazan – Kraków
Aron Bazan – Kraków – autor publikacji o ludobójstwie Polaków na Kresach
Ludwik Bednarz – Opole – potomek wypędzonych Kresowian
Czesława Bednarczyk – Słupsk – Aktorka i reżyser
Maciej Beiersdorf – Kraków – etnograf
Prof. dr hab. Apoloniusz Berbeć – Puławy – profesor nauk rolniczych
Agnieszka Białecka – Żyrardów
Jarosław Białecki – Żyrardów
Władysław Białowąs – prezes honorowy Stowarzyszenia Pamięć o Kresach w Korfantowie
Henryk Bienkiewicz – Kraków – emerytowany wykładowca UJ, tłumacz literatury rosyjskiej i białoruskiej,
Natalia Kuncewicz-Bienkiewicz – Kraków – nauczycielka fizyki
Edward Bień – Dzierżoniów – honorowy prezes Stowarzyszenia Kresowian Dzierżoniów.
Daniel Szymon Bienkiewicz – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Regina Bieńkowska – Gdańsk
Tadeusz Bieńkowski – Gdańsk
Judyta Bill – Toronto, Kanada
Marek Bill – Toronto, Kanada
Marcin Biskup – Zabrze
Marek Bizon – Houston, USA
Józefa Anna Bedla – Sochaczew
Joanna Bedla – Sochaczew
Adam Józef Bedla -Sochaczew – pielęgniarz
Wiesław Blajer – Cierpisz gm. Łańcut – monter zabezpieczeń elektronicznych
Marta Błaszczyńska – Lublin – pielęgniarka
Artur Błaszkiewicz – Marcinkowice.
Sandra Błażejewska – Poznań – redaktor Polskie Radio
Tomasz Błażków – Wrocław
Ryszard Bocian Kraków – były długoletni radny miejski Krakowa, członek opozycję antykomunistyczną lat 80. XX wieku
Stanisław Bogacz – Kłodzko – nauczyciel
Anna Wierzbicka-Bogacz – Kraków – bibliotekoznawca
Kazimierz Bogucki – Olsztyn – wiceprzewodniczący Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Olsztynie
Zygmunt Bok – Tarnowskie Góry
Alicja Bok – Tarnowskie Góry
Jacek Boki – Elbląg – działacz społeczny
Gabriel Bolek – Jaworzno – maszynista
Alina Borkowska – Będkowice
Dr Włodzimierz Borkowski – Będkowice
Danuta Borowiec – Kraków
Bogumiła Bryk – Kłodobok, pow. Nysa – córka Kresowian ocalonych z Ludobójstwa Wołyńskiego
Dr Joanna Kolbusz-Buda – Zbuczyn
Wojciech Bujak – Gliwice – przedsiębiorca
Marian Buczkowski – Przytoczna
Roman Burczyk – Bydgoszcz
Jacek Burnat – Adelaide – Australia
Dr Mirosław Boruta – Kraków – socjolog, Uniwersytet Pedagogiczny
Barbara Budzynska – Kings Langley
Jerzy Brzezicki – Cary, NC – USA
Czesław Buczkowski – Bielsko-Biała – autor publikacji o ludobójstwie na Lubelszczyźnie
Aniela Bujak – Kraków
dr Jan Bujak – Kraków
Czesław Buksiński – Przemyśl – Związek Piłsudczyków
Dariusz Butyrowski – Essen – Niemcy
Jacek Bylica – Wrocław – mgr inż. zootechniki
Wiesław Byrecki – Radom
Krzysztof Bzdyl – prezes Związku KPN

Jerzy Ciebień – Dębica
Elżbieta Ciebień – Dębica
Dr Andrzej Cieśla – burmistrz miasta Aleksandrów Kujawski, historyk
ppor. Adrian Cieślik – Legnica – oficer Wojska Polskiego
Teresa Cisłowska- Kraków – polonistką, córka żołnierza AK, obrońcy Kresów Wsch.
Marcin Cisowski – Bielsko-Biała
Renata Ciszak – Hanower – Niemcy
Stanisław Chęciński – Częstochowa – doktor Nauk Technicznych
Andrzej Chłopecki – Oświęcim – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, Klub Samborzan w Oświęcimiu, em. oficer Wojsk Rakietowych Obrony Powietrznej
Zbigniew Chmielewski – Sianów – inż. elektroenergetyk
Bożena Choromańska – Dzbenin
Ewa Chudoba – Mników – konserwator zabytków
Izabela Czaja – Kraków
Grzegorz Czaja – Kraków
Maria Honowska-Czarnecka – Krakow
Jan Czekajewski, Ph.D – Columbus, Ohio – USA
Jadwiga Czerniak – Łódź
Maciej Czerniak – Łódź
senator Jerzy Czerwiński – Prudnik
Mieczysław Czytajło – Kraków
Mateusz Ćwiek – Konin

Janina Daca – Kraków
Małgorzata Dachnowicz – Dubiecko – prezes Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu
Ewa Dankowska – Gdańsk – nauczycielka
Antoni Dąbrowski – Dębno – Kresowianin ocalały z ludobójstwa
Eugeniusz Dąbrowski – Elbląg – emeryt
doc. dr hab. Jerzy Stanisław Dąbrowski – Murzasichle
Jadwiga Denysiuk – Gdańsk – pielęgniarka
Wiesław Długosz – Kraków – fizyk
Mieszko Długosz – Kraków – informatyk
Witold Długozima – Łomża
Wioletta Dobrowolska – Zakopane
Wiesław Dobrowolski – Zakopane
Janina Dobrowolska – Zakopane
Wojciech Dobrowolski – Zakopane
dr inż Feliks Stalony-Dobrzański – Kraków – pracownik naukowy
Jacek Doniec – Kraków – technik
Leszek Drechna – Sulejów – doradca
Romuald Drohomirecki – Olsztyn – naoczny świadek ludobójstwa Polaków na Wołyniu
Jan Drzystek – Nowa Sarzyna – inżynier mechanik
Katarzyna Duczmal – Poznań- projektant systemów TPP
Witold Dulęba – Sanok
Andrzej Durlik – Rosedale, Maryland, USA – bibliotekarz
Grzegorz Dymek – Warszawa – muzyk
Małgorzata Dymek – Mińsk Mazowiecki
Stanisław Dyrda – Siepraw
Lech Dziedzic – Wierzchowina, Żółkiewka.
Jolanta Dziedzic – Kraków
Maria Dziewiecka – Kłodzko – nauczycielka
Zbigniew Dziewiecki – Kłodzko – nauczyciel
Marcin Dziura – Rzeszów – doktorant na Uniwersytecie Rzeszowskim
Karol Dzwonkowski – Santok Gorzowska – mechanik
Piotr Dziża – Tarnów – Festiwal Niepodległości w Tarnowie
ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski- Lublin – autor publikacji o Kościele na wschodzie, emerytowany prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Alina Faber – Opole
Radosław Falkowski – Szczecin
Zdzisław Fąka – Kielce
Magdalena Fąka – Kielce
Marzena Fąka Wrocław
Kazimiera Fąka Wrocław
Joanna Federkiewicz – Rzeszów
Andrzej Fercowicz
Sylwia Fiedor – Warszawa
Patryk Fiedor – Warszawa
Ks. Józef Figiel SDS – Kraków – prowincjał Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela (księża salwatorianie)
Jan Forowicz – Warszawa – dziennikarz
Tadeusz Frączek – Stalowa Wola – nauczyciel
Marek Frączyk – Kraków- radca prawny
Roman Fritz – Rybnik – działacz społeczno-katolicki
Józef Frydryk – Wałcz – potomek Kresowian z Barysza

Maria Gadomska – Nowa Dęba
Witold Eugeniusz Gadomski – Nowa Dęba – energetyk.
dr płk br. panc. Krzysztof M. Gaj – Pruszków – oficer zawodowy WP
Adam Gacek – Środa Śląska – nauczyciel
Tomasz Gajaszek – Gliwice
Rafał Gajewski – Zielona Góra-Łężyca
Zbigniew Galicki – Kraków
Józef Galiński – Berlin, Niemcy – działacz polonijny
Michał Paweł Garapich – Kraków – geograf, socjolog
Marek Garbacz – Otwock – dziennikarz
Zdzisław Gągalski – Sieradz
Janusz Gepfert – Katowice
Wojciech Gerus- Inowrocław- członek Narodowego Forum Kresowego, potomek cudem ocalałych z ludobójstwa na Wołyniu.
Krzysztof Gierałtowski – Warszawa
Elżbieta Głuchowska – pielęgniarka
Zdzisław Głuchowski – pracownik administracyjny
Marta Głuszek – Frączków (woj. opolskie) – mgr inż. architekt
Lucyna Gocka – Świnoujście – urodzona na Wołyniu
Kazimierz Golinowski – Warszawa
Maria Golińska – Poznań – psycholog
Jakub Gołębiewski – Warszawa – Instytut Pamięci Narodowej
dr inż. Henryk Gorczyński – Gliwice
Anna Gościniewicz – Kielce – mgr inż. środowiska
Mieczysław Góra – Budzyń – literat
Gerard Górecki – Warszawa – adwokat
Barbara Górka – Dębno (Pomorze Zachodnie) – mgr inż. technologii i inżynierii chemicznej
Jerzy Górka – Stare Żdżary, gmina Stara Błotnica
Remigiusz Górski – Lębork
Dariusz Maciej Grabowski – Warszawa – były poseł i europoseł
.
Janusz Grabiński – Głuchołazy
Marzena Gradecka – potomek Kresowian
Ewa Gralka – Kalisz – księgowa
Krzysztof Gregorczyk – Ryki – magister inżynier
Irena Gronowska – Warszawa – nauczyciel akademicki,
Dr. med. Ewa-M. Grott – Melle, Niemcy
Artur Grudek – Ciechanów – urzędnik samorządowy
Andrzej Grundland – Warszawa
Gerard Gruszczynski – Almunge – Szwecja
Jan Grylicki – Gliwice
Henryk Guzdek – Racibórz

Dorota Hałasa – Tokio, Japonia – japonistka i dziennikarka
Emilia Hołubowicz – Lublin
Mariusz Hrymniak – Sławno – lekarz
Sławomir W Hryniewicki – Chicago – USA
Bartłomiej Huk – Kraków – filolog
Krzysztof Hydel – Piaseczno
Kazimierz Hyrycz- Elbląg – vice-prezes klubu „Gazety Polskiej” Elbląg II im .Lecha Kaczyńskiego, krewny pomordowanych przez UPA na Wołyniu

Diana Iwasieczko – Canterbury – Wielka Brytania
Piotr Idzikowski – Przemyśl – nauczyciel

Karol Jabłoński – Pabianice
Arkadiusz Jakubowski – Malbork
Janusz Jakubów – Brzeg – nauczyciel historii w I LO
Zygmunt Janas – Pielgrzymowice – Prezes Stowarzyszenia Pro Memoria – Dla Pamięci
Kazimierz M. Janeczko – Dzierżoniów – emerytowany nauczyciel
Małgorzata Janiec – Prezes Zarządu Obszaru Południowego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Krakowie
Bożena Janiga – Korczyna (Podkarpacie)
Ewa Janik – Chełmek
Marek Janiszewski – Warszawa
Robert Janowski- Pruszków
Maria Jaremczak – Wrocław – nauczycielka
Piotr Jaroszczak – Przemyśl
Zbigniew Jarząbek – Wrocław – Fundacja Akademia Patriotów
dr hab. Leszek Jazownik – Zielona Góra – profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego
dr Maria Jazownik, Zielona Góra – nauczyciel akademicki
Prof. nadzw. dr hab. Barbara Jedynak – Lublin
Katarzyna Jedynak – Lublin
prof. dr hab. inż. Jerzy Jeleńkowski – Warszawa – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, urodzony na Wołyniu
Lech Jęczmyk – Warszawa – tłumacz, pisarz
Magdalena Jęczmyk – Warszawa – geolog
Michał Jurczyszyn – Niedrzwica Duża – taksówkarz

Maciej Kaczmarski – Zakopane – aplikant adwokacki
Janina Kalinowska – Zamość – prezes Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu
Józef Kalinowski – Przemyśl – nauczyciel
Andrzej Kalwat – Paryż – pracownik administracyjny
Maria i Grzegorz Kałuża
Dr Janusz Kamocki – Kraków – etnograf, kombatant Armii Krajowej
Andrzej Karpiński – Olsztyn
Kalina Karwańska – Warszawa
Andrzej Kasperek – Oświęcim
Magdalena Kasprzak – Świdnica
Dr Rafał Kasprzyk – Łódź – adwokat, działacz opozycji antykomunistycznej
Tomasz Kaszura – Krapkowice – grafik komputerowy
Zofia Kata – Hamilton, Ont Kanada. – działaczka polonijna
Beata Kawa – Wrocław – Uniwersytet Ekonomiczny
Marian Kawa – Wrocław – Uniwersytet Ekonomiczny
Dr Krzysztof Kawęcki – działacz opozycji antykomunistycznej, historyk.

Adam Kieniewicz – Kraków
Ryszard Kiwka – Strzelce Opolskie – magister inżynier
Hanna Klażyńska – Warszawa – inżynier
Wojciech Klażyński – Warszawa
Kamil Klimczak – Łódź – prezes Zarządu Głównego Klubu im. Romana Dmowskiego.
Kazimierz Klimowicz – Kraków
Edward Kloc – Konin – inicjator wmurowania tablic upamiętniającej ofiary ludobójstwa
Leszek Kloczko – Pyskowice – potomek Lwowiakow
Grzegorz Klonowski – Klonowa
Jacek Michał Kobalczyk – Rennesøy, Norwegia
Arkadiusz Kobus – Niemcy
Paweł Kochański – Poznań
Zdzisław Koguciuk – Lublin – inicjator Budownika Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Lublinie
Wiesław Kokosiński – Stalowa Wola – inżynier mechanik.
Małgorzata Gośniowska-Kola – Wschowa – prezes Stowarzyszenia Kresowego „Huta Pieniacka”
Halina Kolbusz – Zbuczyn
Stanisław Koller, Warszawa, doktor katolickiej nauki społecznej, Instytut Pamięci Narodowej
Zofia Kolska – Komorniki k. Poznania – nauczycielka, krewna pomordowanych przez UPA na Kresach
Jagoda Kolska – Poznań
Piotr Kolski – Komorniki k. Poznania
Mieczysław Konarski – Brzeg
Urszula Kondracik – Gubin
Maria Konopko – Ełk – nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie,
Alicja Konopko – Ełk – bibliotekarka
dr n. med. Krzysztof Kopociński – Żary – Prezes Klubu Tarnopolan i członek Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch.
dr n. med. Zbigniew Kopociński – Żary – Prezes żarskiego Oddziału Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
Magdalena Koprowicz – Ottawa – Kanada
Stanisław Koprowicz – Ottawa – Kanada
Józef Korolski – Legnica
Zygmunt Korus – Chorzów – antykomunistyczny opozycjonista
Piotr Kos – Stalowa Wola
Ryszard Kosior – Gdańsk – członek Kresowej Rady Starszych
Konrad Kosobudzki – Pasłęk
Danuta Kosobudzki – Pasłęk
Krzysztof Kosobudzki – Pasłęk
Bogusław Dąbrowa-Kostka – Kraków
Barbara Kostkiewicz – Strzelin – katechetka
Anna Kostkiewicz – Szczawin – katechetka
Władysława Kostkiewicz – Szczawin
Zofia Kostrzewa – Kutno – technik laboratoryjny
Stanisław Kostrzewa – Kutno – budowlaniec
Krzysztof Kostrzewa – Kutno – handlowiec
Maria Bogacz-Kostrzewa, 30-528 Kraków, artysta-plastyk
Ireneusz Kosztowniak – Busko-Zdrój
Bożena Dobias-Kotkowska – Poznań – ekonomistka
Paweł Kotlarski – Konin – lekarz
Michał Kotnis – Gliwice
Jacek Kowalewski – Owczarnia k. Warszawy – inżynier
Katarzyna Kowalewska – Owczarnia k. Warszawy – inżynier
Marta Kowalewska – Kraków
Jerzy Kowalewski – Kraków
Zenon Kowalski – Bielsko Biała
Arkadiusz Kowalik – Oświęcim
Paweł Kowalski – Bełchatów – zootechnik
Alina Kowzan – Chodzież
Lucyna Kowzan – Chodzież
Mirosław Kowzan – Chodzież – autor publikacji o ludobójstwie na Wołyniu
Sebastian Kowzan – Chodzież
Michał Kowzan – Chodzież
Józef Koza – Przemyśl
Józef Koza – Przemyśl
Marek Kozaczyński – Ratajów
Dr Jerzy Kozakiewicz – Warszawa – b. ambasador Polski w Kijowie, historyk i politolog
Witold Kozakowski – Jedlina-Zdrój – nauczyciel
Damian Kozieł – Elmwood Park, IL – USA
Ireneusz Kozieradzki – Nowosielce
Zbigniew Krajewski – Piaseczno, koło Warszawy.
prof. dr hab. Henryka Kramarz – Kraków – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Wiesław Kraszewski – Kraków – emeryt
Szarlotta Kruszyn – Gdańsk
Zygmunt Krzemień – Grudziądz – Towarzystwo Miłośników Kresów Wschodnich w Grudziądzu
Romana Krzemień – Kraków – muzyk
Hubert Krzemień – Bydgoszcz – informatyk
Marek Krzyżanowski- Secemin
Jolanta Książek – Rudna – katechetka, krewna osób wymordowanych w Kołodnie przez banderowców
Janusz Kubiak – Warszawa – redaktor techniczny
Dr n. med. Robert Kubiak – Łódź
Joanna Chaniecka- Kubiak – Łódź
Krzysztof Kudroń – Dębica
Krystyna Kurek – Kraków – polonistka
Wojciech Kusy – Essen, Niemcy – Klub Gazety Polskiej w Essen i Polska Lista Wyborcza “Polacy w Essen”
dr Włodzimierz Kwasowiec – Warszawa – matematyk

Stefan Kukowski – Tczew
Andrzej Kulasza – River Forest, USA
Anna Sołtys-Kulinicz – Kraków – architekt, córka lekarza zamordowanego przez UPA w 1944 r.
dr Lucyna Kulińska – Kraków – pracownik naukowy
Krzysztof Kudroń – Dębica
Adolf Kunecki – Smardzów, pow. Wrocław – krewny pomordowanych przez UPA w Baryszu
Józef Kurasz – Przemyśl
Adela Kurasz – Przemyśl
Jacek Kurcek – Orły – przedsiębiorca
Florian Kuriata – prezes Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie
Wiesława Kurowska – Opoczno – teolog
Andrzej Kurowski – Opoczno – instruktor modelarstwa lotniczego
Łukasz Kużmicz – Rzeszów – Wołyniak
Dr Bogusław Kuźniar – Jarosław – dr nauk prawnych
Dr Włodzimierz Kwasowiec – matematyk
Tomasz Kwaśnicki – Warszawa – redaktor portalu Kresy.pl
Jadwiga Kwiatkowska – Świebodzice
Rafał Kwiatkowski – Świebodzice

Marek Lachman – Kraków
Wojciech Lachowicz – Kraków – artysta plastyk
Czesław Laska – Zielona Góra-Łężyca – działacz kresowy
Ryszard Laudański – prezes koła Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich w Marchwicach
Kacper Lesień – Pabianice
Adrian Leszczyński – Gorzów Wielkopolski – prywatny przedsiębiorca
Anna Lewandowicz – Poznań – nauczyciel
Barbara Lazar – Chrzanów
Jarosław Lazar – Chrzanów
Zbigniew Lichwa – Gliwice-Sambor
Władysław Lichorobiec – Kędzierzyn-Koźle
Ireneusz Lisiak – autor książki „Holokaust Kościoła katolickiego na Kresach Wschodnich”
Witold Listowski – Kędzierzyn-Koźle – prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich
prof. dr hab. Tadeusz Lulek – fizyk, profesor senior na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr Rafał Łatka – Kraków – historyk
Zbigniew Łazarski – Bydgoszcz – inżynier
Radosław Łuczyński – działacz społeczny
Tomasz Lupina – Kołobrzeg – nauczyciel
Piotr Aleksander Łużny – Wrocław
Elżbieta Łysakowska – Wrocław – architekt, animator środowiska ormiańskiego
Barbara Łysko – Gliwice

Krzysztof Machała – Wrocław
Adam Maciejczyk – Warszawa
Beata Maciejczyk – Łomianki
Sylwia Mackiewicz – Łódź – prawnik
Alicja Maćkowiak – Gdynia
Andrzej Madej – Kraków – ekonomista, przedsiębiorca.
Krzysztof Madej – Wrocław – maszynista
Joanna Madej – Wrocław – księgowa
Katarzyna Madejska – Gdynia
Elżbieta Magiera – Rabka-Zdrój
Jadwiga Majka – Rzeszów
Mariusz Makaruk – Biała Podlaska
Marian Maksymiuk – Pruszcz Gdański – emerytowany żołnierz zawodowy
Wojciech Marchewczyk – Krzeszowice – dziennikarz, działacz opozycji antykomunistycznej
Aleksandra Marchlewska – Wrocław
Jacek Marczyński – Piaseczno
Marek Warecki – Warszawa
Jerzy Masłowski – Chełm – historyk
Artur Matwiejczyk – Elbląg
Piotr Mazur – Rzeszów
prof. zw. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz – Kraków – em. pracownik naukowy
Jadwiga Mazurkiewicz – Kraków – em. starszy wykładowca Uniwersytet Jagielloński
Krystyna Mendaluk – Nowa Sól
Zygmunt Mendaluk – Nowa Sól
Andrzej Mędrala – Krzeszowice – właściciel firmy
Wincenty Michalski – Zakopane
Małgorzata Micuła – Wrocław
Krzysztof Miendlarzewski – Wrocław – politolog
dr Kazimierz Międzobrodzki – Kraków – Kresowianin, kombatant AK
Małgorzata Międzobrodzka – Wieliczka – historyk, kustosz
prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki – Wieliczka – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ks. Eugeniusz Miłoś – Zagorzyce (diecezja rzeszowska)
Kazimierz Mikucki – Kraków
Jacek Miliński – Łódź
Roman Mokrzycki – Aachen, Niemcy
Jan Morys – Warszawa
Andrzej Mosiejczyk – Prabuty – prezes Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków
Witold Mrozowski – Turku, Finlandia – muzyk
Jacek Mruk – Olsztyn
Karol Muszyński – Krzemieniewo
Jerzy Mużyło – Szczecin – prezes Stowarzyszenia Kresy Wschodnie – Dziedzictwo i Pamięć
Bogdan Mycoń – Katowice
Karina Mycoń – Katowice
dr hab. Michał Myśliński – Kraków – historyk sztuki
Piotr Myśliwiec – Kraków
Bogusław Mykietów

Lucja Nakonieczna – Sopot – nauczyciel akademicki
Piotr Narloch – Nysa
Małgorzata Nędzyńska – Stalowa Wola
Małgorzata Sosnowska-Niebelska – Kielce
Sławomir Nitendel – nauczycie rysunku i malarstwa
Magdalena Neuman – Rybnik – historyk
Romuald Niedzielko – Warszawa – redaktor
Tadeusz Nowacki – Ścinawa Małą -Opole – działacz kresowy
Wiesław Nowakowski – Knurów – Fundacja „Pomaganie Łączy Ludzi”
Julita Nowakowska – Białystok – em. nauczycielka
Jan Noworyta – Oświęcim – pilot wycieczek
Piotr Nowosielski – Opole
Dzierżysław Nowotarski – Lublin – pracownik Instytutu Muzykologii KUL

Romana Obrocka – Oborniki Śląskie – działacz społeczny
Krystyna Ogonowska – Siekierczyn – córka dowódcy samoobrony Armii Krajowej w Toustobabach na Kresach
Tadeusz Ogonowski – Siekierczyn
Radosława Ogonowska – Warszawa
Grzegorz Olszówka – Tarnów
Lech Oniszczenko – Warszawa – doradca ekonomiczny
Wojciech Orawiec – Zakopane – Przewodniczący “Porozumienia Orła Białego”
Iwona Orlińska – Końskie – Klub „Gazety Polskiej”
Marie Christine Orłowicz – Francja – prezes Stowarzyszenia Kresy en France
dr n.med. Jacek Orłowski – Rzeszów
Robert Osadziński – Warszawa -ekonomista
Bogusław Osiak – Siedlce
Andrzej Ossowski – Kraków – em. nauczyciel akademicki.

Joanna Pakuza – teolog
Przemysław Paluch – Szczecin – inżynier, projektant maszyn
Łukasz Pawelak – Mielec
Dawid Krzysztof Pawelec – Warszawa
Dr hab. Bogusław Paź – Wrocław – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Marzena Pełczyńska – Jelenia Góra
Mariusz Pełczyński – Jelenia Góra
Andrzej Penderecki – Gliwice – ekonomista
Jolanta Penderecka – Gliwice
Krystyna Pękała – Warszawa
Marek Pękała – Warszawa
Ks. dr Wiesław Pęski SAC – proboszcz i dziekan w Kazachstanie, wcześniej 20 lat na Ukrainie, z czego 15 lat proboszcz parafii „Chrystusa Króla Wszechświata” w Kijowie
Grzegorz Pieczykolan – Chełm – Stowarzyszenie 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej
Zofia Piegat – Warszawa
Maciej Piekarz – Charzowice
Tadeusz Pierzchalski – Kłodzko
Artur Robert Piętka – Warszawa – archeolog, muzealnik, historyk
Paweł Pijewski – Łódź – prawnik
Ludwik Piksa – Gdańsk
Marek Piotrowski – Warszawa
prof. dr hab. Andrzej Pisowicz – Kraków – Uniwersytet Jagielloński
mgr inż. architekt Szymon Pleszczak – Polski Świętów (woj. opolskie) – były Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach, potomek pradziadków zamordowanych przez banderowców
Józefa Pleszczak – Polski Świętów (woj. opolskie) – wnuczka dziadków zamordowanych przez banderowców
Ramona Płońska – Lublin – nauczyciel akademicki
Paweł Płoński – Lublin
red. Tadeusz Płużański – Warszawa, dziennikarz, publicysta, w imieniu Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Wyklętych
Jarosław Podgórski – Sokolniki Las
Lech Podhalicz – Przemyśl
Andrzej Polański – prezes Stowarzyszenia Pamięć o Kresach w Korfantowie
Roman Porębski – Kałęczyn, Mazowsze – kierowca
Zbigniew Maciej Podworski – Bielsko – Biała mgr prawa
Dorota Maria Podworska – Bielsko – Biała – mgr fizjoterapii
Zbigniew Józef Podworski – Bielsko – Biała mgr inż. budownictwa lądowego
Maria Magdalena Podworska – Bielsko – Biała – lekarz stomatolog
Aneta Polit – Kraków – nauczycielka historii
Paweł Polz – Warszawa
Elżbieta Polz – Warszawa
Magdalena Ponurkiewicz- Nowy Sącz – psycholog l logopeda
Janusz Ponurkiewicz – Nowy Sącz – architekt
Wojciech Popkiewicz – Wrocław – reżyser filmowy
Bernadetta Podsada – Zakopane
Piotr Powązka – Kraków
Agata Mamoń-Prokop – Luborzyca
Tomasz Prokop – Luborzyca
Jan Ryszard Prucnal – Sugajenko
Janusz i Aleksandra Prucnalowie, koordynatorzy Marszu dla Życia i Rodziny w Olsztynie
Elżbieta Pruszyńska – Warszawa – chemik
Dariusz Przybyła – Szczyrk – reżyser filmów animowanych
Dr med. Andrzej Przybyszowski – Nowy Sącz
Stanisława Puchała – Smolec, nauczycielka, rodem z Kresów
Dariusz Puławski – Warszawa – lekarz
Aleksander Puszka – Lublin
Wojciech Pytka – Bielany Wrocławskie

Katarzyna Radowiecka – Warszawa
Ryszard Radzikowski – Wrocław
Bożena Ratter – Warszawa – publicystka, em. pracownik SGGW
Władysław Reiss – Warszawa
Stanisław Reder – Hrubieszów – elektryk
Sławomir Tomasz Roch, Watford, Wielka Brytania – historyk, publicysta, wnuk żołnierza 27 Wołyńskiej DP AK
Maria Henryka Roch – Watford, Wielka Brytania
Dorota Rogacka – Gdańsk.
Tadeusz Rojowski – Kraków
Leszek Rolka – Rzeszów
Grażyna Lewandowska-Rosińska – Stavanger, Norwegia
Robert Rosiński – Stavanger, Norwegia
Barbara Rosłon – Radzymin
Dagmara Rosłon – Radzymin
Monika Różycka – Przemyśl – Radna Miasta Przemyśl
Piotr Ryba – Kielce
Aleksandra Rybka – Rzeszów
Ewa Rychlewska – Poznań – przedsiębiorca
Adam Ryglowski – Nottingham – Leicester – Wielka Brytania
Piotr Rypina – Barchaczów
Katarzyna Rypina – Barchaczów
Bogusław Ryszka – Warszawa
Weronika Rzepecka – Stavanger, Norwegia

Anna Konert-Sadowska – prawnik
Józef Sadowski – Racibórz – prawnik, sekretarz Światowego Kongresu Kresowian, prezes Stowarzyszenia „Dobro Ojczyzny”
Agnieszka Praszel-Salachna – Opole
Mieczysław Samborski – Leżajsk- badacz stosunków polsko-ukraińskich
prof. dr hab. Marek J. Sarna – Warszawa – astronom
Magdalena Sędziwy – Kraków
Ewa Semler – Wiedeń, Austria – architekt
Anna Semler – Wiedeń, Austria
Artur Siedlecki – Zabrze – urzędnik samorządowy

Szczepan Siekierka – Wrocław – świadek ludobójstwa na Kresach, prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Nacjonalistów Ukraińskich
Paweł Sikora – Kościan – lekarz medycyny
Bartosz Sitko – Rumia
Jan Skałecki – Warszawa
Danuta Skalska – Bytom – prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa w Bytomiu
Jan Skalski – Bytom – prezes Światowego Kongresu Kresowian
Czesława Skomorowska – Wrocław – urzędnik
Włodzimierz Skomorowski – Wrocław – urzędnik
Małgorzata Skomorowska – Bielany Wrocławskie – inżynier
Lech Skomorowski – Bielany Wrocławskie – inżynier
Maria Skomorowska – Bielany Wrocławskie – Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu
Franciszek Skomorowski – Bielany Wrocławskie

Danuta Skorupska – Miechów (Gmina Niechlów) – nauczyciel
Armand Skorupski – Miechów (Gmina Niechlów) – nauczyciel
Kamil Skorupski – Miechów (Gmina Niechlów) – prezes Stowarzyszenia Przystań Trzy Dęby, doktorant
Szymon Skorupski – Miechów (Gmina Niechlów) – student
Dr Wojciech Jerzy Skotnicki – Ciechocinek – nauczyciel akademicki, radny rady miasta Ciechocinka
Janina Słabicka – Trójca k. Zgorzelca – Prezes Stowarzyszenia „Strażnicy Pamięci Ziemi Zgorzeleckiej”
Artur Sławecki – Lidzbark Warmiński
Andrzej Słodyczko – Przemyśl
Grażyna Słodyczko – Przemyśl
Wojciech Smoter – Szarów, Małopolska – nauczyciel –
Damian Smyk – Warszawa – radca prawny
Edward Sobczak – Łódź
dr inż. Jacek Sobesto – Wrocław
Andrzej Sobieraj – Radom – działacz opozycji antykomunistycznej
Małgorzata Sobol – Warszawa – prawnik
Katarzyna Sobolewska – Londyn
Paweł Sobolewski – Londyn
Jacek Sobolewski – Londyn
Marcin Socha – Zakopane
Jan Władysław – Sochoń – Suwałki
Katarzyna Sokołowska – Opole – Fundacja „Wołyń Pamiętamy”
Bronisława Sokołowska – Polski Świętów (woj. opolskie) – Ocalała z ataku banderowców na wieś Młyniska w lutym 1945r; ojciec zginął w ataku.
Przemysław Solecki – Przemyśl
Andrzej Sołtysik – Myszków – inżynier
Tomasz Sołoducha – Beverwijk (Holandia) – socjolog
Ryszard Sołomiewicz – Poznań
Jerzy Sowa – Siedlce – inżynier
Andrzej Stanisz – Radachówka
Dr med. Stanisław Stawowiak – Monachium, Niemcy – chirurg
Kazimierz Stagrowski – Kraków
Stanisław Stanibuła – Tomaszów Lub.- urzędnik
Władysława Stanisz – Radachówka
Witold Bohdan Stański – Niemcy – mgr inż.. elektryk, historyk i publicysta, potomek Kresowian
Piotr Staszczyk – Wrocław

Mariann Stach – działacz opozycji antykomunistycznej i osoba represjonowana, członek Zarządu ZKPN
Lila Staniszewska – Łódź – teolog i historyk
Tadeusz Stanowski – Kraków
Leokadia Stanowska – Kraków – krewna zamordowanych przez UPA w Jaworówce na Wołyniu
Małgorzata Starzomska – Warszawa
Weronika Staszewska -Warszawa
Rafał Staszewski – Warszawa
Janina Staśkiewicz – Niegów
Jerzy Stecki – Jarosław
Andrzej Stępniewski – Lublin
Janina Stefaniak – Swarzędz
Jerzy Stolf – Kraków
Beata Stolf – Kraków
Tadeusz Stefanowicz – Chrzanów – inżynier
Włodzimierz Stradowski – Pacanów

prof. dr hab. Michał Stosiak – Wrocław – Profesor Politechniki Wrocławskiej
Renata Strożek – Środa Śląska – nauczycielka.
Anna Suchodolski – Kraków
Zofia Syndor – Gdańsk
ppłk rez. Piotr Szafrański – Starachowice
Ewa Szalek – Lublin
Krystian Szałkiewicz – Zduńska Wola – oficer, Siły Powietrzne RP.
Stanisław Szafrański – Kraków – emeryt
Stanisław Szarzyński – Przemyśl – Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów, Klubu Inteligencji Katolickiej w Przemyślu
Maria Szczepańska – Rzeszów – lekarz medycyny
Tomasz Szczerbiński – Kraków
Jarosław Szejner – Grudziądz – potomek Wołyniaków

Piotr Szelągowski – Poznań – prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego
Dominik Józef Szlęk
Janusz Szepietowski – Kitchener, Ontario – Kanada
Dorota Szklarska – Szczawin
Marcin Szklarz – Wrocław – potomek Kresowian
Bernadeta Szostko – Wrocław – analityk
Waldemar Szparkowski – Gliwice
Krzysztof Paweł Szreniawski – Warszawa
Dr Ludwik St. Szuba – Toruń – nauczyciel akademicki, były wiceprezydent Torunia
Witold Szubart – Rzeszów.
Piotr Szulc – menedżer biznesu
Andrzej Szutowicz – Bytów
Aleksander Szumański – Kraków – publicysta, kombatant
Ryszard Szydełko – Drezdenko – nauczyciel
dr Bogusław Szymański – Warszawa
Adam Henryk Szwed – Kurów, gmina Stryszawa
Tomasz Szylak – Tyrawa Wołowska
Lilianna Syryjczyk – Oława – ekonomistka
Marek Szopiński – Toronto, Ontario – Kanada
Jan Szymków – Wrocław
Danuta Szymków – Wrocław

Adam Śmiech – Pabianice – publicysta
Bogdan Śmigielski – Wieliczka – potomek rodziny Śmigielskich spalonej żywcem w 1944 r. w Hucie Pieniackiej przez Ukraińców z SS Galizien
Rafał Sylwester Świątek – WrocławTadeusz Świerzbiński – Wrocław – ichtiolog
Adam Świda – Kraków
Jadwiga Świerzbińska – Wrocław – pielęgniarka dyplomowana

Katarzyna Targońska – Henrykowo
Roman Tarnawski – Marseilles, il – USA
Elżbieta Tarnawska – Marseilles, il – USA
Tadeusz Tarnawski – Marseilles, il – USA
Stanisław Tatara – działacz opozycji antykomunistycznej i osoba represjonowana, członek Zarządu ZKPN
Hanna Dobias-Telesińska – Poznań
Elżbieta Terlikowska – Żuromin – nauczyciel, katecheta
Barbara Teodorowicz – Bydgoszcz – nauczyciel
Marek Toczek – Piaseczno
Eugeniusz Tomsia – Poznań – pisarz
Marcela Tukałło – Przemyśl

dr n. Ewa Tatkowska – Kraków
Zbigniew Tchórzewski – syn żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji AK
Tadeusz Toczko – Rudno, Milanów
Wiesław Tokarczuk – Kraków
Teresa Tokarczuk – Kraków
Jerzy Tomczuk – Dublin – Irlandia
Aleksandra Trybuła – Wrocław
Paulina Turecka – Watford – Wielka Brytania
Piotr Tyczka – Nysa – nauczyciel matematyki
Krystian Tyszkiewicz – Szczecin

Katarzyna Underwood – historyk
Małgorzata Urbańczyk – Kraków
Halina Urbańska – Lwówek Śląski – krewna pomordowanych przez UPA w Korościatynie
Alicja Urbanowicz – Olsztyn
Anna Usiądek – Warszawa
Paweł Usiądek – Warszawa
Kamil Waćkowski – student, Koło Naukowe Narodowej Myśli Politycznej XIX -XI wieku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zbigniew Walczak – Wójt Gminy Jarocin, Podkarpacie
Daniel Waliczek – Kalwaria Zebrzydowska
Rafał Walkow – Odolanów – nauczyciel
Wojciech Wesołowski – Gdańsk – nauczyciel, muzyk
Jarosław Wesołowski – Kraków – pracownik samorządowy
Władysława Filipowicz Więcław – Gliwice – pielęgniarka
Barbara Więcław – Gliwice – nauczycielka
Józef Wieczorek – Kraków – dziennikarz niezależny
Edyta Wilczyńska – Świebodzice
Celina Wilczyńska – Kraków
Czesław Wilczyński – Kraków – Kresowianin, działacz społeczny
Kazimierz Wilk – Gorenice – Poseł na Sejm RP I i II kadencji
Eugeniusz Wilk – Kraków – ekonomista
Eugeniusz Wincza – Siemianice
Stanisława Winiarczyk – Zaklików, Podkarpacie – nauczycielka
prof. zw. dr hab. Zdzisław J. Winnicki – Wrocław
Mieczysław Witek – Philadelphia, PA – USA – nauczyciel akademicki
Sławomir Witkowicz – Bydgoszcz – Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata”
Bydgoszcz
Igor Witowicz – Rzeszów – archiwista
Elżbieta Władyka – Oława
dr Grzegorz Wnętrzak – Bielsko-Biała – nauczyciel akademicki, historyk
Sylwia Magiera-Wnętrzak – Bielsko-Biała – nauczyciel
Stanisław Wodyński – Ciechocinek – działacz kresowy
Elżbieta Wodziczko – Wrocław
Jarosław Wojciechowski – Włocławek – poeta i prozaik.
Maciej Wojciechowski – Kraków – dokumentalista, reżyser
Michał Wojtasiak – Luboń
Ryszard Wojnar – Lwowianin
Urszula Wolska – Środa Śląska – nauczycielka
Marcin Wolski – Chechło
Jan Wołoszyn – Kraków
Stanisław Wrona – Nowa Dęba
Anna Wrona – Nowa Dęba
Iwona Wróblewska – Bełchatów – nauczycielka, potomek Kresowian
Przemysław Wróblewski – Terespol – doktorant historii
Małgorzata Wypych – przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej w Łodzi
prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – Warszawa -historyk, kierownik katedry XIX i XX w. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Katarzyna Chudy-Zabrzeska – Bodzanów, Małopolska – architekt krajobrazu
Krzysztof Zabrzeski – Bodzanów, Małopolska – Informatyk
Bogumiła Zadworna – Wrocław – Lwowianka
Ryszard Zagórski – Jedlicze – urzędnik
Zofia Zagórska – Jedlicze – nauczycielka
Tomasz Zagórski – Szczawno Zdrój
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Kraków – duszpasterz środowisk kresowych w archidiecezji krakowskiej
Jan Załuczkowski – Kraków – syn zamordowanego przez banderowców lekarza na Podolu.
Adam Załuski -Jarosław
Stanisław Zamojski – Kraków – informatyk, sekretarz ZKPN
dr hab. Andrzej Zapałowski – Przemyśl – nauczyciel akademicki
Leszek Zarzycki – Bytom – informatyk
Magdalena Zawadzka – Lublin
Marzena Zawodzińska – Pabianice – Jednodniówka Narodowa
ks. dr Henryk Zątek – Jawiszowice – proboszcz parafii św. Marcina
Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka – Poznań – językoznawca, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dorota Zielińska – Kraków – językoznawca
Andrzej Zieliński – Łódź – emerytowany strażak
Anna Zielińska – Łódź – księgowa
Michał Zieliński – Łódź – student
Józef Zieliński – Łódź – kolejarz
Łukasz Zieliński – Koło
Władysław Zięba – Huta Komorowska
Leszek Zimiński – Stare Żdżary. gmina Stara Błotnica
Monika Zimińska – Stare Żdzary, gmina Stara Błotnica
Patrycja Zimińska – Stare Żdzary, gmina Stara Błotnica
Kazimierz Ziobro – Łańcut – były poseł
Michał Ziółkowski – Pabianice – student
dr Witold Zych – historyk sztuki
Adam Zyzman – Kraków – dziennikarz
Maciej Żukowski – Bydgoszcz – nauczyciel
Dariusz Żurek – Piła – politolog, Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych
dr Agnieszka Żurek – Warszawa
prof. dr hab. Sławomir Żurek – Warszawa

______________

Źródło; http://isakowicz.pl/list-protestacyjny-do-watykanu-w-sprawie-beatyfikacji-arcybiskupa-greckokatolickiego-andrzeja-szeptyckiego-hitlerowskiego-kolaboranta/

Za: https://forumdlazycia.wordpress.com/2019/02/19/list-protestacyjny-do-watykanu-w-sprawie-beatyfikacji-arcybiskupa-greckokatolickiego-andrzeja-szeptyckiego-hitlerowskiego-kolaboranta/#more-58157 19.02.2019

banderowiec Szeptyckiwatykański antykościół Antychrystażydomasoński horror kościół
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Polacy mają problem z długami

aiw-1200x630

Strona główna &gt Polska &gt Polacy mają problem z długami Polacy mają problem z długami Jacek Polska

Kłopoty ze spłatą pożyczek przez Polaków rosną w zawrotnym tempie. Jeszcze cztery lata temu długi wobec kredytodawców wynosiły 589 milionów złotych, jednak od tego czasu wzrosły niemal trzykrotnie i wynoszą blisko 4,5 tysiąca dla statystycznego Polaka. W najgorszej sytuacji materialnej znajdują się przy tym mieszkańcy małych miasteczek, w których najtrudniej o pracę i dobre wynagrodzenie.

Ogółem w Krajowym Rejestrze Długów zarejestrowano zobowiązania pożyczkobiorców w liczbie 328 tysięcy osób, podczas gdy w 2015 roku było ich nieco ponad 240 tysięcy. Przed czterema laty ich zobowiązania wynosiły 589 milionów złotych, natomiast teraz mowa jest o kwocie rzędu 1,49 miliarda złotych. Tym samym statystyczny Polak winien jest instytucjom oferującym pożyczki blisko 4,5 tysiąca złotych, gdy cztery lata temu była to kwota 2,4 tysiąca złotych.

Najbardziej zadłużeni są mieszkańcy dużych miast, bo mają oni do oddania blisko 1,2 miliarda złotych. Blisko 353 miliony złotych muszą zwrócić ludzie zameldowani w miejscowościach do 5 tysięcy osób, ponieważ właśnie w nich najtrudniej jest znaleźć zatrudnienie oraz dobrze płatną pracę.

Wielu Polaków ma zaciągać swoje zobowiązania nie zastanawiając się, czy w ogóle będą w stanie je zwrócić. Dodatkowo branie kredytów i innego rodzaju pożyczek jest obecnie bardzo łatwe, ponieważ można brać je po prostu posiadając dostęp do sieci internetowej. Nieprzypadkowo najbardziej zadłużone mają być więc osoby w wieku od 26. do 35 lat, czyli bardzo dobrze poruszające się w nowoczesnych technologiach.

Na podstawie: pulshr.pl, money.pl.

Za: http://autonom.pl/?p=25423

19.02.2019


Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Tusk – polityczna prostytutka, klęcząca na Majdanie.

ay-1

Strona główna &gt Polska &gt Tusk – polityczna prostytutka, klęcząca na Majdanie. Tusk – polityczna prostytutka, klęcząca na Majdanie. Jacek Polska

„Ukraińcy są inspiracją dla nas wszystkich. Kiedy potrzeba, są bohaterscy. Kiedy indziej — są pragmatyczni i twardo stąpający po ziemi” napisała na Twitterze polityczna prostytutka, „president” D.Tusk.

Należy zapytać, co tak urzekło D.Tuska w czasie jego wizyty na Majdanie, w 5 rocznicę antypaństwowego zamachu stanu w Kijowie, sfinansowanego przez USA ? Czy ów pragmatyzm ukraiński wyrażał się w bestialskim mordowaniu polskich kobiet, dzieci i starców? A być może przejawem wprawiającego Tuska w zachwyt, twardego stąpania po ziemi, było odrąbywanie głów polskim mężczyznom siekierami i ćwiartowanie ich ciał za pomocą pił? Należy zapytać D.Tuska, co tak urzekającego jest we współczesnych politykach ukraińskich, gdy ich poczynania wypędziły z bogatej, żyznej Ukrainy miliony jej obywateli na ekonomiczną i cywilizacyjną emigrację? Być może ów zachwycający ” prezydenta Europy” pragmatyzm współczesnych hybrydowych banderowco- syjonistów wyraża się w niezwykle skutecznym pustoszeniu Ukrainy i tworzenia na jej zgliszczach miejsca dla żydowskiej diaspory, szukającej miejsca dla swej nowej ” ziemi obiecanej”? Najgorsze, że psychopatyczni banderowco-syjoniści zakreślają z rozmachem”pragmatycznie i twardo stąpając po nie swojej ziemi” granice „Wielkiej Ukrainy” i włączają w jej obszar południowo-wschodnie granice Polski. Donald Tusk, to kolejna na liście persona non grata w Polsce. Bardzo się ów klęczący niedojda stara! PZ Za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2019/02/19/d-tusk-polityczna-prostytutka-kleczaca-na-majdanie/ 19.02.2019

Polska neokolonią syjonizmupolskojęzyczna syjono-żydomasoneriatusk żyd
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Satanistyczny błazen i cwelebryta adam darski w Izrahellu

a-9

Strona główna &gt Polska &gt Satanistyczny błazen i cwelebryta adam darski w Izrahellu Satanistyczny błazen i cwelebryta adam darski w Izrahellu a303 Polska

Czy cwelebryta darski (celowo z małej litery ponieważ takie śmieci na wielką nie zasługują) będzie mieć na tyle jaj, aby publicznie w Izrahellu podrzeć Talmud? Pytanie retoryczne. Serwilizm darskiego wobec dzieci diabła jest aż nadto widoczny w poniższym wideo. „Nagroda” dla tego cuchnącego siarką wypierdka będzie po śmierci.

Darski w Polsce:


Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

W obronie Polski odsuńmy POPIS! [petycja]

2019-02-20-12_07_34-window

Strona główna &gt Polska &gt Informacje oraz publicystyka z Polski &gt W obronie Polski odsuńmy POPIS! [petycja] W obronie Polski odsuńmy POPIS! [petycja] Mateusz Informacje oraz publicystyka z Polski, Polska

Drodzy Państwo!

Od wielu lat jesteśmy zwodzeni przez ukonstytuowany po okrągłym stole układ. Niektórzy mieli jeszcze nadzieję na zapowiadaną „Dobrą Zmianę”, jednak propozycja partii Jarosława Kaczyńskiego okazała się być największym kłamstwem i nastąpiła jedynie „Dobra Zamiana”.

Przerwijmy ten błędny krąg. Wyraźmy swoje niezadowolenie i naciskajmy na odsunięcie się tych ludzi z pozycji władzy.

Posłuchaj petycji na Youtube: https://youtu.be/USkgwePnFyQ

W końcu wielu z nas zrozumiało, że między ludźmi establismentu polityczno-biznesowo-medialnego panuje zasada: Wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych, a jeśli się kopiemy, to tylko po kostkach. Widzimy każdego dnia rezultaty takiej umowy, nawet jesli nie chcemy w to wierzyć.

Niestety nawet akt oskarżenia wymierzony w osoby ze świecznika oraz ewidentna ich wina nie powoduje odsunięcia ich ze świecznika. Ludzie Ci czują się całkowicie bezkarni, ponieważ zdają się na parasol roztaczany nad nimi przez instytucje i podmioty żerujące na tragicznej sytuacji naszego kraju.

Zaczynając od Właścicieli Kapitału, którzy ograbili polski majątek w ramach tzw. prywatyzacji, czy Angli, Niemiec i innych potęg, które potrzebują naszej siły roboczej i intelektu do rozwoju swojej gospodarki.

Nie ma w tej chwili w sejmie żadnego ugrupowania, które możnaby było powiedzieć, że jest pro-polskie, a pojedyńcze jednostki, które tam się dostają z dobrymi intencjami bardzo szybko są krumpowane wraz ze swoim zapleczem przez rozległy i podstępny układ. Roszady oraz komediowe formy przyjmowane przezz tzw. antysystem nie wróżą tym środowiskom dużego powodzenia.

Ta zabawa może trwać ponieważ całe zaplecze w postaci firm sondażowych, mediów, agencji marketingowych jest nastawione na to, że odgrywa cały ten teatrzyk „demokratyczny” i czerpie z tego regularne (wysokie) przychody.

Prawdziwe decyzje nie zapadają na poziomie zrozumiałym i przedstawionym suwerenowi, który jest zaczadzany tanią rozrywką i żerującymi na naszych najniższych instynktach konfliktami i aferami.

Są osoby, które to rozumieją, jednak znajdują się one poza marginesem życia publicznego. Najmądrzejsze osoby, które usiłują powiedzieć, że „Król jest nagi”, są przez stado baranów i pseudo autorytetów – a także obsługiwane przez firmy PR-owe „boty”, mieszane z błotem, a przez aparat ucisku fiskalnego i monetarnego są także niszczone materialnie. Dużo osób zdaje sobie z tego sprawę, jednak brakuje już sił by z tym walczyć.

System co jakiś czas dopuszcza rozmaitych skandalistów do głosu i wysyła medialnych szeryfów, którzy rozliczają „zbrodnie”, jednak po pierwsze jest to zaledwie promil problemów, które dotykaja obywateli, a po drugie nawet sprawy, które mają być pokazowym rozliczeniem kozła ofiarnego nie są doprowadzane do końca Hanna Gronkiewicz Waltz, Amber Gold.

Wyjściem z obecnej sytuacji nie jest zmiana stron. Nie jest oczekiwanie na „3 siłę’, która wychodzi z tego samego lasu co dotychczasowe. Czas odejść od stołu i przestać grać jak gra nasz przeciwnik.

Dlatego niezależnie od kalendarza wyborczego, strony politycznego sporu, apeluję o odsunięcie od władzy całego układu 3RP z wszystkimi przyległościami i naciskanie na nich, by odsunęli się od pozycji władzy i występowania w sferze publicznej.

Wiem, że to się nie uda i nawet tak odważny i zaprawiony w protestach naród jak Francja nie dał rady bankierskiego rządu doprowadzić do porządku. To świadczy o tym, że światowe rządu mają w poważaniu obywateli. Obywatele jednak nie wykorzystali jeszcze tego, czego tamci boją się najbardziej, tj. zignorowania ich i pójścia w inną stronę.

Samoorganizacji i przemyślanego i profesjonalnego stworzenia alternatywnego systemu!

Bardziej przenikliwi z nas zdają sobie sprawę z tego jak wygląda front obrony establismentu światowego przed zmianami, które następują dzięki m.in. wzrostowi świadomości poszczególnych ludzi i szybkiej wymianie informacji przez internet. Widzimy wyraźnie jak te same metody kontroli oraz rozkladania państw narodowych i ustanawiania tam „Nowego Porządku” przebiegają w każdym zakątku świata. Zdajemy sobię też sprawę jak wolnośc słowa jest stopniowo nam odbierana pod pozorem walki z terroryzmem, mową nienawiści, a ludzie są zamykani w technokratycznych systemach ponadnarodowych korporacji i bańkach informacyjnych.

Niedługo nie będzie może już możliwe przeprowadzenie takiej petycji, bo zostanie ona ściągnięta przez cenzorów internetu!

Jedyne co możemy zrobić, to odłączyć sie od tego zakłamanego systemu. Od ich mediów, wyborów, instytucji, fasad, poczucia wyższości i zacząć tworzyć własny!

To już ten moment. Narzędzia informatyczne, to, że jesteśmy połączeni w sieć sprawia, że nikt nie może nas powstrzymać w wykorzystaniu tego do samoorganizacji. Potencjał polskich informatyków i klasy kreatywnej jest bardzo duży, kiedy wykorzystamy go na pożytek własnego systemu opartego o nowe technologię, nasze problemy z drogim i niekompetentnym państwem skończą się!

Dlatego niech ta petycja będzie wyrazem dyzaprobaty, braku zainteresowania kontynuacją bycia sponsorem kiepskiej klasy teatrzyku politycznego, a także wyznaczeniem kierunku, w jakim powinniśmy podążać. -> Alternatywny system, własny system łączności, finansów, łączności i wykorzystanie posiadanych zasobów w sposób niezwykle efektywny (sharing economy), współtworzenie ustaw i ustaleń przez sieć (crowdsourcing) i rozproszenie decyzyjności po każdej zainteresowanej komórce społecznej. Danie prawa do realnego głosu. Nie co 4 lata i wyboru fikcyjnego. Każdego dnia, w każdej dotykającej nas ze strony Państwa i wspólnoty sprawie (Płynna demokracja).

Jeśli wspierasz taki kierunek i uważasz, że czas organizować się poza systemem i przestać wierzyć w ten postkomunistyczny rząd post-okrągłostołowy – Podpisz petycję! Oglądaj niezależne media, Dołącz do obywatelskich list wyborczych, zostań liderem nowego systemu w swoim regionie. Odsłaniaj kłamstwa i absurdy starego systemu! Rozmowa o petycji: https://niss.org.pl/petycja-do-narodu-polskiego/

Drodzy Polacy! Z nieukrywanym niepokojem obserwujemy w ostatnich dniach i miesiącach zbywanie kolejnych obszarów naszej niepodległości i niezależności przez obecny rząd deklarujący patriotyzm i przywiązanie do wolności. Daleko posunięta poprawność polityczna i unikanie w debacie publicznej faktów i poruszania wielu ważnych spraw uderza w fundamenty naszego bezpieczeństwa i suwerenności. Jest to przede wszystkim:

 1. Kwestia roszczeń o sumie 1 BLN złotych organizacji prywatnych do majątku polskiego wspierana przez senat USA i bierna postawa rządu wobec tych wrogich Polsce działań.
 2. Forsowanie przez UE niebezpiecznej regulacji o majątkowych prawach autorskich potocznie zwanej “ACTA2”;
 3. Tragiczna w skutkach polityka energetyczna kierowana względami czysto ideologicznymi i na zlecenie zewnętrznych lobbystów, wyprzedaż praw do złóż naturalnych ogromnej wartości (pod pretekstem nieopłacalności ich wydobycia);
 4. Przyznawanie kolejnych praw i przywilejów dla banków i korporacji (np. dopłaty dla JP Morgan);
 5. Ściąganie wojsk amerykańskich na teren RP bez realnego rozwoju polskiej armii. Prowokowanie konfliktów z Chinami i Rosją
 6. Realna groźba użycia polskich żołnierzy czy obywateli w konfliktach nam obcych
 7. Przyznawanie praw do funkcjonowania obcym służbom wywiadowczym oraz policyjnym;
 8. Dopuszczanie do kompromitacji polskiego narodu na arenie międzynarodowej przez korpus dyplomatyczny (obrona pomnika ofiar ludobójstwa w Katyniu w Jersey City, ugięcie się pod lobby przeciwko ustawie o IPN)
 9. Wybiórcze wykonywanie prawa i 30 letnia bezkarność polityków powiązanych z wieloma aferami.
 10. Likwidacja przez rząd wybranych sektorów Polski takich jak rolnictwo w sposób przemyślany i systematyczny, pod presją konkurencji i mocodawców z zewnątrz.

MIEDIA

Nie możemy mieć zaufania do mediów, których zarządy realizują konkretną często antypolską politykę. Nastąpiła „militaryzacja” większości mediów i sieci społecznościowych (przez boty) w ramach prowadzonych wojen informacyjnych i dezinformacyjnych przeciwko Polakom. W sposób masowy (przez profesjonalne firmy) tworzone są sztuczne podziałów społeczne i zaagniane konflikty między różnymi środowiskami. Media te utrzymują w centrum uwagi społecznej osoby, które prezentują antykulturę i szkodzą narodowi.Nie napotyka to niestety na zdecydowany opór społeczeństwa uśpionego przez owe media. Podważamy fakt istnienia obecnie profesjonalnych, obiektywnych mediów informacyjnych, których celem byłoby prowadzenie dziennikarstwa na najwyższym poziomie i informowanie społeczeństwa o prawdziwie ważnych sprawach oraz o zachodzących wydarzeniach kluczowych dla przyszłości kraju.
Udowodnione zostało, że media są wykorzystywane wyłącznie jako narzędzie do wzmacniania przygotowanych w interesie grup interesu manipulatywnych quasi wiadomości i spreparowanych faktów mających na celu przede wszystkim trzymanie ludzi w poczuciu lęku i zagrożenia. FINANSE Rozrost sektora finansowego i zdobycie przez niego praw uprzywilejowującego jego reprezentatnów względem reprezentacji politycznej suwerena jest niedopuszczalne. Ciągłe generowanie długu oraz prowadzenie przestępczej działalności za jaką uznajemy stosowanie niedozwolonych umów i czerpanie z nich miliardowych korzyści nie może w dalszym ciągu być przez nas akceptowane. ADMINISTRACJA Mamy wątpliwości co do społecznego mandatu i jakości służb publicznych oraz ich zdolności do dalszego pełnienia służby narodowi polskiemu. Ponieważ widzimy wyraźne powiązanie następujące na poziomie personaliów między przedstawicielami elit politycznych, finansowych, medialnych, prawnych, oraz sądowych poniższa petycja jest wyrazem dezaprobaty dla utrzymania mandatu społecznego przez przedstawicieli wszystkich elit, ich żyrantów, lobbystów oraz beneficjentów i pracowników. RZĄD Jako emanacja całego zaznaczonego układu interesów i sił występuje przede wszystkim rząd, który przez 3 lata dowiódł (“po owocach ich poznacie”) czy i w jaki sposób pracuje w imieniu suwerena. Dowiódł z całą pewnością, że nie reprezentuje on naszego interesu w tak wielu obszarach, że domagamy się indywidualnego oraz całościowego ustąpienia z pozycji władzy i występowania w przestrzeni publicznej. „OPOZYCJA” Równą nieufnością darzymy całą opozycję i klasę dziennikarską, która nie podniosła w sposób skutecznych wyżej wymienionych kwestii do poziomu dyskusji ogólnospołecznej, realnego sporu wewnątrz parlamentu i tematycznych grup sejmowych. W szczególności więc apelujemy do Narodu i Suwerena o
Odsunięcie ze stanowiska i obecności w sferze publicznej: Prezydenta Andrzeja Dudy – Przyczyny: Nie uregulowanie problemu tzw. kredytów frankowych oraz unikanie odpowiedzialności politycznej za wprowadzenie w błąd kilku milionów wyborców. Współodpowiedzialność za zrujnowanie rodzin, przedsiębiorstw oraz życia setek tysięcy poszkodowanych Źródła: https://wprawo.pl/2018/08/21/ofiara-kredytu-frankowego-oskarza-premiera-…http://frankowicz.info/category/blogi/ Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego Przyczyny: Brak umiejętności przeprowadzenia cyfryzacji Państwa i wprowadzenia do przestrzeni cybernetycznej jego instytucji. Usilne i bezrefleksyjne wdrażanie pod wpływem lobbingu Unii Europejskiego, Korporacji i związków branżowych technologii radiowych wpływających na zdrowie, krajobraz oraz naszą cyber suwerenność. Źródła: https://www.newsweek.pl/biznes/5g-to-nowa-technologia-w-ktora-rzad-inwes… Ministra Zdrowia Łukasz Szumowski Przyczyny: Występowanie jako rzecznik przemysłu farmaceutycznego w mediach publicznych w zakresie obowiązkowych szczepień. Brak nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i wyłączenia niektórych substancji w interesie w zagranicznego lobby medycznej konopi. Źródła: http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Szczepienia/Minister-zdrowia-rzad-jest… Ministra Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski Przyczyny: Nie realizowania postulatów rolników zrzeszonych w organizacjach oddolnych, działanie na rzecz ukraińskich producentów żywności, brak kontroli nad izbami rolniczymi, tolerowanie monopoli, zmów cenowych pośredników, przyzwalanie na sprzedaż zagranicznych produktów jako polskie przez sieciowe supermarkety. Źródła: https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/agropowstanie-w-p… Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński Nie doprowadzenie do odpowiedzialności karnej osób uwikłanych w powszechnie znane afery oraz malwersacje finansowe na wielką skalę w zakładach państwowych, sądach, władzach lokalnych i parlamentarnych, w szczególności w instytucjach finansowych i instytucjach kontrolujących je. Źródła: https://bliskopolski.pl/iii-rp/afery/ https://polskieafery.pl https://markd.pl/afery-po https://mapaafer.pl Ministra Kultury Piotr Gliński Nie podjęcie działań wobec instytucji szerzących antykulturę, spektakli uderzających w uczucia religijne, jawnie antypolskich i nawołujących do nienawiści. Dopuszczenie do przekłamań historii polski na terenie publicznych muzeów Źródła: https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/senat-za-ustawa-przyznajaca-dota… Ministra Spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz Prowadzenie polityki sprzecznej z interesem stanu. Uległą i skrajnie wasalną postawę wobec: USA, Izraela i Unii Europejskiej. Brak polityki dotyczącej dalekiego i bliskiego wschodu. Nie suwerenne posunięcia względem Iranu, Rosji. Nie doprowadzenie do wydalenia lub przeprosin ambasador USA i Izraela po karygodnych wypowiedziach. Źródła: https://www.tvp.info/40157672/ambasador-usa-pisze-do-premiera-morawiecki… https://wprawo.pl/2018/01/29/wiceminister-klaszcze-skandalicznej-wypowie… Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz Zaniechania w zakresie wspierania technologii kluczowych, dopuszczanie do przekazywania kwestii związanych z infrastrukturą krytyczną w zasięg wpływu obcego Państwa. Transfer publicznych środków finansowych do sektora VC służącego obecnie jako narzędzie drenowania kraju z inicjatywy, talentów i innowacyjności Źródła: http://wyborcza.pl/7,75968,23685931,jadwiga-emilewicz-izrael-jest-dla-na… https://www.pb.pl/anna-azari-i-jadwiga-emilewicz-dzieki-wspolnej-platfor… https://www.pb.pl/pfr-ventures-rozdal-miliard-945197 Ministra Finansów Teresa Czerwińska Utrzymanie stanu głodu monetarnego, niekorzystna polityka monetarna i utrzymywanie pieniądza w roli narzędzia agresji względem obywateli Państwa przez sektor finansowy i lichwiarzy. Źródła: http://300polityka.pl/live/2019/01/25/czerwinska-o-nbp-to-instytucja-o-p… Minister Energii Kzysztof Tchórzewski Wadliwa i nieefektywna strategia rozwoju sektora energetycznego w Polsce.
Źródło: https://niss.org.pl/druzgocace-stanowisko-strony-spolecznej-wobec-pep/ Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Elżbieta Rafalska
Trzymanie w zamrażarce sejmowej projektów środowisk pro-life.
Źródło: https://polskatimes.pl/w-czwartek-modlitwa-za-grzech-aborcji-przed-biure…
https://naszdziennik.pl/polska-kraj/205069,ustawa-uwieziona-w-sejmie.html
https://zycierodzina.pl/2018/04/16/bezczynnosc-politykow-to-przyzwolenie…W końcu:

Premiera RP

Mateusza Morawieckiego Brak kontroli nad wykonywaniem przez rząd zadania służenia Narodowi Polskiemu. Wprowadzenie do Polski kilku milionów emigrantów bez konsultacji z suwerenem i wbrew jego wiedzy i woli.
Żródło: https://prawy.pl/71838-ilu-przyjelismy-imigrantow-w-2018-r/ Wnosimy także o odwołanie parlamentarzystów wszystkich opcji za nie reprezentowanie interesów ludzi w powyższych kwestiach i brak interwencji poselskich. Jednostki, wyłamujące się z układu z pewnością odnajdą się jeszcze lepiej na nowej scenie politycznej post-3RP. Postulujemy również:

 • Odwołanie zarządu KNFu za brak kontroli nad sektorem finansowym
 • Odwołanie zarządu NBP za niesuwerenną politykę monetarną
 • Odwołanie zarządu TVP za brak obiektywności i celową dezinformację

Apelujemy do sygnariuszy listu otwartego – a także Naród jako Suwerena do działania w rozproszeniu w celu powołanie nowego rządu przez wyłonienie grup kompetentnych i odpowiedzialnych osób poza obecnymi instytucjami i mediami. Zachęcamy do budzenia się i udziału w małych lokalnych grupach oraz komunikację poprzez zdecentralizowane platformy nie podlegające kontroli systemu informacyjno-polityczno-medialnego. Zachęcamy do tworzenia lokalnych ognisk i klubów dyskusyjnych dot spraw Polski Firma lub grupa osób, polaków, patriotów, która pierwsza dostarczy rozwiązań informatycznych umożliwiających podejmowanie decyzji demokratycznych przez internet będzie ważnym partnerem w objęciu roli służebnej wobec Polaków jako twórca instytucji nowego rządu, a wszyscy sygnatariusze petycji będą poinformowani i zaproszeni do wykorzystywania dostarczonych narzędzi i platform. Przeprowadzimy też zbiórkę środków finansowych i wyemitujemy akcje, których pomocna firma lub grupa stanie się znaczącym udziałowcem (do kilku %). Nie nawołujemy do marszy i wychodzenia na ulicę tak jak ma to miejsce we Francji! Nie zachęcamy do obalania rządu przy użyciu siły i innych agresywnych działań. Zachęcamy do dzielenia się listem ze znajomymi i pamiętanie o bliskich wyłączonych z obiegu cyfrowego informacji kiedy będą powstawały nowe platformy łączące Polaków.

Podpisz petycję: https://www.citizengo.org/pl/168394-drodzy-polacy-z-nieukrywanym-niepokojem-obserwujemy-w-ostatnich-dniach-i-miesiacach-zbywanie

Podziel się tym linkiem ze znajomymi patriotami!

koniecpopis
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Marsz w Hajnówce legalny! Sąd uchylił zakaz…

a53

Strona główna &gt Polska &gt Marsz w Hajnówce legalny! Sąd uchylił zakaz… Marsz w Hajnówce legalny! Sąd uchylił zakaz… AdRo203 Polska

Marsz w Hajnówce legalny! Sąd Okręgowy w Białymstoku uchylił w poniedziałek decyzję burmistrza zakazującą Marsz Żołnierzy Wyklętych.

Przypominamy, że burmistrz podlaskiej Hajnówki Jerzy Sirak wydał 14 lutego decyzję zakazującą marszu, który 23 lutego planują zorganizować środowiska narodowe. Burmistrz w uzasadnieniu swojej decyzji podkreślał, że trasa planowanego marszu „po raz kolejny została ustalona przez organizatora przez miejsce newralgiczne z punktu widzenia społeczności prawosławnej” – cerkiewny sobór św. Trójcy. Hajnówkę w dużej części zamieszkuje mniejszość białoruska wyznania prawosławnego. Postanowienie, które wydał dzisiaj sąd nie jest prawomocne. W ciągu doby można je zaskarżyć do sądu II instancji. Dwa lata temu władze w Hajnówce także chciały zakazać marszu, wówczas jednak w postępowaniu sądowym zakaz został ostatecznie uchylony. To już czwarty marsz Narodowców w Hajnówce. Od początku inicjatywa ta wzbudzała kontrowersje m.in. ze względu na upamiętnienie Romualda Rajsa „Burego”. Burmistrz twierdził, że narodowcy wznosili okrzyki „Narodowa Hajnówka” i „gloryfikowali” postać Romualda Rajsa ps. Bury poprzez okrzyki „Bury – mój bohater”, przez co w marszu ma być promowany „jawnie wrogi i negatywny przekaz o charakterze prowokacyjnym” – grzmiał burmistrz. Basia Poleszuk w Mediach Narodowych zwraca uwagę, że to również nie pierwszy raz kiedy wykorzystuje się Policję czy sąd do zamykania ust narodowcom. Wyrok skazujący za okrzyki „Precz z komuną”, przeszukania domu, sprawy za obrazę rządów PO, to tylko niektóre z sytuacji jakie spotkały działaczy społecznych w ostatnich latach. Za: https://medianarodowe.com/marsz-hajnowce-legalny/ 19.02.2019

czerwona hajnówkaMarsz Pamięci Żołnierzy Wyklętychpolskojęzyczna żydokomunazbrodnie żydokomuny
Read the full article – wolna-polska.pl

Polska

Handel dziećmi w Polsce – protest !

aks

Strona główna &gt Polska &gt Handel dziećmi w Polsce – protest ! Handel dziećmi w Polsce – protest ! Jan Polska

HANDEL DZIEĆMI- Protest rolników w obronie polskich dzieci 26/02/ godz. 11 Warszawa pomnik W.Witosa

Fundacja im.Dobrego Pasterza – Paweł Bednarz

Opublikowany 17 lutego 2019

adopcja dzieci przez sodomitówhandel dziecięcymi organamiNWO żydowska Synagoga Szatanasatanistyczny handel dziećmi
Read the full article – wolna-polska.pl