imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Adamas One Corp. ogłasza utworzenie Adamas Technologies

Adamas_One_Corp_HANDOVER_logo_3d_black_ID_ae257b49614b_Logo.jpg


Działalność spółki zależnej w całości należącej do Adamas One Corp. skupi się na B+R, nawiązywaniu współpracy i wdrażaniu rozwiązań z zakresu diamentów syntetycznych dla branży technologicznej.

SCOTTSDALE, Arizona, 10 listopada 2023 r. /PRNewswire/ — Adamas One Corp. (Nasdaq: JEWL) („Adamas One”, „Adamas” lub „Spółka”), producent oryginalnych diamentów wytwarzanych laboratoryjnie™, spółka high-tech, która wykorzystuje autorską technologię do wytwarzania monokrystalicznych diamentów syntetycznych do produkcji biżuterii i materiałów diamentowych dla branży technologicznej i do innych zastosowań przemysłowych, ogłosiła dzisiaj utworzenie spółki zależnej Adamas Technologies w całości należącej do Adamas One Corp.

Adamas Technologies będzie zajmować się badaniami i rozwojem, nawiązywaniem współpracy i wdrażaniem rozwiązań z zakresu diamentów syntetycznych dla branży technologicznej. Przewodność cieplna i trwałość diamentów syntetycznych sprawia, że są one idealne do urządzeń półprzewodnikowych w sektorach przemysłowym i technologicznym. Opatentowana technologia Adamas zapewnia istotne możliwości sprostania rosnącemu zapotrzebowaniu ze strony sektora półprzewodników.

„Utworzenie Adamas Technologies następuje po ostatnio ogłoszonych planach spółki dotyczących zwiększenia naszego udziału w sektorze półprzewodników. Chcemy dopilnować, aby Adamas One pozostało liderem w dziedzinie wykorzystania diamentów syntetycznych w różnych branżach. Uważamy, że nasze autorskie, opatentowane technologie dają nam dużą przewagę konkurencyjną w tej kategorii, szczególnie jeśli chodzi o zastosowanie diamentów syntetycznych w sektorze technologicznym. Wyraźnie widać, że znakomite właściwości materiałów diamentowych stanowią rozwiązanie wyjątkowo trudnych do rozwikłania problemów w sektorze przemysłu” – skomentował Jay Grdina, dyrektor generalny Adamas One Corp. „Diamenty syntetyczne zapewniają powtarzalność, spójność i niezawodność wymagane w zastosowaniach zarówno przemysłowych, jak i technologicznych, a ich koszt jest czynnikiem sprzyjającym akceptacji ze strony rynku”.

Gerald McGuire, dyrektor ds. operacyjnych w Adamas One Corp., zostanie szefem nowo utworzonej spółki zależnej. McGuire ma rozległe, niemal 30-letnie doświadczenie na rynku półprzewodników w zakresie dostarczania na rynek innowacyjnych układów scalonych i obwodów analogowych.

„Szczególnie cieszymy się z możliwości dostępnych na rynkach półprzewodników. Jest wiele do zrobienia w zakresie właściwości termicznych i innych cech diamentów, aby zwiększyć wydajność i prędkość najnowocześniejszych obwodów elektronicznych. W produkcji diamentów syntetycznych ostatnio osiągnięto cele związane z kosztami, jakością i możliwościami produkcyjnymi, które umożliwiają ich zastosowanie w tych celach. Materiały Adamas zapewniają precyzyjne właściwości chemiczne i możliwości produkcyjne diamentów monokrystalicznych z wykorzystaniem naszych autorskich procesów i procedur” – powiedział Gerald McGuire. „Wykorzystanie diamentów syntetycznych w półprzewodnikach jest nowością. Cieszę się z udziału naszego zespołu w rozwoju tego rynku” – powiedział McGuire.

„Znakomite właściwości fizyczne diamentów są znane od dłuższego czasu. To zaledwie początek innowacji, które umożliwia przewodność cieplna, ruchliwość nośników i przerwa energetyczna diamentów” – podsumował McGuire.

Adamas One Corp.

Adamas jest producentem diamentów syntetycznych, który wytwarza niemal nieskazitelne monokrystaliczne o zastosowaniach w przemyśle i jako kamienie szlachetne. Spółka ma zakład w Greenville w Karolinie Południowej. Adamas posiada 36 patentów i korzysta z autorskiej technologii chemicznego osadzania z fazy gazowej (CVD) przy wytwarzaniu kryształów diamentowych wielkości kamieni szlachetnych i mniejszej. Diamenty syntetyczne Adamas One™ mają te same właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne jak diamenty pochodzące z kopalni. Kontrolowany proces produkcyjny umożliwia spółce wytwarzanie diamentów monokrystalicznych bardzo wysokiej jakości i czystości bezbarwnych, niemal bezbarwnych i o kolorach fantazyjnych typu IIA, aby sprostać rozmaitym zastosowaniom przemysłowym i jako kamienie szlachetne. Spółka zamierza wprowadzić i sprzedawać swoje diamenty na rynek hurtowy i przemysłowy. Więcej informacji: www.adamasone.com.

Nie pochodzą z kopalni. Nie są sztuczne. To perfekcja z większym rozmachem.™

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa może zawierać wypowiedzi prognozujące w rozumieniu sekcji 27A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami oraz sekcji 21E Ustawy o wymianie papierów wartościowych z 1934 r. ze zmianami. W stopniu, w jakim informacje przedstawione w niniejszej informacji prasowej dotyczą prognoz finansowych, informacji lub przewidywań dotyczących naszych biznesplanów, wyników działalności, produktów lub rynków lub w inny sposób odnoszą się do przyszłych wydarzeń, stanowią one wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące zawierają takie słowa jak „powinno”, „może”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „oczekuje”, „planuje” i „proponuje”. Mimo naszego przekonania, że oczekiwania zawarte w niniejszych wypowiedziach prognozujących opierają się na uzasadnionych założeniach, pewne czynniki ryzyka i niepewności mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się od nich znacznie różnić. Zachęcamy do dokładnej weryfikacji wszelkich wypowiedzi ostrzegawczych i innych oświadczeń, w tym stwierdzeń zawartych w dziale „Czynniki ryzyka” i w innych częściach dokumentów składanych przez spółkę do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Wypowiedzi prognozujące są aktualne na dzień sporządzenia dokumentu, w którym są one zawarte, a Adamas One Corp. nie podejmuje się ich aktualizacji, o ile nie jest to wymagane przez prawo. Odniesienia i linki do stron internetowych są podane w celach orientacyjnych, a informacje zawarte na tych stronach internetowych nie włączone do niniejszej informacji prasowej przez odniesienie.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2271864/Adamas_One_Corp_HANDOVER_logo_3d_black_ID_ae257b49614b_Logo.jpg

Źródło: Adamas One Corp

KONTAKT:

Relacje z inwestorami:

CORE IR

Scott Arnold, wspólnik zarządzający

tel. 516 222 2560

e-mail: [email protected]

Relacje z mediami:

CORE IR

Jules Abraham

tel. 917 885 7378

Źródło informacji: PR Newswire

 


Source link

Leave a Comment