imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Zainaugurowano nowy unijny program dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027

calbecki-umwk-p.png


Fot. Szymon Zdziebło/UMWKP

W poniedziałek, 16 stycznia uroczyście zainaugurowano start programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Jeszcze w styczniu ma zostać ogłoszony harmonogram naborów wniosków, a pierwsze konkursy ruszą już w kwietniu i maju.

W poniedziałek w toruńskim Dworze Artusa odbyła się uroczysta konferencja otwierająca nowe rozdanie Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-27. Oprócz władz samorządu wojewódzkiego w wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele Komisji Europejskiej i polskiego rządu, a także parlamentarzyści i samorządowcy.

Z uczestnikami konferencji połączył się online szef Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG Regio) Marc Lemaître. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Polska jest największym beneficjentem unijnej polityki  spójności. Mówił też o skutecznym wykorzystaniu środków poprzedniej perspektywy – nasz region znacznie podniósł w ten sposób w ostatnich latach PKB, poziom rozwoju społecznego i gospodarczego oraz poziom życia.

Otwierając konferencję marszałek Piotr Całbecki podkreślił zaangażowanie samorządów lokalnych w budowanie FEdKP i generalnie strategii rozwojowej regionu.

“Teraz zabieramy się do intensywnej pracy wdrożeniowej. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani” – podkreślił.

W wystąpieniu podsumowującym mówił o rosyjskiej agresji na Ukrainę, która nakręca utrudniającą planowanie strategiczne kryzysową spiralę inflacji w Europie i na świecie. “To barbarzyństwo powinno nas skłaniać do aktywnego działania. Wywołany przez Rosję kryzys rujnuje nasze plany – 17 procent inflacji, niepewność energetyczna. Powinniśmy nie ustawać w wołaniu do cywilizowanego świata o opamiętanie i właściwe zaangażowanie w ten konflikt, by Ukraina poczuła nie tylko moralne, ale i militarne wsparcie” – dodał marszałek.

Wartość programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza to ponad 1,83 mld euro. Głównym akcentem programu są inwestycje wpisujące się w Europejski Zielony Ład, związane przede wszystkim z efektywnością energetyczną i energetyką opartą na źródłach odnawialnych, działaniami na rzecz adaptacji do zmian klimatu i transportem niskoemisyjnym. Na sam tylko niskoemisyjny transport miejski – zakupy taboru, budowa infrastruktury, budowa ścieżek rowerowych i parkingów – przeznaczone zostanie 132 mln euro, na zieloną energetykę i ochronę środowiska blisko 400 mln euro.

Prawie pół miliarda euro to pieniądze na szeroko rozumianą politykę społeczną, od wsparcia rynku pracy po edukację i włączenie społeczne. Region zamierza je wykorzystać m.in. na mechanizmy wspierania rodzin, wzmocnienie segmentu ekonomii społecznej, włączenie społeczne uchodźców wojennych z Ukrainy, edukację (w tym edukację dorosłych), zdrowotne programy profilaktyczne, wsparcie dla otwierających pierwszy biznes.

Z programu będą też wspierane inwestycje w kolej i drogi, w tym obwodnice miast, cyfryzacja, innowacje i prace badawczo-wdrożeniowe, a także inwestycje w służbie zdrowia.

Jedną czwartą budżetu FEdKP 2021-2027 będą dysponowały lokalne społeczności i lokalne organizacje, od stowarzyszeń samorządowych zarządzających środkami dla obszarów funkcjonalnych największych miast regionu, po działające w gminach lokalne grupy działania.

Nowością jest zasadniczy mechanizm, w myśl którego te środki będą przekazywane – znaczną część (180 mln euro, 10 proc. wartości programu) beneficjentom na zasadzie zwrotnych instrumentów finansowych, czyli nisko oprocentowanych lub częściowo umarzanych pożyczek. Będzie to dotyczyło nie tylko firm, ale również na przykład gmin inwestujących w rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii.

Istotną zmianą jest odejście od projektów inwestycyjnych realizowanych w schemacie „zaprojektuj i wybuduj”. Pod uwagę będą brane wyłącznie przedsięwzięcia zapięte na ostatni guzik, ze skompletowaną całą techniczną stroną realizacji.  

Harmonogram naborów wniosków zostanie ogłoszony jeszcze w styczniu, także w styczniu zarząd województwa powoła Komitet Monitorujący FEdKP.

Pierwsze wnioski będzie można składać w kwietniu-maju.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 


Source link

Leave a Comment