imalopolska

najnowsze wiadomości

Zdrowie

Wiedeń ma już swoją pierwszą superdzielnicę

1_4.jpg


W czerwcu br. rozpoczęła się w Wiedniu faza pilotażowa nowego projektu, w ramach której stopniowo przebudowywane są ulice i zwalniana jest przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Mniej samochodów, więcej miejsca dla ludzi, to idea tworzenia „Supergrätzl”, tzw. superdzielnic. Model ten ma przyczynić się do poprawy jakości życia w mieście.

W wiedeńskiej dzielnicy Favoriten, na południe od dworca głównego, realizowany jest pierwszy w Wiedniu projekt tzw. superdzielnicy. Skupia się on na uspokojeniu ruchu w strefie zamieszkania. Ponadto planowane jest podniesienie jakości pobytu w przestrzeni publicznej oraz działania na rzecz ochrony klimatu.

Stolica Austrii przyjęła koncepcję opartą na trendach i modelach rozwoju miast. Wiedeń kładzie szczególny nacisk na spójność społeczną i rozbudowę terenów zielonych, a także na udział obywateli, którzy mieli okazję przedstawić swoje pomysły i propozycje dotyczące projektu. Model ten między innymi redukuje hałas i kurz. Redystrybucja przestrzeni publicznej na korzyść mieszkańców i adaptacja obszaru do zmian klimatu przyczyniają się do obniżenia temperatur i poprawy jakości życia w mieście.

Do realizacji projektu wybrano obszar obejmujący kilka ulic w 10. dzielnicy austriackiej stolicy ze względu na gęstość zaludnienia. Zgodnie z interaktywną mapą pokazującą wartości temperatur, obszar obejmuje niektóre z najgorętszych miejsc w mieście, które wymagają schłodzenia. Znajdują się tam również liczne placówki oświatowe, dlatego poprzez zmniejszenie liczby pojazdów w ich sąsiedztwie podejmowane są wysiłki na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich, a zwłaszcza dzieci. Ruch pojazdów mechanicznych będzie dozwolony wyłącznie dla mieszkańców tej części miasta, a także pojazdów uprzywilejowanych i użytkowych.

Pierwsze tak zwane superdzielnice zaczęły pojawiać się w Barcelonie około pięciu lat temu. Koncepcja cichych osiedli bez ruchu tranzytowego w krótkim czasie zaczęła zyskiwać popularność w wielu innych miastach. Na przykład w Berlinie superdzielnice stały się jednym z najczęściej dyskutowanych tematów miejskich w ostatnich miesiącach. Jedną z głównych zalet superdzielnic jest, oprócz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, większa przestrzeń do spędzania wolnego czasu. Miasto może w sposób zasadniczy poprawić przestrzeń publiczną i zamiast asfaltu nasadzić zieleń lub umieścić elementy rekreacyjno-wypoczynkowe.

Plan stworzenia pierwszej superdzielnicy został ogłoszony przez władze Wiednia latem ubiegłego roku i od tego czasu organizacje miejskie przygotowały konkretną formę wybranego obszaru w dzielnicy Favoriten.

Źródło informacji: Eurocomm-PR

 


Source link

Leave a Comment