imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Zaufanie Polaków do e-medycyny rośnie

36612143_stadazdr_4-1_crop_300x168_41151c97_CPO.jpg


W porównaniu z rokiem ubiegłym, odsetek Polaków skłonnych do odbywania konsultacji online w ostatnim roku wzrósł w o 16 punktów procentowych: z 58 proc. w 2019 roku do 74 proc. w 2020 roku. W porównaniu do uzyskanej w badaniu średniej stawia to Polskę na 5. miejscu w kwestii gotowości do korzystania z teleporad medycznych. Oznacza to, że jedynie 8 proc. badanych uznało za osobistą interakcję z lekarzem za szczególnie istotną – poniżej średniej europejskiej, która w tym roku wyniosła 11 proc. Badaniem objęto przeszło 24 tys. respondentów z 12 krajów Europy, w tym Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Belgia, Polska, Austria, Szwajcaria, Finlandia, Serbia i Rosja.

Ankietowanych zapytano m.in. o możliwość konsultacji medycznej za pośrednictwem konkretnych narzędzi wirtualnych, takich jak kamerka internetowa, a także o zakup leków online, czy korzystanie z aplikacji kontrolujących stan zdrowia. Wyniki badania pokazały, że – choć Polacy są wśród krajów najbardziej otwartych na większość rozwiązań – nie są świadomi wszystkich możliwości, jakie oferuje dziś telemedycyna. Najbardziej otwarci na tę kwestię okazali się mieszkańcy Hiszpanii – aż 82 proc. z nich mogło wyobrazić sobie korzystanie z tego typu rozwiązań – znacznie powyżej średniej europejskiej (70 proc.). O wiele bardziej sceptyczni wobec wirtualnych konsultacji lekarskich okazali się Belgowie – zaledwie 58 proc. badanych okazało się skłonnych korzystać z doradztwa medycznego online. Z wynikiem 74 proc., Polska zajęła 5. miejsce wśród krajów najbardziej przychylnych do korzystania z konsultacji medycznych online.

„Obecna, trudna sytuacja związana z pandemią SARS-CoV-2 poddała tradycyjny, znany dotąd model opieki zdrowotnej ogromnej próbie. Jednocześnie, przyspieszył rozwój telemedycyny, która pomaga odciążyć służbę zdrowia. Cieszy więc fakt, że Polacy tak szybko przekonują się do e-medycyny, jako jednego z praktycznych narzędzi pomagających lekarzom oraz pacjentom w sytuacji ograniczonej dostępności kontaktu” – podsumowuje wyniki dyrektor generalny STADA Poland, Krzysztof Stec.

Z wynikiem 84 proc. Polacy są drugim pod względem chęci korzystania z aplikacji śledzących postęp leczenia zaleconego przez lekarza, zaraz po Serbii (86 proc.). Przy średniej europejskiej na poziomie 75 proc. Przy czym jedynie 8 proc. Polaków obawia się o bezpieczeństwo swoich danych w przypadku korzystania z aplikacji, 5 proc. ma obawy związane z cyfryzacją danych dotyczących ich zdrowa, a 6 proc. ma zaufanie, że dane są dobrze chronione.

Międzynarodowy Raport na temat zdrowia STADA

Badanie reprezentacyjne online przeprowadzone przez instytut Kantar w imieniu STADA. Ramy czasowe: Luty-marzec 2020 r. Próba: Po około 2 tys. respondentów z Austrii, Belgii, Niemiec, Finlandii, Francji, Włoch, Polski, Rosji, Serbii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

KONTAKT:

Donata Karpik

e-mail: [email protected]

tel. kom. +48 690 889 070


Source link

Leave a Comment